FNV: Aanbestedingen jeugdzorg een ratrace

Aanbestedingen in de jeugdzorg zorgen voor een ‘ratrace’ tussen aanbieders en brengen de continuïteit van de zorg in gevaar. Dat bericht de FNV naar aanleiding van een protestactie vaandaag, 1 mei in Den Haag, die over meerdere sectoren (zorg, vervoer) plaatsvindt. Voor 1 mei om 14:00 op het Malieveld staat ook een aan aanbesteding gerelateerde […]

Veenendaal foto Michiel Verbeek

Veenendaal gaat Wmo opnieuw aanbesteden zonder logeeropvang

Veenendaal gaat een nieuwe aanbesteding houden voor Wmo Immateriële ondersteuningstaken. Daarbij gaat het samenwerken met Renswoude, dat Veenendaal mandaat verleent. Het gaat daarbij onder meer om rolstoelen, woningaanpassing, vergoeding bij vervoerskosten en logeeropvang. Met de huidige aanbesteding van 2015/2018 zijn 46 ondernemers betrokken. Met deze aanbesteding is naar verwachting €7,5 miljoen gemoeid. De huidige opdracht voor […]

Samen14 houdt aanbesteding WMO- en jeugdzorg Twente

De 14 Twentse gemeenten werken samen voor de inkoop in het sociaal domein onder de vlag Samen14. Voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp wordt dit jaar een aanbesteding gehouden. In aanloop naar de aanbesteding staat op 23 april een grote marktbijeenkomst  gepland. De gemeenten kopen in via het Twents model. Zorgaanbieders die per 1 januari 2019 maatschappelijke ondersteuning en/of jeugdhulp […]

Groenlinks dient initiatiefwet in tegen aanbesteden in de zorg

GroenLinksleider Jesse Klaver en zorgwoordvoerder Corinne Ellemeet presenteerden zaterdag een initiatiefwet waardoor gemeenten niet langer verplicht zijn de zorg aan te besteden. GroenLinks wil af van het idee dat Europees bepaald wordt hoe gemeenten hun zorg moeten inrichten. Met het voorstel wordt een nieuw artikel toegevoegd aan de Aanbestedingswet 2012. Dat moet dan komen, na artikel 2.7, luidende: Artikel 2.7a […]

CPB Rapport: strenge selectiecriteria loslaten bij zorginkoop

Een uitgave van het CPB bepleit om strenge selectiecriteria’s voor zorg en jeugdzorg los te laten, onder de titel: “naar een effectieve inkoop”. Het CPB denkt daarbij “vooral aan begeleiding en huishoudelijke hulp, voorzieningen die een groot deel van het totale Wmo‐budget beslaan. Binnen de jeugdhulp hebben we het dan over ambulante hulp. Deze voorzieningen kennen relatief […]

Zelfredzaamheid stimuleren: zelfredzame daklozen geen dagopvang

Al eerder berichtte Aanbestedingsnieuws dat een vrouw met kinderen middernacht op straat kwamen te staan na een aanbesteding voor WMO-zorg, waaronder vrouwenopvang. Nu blijkt dat hetzelfde probleem zich voordoet met “zelfredzame daklozen”. Er is voor deze doelgroep geheel geen opvang beschikbaar, zo bericht de Groene Amsterdammer, over de dakloze Laurens ten Hage, met een restschuld […]

Bambini di Casa schendt speekverbod aanbesteding jeugdzorg Venlo

Jeugdzorgverlener Bambini a Casa, dat nadat het afviel in de aanbestedingsrace om de jeugdzorg in Venlo, is veroordeeld door de kortgeding rechter voor het overtreden van een spreekverbod in de aanbestedingsdocumentatie.  Dat zou de directeur van de onderneming gedaan hebben door e-mails te sturen naar B&W en raadsleden om de in zijn ogen onterechte en […]

Landgraaf, Heerlen en Voerendaal gaan jeugdzorg gezamenlijk aanbesteden

De gemeenten Landgraaf, Heerlen en Voerendaal willen hun dienstverlening verbeteren door een gezamenlijk inkoop van ambulante jeugdhulp. Ambulante jeugdhulp is hulp aan huis tussen ouders en kind, volgens de rijksoverheid: is dat bijvoorbeeld als het kind licht-depressief is of spijbelt”. Het verlenen van zorg moet dichter bij het kind en het gezin, waarbij zo veel […]

Inkoop jeugdzorg Den Haag bekend

De inkoopsamenwerking die voor de regio Haaglanden jeugdzorg inkoopt, heeft de winnaars bekend gemaakt van een aanbesteding daarvan. Het gaat in totaal om 118 dienstverleners. De aanbesteding is gedurende de (verlengde) Alcateltermijn nog voorlopig en wordt pas definitief -als geen der inschrijvers bij de rechtbank bezwaar aantekent, op zijn vroegst 22 december 2017. Met de […]

Minister schuift verantwoordelijkheid jeugdzorg af naar gemeenten.

In antwoord op kamervragen van SP-kamerlid Nine Kooiman, naar aanleiding van berichten dat onder meer de William Schrikker Groep (WSG) niet meedingt in een aanbesteding voor jeugdzorg, stelt Minister de Jonge dat het niet de verantwoordelijkheid is van de Minister. De gemeenten zijn ervoor verantwoordelijk. En als de WSG niet aan de door de gemeente […]

Nijmegen hakt drastisch in zorgleveranciers na aanbesteding

Het college van Nijmegen is bij monde van wethouder Frings (Groenlinks) bijzonder teleurgesteld in de reacties op een aanbesteding voor de WMO. Volgens de wethouder heeft een aanzienlijk aantal aanbieders zich slecht gepresenteerd. Van de huidige 200 aanbieders hebben er maar 120 zich ingeschreven en is er aan slechts 58 bedrijven een opdracht gegund. Dat […]

Aanbesteding forensische zorg, inkoopstrategie meer bonus

De redactie van Aanbestedingsnieuws wachtte met smart op het rapport over de aanbesteding in de forensische zorg, van onderzoeksbureau Significant. Dat is nu gepubliceerd als bijlage bij de Kamerstukken. Tijdens een lopende aanbesteding voor arrestantenzorg deden de onderzoekers vanwege een kamermotie, onderzoek naar de vraag hoe de aanbesteding is verlopen. Je kan niet echt rechtmatig […]