Nieuwe Kuip moet met social return door MKB gebouwd worden

Uit een intentieovereenkomst die 4 april naar de Rotterdamse gemeenteraad is gestuurd, blijkt dat de aanbesteding van de Nieuwe Kuip en de daarbij gepaard gaande gebiedsontwikkeling, zich vooral zal richten op SROI, (social return of investment). Met de opdracht moeten 1500 banen worden gecreëerd. Feyenoord wil ook graag het MKB in Rotterdam een belangrijke rol geven in […]

Heijmans bouwt Rijkskantoor voor 40 miljoen

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf gaat Heijmans het huidige belastingkantoor aan Laan op Zuid 45 in Rotterdam herinrichten tot Rijkskantoor. De opdracht bestaat zowel uit het ontwerp, realisatie als het onderhoud van het nieuwe kantoor. Het project heeft een contractwaarde van circa € 40 miljoen. De Belastingdienst, Douane, Rijkswaterstaat, Dienst Uitvoering Onderwijs, Immigratie- en Naturalisatiedienst en […]

Van Meurs wint leerlingenvervoer Simpelveld

Grensregiogemeent Simpelveld in Zuid-Limburg heeft het leerlingenvervoer opnieuw Europees aanbesteed. Daarbij is Taxi van Meurs als beste aanbieder uit de bus gekomen. Behalve voor een  gunstige prijs was er bij de aanbesteding ook veel aandacht voor kwaliteit. Wethouder Hub Hodinius: “Taxi van Meurs vervoert dagelijks de meest uiteenlopende doelgroepen, van mensen met een lichamelijke of […]

Bouwend Nederland: kleine bedrijven haken af bij aanbesteding

In een position paper die naar de Tweede Kamer is gestuurd naar aanleiding van een hoorzitting over Beter Aanbesteden, waarschuwt Bouwend Nederland voor kleine bedrijven die niet meer deelnemen aan aanbestedingen. Best value for tax payers money is een mooi doel, maar heeft volgens Bouwend Nederland een keerzijde. Zij krijgen signalen uit de achterban dat […]

Zembla: Veiligheidsbelang c2000 ondergeschikt aan aanbesteding

De aanschaf van een nieuw c2000 systeem is volgens Zembla door het Ministerie van Justitie en Veiligheid op basis van laagste prijs gegund aan Hytera. Daarbij heeft strategische veiligheid volgens het programma geen rol gespeeld. In het programma komt Henk van Beek, aan het woord, zelfstandig uitgever van De Verbinding, een vakblad dat gericht is op […]

Duurzame afvalwagens nog niet verkrijgbaar

Duurzame afvalwagens zijn nog niet verkrijgbaar. Dat blijkt uit de beantwoording van raadsvragen van de Amsterdamse raadsleden Jasper Groen en Imane Nadif.  Amsterdam heeft een wagenpark met een omvang van circa 1.200 voertuigen. Dat moet voor een deel vervangen worden, maar duurzame varianten zijn schaars leverbaar. Uit de beantwoording van de raadsvragen doemt een kip ei probleem […]

MVO Nederland pleit voor cultuuromslag en echte prijs

In een position paper dat is gestuurd naar aanleiding van de hoorzitting, pleit MVO Nederland voor duurzaam opdrachtgeverschap. MVO Nederland/de Groene Zaak vinden dat er een cultuuromslag nodig is om dat te bereiken. Volgens MVO Nederland, een bedrijvennetwerk van 2500 duurzame ondernemers,MVO  vraagt een duurzaam opdrachtgeverschap om andere prikkels en een andere cultuur, die lastig […]

Tenderned nu nog vervelender

Voor onder meer adviseurs die voor meerdere gemeenten aanbestedingen uitzetten, wordt aanbesteden binnenkort nog vervelender. Nu kan je nog eenmalig inloggen bij meerdere ondernemingen en aanbestedende diensten met eHerkenning. Dat wordt vervangen door een aparte inlog per onderneming en aanbestedende dienst. Voor iedere onderneming of aanbestedende dienst moet je daarmee apart inloggen. Vanaf 25 juli 2018 […]

PlusOV: stoppen kan niet

Zomaar uit de inkoopsamenwerking PlusOV stappen, gaat ook niet. Dat stelde programmamanager Pieter Folkeringa van Deventer bij een raadsvergadering in die stad. Met de oprichting van de mobiliteitscentrale die in 9 steden in de Gelderse stedendriehoek het doelgroepenvervoer. PlusOV is de opvolger van het regiovervoer dat vroeger door Gelderland geregeld werd. De mobiliteitscentrale regelt het […]

Green Deal Scholen toont noodzaak verduurzaming

Dat de verduurzaming van schoolgebouwen niet zonder nut of noodzaak is, blijkt uit de kengetallen die Green Deal Scholen vandaag presenteert. Gemiddeld zijn basisschoolgebouwen 42 jaar oud en de huisvesting voor voortgezet onderwijs 38 jaar. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat slechts 7% van de gebouwen een energielabel heeft. Daarvan heeft 75% een energielabel C of […]

Doelgroepenvervoer Woerden gegund aan WSK, Van Driel en Hala

Een opdracht voor het leerlingenvervoer in Woerden en omstreken is gegund aan Willemsen De Koning, Van Driel en Hala. Zeven partijen hadden op de aanbesteding ingeschreven. Dat blijkt uit het gunningsbericht op TenderNed. De opdracht betreft de totale uitvoering (planning, regie en uitvoering) voor het leerlingen- en jeugdvervoer vanuit de gemeenten De Ronde Venen, Oudewater, Stichtse […]

Opnieuw vertraging aanbesteding uitbreiding Groningen

Er dreigt opnieuw een vertraging van de aanbesteding voor een nieuw te bouwen universiteitsgebouw in Groningen. Dat bericht de Ukrant, de universiteitskrant van Groningen, dat Jeroen de Lezenne Coulander van het investeringsbureau van Groningen heeft geinterviewd. Volgens de Lezenne Coulander wordt de markt gedicteerd door uitvoerders en is de vraag daarnaar groot. De faculteitsraad heeft het […]