Antwoord op Keolis Kamervragen

Er is een antwoord gekomen op de kamervragen naar de Keolis sideletters over de vervoersconcessie IJssel-Vecht. Daaruit blijkt dat het Ministerie van Economische Zaken de zaak in onderzoek heeft, en niet over de sideletters beschikt. Follow the Money kreeg inzage in de side letters waaruit blijkt dat in elk geval één van de subcontracting busleveranciers […]

Keolis OV-concessie ingetrokken

De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel hebben het voornemen om de ov-concessie IJssel-Vecht in te trekken. Dat berichtten de provincies in een gezamenlijk persbericht van 7 juli. De belangrijkste motivatie die daarvoor is opgegeven, is integriteit. Opzettelijk onjuiste informatie verstrekken, moet niet beloond worden,  zo stelt het persbericht. De aanbesteding gaat om vervoersconcessies met consequenties […]

Oost Gelre tendert bestemming voormalige slachterij

De gemeente Oost Gelre heeft enkele jaren geleden het terrein van de voormalige slachterij Vion aangekocht. Alle aanwezige fabrieksgebouwen zijn gesloopt, met uitzondering van het portiersgebouw. Dit gebouw, beter bekend als café Arink, is vanwege zijn bijzondere waarden bewaard gebleven. Er waren al veel ideeën voor de slachterij, van bed & breakfast tot aan een […]

Edam-Volendam en Landsmeer nieuwe bushokjes

De gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer en Waterland hebben nieuwe bushokjes. Geen groene, maar transparante. Met de aankoop van 67 bushokjes wordt een “eenheid in de stijl” bereikt. Nu is er een “eenheid in comfort en het straatbeeld”, zo juicht de gemeente. Om stil te staan bij de plaatsing van het nieuwe materiaal kwamen alle betrokken partijen […]

Staxi levert belbus voor Driemond

Amsterdam heeft voor het vervoer in landelijk Amsterdam, (Noord, Driemond) een belbus dienstverlening ingekocht bij Staxi. De service gaat Mokumflex heten. Mokumflex is een belbus voor de veraf gelegen landelijke gebieden zoals Durgerdam, Uithoorn ent Driemond. In 2018 startte de gemeente Amsterdam het Mokumflex-project als pilot. In de relatief dunbevolkte gebieden van Landelijk Noord en […]

Concessie Verduurzaming grondgebonden woningen obv kwalitatief recht Amersfoort

In het klimaatakkoord is afgesproken dat voor particuliere woningeigenaren aantrekkelijke financieringsopties moeten komen die overdraagbaar zijn op een volgende woningeigenaar bij verkoop van een woning. Zo’n gebouwgebonden financiering of gebouwgebonden dienst is voor een grote groep woningeigenaren interessant omdat zij hiervoor geen lening aan hoeven te gaan en zij geen restschuld hebben bij verkoop van een woning. Vanuit de […]

CDA stelt kamervragen over sideletters Keolis

Kamerleden Palland en Amhaouch van het CDA hebben kamervragen gesteld over de opgedoken side letters over de Keolis-aanbesteding. Die aanbesteding werd gegund aan vervoerder Keolis die het OV in Overijssel naar inmiddels blijkt, met bussen van BYD wil uitvoeren. De garanties die bedongen zijn tussen de vervoerder en de busleverancier, wijken af van de eisen […]

Advies ACM aan IenW: neem samenwerkingsverplichting op in voorwaarden aanbesteding treinverbinding

Een verplichting werkt beter dan een financiële prikkel, zo stelt het ACM. Partijen moeten daarom verplicht worden om samen te werken bij de aanbesteding van de internationale treindienst Eindhoven-Düsseldorf. Dat heeft de voorkeur boven een financiële prikkel om samenwerking te stimuleren. Zo’n financiële prikkel kan zorgen voor een ongelijk speelveld bij de aanbesteding. Dat staat […]

Kerkdennen Ermelo gegund aan Van Gelder

Kerkdennen is het oudste bedrijventerrein van Ermelo. Samen met de ondernemers gaat de gemeente maatregelen nemen voor verbetering van het bedrijventerrein. Er wordt een regenwaterriool aangelegd, nieuw asfalt en parkeervakken. Ook komt er een 30km zone. De maatregelen zijn gericht op verkeersveiligheid, vitaliteit en duurzaamheid en maken volgens Ermelo het bedrijventerrein weer toekomstbestendig. De opdracht […]

Concessie tijdelijke parkeergarage Arsenaal Venlo

Deze aanbestedingsprocedure heeft tot doel het sluiten van één concessieovereenkomst met één opdrachtnemer. De opgave is het realiseren en exploiteren van een tijdelijke garage op de locatie Arsenaal, zodanig dat daar in totaal minimaal 260 parkeerplaatsen beschikbaar zijn, liefst meer. Het uitgangspunt voor gemeente Venlo is dat de tijdelijke parkeergarage minimaal ‘budgettair neutraal’ is, een positief resultaat is […]

Concessieovereenkomst met handboeien in Brunssum

Het concept van D’r Brikke Oave nieuwe stijl is vernieuwend! Het moet de plaats zijn voor iedereen in Brunssum. De unieke locatie in het centrum aan het Lindeplein, de ruimtelijke mogelijkheden en de ondersteunende faciliteiten moeten er toe leiden dat de Brikke Oave lokaal en wellicht ook regionaal omarmd wordt als “place to be”. Het is de […]

Concessie overeenkomst billboards Eindhoven

Op 6 maart is een aanbesteding gepost voor billboards in Eindhoven. Het doel van de (vrijwillige Europese) aanbesteding is om met een inschrijver te komen tot het sluiten van een concessieovereenkomst voor het plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren van digitale billboards.( Een constructie op één poot, waarop een reclamevitrine is geplaatst die aan één of twee […]