Concept Beleidskader aanbesteding OV Zuid-Holland Noord open ter consultatie

In december 2022 eindigt de concessie Zuid-Holland Noord (ZHN) voor het openbaar vervoer in het gebied met 2 regio’s, Holland Rijnland (13 gemeenten) en Midden-Holland (5 gemeenten), inclusief de steden Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda. Het gebied ligt tussen Haarlem, Schiphol, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Zoetermeer en Den Haag. Het ‘Concept Beleidskader aanbesteding openbaar […]

Geen inschrijvingen: ‘nieuwe marktconsultaties’ waterbus

De provincie Zuid-Holland wil op korte termijn starten met het consulteren van marktpartijen voor de Waterbus Rotterdam – Drechtsteden. Dit schrijft gedeputeerde Jeannette Baljeu afgelopen 1 oktober in een brief aan de Statenleden. De deadline voor inschrijvingen voor de Waterbus verliep op 30 september. Er zijn echter geen inschrijvingen gedaan. Het huidige contract loopt in […]

Naam gedeputeerde Overijssel op trein latere aanbestedingswinnaar wekt wrevel

Eergisteren werd bekend dat Keolis de aanbesteding voor het regiovervoer in Overijssel heeft gewonnen. Dat Keolis de naam van gedeputeerde Boerman (Christenunie) op een trein heeft laten zetten, terwijl enkele weken daarna bleek dat Keolis ook de opdracht voor het busvervoer won, wekt wrevel bij overige partijen in de raad. De PVV’fractie spreekt er volgens […]

Concessieovereenkomst Abri’s vervoerrregio Amsterdam

Deze aanbesteding betreft een concessie opdracht van het Beheer, Onderhoud en Reclame exploitatie van Abri’s binnen de Gemeenten Edam Volendam, Landsmeer en Waterland.te weten 12 abri’s Landsmeer, 41 in Edam Volendam en 13 in Waterland. Dus in totaal 66 abri’s met 63 reclamevitrines ( 3 alleen de achterzijde). Recentelijk heeft opdrachtgever een Europese aanbesteding ‘Levering […]

Concessie voor zonnepark ‘de Punt’ te Barendrecht

De gemeente Barendrecht wil een zonnepark realiseren nabij 1e Barendrechtseweg te Barendrecht als zijde een concessie. Dit gebeurt in de vorm van het vestigen van een recht van opstal. In het kader van het klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie (RES) wordt binnen de gemeente Barendrecht ingezet op de realisatie van zonne-energie. Het terrein aan de 1e […]

Abri’s en vrijstaande reclame vitrines Gouda

De gemeente Gouda heeft een aanbesteding lopen voor een concessieovereenkomst inzake de plaatsing van abri’s, vrijstaande reclame vitrines en een toilet en de concessieverlening voor het exploiteren van reclame in deze objecten. Gedurende de looptijd van de concessieovereenkomst, (aanvang: 01 april 2020 einde 31 maart 2035),  is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en schadeherstel van de […]

NPO houdt aanbesteding FM Netwerken

Vroeger, toen Beatrix nog Koningin was en niemand van een Lox and Schmear bagel met een Latte Macchiato had gehoord, had je de Nozema. Dat was een NV, die was opgericht voor het beheer van Nederlandse zendmasten, en het acroniem stond dan ook voor Nederlandse Omroep Zender Maatschappij en dat heeft goed gewerkt van 1935 […]

KPN Netwerk legt ook in Tilburg glasvezel

KPN Netwerk is nu ook in Tilburg een glasvezelverbinding aan het aanleggen. De gemeente Tilburg en KPN NetwerkNL hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in Tilburg. In de komende jaren wordt de hele gemeente voorzien van glasvezel. Over enkele weken starten de eerste aanlegwerkzaamheden in het gebied Oud-Noord. Het netwerk van KPN NetwerkNL […]

Consessieovereenkomst Hof aan de Dijkstraat Lichtenvoorde

Doel van deze door de gemeente Oost Gelre geplaatste aanbesteding is het selecteren en het door middel van een concessieovereenkomst contracteren van een opdrachtnemer welke in staat is om in het plangebied “Hof aan de Dijkstraat” te Lichtenvoorde te komen tot een definitieve planontwikkeling (de opdracht). Daartoe behoren zowel het ontwerpproces als aankoop van gronden […]

Zwolle gunt ROVA jachtgebied tegen processierupspaniek

De processierupsbestrijding, zoals vele Brabantse en Limburgse gemeenten aan den lijve hebben ondervonden, moet plaatsvinden in april. Later is te laat, dan tiert het welig. Zwolle heeft daarin aan ROVA de opdracht gegeven om de nesten weg te halen maar krijgt nu zo veel meldingen, vele honderden, van de eikenprocessierups-aanwezigheid, waardoor ROVA alleen maar langs […]

Zoetermeer gaat recreatief zwembad sluiten en nieuw zwembad bouwen

Berichten we eerst nog over de duurzaamheidsmaatregelen waarmee het buitenwembad van Bodegraven van 50meter naar 25meter is teruggebracht, vandaag kunnen we melden dat Zoetermeer een nieuw zwembad gaat bouwen in het van Tuyllpark. Het huidige zwembad de Driesprong is namelijk “aan het einde van haar levensduur”, volgens de gemeente Zoetermeer. En dat moet worden gesloten. […]

Optisport wint beheer verkleind zwembad de Kuil

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft bekend gemaakt dat Optisport B.V. een concessie heeft gewonnen voor het beheer van sportcentrum de Kuil. Tijdens de standstill periode zijn geen bezwaren ingediend. Dit betekent dat de opdracht definitief is gegund aan de winnaar: Optisport BV. Dat volgt op een verbouwing, waarbij het zwembad is verkleind van 50 naar 25 meter. Huppa. […]