Even geen reclame op NS-Stations

Volgens een bericht in de Leeuwarder Courant is er de komende tijd op treinstations in heel Nederland geen reclameposters te zien. Het contract tussen de NS en de exploitant van de posters is verlopen. Volgens NH Nieuws, dat navraag deed bij de spoorwegen, is het contract met de huidige exploitant, Exterion, verlopen. De nieuwe aanbesteding loopt nog […]

Aanbesteding Personenvervoer over Water Drechtsteden gepubliceerd

De provincie Zuid-Holland heeft een aanbesteding gepubliceerd voor Personenvervoer over Water (veerboot) in de Drechtsteden. Het gaat om een concessieovereenkomst voor 96 maanden. De contractduur is flexibel,  aanzienlijk langer (15 ipv 8 jaar) wanneer wordt ingeschreven met emissievrije schepen.De opdracht staat op CTM gepubliceerd. . De Opdracht zal worden gegund op basis van het Gunningscriterium […]

Beheer P+R van zes verdiepingen bij Hotel Eindhoven

Eindhoven heeft een aanbesteding geplaatst voor het beheer van een P+R c.q.  parkeergarage tegenover Hotel Eindhoven aan de Aalsterweg (langs de A67) en diverse parkeerterreinen in de directe omgeving. De opdracht heeft betrekking tot het 1e lijns beheer van diverse off-street parkeerlocaties binnen de Gemeente Eindhoven. Onder 1e lijns beheer wordt in dit kader verstaan het: […]

Heraanbesteding Waterbus Rotterdam – Drechtsteden

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland willen zo snel mogelijk een heraanbesteding doen van het Personenvervoer over Water Rotterdam – Drechtsteden (PoW). Een nieuw Programma van Eisen en bestek zal hiertoe op 19 november a.s. worden vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben dit donderdag jongstleden in een brief aan Provinciale Staten medegedeeld. Provinciale Staten bespreken het vervolgtraject voor de […]

GS Overijssel: “Naam op trein geen belangenverstrengeling”

Gedeputeerde Heidema van Overijssel vindt een naam op een trein nog geen bewijs van belangenverstrengeling. Eerder rees er bij in elk geval Aanbestedingsnieuws wel een wenkbrauw toen bleek dat de naam van de gedeputeerde Boerman van Overijssel twee weken voor de gunningsbeslissing op een trein van de uiteindelijke aanbestedingswinnaar Keolis bleek te staan. Ook de […]

Hillenaar wint buitenreclame Nieuwegein

Hillenaar Outdoor exploiteert vanaf 2020 negentig Abri’s en dertig vrijstaande (digitale) reclamevitrines in Nieuwegein. Dat heeft het buitenreclamebedrijf uit Leiderdorp gisteren bekend gemaakt. De onderneming heeft een aanbesteding gewonnen die een looptijd heeft van tien jaar.   Hillenaar Outdoor is een innovatief bedrijf dat niet schuwt om commercials in het Engels te plaatsen, met een […]

Concept Beleidskader aanbesteding OV Zuid-Holland Noord open ter consultatie

In december 2022 eindigt de concessie Zuid-Holland Noord (ZHN) voor het openbaar vervoer in het gebied met 2 regio’s, Holland Rijnland (13 gemeenten) en Midden-Holland (5 gemeenten), inclusief de steden Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda. Het gebied ligt tussen Haarlem, Schiphol, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Zoetermeer en Den Haag. Het ‘Concept Beleidskader aanbesteding openbaar […]

Geen inschrijvingen: ‘nieuwe marktconsultaties’ waterbus

De provincie Zuid-Holland wil op korte termijn starten met het consulteren van marktpartijen voor de Waterbus Rotterdam – Drechtsteden. Dit schrijft gedeputeerde Jeannette Baljeu afgelopen 1 oktober in een brief aan de Statenleden. De deadline voor inschrijvingen voor de Waterbus verliep op 30 september. Er zijn echter geen inschrijvingen gedaan. Het huidige contract loopt in […]

Naam gedeputeerde Overijssel op trein latere aanbestedingswinnaar wekt wrevel

Eergisteren werd bekend dat Keolis de aanbesteding voor het regiovervoer in Overijssel heeft gewonnen. Dat Keolis de naam van gedeputeerde Boerman (Christenunie) op een trein heeft laten zetten, terwijl enkele weken daarna bleek dat Keolis ook de opdracht voor het busvervoer won, wekt wrevel bij overige partijen in de raad. De PVV’fractie spreekt er volgens […]

Concessieovereenkomst Abri’s vervoerrregio Amsterdam

Deze aanbesteding betreft een concessie opdracht van het Beheer, Onderhoud en Reclame exploitatie van Abri’s binnen de Gemeenten Edam Volendam, Landsmeer en Waterland.te weten 12 abri’s Landsmeer, 41 in Edam Volendam en 13 in Waterland. Dus in totaal 66 abri’s met 63 reclamevitrines ( 3 alleen de achterzijde). Recentelijk heeft opdrachtgever een Europese aanbesteding ‘Levering […]

Concessie voor zonnepark ‘de Punt’ te Barendrecht

De gemeente Barendrecht wil een zonnepark realiseren nabij 1e Barendrechtseweg te Barendrecht als zijde een concessie. Dit gebeurt in de vorm van het vestigen van een recht van opstal. In het kader van het klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie (RES) wordt binnen de gemeente Barendrecht ingezet op de realisatie van zonne-energie. Het terrein aan de 1e […]

Abri’s en vrijstaande reclame vitrines Gouda

De gemeente Gouda heeft een aanbesteding lopen voor een concessieovereenkomst inzake de plaatsing van abri’s, vrijstaande reclame vitrines en een toilet en de concessieverlening voor het exploiteren van reclame in deze objecten. Gedurende de looptijd van de concessieovereenkomst, (aanvang: 01 april 2020 einde 31 maart 2035),  is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en schadeherstel van de […]