Marktconsultatie revitaliseringsprogramma defensie rijksvastgoedbedrijf – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie revitaliseringsprogramma defensie rijksvastgoedbedrijf

Bron: Rijksvastgoedbedrijf

De afgelopen decennia is herhaald bezuinigd op het Defensiebudget. Mede daardoor ging de technische staat van het vastgoed van Defensie
achteruit. Op dit moment voldoet bijna de helft van de gebouwen en ondergrondse infrastructuur niet meer aan de geldende onderhoudsnorm. Budgetten voor onderhoud worden noodgedwongen vaak gebruikt voor het oplossen van storingen en defecten, waardoor de onderhoudsachterstand verder oploopt. Deze praktijk van ‘gaten stoppen’ kost onevenredig veel tijd en geld en frustreert de bedrijfsvoering van de krijgsmacht

Met de Defensienota van 2018 kreeg Defensie aanzienlijk meer budget en daarmee de ruimte voor groei. Onderdeel daarvan is de
revitalisering van het Defensievastgoed: een omvangrijk herstelplan dat de kazernes, vliegbases, havens en oefenterreinen van de
krijgsmacht klaar maakt voor de toekomst. Vanaf 2022 willen Defensie en het RVB in een periode van twintig jaar twee derde van al het
Defensievastgoed aanpakken. Het resultaat is een vastgoedportefeuille die ruimte biedt voor de actuele en toekomstige taken van Defensie,
voldoet aan alle wet- en regelgeving, betaalbaar en duurzaam is en bovendien veilig en goed leefbaar voor de medewerkers.

Defensievastgoed: feiten en cijfers
• 35.000 hectare terrein, waarvan 26.000 hectare oefen- en schietterrein
• 10.942 gebouwen, waarvan 289 monumenten
• 6 miljoen m² vloeroppervlak
• 491 km waterleiding
• 616 km rioleringen
• 1620 km elektriciteitsleidingen

De eerste locatie voor het revitaliseringsprogramma is de Bernhardkazerne in Amersfoort. Hier kan volgens plan zo’n 90 procent
van de 140 gebouwen worden gesloopt om plaats te maken voor 10 à 20 nieuwe, grotere gebouwen. Waar mogelijk wordt circulair gebouwd
door gebouwen of materialen opnieuw te gebruiken. De start van de werkzaamheden is gepland in 2022.

Het Revitaliseringsprogramma is een bijzonder en innovatief programma, welke (zeker in deze tijden) om een unieke aanpak vraagt.
Om deze reden kent deze marktconsultatie een andere opzet dan u wellicht verwacht van een marktconsultatie. Op 15 september jl. is de registratie voor de marktconsultatie live gegaan. Het marktconsultatiedocument dient als onderlegger van deze marktconsultatie. Naast dit marktconsultatiedocument is op de website https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/activiteiten/2020/10/09/marktconsultatie-industrieel-flexibel-en-remontabel-bouwen-defensie alle verdere informatie weergegeven, welke als inhoudelijke input samenhangt en gezamenlijk bekeken kan worden met dit document.  Op 9 oktober vindt een digitaal live-event plaats waar u in de gelegenheid wordt gesteld vragen te stellen. De betrokkenen van Defensie en het RVB zullen live in een studio, met inachtneming van de Coronamaatregelen, in de vorm van een online webinar een discussie kunnen voeren op dit onderwerp en (inhoudelijke) vragen en reactie kunnen behandelen via digitale interactie. Op deze manier krijgt u meer feeling met –en beeld bij de vraag achter deze marktconsultatie.
Deze bijeenkomst is niet het sluitstuk van de consultatie maar kan dienen als input en achtergrond voor eventuele reacties die u na afloop
kunt indienen. Deze sessie kunt u bijwonen door u aan te melden voor dit event op de website van de marktconsultatie (zie voorgaande link). Na aanmelding krijgt u een persoonlijke link om op 9 oktober deel te nemen aan de live-uitzending. Uiteraard is deelname aan deze sessie vrijblijvend. Tijdens deze sessie kunt u- op afstand- live uw vragen stellen of discussiepunten inbrengen. Deze vragen kunt u indienen tijdens de
live-uitzending, maar ook bij uw aanmelding voorafgaand aan de live-uitzending. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van in te
brengen vragen en/of discussiepunten vragen wij u waar mogelijk uw vragen vooraf bij aanmelding al op het formulier in te vullen. Hiermee
vergroot u de kans dat uw vraag/discussie punt wordt behandeld tijdens de live-uitzending.

Omwille van tijd en om focus te bewaren op de uitgangspunten van de marktconsultatie zullen de vragen gefilterd worden naar relevantie.
Mogelijkerwijs kan het dan ook voorkomen dat uw vraag niet beantwoord zal worden. Bij de verslaglegging achteraf zullen wij zoveel
als mogelijk alle vragen (al dan niet gecombineerd) te beantwoorden en openbaar te publiceren.

Deze consultatie kent een marktconsultatiedocument-brochure, video-interviews (met aanvullende achtergrond informatie), een live uitzending halverwege om samen het gesprek aan te gaan, en de indiening van uw reactie.

Bron: Tenderned 18 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/205870

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *