Sweco ontwikkelt kunstgras systeem

Een consortium bedrijven, met daarin naast Sweco ook Senbis Polymer Innovations, Antea Sport, EdelGrass en TenCate Grass, hebben de opdracht gekregen om een volledig composteerbaar kunstgrassysteem te ontwikkelen. Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport wil met deze aanbesteding een goede oplossing realiseren voor het afvalprobleem van huidige kunstgrassystemen, waarbij microplastics in het milieu terecht komen. […]

Aanbesteding verzorging Publicatie Blauwkai

De Blauwkai is eind 2015 opgezet als een platform dat ruimte biedt aan het geluid van de gemeente Ridderkerk én dat van inwoners, ondernemers en organisaties en instellingen. Om de boodschap goed over te brengen en om interactie op gang te brengen, is er veel aandacht voor persoonlijke, herkenbare verhalen en voor klare taal en goede vormgeving. Dat […]

Aanbestedingen Nieuwegein aanbesteed

Nieuwegein is haar inkooporganisatie verder aan het professionaliseren op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Hiervoor heeft zij onlangs een extra inkoper (voor vastgoed en bedrijfsvoering) en inkoopondersteuner aangetrokken. De gemeente beschikte al over een inkoopcoördinator, een inkoper voor ICT en een inkoper GWW. Inkoop is bij ons decentraal georganiseerd bij de afdelingen en centraal gecoördineerd door de inkoopcoördinator. Naast de […]

RWS gunt Brabants en Limburgs bruggenonderhoud aan GSB

Rijkswaterstaat heeft het opknappen van een groot aantal bruggen, sluizen, duikers en sifons in Limburg en Noord-Brabant gegund aan het Gelders staalstraal- en schildersbedrijf (GSB). Rijkswaterstaat heeft de plannen van de marktpartijen onder andere beoordeeld op kwaliteit van de werkzaamheden en de aanpak voor de renovatie van de John S. Thompsonbrug. Het bedrijf GSB start in […]

Van Gelder heeft innovatieve Japanse Duizendknoop-killer

Aanbestedingsnieuws weet het niet met de Japanse Duizendknoop. Het is een sierplant, in de botanische tuin van Leiden. Maar als tie ergens anders groeit dan wordt de plant een invasieve exoot genoemd en worden er tonnen betaald aan onderzoeken en blijkbaar bijbehorende bomenkap om dit plantje, een soort klimop maar dan lichtgroen en niet zo […]

Fiche over internationaal handelsvoorstel verschenen

De Europese Commissie heeft een voorstel 654/2014 ingediend en het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daar een fiche bij geschreven. Het voorstel zelf dateert van 12 december 2019. Dat voorstel is het gevolg van het niet funcitoneren van het handhavingsorgaan van de WTO, het WTO Appelate Body in Geneve. Dat kan sinds 10 december geen beroepen […]

Integraal ontwerpteam Indoor Sportcentrum Leiden

De gemeente Leiden beschikt momenteel over drie sporthallen: de Vijf Meihal, de 3 Oktoberhal en sporthal De Zijl. De sporthallen worden beheerd en geëxploiteerd door de gemeente Leiden. De Vijf Meihal en 3 Oktoberhal hebben het eind van de levensduur bereikt en zijn aan vervanging toe. Op 19 september 2019 heeft de gemeenteraad het Uitvoeringsbesluit Indoor Sportcentrum (RB 19.0087) […]

Transformatie Witte Villa en C2 ROC Rijn IJssel

De aanbestede opdracht wordt als volgt gedefinieerd: Het engineeren van de transformatie op basis van het DO. Het realiseren van de transformatie van de Witte Villa en C2. In het voormalig hoofdkantoor van Akzo Nobel (De Witte Villa en in de eerste 4 lagen van de Toren) in Arnhem worden het cluster Creatieve Industrie, de Centrale […]

Zwembadconcessiehouder laat verenigingen niet toe

Zwembad de Boskuul in Lobith wordt geëxploiteerd door NLG. Die heeft daartoe een concessie gewonnen en laat uit hoofde daarvan de lokale zwemvereniging, Zwemvereniging Lobith niet meer toe tot het bad, om ABC-zwemlessen te geven, die NLG zelf ook geeft om het bad mee te kunnen exploiteren. Dat was niet de bedoeling van de gemeente. […]

Bouw de Tirrel gemeente Het Hogeland

Het voorwerp van de opdracht betreft de bouw van de Tirrel te Winsum. De opdracht kent twee opdrachtgevers – de gemeente Het Hogeland en Stichting de Hoven – die op basis van een samenwerkingsovereenkomst gezamenlijk opdracht geven voor de bouwvan de Tirrel. De gemeente Het Hogeland treedt namens beide opdrachtgevers op als penvoerder en aanbesteder van de opdracht. […]

Integrale groenwerkzaamheden gemeente Midden-Delfland

De integrale groenwerkzaamheden bevatten het naar behoefte en op afroep verrichten van groenonderhoudswerkzaamheden, vegen en onkruidbestrijding op verhardingen in diverse deelgebieden en het ter beschikking stellen van materieel voor deze werkzaamheden op het grondgebied van de gemeente Midden-Delfland. Inhoudelijk bestaan de uit te voeren werkzaamheden bestaan uit : Onkruidbeheersing beplantingsvakken/boomspiegels Maaien gazons Beheersen van grasgroei langs randen van […]

Congres Innovatiegericht inkopen

Werkt u aan innovatie in de publieke sector en wilt u stappen maken bij innovatieprocessen in samenwerking met de markt? Dan is het congres Innovatiegericht inkopen ‘Leren van elkaars werelden’ dat op donderdag 19 maart 2020 van 12.00 tot 17.00 uur plaatsvindt in het Provinciehuis in Utrecht iets voor u. Het congres wordt georganiseerd door […]