Zorg om Venlose aanbesteding zorg bij CDA

Volgens een bericht op Omroep Venlo wil de oppositiepartij CDA de aanbesteding van het sociaal domein èn de vrouwenopvang met een half jaar uitstellen. Het CDA, de grootste partij in de Venlose gemeenteraad, vindt het onvoorstelbaar dat de raad in januari 2020 een visie op de zorg vaststelt, maar dat nu al wordt besloten met […]

Aanbesteding Vilans programma Volwaardig leven: Innovatie-impuls

Op 29 november heeft Vilans het aanbestedingsdocument gepubliceerd dat hoort bij het instellen van een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) voor het gunnen van opdrachten in het kader van het programma Volwaardig leven, deelprogramma Innovatie-impuls. Voor dit programma heeft Vilans de komende jaren verschillende implementatieadviseurs nodig. 03-12-2019 Doel van deze aanbesteding is om alle partijen die voldoen […]

Patient Interactie en Entertainment-oplossing Radboud UMC

De scope van de te realiseren Patient Interactie en Entertainment-oplossing (PIE-oplossing)  bevat minimaal de aanschaf, implementatie, doorontwikkeling en gebruiksrecht van een PIE-oplossing. Dienstverlening voor de gehele oplossing, inclusief tablets (met OS), wandhouders, casing, up grades, support etc. Echter de aanschaf van de tablets/wandhouders/casing valt buiten de scope (zie paragraaf 1.5 [Aanschaf tablets/casing/ wandhouder]); Entertainment diensten – TV […]

Brief Minister de Jonge aanbesteden sociaal domein gepubliceerd

De in de reguliere media al veel besproken brief van Minister de Jonge over aanbesteden in het sociaal domein is nu gepubliceerd. Uit de publicatie blijkt dat De Jonge een eenvoudiger procedure wil als alternatief voor het procedureel omslachtige regulier aanbesteden.; De Jonge Ik wil het mogelijk maken om zonder een uitgebreide gunningsprocedure toch uitsluitend […]

Vrouwenopvang naar Leger des Heils in Venlo

Een aanbesteding voor de vrouwenopvang in Venlo, is onverwacht niet gegund aan de Mutsaersstichting maar -inmiddels- exclusief aan het Leger des Heils. De gunning is nog maar voorlopig.Aanvankelijk zou de opdracht gegund worden blijkens een raadsinformatiebrief van 21 november, aan Moveoo. Dat is een organisatie waar onder meer Roermond al mee samenwerkt, maar de gemeente […]

Kort geding tegen forensische zorg aanbesteding Justitie

Twee zorgondernemers, De Waag en Van der Hoeven Kliniek, starten een kort geding tegen het Ministerie van Justitie en Veiligheid over de aanbesteding forensische psychiatrie (OFZ). De tegoeden voor de klinieken gaan er op achteruit, terwijl zij worden geconfronteerd met tariefstijgingen uit CAO-verplichtingen. In de voorgenomen aanbesteding gaat polikliniek de Waag er bijna 7% op achteruit. […]

Meedoen in de Stad – voor ouderen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Een van de doelen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het bieden van ondersteuning aan inwoners om te zorgen dat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. In de huidige werkwijze zijn hiervoor een aantal productgroepen gedefinieerd, waarvoor contracten met aanbieders zijn gesloten. Op dit moment zijn contracten gesloten […]

Aanbesteding jeugdzorg in Noord-Holland blijft gemoederen bezig houden.

In oktober schrreef de Alkmaarse afdeling van de Partij Voor De Dieren, dat zij zeer verontrustende informatie ontvangen had over de dubieuze wijze de aanbesteding van JeugdzorgPluszou zijn verlopen. Dat de partij in deze informatie voldoende aanleiding vond tot het stellen van kritische vragen aan het college van Alkmaar. Naast kritische vragen over de rol van […]

Aanbesteding Jeugdzorgplus NH inderdaad vooringenomen

Aanbestedingsnieuws heeft de aanbesteding van Jeugdzorgplus Alkmaar op TenderNed teruggevonden. We kunnen eens zien hoe de aanbesteding eruit ziet. Het blijkt te zijn gegaan om een mededingsingsprocedure ex. art. 2.38 Aanbestedingswet. Op 28 oktober zocht Aanbestedingsnieuws nog naar de aanbestedingsstukken van de Jeugdzorgplus aanbesteding op TenderNed. Die kregen we niet gevonden omdat hangende uitspraken bij […]

Politiek stelt opnieuw vragen aanbesteding jeugdzorg

De PVDD heeft 18 oktober opnieuw kritische vragen gesteld over de aanbesteding Jeugdzorg 18 gemeenten in Noord-Holland. Ook in Castricum worden raadsvragen gesteld over de aanbesteding Jeugdzorgplus.  Hier stellen GroenLinks, PvdA en SP dat er een vreemd luchtje zit aan de aanbesteding. Janine Visser van de  PVDD Alkmaar wil de onderste steen boven, ten aanzien van […]

VGZ houdt aanbesteding eerstelijns diagnostiek

VGZ heeft in haar inkoopbeleid laten vastleggen dat het allemaal doelmatiger moet met zorginkopen, voor met name diagnostiek. Daarom houdt de zorgverzekeraar een aanbesteding integrale diagnostiek. VGZ start in negen regio’s vanaf 2020 met integrale digitale diagnostiek. De zorgverzekeraar streeft in het kader van zijn programma Zinnige Zorg naar integrale digitale diagnostiek door het realiseren […]

Jeugdzorgorganisatie failliet door complexe inkoop

Bericht ingetrokken tot nadere duidelijkheid v.d. organisaties opbouw / lijn 5,   zie ook https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1957689/de-opbouw-stopt-met-jeugdzorg-we-konden-de-verliezen-niet-meer-dragen.html https://www.nhnieuws.nl/nieuws/252285/zorgorganisatie-lijn5-stopt-met-jeugdzorg-een-bittere-boodschap https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190903_36257306/jeugdzorg-in-noord-holland-dreigt-ernstig-in-de-knel-te-raken-koepelorganisatie-wil-door-financiele-problemen-af-van-instelling-lijn-5?utm_source=google&utm_medium=organic https://www.tweedemonitor.nl/kamervraag/2019Z16719   https://alkmaarcentraal.nl/nieuws/60045068-zorgorganisatie-lijn5-stopt-met-zorg-voor-licht-verstandelijke-gehandicapten-een-bittere-boodschap