Incluzio wint aanbesteding welzijnswerk Leiderdorp

Incluzio uit Schiedam heeft een aanbesteding voor welzijnswerk in Leiderdorp gewonnen. Dat bericht onder meer het Leiderdorps weekblad en Sleutelstad.nl. Incluzio is onderdeel van Facilicom. Dat bedrijf, Facilicom is bekend van het “omvormen” van sociale werkplaatsen naar commerciele ondernemingen De aanbesteding in Leiderdorp is omstreden. Zo wilde de Christenunie/SGP de aanbesteding juist intrekken. Zij vrezen […]

De Jonge: “Aanbesteding werkt niet zo in de praktijk”

Minister de Jonge bericht 5 juli in een kamerbrief dat de “ratio van het aanbestedingsrecht” botst op een aantal fronten met jeugdhulp en maatschappelijk werk in het sociaal domein. Interessant aan de brief is dat het stapsgewijs de aanschafmogelijkheden nagaat en aangeeft waarom dat geen optie is. Vooral, omdat die problemen eigenlijk bij ieder ander […]

Heerlen e.o. gaat door met aanbesteding Basishulp Jeugd

De gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal kunnen op de ingeslagen weg verder met de aanbesteding Basishulp Jeugd. Dit blijkt uit de uitspraak van de Rechtbank op het kort geding, dat was aangespannen door een aantal aanbieders van jeugdhulp. Samen met Parnassia hadden de Limburgse jeugdorganisaties een kort geding aangespannen omdat de aanbesteding niet proportioneel zou […]

FNV heeft Checklist bestek hulp bij huishouden’

De vakbond FNV heeft een checklist opgesteld voor het gemeentelijk inkopen van huishoudhulp. Die checklist werd gisteren gepresenteerd bij de uitreiking van een ‘gouden duim’ aan de Gemeente Amsterdam. Amsterdam is een van de eerste gemeenten die al in 2016, bij de nieuwe aanbesteding, dit tarief en de bijbehorende nieuwe loonschaal voor huishoudelijke zorg is […]

Christenunie/SGP: staak aanbesteding welzijn Leiderdorp

“Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald”. Met dat spreekworod bepleit de Christenunie/SGP dat een aanbesteding voor welzijn in Leiderdorp wordt stopgezet. Een aanbesteding daartoe is vorige maand gepubliceerd op TenderNed maar daarin is de gemeenteraad volgens de partij nooit gekend. De raad heeft echter wel eisen heeft gesteld aan het welzijnswerk. Vorige week […]

Pluspunt trekt zich terug uit aanbesteding welzijn Leiderdorp

Huidig leverancier Pluspunt in Leiderdorp doet niet mee aan een aanbesteding voor welzijnswerk in de gemeente Leiderdorp. De organisatie wordt zo snel mogelijk na 1 januari 2019 opgeheven. In september 2017 heeft het college besloten tot een aanbesteding van dat welzijnswerk. Pluspunt is een zelfstandige stichting en wordt voor ongeveer 75% gesubsidieerd door de gemeente Leiderdorp. […]

WMO en Jeugdhulp Twente wordt openbaar aanbesteed

De inschrijving voor de openbare aanbesteding van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 2019 is 12 juni jl. geopend door de gemeenten en door de aanbestedende dienst Regio Twente. De introductie van deze werkwijze start op 1 januari 2019. Aanbieders die vanaf deze datum in Twente jeugdhulp en/of maatschappelijke ondersteuning (Jeugdwet en Wmo 2015) willen leveren, kunnen zich […]

Hoogeveen houdt open house WMO aanbesteding

De huidige contracten voor Wmo begeleiding van de gemeenten Staphorst, Meppel, Hoogeveen en De Wolden lopen per 31 december 2018 af. De gemeenten hebben gekozen voor een Open house inkoopprocedure. Daarbij mogen alle aanbieders inschrijven. De gemeenten gunnen de opdracht aan alle inschrijvers die voldoen aan alle gestelde eisen en voorwaarden van het aanmeldingsdocument. Het […]

Thuiszorg Vérian failliet: meteen doorstart

Thuiszorgorganisatie Vérian heeft 14 mei 2018 surséance aangevraagd voor het onderdeel Care & Clean B.V, waar 1200 mensen werkzaam zijn. Vérian verminderde al in 2015 het salaris van 600 thuiszorgmedewerkers in etappes van gemiddeld 12,65 euro per uur naar 10,18 euro per uur. Nu 14 mei werd uitstel van betaling aangevraagd voor het bedrijfsonderdeel Vérian […]

FNV: Aanbestedingen jeugdzorg een ratrace

Aanbestedingen in de jeugdzorg zorgen voor een ‘ratrace’ tussen aanbieders en brengen de continuïteit van de zorg in gevaar. Dat bericht de FNV naar aanleiding van een protestactie vaandaag, 1 mei in Den Haag, die over meerdere sectoren (zorg, vervoer) plaatsvindt. Voor 1 mei om 14:00 op het Malieveld staat ook een aan aanbesteding gerelateerde […]

Veenendaal foto Michiel Verbeek

Veenendaal gaat Wmo opnieuw aanbesteden zonder logeeropvang

Veenendaal gaat een nieuwe aanbesteding houden voor Wmo Immateriële ondersteuningstaken. Daarbij gaat het samenwerken met Renswoude, dat Veenendaal mandaat verleent. Het gaat daarbij onder meer om rolstoelen, woningaanpassing, vergoeding bij vervoerskosten en logeeropvang. Met de huidige aanbesteding van 2015/2018 zijn 46 ondernemers betrokken. Met deze aanbesteding is naar verwachting €7,5 miljoen gemoeid. De huidige opdracht voor […]

Samen14 houdt aanbesteding WMO- en jeugdzorg Twente

De 14 Twentse gemeenten werken samen voor de inkoop in het sociaal domein onder de vlag Samen14. Voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp wordt dit jaar een aanbesteding gehouden. In aanloop naar de aanbesteding staat op 23 april een grote marktbijeenkomst  gepland. De gemeenten kopen in via het Twents model. Zorgaanbieders die per 1 januari 2019 maatschappelijke ondersteuning en/of jeugdhulp […]