Bilboards Maastricht concessie gegund aan groep ondernemers

De gemeente Maastricht had een aanbesteding uitgeschreven die moest leiden naar een concessie voor digitale billboards. Maastricht wilde zes digitale billboards. Er zijn acht plekken die volgens Maastricht hiervoor in aanmerking komen .  Het gaat dan om de Ankerkade, de Sibemaweg, het parkeerterrein bij Station Noord, de Terblijterweg de Hoge Weerd, de Willem Alexanderweg (bij […]

Zaanstreek en Waterland bereiden aanbesteding OV voor

De concessies voor het openbaar busvervoer in Zaanstreek en Waterland zijn aflopend in december 2021 af.  Zaanstreek ene Waterland zal een aanbesteding gaan organiseren voor gezamenlijke concessie voor dit gebied. Men begint natuurlijk met een programma van eisen. Reizigers en inwoners worden hierbij betrokken door middel van een enquête op de website wijnemenjemee.nl. Vanaf december […]

Meervoudig onderhandse begrazing Brabantse Kempen

Hebben we het op AN wel eens over schapen gehad?Het doel dat Staatsbosbeheer zich heeft gesteld om door middel van een Meervoudig Onderhandse procedure een nieuwe overeenkomst af te sluiten inzake: van verscheidene diensten voor natuurreservaten en het organiseren van bijpassende kleinschalige culturele evenementen. Zoals ecologische en cultuurhistorische landschapsvormende gescheperde schapenbegrazing. Bijdragen tot het in standhouden […]

Bestrijding eikenprocessierups Apeldoorn gegund aan Eijkelboom

De gemeente Apeldoorn heeft de aanbesteding voor de bestrijding van de eikenprocessierups gegund aan Eijkelboom B.V. Apeldoorn. Er waren 4 inschrijvers op deze aanbesteding voor een raamovereenkomst van twee jaar met daarbij een optie om deze te verlengen met twee maal één jaar. Eijkelboom B.V. is sinds 2018 onderdeel van de Eijkgroep. Eijkelboom B.V. richt zich […]

Noord-Holland houdt concessie vervoer Gooi en Vechtstreek

De provincie Noord-Holland is opdrachtgever van de openbaar vervoer concessie in Gooi en Vechtstreek waar de gemeenten Hilversum, Wijdemeren, Gooise Meren, Blaricum, Huizen, Laren en Weesp onder vallen. De huidige concessie eindigt op 10 juli 2021. Sinds eind 2018 heeft de provincie Noord Holland een begin gemaakt met de voorbereidingen voor de aanbesteding van de […]

Veerdienst gemeente Tiel aanbesteed

De gemeente Tiel heeft een aanbesteding geplaatst voor een 10 jaar lopende overeenkomst met een partij voor de exploitatie van een pontje. De gemeente exploiteert en onderhoudt een veerpont over de Waal tussen Tiel en Wamel. Deze veerpont, is het onderwerp van de aanbesteding, het wordt ingezet voor het overzetten van voetgangers en fietsers. De […]

Aanbesteding geplaatst voor ondersteuning evenementen Westland

De gemeente Westland is op zoek naar een opdrachtnemer die de evenementen kan ondersteunen (hekken,borden etc) gedurende een contractperiode van 54 maanden (4 en een half jaar)  zonder opties tot verlenging. Het contract moet aanvangen op 18 juni 2019, dus de Feestweek in Kwintsheul wordt het eerste evenement. Hoewel het voornamelijk wat kleinere evenementen zijn, […]

Onderhoud openbare ruimte Tiel gegund aan Krinkels en Bron

Na een aanbesteding waarin het de wens was van de Gemeente Tiel 2 ondernemers te vinden voor het onderhoud in de openbare ruimte is deze nu gegund. Tiel wordt hiertoe verdeeld in twee even grote delen Tiel Noord en Tiel Zuid.We schreven er al eerder over. Tientallen jaren voor de laatste aanbesteding lag het onderhoud […]

Aanbesteding van onderhoud Openbare verlichting Drechtsteden (4/7)

Het onderhoud en beheer van de openbare verlichting in vier van de zeven Drechtsteden en gemeenten is aanbesteed door de Gemeente Dordrecht, meer precies door inkoopdrechtsteden. Het houdt in  het onderhoud, de wijzigingen, de klachtenbehandeling en de groepsgewijze lampvervanging voor de periode van 1 november 2019 tot 31 oktober 2023, met nog een mogelijkheid dit met […]

Zonnepark Waalre aanbesteed

De gemeente Waalre heeft via Bizob een aanbesteding geplaatst voor de realisatie van een zonnepark op het voormalig honkbalveld aan de Dreefstraat. Ingeklemd tussen de Meester Slootsweg, de Dreefstraat en de Werenfriedstraat ligt het huidige sportpark Waalre met sportvoorzieningen, een sporthal, begraafplaats en volkstuinen. Het sportpark is deels openbaar en functioneert als stadspark. Sportvelden en tennisbanen zijn afgesloten. […]

Aanbesteding begrazing door schapen Oldambt mislukt

Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen. een inmiddels bekend standaard zinnetje. Misschien maar goed ook, nu kan een schaapherder worden aangezocht zonder die vervelende aanbestedingsprocedure. We vinden het prachtig hoor begrazing door schapen, lammetjes in het voorjaar, ook tussen de regels, maar ook hier werkt aanbesteden niet. We hebben […]

Kerkrade besteedt zoektocht naar mijngangen aan

Verzakkingen gifwater in de mijngangen dat langzaamaan stijgt en op tientallen meters van het grondwater is aangekomen, stijgende grond, waar Groningen juist zakt, door het opnemen van water in de poreuze steenlagen. Oude kaarten waar de gangen wel op staan, maar toch ook niet weer precies, ook al zijn ze niet allemaal daadwerkelijk geboord. Het […]