Veiling tankstations afgerond

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft woensdag 9 september via een veiling 29 tankstations langs rijkswegen opnieuw verhuurd. Zeven van de 29 tankstations wijzigden van huurder. De constructie van een veiling valt ook onder de aanbestedingswetgeving, maar komt verder in weinig sectoren voor. Tot 2002 hadden de verschillende oliemaatschappijen of exploitanten een doorlopend contract om grond voor een […]

Verwaarden van huishoudelijk textiel Amsterdam

De discussie of verwaarden een juist gebruik van het voorvoegsel  ver- is gezien de waarschijnlijke bedoeling van dit niet bestaande woord zullen wij niet aanjagen. De gemeente Amsterdam heeft de wettelijke taak huishoudelijk afval in te (laten) zamelen en op een verantwoorde manier te laten verwerken. De gemeente zamelt zelf geen textiel in en is ook […]

Concessie lichtmastreclame ‘s-Hertogenbosch

‘ s-Hertogenbosch heeft er voor een Europees openbare aanbestedingsprocedure zonder voorselectie te doorlopen, gebaseerd op de Aanbestedingswet 2012 (AW2012). De opdracht betreft de concessie voor lichtmastreclames binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch. Aan de concessie worden door de opdrachtgever een aantal randvoorwaarden gesteld. Deze staan beschreven in het programma van eisen en wensen. Verder worden aan de toekomstig […]

Aanbesteding Valleilijn afgeblazen

Een Aanbesteding van de Valleilijn tussen Ede -Wageningen en Amersfoort, ook wel de kippenlijn genoemd, gaat niet door. De aanbesteding was al uitgesteld vanwege corona. Op de uitgestelde aanbesteding kwamen geen inschrijvingen. Er komt nu een noodconcessie die aan de huidige vervoerder, Connexxion wordt verleend. Dat berichtten diverse lokale Gelderse media. Op TenderNed en Negometrix […]

Concessie abri’s en reclamevitrines Ede

Op dit moment heeft de gemeente Ede een concessieovereenkomst afgesloten met JCDecaux voor de plaatsing, beheer, onderhoud en reclame exploitatie van abri’s en vrijstaande reclamevitrines. Deze concessieovereenkomst loopt af op 31-12 2020.  De glasschade die mogelijk op 31 december 2020 zal ontstaan zal door JCDecaux en de nieuwe exploitant gedeeld worden.  De opdracht omvat de concessieverlening voor het […]

Marktconsultatie exploitatie zwembad(en) Heerlen UPDATE

Gisteren mochten we u berichtten over een wat warrig geplaatste, als  aankondiging van een concessieopdracht vermomde, marktconsultatie en dan ook nog dubbelop. Zie hiervoor Marktconsultatie exploitatie zwembad(en) Heerlen (dubbelop en niet erg volledig) Het doet ons deugd dat inmiddels enig reparatiewerk is verricht. De aanbestedende dienst wil graag een zo concreet mogelijk beeld hebben van […]

Marktconsultatie exploitatie zwembad(en) Heerlen (dubbelop en niet erg volledig)

De gemeente Heerlen heeft besloten om het bestaande zwembad Otterveurdt in Hoensbroek te renoveren. De gemeente gaat uit van een periode van circa 1 jaar voor de renovatie van Otterveurdt. De renovatie zal medio 2021 starten. Ook is de gemeente voornemens om een nieuw doelgroepenbad te realiseren in de kern Heerlen op een nog nader […]

Taxibedrijf van Meurs behoudt grootste marktaandeel leerlingenvervoer in Zuid-Limburg

Taxibedrijf Van Meurs (TVM) in Simpelveld gaat minimaal de komende vier jaar het grootste deel van het leerlingenvervoer in Zuid-Limburg uitvoeren. Dit is het gevolg van een aanbestedingstraject waarbij 13 gemeenten in Zuid-Limburg zijn betrokken. Dit betreft Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Beek, Schinnen, Sittard-Geleen, Stein, Maastricht, Meerssen, Valkenburg a/d Geul, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, en Vaals. Het is […]

Concessie IJssel Vecht gaat opnieuw

De provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel besloten op 4 augustus 2020 de gunning van de concessie IJssel-Vecht aan Keolis in te trekken. Zij gaan de concessie opnieuw aanbesteden. Daarom werken de gezamenlijke provincies nu aan noodconcessie, in de noodconcessie blijft Keolis gewoon rijden. We vragen Keolis deze te rijden. Dat is het beste voor de […]

Crow maakt concessiedatabase

Sinds de invoering van de Wet personenvervoer 2000 heeft CROW-KpVV de beschikbare kennis op het gebied van ov-aanbestedingen verzameld. Alle informatie was weliswaar beschikbaar, maar zat ‘verstopt’ in de aanbestedingsdocumenten. Dat was voor CROW-KpVV aanleiding om een OV-concessiedatabase en een Besteksdatabase te ontwikkelen. Zo wordt het makkelijker om de gemaakte keuzes voor de inrichting van […]

Antwoord op Keolis Kamervragen

Er is een antwoord gekomen op de kamervragen naar de Keolis sideletters over de vervoersconcessie IJssel-Vecht. Daaruit blijkt dat het Ministerie van Economische Zaken de zaak in onderzoek heeft, en niet over de sideletters beschikt. Follow the Money kreeg inzage in de side letters waaruit blijkt dat in elk geval één van de subcontracting busleveranciers […]

Keolis OV-concessie ingetrokken

De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel hebben het voornemen om de ov-concessie IJssel-Vecht in te trekken. Dat berichtten de provincies in een gezamenlijk persbericht van 7 juli. De belangrijkste motivatie die daarvoor is opgegeven, is integriteit. Opzettelijk onjuiste informatie verstrekken, moet niet beloond worden,  zo stelt het persbericht. De aanbesteding gaat om vervoersconcessies met consequenties […]