Tweede leergang professioneel inkopen voor het sociaal domein

Het Ministerie van VWS heeft samen met de NEVI een leergang opgesteld voor professioneel inkopen in het sociaal domein. De eerste leergang die op 8 oktober start, is vol. De volgende begint op 10 december. U kunt zich hier nu voor inschrijven wanneer u voor een gemeente of regionale organisatie werkt, zich bezig houdt met […]

Marktconsultaties voor Verdiepingsdiagnostiek en Volledig Pakket Thuis op TenderNed

In een nieuwsbericht van 27 augustus meldt DJI dat de marktconsultatie Verdiepingsdiagnostiek en Volledig Pakket Thuis zijn aanbesteed. Het blijkt te gaan om een marktconsultatie die is uitgezet. Input kan nog gestuurd worden tot 24 september 2020. Per 1 april 2021 beoogt de divisie ForZo/JJI de inkoop van zowel Verdiepingsdiagnostiek als Volledig Pakket Thuis af […]

Veldman: reshoring PMB geen optie, wel nodig

Hoe krijgen we snel stand-by-productiecapaciteit voor medische hulpmiddelen? … … …. Nou, first things first.  Allereerst moet “de opzet wettelijk verankerd worden in lijn met het Europees aanbestedingsrecht” .  Dat maken we tenminste op uit de initiatiefnota van kamerlid H.S. Veldman, Hayke, voor structurele weerbaarheid van de medische industrie in crisistijd. De nota van Veltman (gepubliceerd […]

Kersten levert WMO hulpmiddelen Pijnacker-Nootdorp

In april van dit jaar ging het Hulpmiddelencentrum failliet. De VNG speelde een bemiddelende rol tussen de curator en gemeentelijke afnemers. Dat was toen best vervelend voor inwoners in Pijnacker-Nootdorp die gebruikmaken van Wmo-hulpmiddelen. De gemeente heeft inmiddels een oplossing gevonden: met ingang van 1 september 2020 is Kersten Hulpmiddelenspecialist de nieuwe leverancier voor Wmo-hulpmiddelen. De […]

Steekpartij Castricum door minderjarigen Horizon

Steekpartij door aanbesteding? De twee minderjarigen die een 18-jarige plaatsgenoot hebben neergestoken in Castricum, verbleven in de Horizon-instelling in Bakkum. Dat berichtten familieleden van het slachtoffer via Facebook. Horizon won de aanbesteding voor Jeugdzorg in Noord-Holland, ten koste van de gesloten (d.i. ‘met tralies’, niet ‘dicht’) instelling Transferium/Parlan. De jongeren van 15 en 17 liepen […]

Motie aanbesteding ziekenzorg gevangenen aangenomen

Naar aanleiding van problemen na een aanbesteding van ziekenzorg voor de gevangenis van Dordrecht, is door kamerleden Madeleine Van Toorenburg (CDA) en Michiel van Nispen (SP) een motie ingediend. De zorg werd uitgevoerd door een lokale huisartsenpost, maar is sindsdien overgegaan naar een landelijke zorgleverancier. En daar zijn veel klachten over. De kamerleden vragen nu […]

Memo morgen: PIANOo webinar “Hoe voorkom je discussies”

Ok, dit lijkt wel een beetje een clickbait maar de kop werd anders te lang. Het gaat niet om alle discussies, maar alleen over reële tarieven bij inkoop in het sociale domein. Hoe voorkom je discussies over reële tarieven bij inkoop in het sociaal domein?” Hoe deel te nemen aan de webinar? Klik op de […]

Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en WMO inkoop opgesteld

De werkgroep Kwaliteit van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft een Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop opgesteld. Deze bevat een  stappenplan waarmee gemeenten zo eenvoudig mogelijk kwaliteitscriteria voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoopdocumenten kunnen opstellen. De handreiking is nu beschikbaar en te downloaden via www.inkoopsociaaldomein.nl Om goede jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning […]

Politiek sceptisch over NEDAB-status ambulancezorg unierecht

Een voorzichtig gelukje voor iedereen die niet wil dat Lada en Mini Cooper een gelijke kans moeten maken op de opdrachten voor ambulances. Er ligt een intiatiefwetsvoorstel om de ambulancezorg aan te merken als NEDAB, niet-economische diensten van algemeen belang. Daarmee wordt de tijdelijke regeling Twaz vervangen voor een permanente regeling. Op 10 juni is […]

RSR wint WMO hulpmiddelen aanbesteding Staphorst

Voor het verstrekken van Wmo-hulpmiddelen heeft Staphorst samen met de gemeenten Raalte, Dalfsen en Zwartewaterland een aanbestedingsprocedure doorlopen. De aanbesteding is gegund aan RSR Revalidatieservice. De gemeente maakte dat afgelopen zaterdag bekend via Facebook. Voor inwoners van Staphorst verandert er niets omdat het om dezelfde leverancier gaat als voorgaande jaren. Dit betekent dat de levering, […]

VNG notitie Rechtmatig zorginkopen en corona

Rijk en VNG (Nederlandse gemeenten) hebben in de corona-werkgroep rechtmatigheid een notitie opgesteld waarin geschetst wordt hoe de corona-afspraken de rechtmatigheid in relatie tot de financiën van een gemeente beïnvloeden. Deze notitie is volgens hen ook relevant voor zorgaanbieders.Het gaat in op betalingen en meerkosten. De notitie is 5 juni gepubliceerd. Door de coronacrisis verloopt de zorgverlening […]

Van der Lans: aanbesteden welzijn hoeft niet en levert niets op

LSA Bewoners, een landelijke koepel voor bewonersorganisaties, heeft aan zelfstandig publicist Jos van der Lans, de opdracht gegeven om een stuk te schrijven over aanbesteden in het welzijn. Bewoners ervaren veel problemen met de aanbestedingen in het sociale domein. Volgens de LSA komt dat vooral neer op stuivertje wisselen tussen grote welzijnsorganisaties van buiten de stadsgrenzen. […]