Regering: gevolgen open house jeugdzorg niet onomkeerbaar

De regering heeft kamervragen beantwoord over de jeugdzorg in Noord-Holland. De kamerleden wilden weten of de regering bezorgd was dat de toekomst van de instellingen op het spel kan komen te staan als gevolg van de eisen in de aanbesteding en hoe dat nu zit in de rest van het land. Die antwoorden worden niet […]

Tintengroep wint welzijn westerkwartier

De colleges van de vier gemeenten in het Westerkwartier,  Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn, hebben de opdracht voor het uitvoeren van de basisondersteuning van welzijnswerk vanaf 1 januari 2019 definitief gegund aan de Tintengroep. Het gaat om maatschappelijk werk, ondersteuning van de mantelzorg, buurtwerk en coördinatie van het vrijwilligerswerk. De Tintengroep zal voor de uitvoering […]

Meyra en Welzorg leveren WMO-hulpmiddelen Zwolle

Vanaf 1 januari 2019 worden hulpmiddelen vanuit de Wmo (zoals rolstoelen of scootmobiels) in Zwolle geleverd door Meyra en Welzorg. De aanbesteding die de gemeente hiervoor heeft gedaan, is door deze twee partijen gewonnen. In de aanbesteding is ingezet op goede kwaliteit en keuzevrijheid. Er zijn heldere eisen gesteld en voldoende mogelijkheden om bij te […]

Kamervragen CDA en PvdA aanbesteding jeugdzorg

Kamerleden Kuiken en Peters (resp. PvdA en CDA) hebben vragen gesteld over de aanbesteding van de jeugdzorg in de kop van Noord-Holland en dat de gecertificeerde instellingen daar niet aan mee doen. De kamerleden uiten hun zorgen over de ontstane situatie en vragen of de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport die deelt.  Zij willen […]

SP Enkhuizen stelt vragen aanbesteding jeugdzorg Noord-Holland

Magriet Keesman van de SP-fractie in Enkhuizen stelt voor de derde keer vragen over de aanbesteding van jeugdzorg in Noord-Holland aan wethouder Luyckx. De inschrijvingstermijn voor de aanbesteding 2019 voor de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering eindigde 3 september jl. De William Schrikker Groep, Het Leger des Heils en De Jeugdgezinsbeschermers hebben niet ingeschreven op deze aanbesteding en de regio’s, […]

FNV: “De Jonge moet aanpakken in Noord-Holland”

De drie grootste gespecialiseerde zorginstellingen in de 25 Noord-Hollandse gemeenten rondom Alkmaar, De William Schrikker Groep, Het leger des Heils en De Jeugdgezinsbeschermers, kunnen het met de gemeenten niet eens worden over de gestelde tarieven. ‘Dit zijn dappere werkgevers. Het is een schrijnend besluit, maar zij doen nu wel wat nodig is in de sector: […]

“Aanbestedingswaanzin maakt jeugdzorg kapot”

Jeugdhulpverleners demonstreerden afgelopen maandag in Den Haag tegen het aanbesteden in de jeugdzorg. De hulpverleners protesteren tegen de consequenties ervan, voor de contractering van hulpverlening. De problemen doen zich voor bij voorbeeld bij het vinden van onderdak voor kinderen die dringend opvang nodig hebben. In Rotterdam zijn kinderen die niet in de opvang terecht kunnen […]

Menzis zegt contract collectieve zorgverzekering tussentijds op

Menzis zegt de contracten voor de collectieve zorgverzekeringen in dertig gemeenten op. Menzis had de portfolio deels overgenomen van Agis (Achmea). De gemeentepolissen zijn vaak afgesloten speciaal met het oog op lagere inkomensgroepen. Menzis stelt dat de regelingen niet langer rendabel zijn. Vooral Apeldoorn, waar het contract juist vernieuwd was voor nog 5 jaar, had dat […]

Voorlopige gunning WMO zorgverleners Groningen bekend

Werkpro-Cosis, At Home First en Lentis-Noorderbrug-Philadelphia zijn de winnaars van de Groningse WMO-zorg aanbesteding. Dat bericht de Groninger Internet Courant. Met de opdracht is €54,1 miljoen gemoeid voor individuele-en groepsgerichte ondersteuning, kortdurend verblijf en sociale activering. De aanbesteding is uitgevoerd door GON, die afkorting staat voor: Gebiedsondersteunend Netwerk. De bedoeling van het beleid was af te stappen […]

Incluzio wint aanbesteding welzijnswerk Leiderdorp

Incluzio uit Schiedam heeft een aanbesteding voor welzijnswerk in Leiderdorp gewonnen. Dat bericht onder meer het Leiderdorps weekblad en Sleutelstad.nl. Incluzio is onderdeel van Facilicom. Dat bedrijf, Facilicom is bekend van het “omvormen” van sociale werkplaatsen naar commerciele ondernemingen De aanbesteding in Leiderdorp is omstreden. Zo wilde de Christenunie/SGP de aanbesteding juist intrekken. Zij vrezen […]

De Jonge: “Aanbesteding werkt niet zo in de praktijk”

Minister de Jonge bericht 5 juli in een kamerbrief dat de “ratio van het aanbestedingsrecht” botst op een aantal fronten met jeugdhulp en maatschappelijk werk in het sociaal domein. Interessant aan de brief is dat het stapsgewijs de aanschafmogelijkheden nagaat en aangeeft waarom dat geen optie is. Vooral, omdat die problemen eigenlijk bij ieder ander […]

Heerlen e.o. gaat door met aanbesteding Basishulp Jeugd

De gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal kunnen op de ingeslagen weg verder met de aanbesteding Basishulp Jeugd. Dit blijkt uit de uitspraak van de Rechtbank op het kort geding, dat was aangespannen door een aantal aanbieders van jeugdhulp. Samen met Parnassia hadden de Limburgse jeugdorganisaties een kort geding aangespannen omdat de aanbesteding niet proportioneel zou […]