NS gaat op alle stations AED plaatsen

Een hartverwarmende aanbesteding. ProRail en NS plaatsen volgend jaar in samenwerking met de Hartstichting 450 AED’s bij 350 treinstations. Een AED is een Automatische Externe Defibrillator, waarmee hartmassage ook door niet-getrainden kan worden toegepast. Bij een hartstilstand is de kans op overleven het grootst als een reanimatie binnen de eerste zes minuten start met de inzet […]

Informatiebijeenkomst-marktconsultatie t.b.v. schoonmaak stations NS Groep N.V.

NS Stations BV is voornemens om een informatiebijeenkomst en marktconsultatie te organiseren voor schoonmaakleveranciers en auditoren die voornemens zijn om in te schrijven voor de EA schoonmaak stations. Het gaat hierbij om het, op hoogfrequente basis, schoonhouden van de transfergebieden van stations. De dienstverlening op de stations en optioneel toekomstige objecten en/of uitbreidingen bestaat uit: […]

Herontwikkeling Markt 10 Zoetermeer

Een deel van het oude stadhuis (adres Markt 10) in Zoetermeer is gesloopt. De gemeenteraad heeft besloten om op deze plek en in de omgeving (Frankrijklaan) woningen te realiseren gecombineerd met voorzieningen. Ook komt er een parkeergarage onder de Markt.  De gemeente wil een kwaliteitsslag maken door van het Dobbegebied een aantrekkelijk Centraal Park midden […]

Utrecht wil huishoudelijke hulp gaan aanbesteden

Utrecht wil de huishoudelijke hulp gaan aanbesteden. Dat blijkt uit een visiedocument dat naar de Utrechtse Raad is gestuurd. Het moet een dialooggerichte aanbesteding worden voor alle zorg onder de Wmo 2015. Er ligt ook een bezuinigingsopgave omdat de behoefte aan huishoudelijke hulp niet past bij het budget. De huidige aanbieder wil graag een aanbesteding, […]

Landelijk – Levering van AED’s met buitenkast- ProRail

Op stations worden jaarlijks zo’n 20 mensen gereanimeerd met behulp van een AED. Momenteel hebben 50 stations beschikking over één of meerdere AED’s (in totaal 265 AED’s). Deze stations hadden voorheen een BHV organisatie, de AED is dan ook altijd een middel ter ondersteuning van het BHV personeel geweest. Inmiddels zijn er op 42 van deze 50 stations nog […]

Ledhinder? Utrecht gaat het onderzoeken

Led licht kan leiden tot hinder, vanwege de felheid, of hoe het is afgesteld. Daarover berichtten we al naar aanleiding van een wijk in Eindhoven waar met ledverlichting werd geëxperimenteerd. De gemeente Utrecht publiceerde recent een bericht dat het onderzoek gaat doen, samen met de stichting Openbare Verlichting Nederland (OVLNL), de gemeente Zoetermeer, SOLGU, Bartimeus (instituut […]

Marktconsultaties ontwikkeling 3D-model, VU Amsterdam en Gemeente Den Haag

Het blijkt hier niet om twee marktconsultaties te gaan, maar om één en dezelfde consultatie eenmaal geplaatst door de gemeente Den Haag en eenmaal geplaatst door de Vrije Universiteit. Dubbel genaaid houdt beter, zullen we maar zeggen. In beide gevallen gaat het gewoon om Den Haag. De markconsultatie zelf  is ten behoeve van het verkrijgen […]

Realisatie Fontys nieuwbouw Rachelsmolen Eindhoven (3 gebouwen)

Deze aanbesteding betreft de realisatie van de nieuwbouw Rachelsmolen Fase 2 en omvat de grootscheepse herhuisvesting Fontys Paramedische Hogeschool, Fontys Hogeschool Mens & Gezondheid, Fontys Hogeschool Social Studies, Fontys Hogeschool Pedagogie en Fontys Hogeschool Kind & Educatie, alsmede de terreininrichting van het oostelijke deel van de campus. De nieuwbouwopgave is in het ontwerp verdeeld over 3 gebouwen. Gebouw […]

Online tool voor de gesprekkencyclus Haagse Scholen stopgezet

De aanbestedende dienst wenste een online tool voor gesprekkencyclus aan te schaffen die gebruiksvriendelijk en efficiënt is voor zowel de medewerkers van de scholen als van het bestuurskantoor. Ten aanzien van de dienstverlening diende rekening gehouden te worden met 52 scholen en het bestuurskantoor) waar deze online tool voor gesprekkencyclus in gebruik is. Deze niet-openbare […]

IJV: Aanbesteden in de weg bij resocialisatie TBS’ers

Het IJV heeft een onderzoek gedaan naar de resocialisatie TBS’ers en daarin wordt niet alleen vastgesteld dat het droef gesteld is met de resocialisatie van TBS-gestelden. Ook concludeert de inspectie dat Europees Aanbestedingsrecht daarbij een sta in de weg is aan het inkoopproces. Dat is niet het enige inkoopprobleem. De inkoop wordt ook niet gestuurd […]

Nieuwbouw IKC De Toermalijn Wormerveer

Stichting Agora staat aan de vooravond van de nieuwbouw van een nieuwe basisschool Toermalijn. De nieuwbouw zal plaatsvinden op een perceel gelegen aan Noordeinde in Wormerveer, rechtstreeks grenzend aan de Zaan. Het schoolgebouw is functioneel van opzet en specifiek afgestemd op de locatie, kwalitatief hoogstaand en duurzaam uitgevoerd. De aan te besteden opdracht omvat het ontwerp voor de nieuwbouw […]

Duurzame Kazerne Willem III geopend

Na een periode van slopen, bouwen en inrichten is het nieuwe multifunctionele lesgebouw op de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn een feit. Hiermee is een volgende stap gezet in het constant moderniseren van het KMar onderwijs. De nieuwbouw van het 16.000 m2 grote lesgebouw is van de hand van de Rijksvastgoedbedrijf architect Peter Theuwissen […]