RWS gunt installaties Roer- en Swalmentunnel aan Vialis BV

Vialis BV, een Volker-Wessels onderneming heeft de opdracht gekregen om de verkeers- en tunneltechnische installaties voor de Roer- en Swalmentunnel en bijkomende werken, als onderdeel van de Rijksweg 73-Zuid voor de duur van 2 jaar en 10 maanden  te ontwerpen, te realiseren en instand te houden,  met daarbij nog een een optie tot verlenging van 2 […]

BAM stuurt op “tenderdiscipline” en risico terugleggen

Bam stuurt op discipline bij het verwerven van opdrachten. Dat bericht het bedrijf naar aanleiding van het bekendmaken van het bedrijfsresultaat. BAM realiseert winstverwachting 2018 met gecorrigeerd resultaat vóór belastingen van € 153,2 miljoen. Ook liet het bedrijf bij de persconferentie weten blij te zijn dat de Zuidasdok, het ondergronds aanbrengen van de A10, aan een ander […]

Aanbesteding gestart voor ontwerp tweede viaduct Schiphol/ A4

De terminal van Schiphol is omringd door een dubbele rijbaan voor vliegtuigen. De rijbanen zijn hierdoor in twee richtingen te gebruiken voor vertrekkend en aankomend vliegverkeer. Er is nog één rijbaan aan de zuidzijde die niet dubbelbaans is; rijbaan Quebec. Dit is de rijbaan die met een enkel viaduct over de A4 heen gaat, tussen […]

Aanbesteding gestart voor fietsveilig maken rotondes Lansingerland

De gemeente Lansingerland is een aanbesteding gestart voor het fietsveilig maken van de rotondes aan de Klapwijkseweg en de Boterdorpseweg. Het gaat hierbij om een zestal rotondes: Rotonde Bergweg-Zuid – Weg en Land – Boterdorpseweg – aansluiting N209 Rotonde Boterdorpseweg – Zuiderparklaan – Tobias Asserlaan Rotonde Boterdorpseweg – Raadhuislaan – Berkelse Poort Rotonde Klapwijkseweg – […]

Duurzaam bouwen award gewonnen door schoolrenovatie in Opeinde

Door anders te financieren en goed samen te werken kunnen oude scholen succesvol worden gerenoveerd. Dat heeft De Leister Igge in Opeinde bewezen, zegt senior manager Inko Tien van de BCN Groep, die het traject begeleid heeft. “In een traditionele setting zouden we alleen budget hebben gehad voor achterstallig onderhoud. Nu staat er een compleet […]

CIM Solutions wint ICT Inhuur van IND en COA

De diensten IND, (Immigratie- en Naturalisatiedienst), DTV (Dienst Terugkeer & Vertrek) en COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) (IND/DT&V/COA) hebben een openbare aanbesteding, een raamovereenkomst gegund aan de combinatie CIMSOLUTIONS samen met SLTN IT Professionals en Verdonck, Klooster & Associates (VKA) op het gebied van tijdelijke ICT Inhuur. De aanbesteding is uitgezet door het inkoopcentrum (IUC) van […]

Stichtse Vecht besteedt bestrating Bisonspoor aan

De gemeente Stichtse Vecht is voornemens het gebied rondom Bisonspoor in verschillende fases (periode 2019 – 2024) te herinrichten. Ten behoeve van deze herinrichting dienen de straatstenen aanbesteed te worden. In de beschrijving van de opdracht staat: Gemeente Stichtse Vecht is voornemens één overeenkomst af te sluiten met betrekking tot het leveren van straatstenen voor Bisonspoor. […]

Vervangen oeverconstructies “Traject 20” gegund aan Beens Groep

Beens Groep B.V. uit Genemuiden heeft de opdracht verworven van de Provincie Noord-Holland om over een traject van 13 km de oeverconstructies van de Niedorpervaart te vervangen. Er waren voor deze aanbesteding 5 inschrijvers waarvan de Beensgroep B.V. De beste papieren had. De waarde van deze aanbesteding is € 5.000.000,-. De aanvankelijk geraamde waarde was 11,4 […]

Twee achten afgerond een tien: Bam wint Prorail order bij rechter

Je hebt twee of drie, dat doet er even niet toe, 8’en op je rapport. En de rest allemaal tienen. En al die anderen die meedoen die zijn allemaal beter dan jij. Die hebben allemaal tienen. Jij wint de wedstrijd want de rechter oordeelt dat jouw 8’en gemiddeld een 9 zijn en dat dat volgens […]

Dialoogrondes voor 4 voorlopige winnaars Herman Gortercomplex

Het Rijksvastgoedbedrijf houdt een aanbesteding voor de renovatie van het Herman Gortercomplex. Via Tenderned hebben 4 bedrijven zich gemeld. Die beginnen nu sinds 14 februari met een dialoogronde. In totaal zijn er drie dialoogrondes. Het project moet ambitieus en energiezuinig worden, geheel volgens de RVB Marktvisie.   Het gaat om een DBM contract waar 15 […]

Toch bouwer voor zwembad Landgraaf II

Gisteren meldden wij dat een aanbesteding voor een nieuw zwembad in Landgraaf was mislukt omdat er geen geldige inschrijvingen waren. Dat was de stand van vrijdag. Nu maandag staat er weer een aanbesteding in de gegunde opdrachten voor een zwembad voor Landgraaf. Met twee inschrijvingen en één winnaar de firma Geelen Bouwbedrijf B.V. in Neer. Nu […]

Aanbesteding geplaatst voor interieur Schoenenmuseum Waalwijk

Het vroegere schoenenmuseum is al bijna 2 jaar dicht, in 2021 zou het nieuwe schoenenmuseum moeten openen en volgens het bestuur in het  Brabants Dagblad ligt alles op schema, ondanks het in afgelopen augustus opstappen van één der bestuursleden. De aanbesteding die nu geplaatst is heeft als doel binnen de projectplanning en binnen het beschikbare […]