Kamp: Voornemen tot Wijzigingen Gids Proportionaliteit 2017

Op 26 januari 2017 heeft de minister van Economische Zaken de Tweede Kamer ingelicht over zijn voornemen om een nieuwe procedure in te stellen voor het wijzigen van de Gids proportionaliteit (hierna: Gids). Om de betrokkenheid van bedrijfsleven en aanbestedende diensten bij de Gids te formaliseren en voor de toekomst te garanderen, is de minister […]

Optimalisering aanbestedingen wordt doorkruist door bestuursrecht

Bij aanbestedingen worden kansen misgelopen, omdat het omgevingsrecht alle vergunningen in een mandje legt, wat een verlammend effect heeft op de initiatiefnemer. Dat concludeert onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix naar aanleiding van meerdere windenergieprojecten.  De projecten zijn soms moeilijk te realiseren omdat het openbare, bestuurlijke proces het inkopen in de weg staat. De eindrapportage  blg-797226 evaluatie Rijkscoördinatieregeling, […]

Ruzie over lijkschouwing bij aanbesteding medische arrestantenzorg

Een van de stukken die met het WOB-verzoek van RTL Nieuws is vrijgegeven, is een advies van de Tijdelijke Commissie Integriteit Inkoop en Aanbestedingen Politie, van de Dienst Juridische Zaken DJZ. Het gaat om een  aanbesteding Medische Arrestantenzorg en Forensich Medisch Onderzoek. In deze aanbesteding werd gevraagd om de eis voor het diploma justitieel arts of verpleegkundige en ervaring […]

Conclusies RTL misstanden politie InExtenso onderzoek: non-nieuws

  AMSTERDAM- Van onze redactie RTL Nieuws concludeert dat er veel misstanden zijn bij inkoopmanagers aan de hand van een geheim rapport, dat met een WOB-verzoek openbaar is gemaakt. De misstanden naar aanbestedingen bij de politie. RTL concludeert  “Tijdelijke werknemers gebruikten daarnaast elkaars toegangspassen en inlogcodes. Ook werd ‘zeer waarschijnlijk over een periode van enkele maanden […]

Blok: omgevingsveiligheid in aanbestedingen verantwoordelijkheid aanbestedende diensten

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft juni vorig jaar een rapport uitgebracht, over het brugongeval in Alphen aan de Rijn. Daarin raadt de OVV aan om in aanbestedingsprocedures voor bouwprojecten omgevingsveiligheid als gunningscriterium op te nemen. Vandaag is daarop een reactie van de Minister Blok (via de directie Bouwen en Energie) gepubliceerd. Minister Blok wijst […]

PvdA pleit voor aanbesteden bij woningbouw en tegen zelfrealisatie

Albert de Vries van coalitiepartij Partij van de Arbeid blijft zich verbazen over het feit dat er zeer gedetailleerde Europese regels zijn voor aanbesteding van werken en diensten, maar dat die niet gelden voor woningbouw. Daar is het eigendom van de grond nog steeds doorslaggevend voor de vraag wie erop mag bouwen (red: zelfrealisatie: de […]

PIANOo en TenderNed nu onderdeel van RVO.nl

PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden en TenderNed zijn per 1 januari 2017 onderdeel van RVO.nl. Het expertisecentrum heeft als taak het inkopen en aanbesteden bij alle overheden te professionaliseren. PIANOo biedt (semi-)overheden informatie, advies en ondersteuning voor de toepassing van aanbestedingswet- en regelgeving. Ook TenderNed, het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid met ruim 100.000 gebruikers, is bij […]

Meer bewust van effecten aanbesteding CAO

Aanbestedende diensten zijn zich “er meer van bewust” dat de aanbestedingsprocedure “een effect kan hebben” op de naleving van de CAO. Dat blijkt uit een kamerbrief van Minister Asscher van SZW over  de Wet Aanpak Schijnconstructies en de bijbehorende voortgangsmonitor. Zo kwam er een convenant in de steigerbouw. Bonafide uitzendbureaus merken op dat hoofdopdrachtgevers een […]

Kamp: aanbesteding verliezen is normaal ondernemersrisico

Minister Kamp van Economische Zaken vindt een regeling voor de vergoeding van tenderkosten niet nodig. Dat laat hij weten in een begeleidende brief van 22 december, bij het rapport van Significant, dat de vergoedingen van Tenderkosten onderzocht. Kamp: “Het is onvermijdelijk dat een ondernemer kosten maakt om mee te dingen in een aanbesteding. Hij zal […]

CBA ingesteld voor aanbestedingsrechtelijk advies aan rijksoverheden

Per instellingsbesluit heeft de Minister van Veiligheid en Justitie op 23 december 2016 een Commissie voor Bedrijfsjuridisch Advies (CBA) ingesteld. Bij de Commissie wordt de bedrijfsjuridische expertise van de rijksoverheid (van de Belastingdienst, Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en PIANOo) gebundeld. De Commissie geeft onder meer advies tijdens lopende aanbestedingen. Het instellingsbesluit vervangt een eerdere instellingsbeschikking uit 2012. Volgens het […]

Aanbestedingsprocedures hinderen opvang en integratie asielzoekers

Vertraging bij aanbestedingsprocedures staat er aan in de weg dat asielzoekers inburgeren en integreren.  Dat blijkt uit opmerkingen van de Minister van SZW, Lodewijk Asscher, in een vandaag gepubliceerde brief aan de Tweede Kamer. Het budget dat het Ministerie van Sociale Zaken en Welzijn heeft uitgegeven aan inburgering, is niet opgeraakt. Het gaat om een bedrag […]

PIANOo wordt eigen merk onder RVO

Vanaf 1 januari 2017 valt PIANOo onder de directie Nationale Programma’s van RVO.nl. Barto Piersma, directeur Nationale Programma’s: “Het is een mooie aanvulling op ons pakket waar we een kwaliteitsimpuls voor RVO.nl van kunnen maken. Zo hebben PIANOo en RVO.nl al een aantal programma’s die raakvlakken hebben, zoals maatschappelijk aanbesteden, duurzaam en innovatiegericht inkopen, het stimuleren […]