Weekendspecial – Restauratie St. Bernard 1820 en Bloedzuigers 1826 – Aanbestedingsnieuws

Weekendspecial – Restauratie St. Bernard 1820 en Bloedzuigers 1826

foto: Catawiki (bewerkt)

In de vorige weekend special kwamen we terug op aanbestedingen rondom Station Muiderpoort. Dit keer kijken we nog wat verder terug want het is nu 2018 en met dezelfde cijfers componeer je 1820. In 1830 splitste België zich van Nederland af, maar in 1820 was België en Nederland nog één, zei het met twee hoofdsteden Den Haag en Brussel. In 1820 was er een aanbesteding voor timmer-, glas- dak-, schrijn- en metselwerken aan de voormalige Abdij St. Bernardus in Hemiksem (gemeente Antwerpen). Dit is de in 1236 in Vremde gestichte abdij, die sinds 1243 in Hemiksem gevestigd is. In 1578 werd de abdij tijdelijk verlaten en in 1672 brandde het bijna geheel af tijdens de Beeldenstorm. De huidige gebouwen dateren van de 17e en 18e eeuw. Tijdens de Franse revolutie verloor het zijn abdijfunctie definitief. In 1811 werd het gebouw een maritiem hospitaal en in 1821 is het door de Antwerpse architect Pierre Bruno Bourla omgebouwd tot een correctionele gevangenis. Met betrekking tot deze verbouwing verscheen in de Staatscourant de bovengenoemde aanbesteding. De aanbesteding zou geschieden bij inschrijving en opbod. Wat deze aanbesteding zo interessant maakt is de bekendmaking en de mogelijkheid tot het inzien van het bestek. Er was uiteraard geen internet of  Tenderned. In de wijze van verspreiden van het bestek zie je al een splitsing van België en Nederland gloren. Het bestek was in te zien in de ministeries van waterstaat in de steden ‘s Gravenhage en Brussel, aan het gouvernement van Antwerpen te Antwerpen en in België bij de Ingenieur-ordinaris te Mechelen alsmede bij de hoofdingenieur te Brussel. Verder was het bestek nog in te zien in ‘s Gravenhage in de voornaamste logementen en koffijhuizen.

was getekend, de Minister van Staat voornoemd:  Repelaer van Driel 

Logementen en Koffijhuizen, je moet er maar op komen. En de abdij? Tegenwoordig doen de gebouwen dienst als museum, serviceflats en een administratief centrum.

Een andere opmerkelijke oude aanbesteding kwamen we tegen in de Staatscourant van 24 februari 1826 waarin gewag wordt gemaakt van een opmerkelijke aanbesteding in Parijs.

“Men kan zich een denkbeeld maken van de ontzaggelijke menigte bloedzuigers, welke jaarlijks in deze hoofdstad gebruikt wordt, door het getal der genen, welke de dienst der hospitalen en gasthuizen vereischt, en welke aan de huis-zitten armen worden verstrekt, wanneer men weten zal, dat het aantal dier beesten, welke, volgens de aangeplakte biljetten van aanbesteding, voor het jaar 1826 gevorderd worden, driemaal honderdduizend beloopt. “

De medicinale bloedzuiger (soms afgescheiden als Hirudo medicinalis) wordt soms nog gebruikt voor aderlatingen. Men zet de bloedzuiger op de huid waarna hij bloed opzuigt. Daarna wordt het bloed eruit geduwd om snelle verzadiging van de bloedzuiger te voorkomen. Aan de hand van het bloed werd vroeger een diagnose gesteld. Een bloedzuiger beschikt over een stof, het zogenaamde hirudine die de bloedstolling tegengaat. Vroeger kon men bloedzuigers in de apotheek kopen. In sommige grote Amerikaanse staten en in Azië wordt de bloedzuiger nog steeds gebruikt. Eind negentiende eeuw werden alleen al in de Parijse ziekenhuizen zo’n zes miljoen bloedzuigers per jaar gebruikt. (Wikipedia)

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *