Defensie moet ook al groener – Aanbestedingsnieuws

Defensie moet ook al groener

Onder de kop “defensie investeert in duurzame toekomst” bericht het Ministerie van defensie dat het nieuwe energiedoelstellingen heeft opgesteld voor de vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. In 2050 is de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen 70% minder dan in 2010. In totaal is er €49 miljoen mee gemoeid.

Gisteren presenteerde staatssecretaris Barbara Visser het Plan van aanpak Energietransitie Defensie. Het plan (lopend van 2020-2022) is een stap om de energieambities uit de Defensie Energie en Omgevingsstrategie en het Strategisch Vastgoedplan te realiseren.

Uitgangspunten daarvan zijn:

1. ‘Biggest bang for the buck’.
|2. Operationele meerwaarde
3. Rendabele businesscase
4. Innovatie aanjager energietransitie

 

Gekozen worden initiatieven en maatregelen met de grootste impact op de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en CO2-uitstootvermindering. De doelen zijn:

  • In 2030 ten minste 20% minder afhankelijk dan in 2010.
  • In 2050 ten minste 70% minder afhankelijk dan in 2010;
  • In 2030 wordt 50% van de energie op kampementen duurzaam opgewekt
  • In 2050 zijn kampementen volledig zelfvoorzienend op energiegebied.

    ©Defensie 2018

Bij de landmacht houdt een team zich bezig met energieonafhankelijke kampementen. Het test onder meer de mogelijkheden van energieopwekking, -opslag en -distributie. Een voorbeeld is de Green Energy Mill-tower. Hiermee kan naast windenergie ook via zonnepanelen relatief veel energie worden opgewekt en opgeslagen. De toren is mede ontwikkeld door de Technische Universiteit Eindhoven.

De mate van innovatie van oplossingen wordt nadrukkelijk meegewogen. Een voorbeeld waarin de verschillende uitgangspunten samenkomen is een casestudie met het Rijksvastgoedbedrijf en De Bouwcampus. Hierbij zijn de toepassingsmogelijkheden van innovatieve technieken voor een energiezuinige kazerne bekeken. De Bouwcampus is een netwerk waar kennisinstituten, marktpartijen en overheden op zijn aangesloten om innovatie in de bouwsector te stimuleren.

Een ander voorbeeld van samenwerking en innovatie is MIND (Military Innovation By Doing). Daarbij hebben Defensie en kennisinstituut TNO een innovatheek opgezet. Hier kunnen eenheden innovatieve producten lenen en in de praktijk testen. Bijvoorbeeld de draagbare zonnepanelen die het Korps Mariniers nu test.

https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2020/07/16/defensie-investeert-in-duurzame-toekomst

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *