Rapport aanbestedingen en andere verdragsverplichtingen bij Defensie inkoop – Aanbestedingsnieuws

Rapport aanbestedingen en andere verdragsverplichtingen bij Defensie inkoop

Het Center for Public Procurement van de Universiteit Utrecht heeft een rapport uitgebracht over de verhouding tussen defensie-aankopen, de aanbestedingsplicht en internationale verdragen. Daarin concluderen de onderzoekers kort door deze redactie samengevat, dat de aanbestedingsregels ook in het kader van onder meer NATO-verplichtingen geïnterpreteerd moeten worden, mede gelet op het doel van het EU Werkingsverdrag (In het rapport afgekort tot VEU).

©Defensie 2020
onderzeeboot van de Walrus-klasse tijdens een oefening op de Noordzee.

Het rapport is opgesteld door prof. mr. dr. Elisabetta Manunza, mr. Nathan Meershoek en prof. mr. dr. drs. Linda Senden en getiteld: Het Ecosysteem voor de militair-logistieke capaciteiten van de adaptieve Krijgsmacht: In het licht bezien van het NAVO-Verdrag, de EU-Verdragen en het nationale aanbestedings- en mededingingsrecht

Het rapport kijkt met name naar de gevolgen van het aanbestedingsrecht voor het “Ecosysteem”, dat slaat op de situatie waarbij Nederlandse defensietransformatie naar een klein beroepsleger is mogelijk gemaakt door nauwe samenwerking met marktpartijen.

De regels voor de interne markt moeten dus niet op zichzelf staand geïnterpreteerd worden maar in het licht van de doelstellingen van de Europese Unie, waar de interne markt voor is opgericht.

Het doel van de EU is om ‘de vrede, haar waarden en het welzijn van haar volkeren te bevorderen (Artikel 3, lid 1 VEU).’ De interne markt is een van de middelen om dit doel te realiseren en dus daaraan feitelijk ondergeschikt.

Een van de belangrijke tussenconclusies uit het rapport luidt dan ook:

Dit betekent dat de bepalingen aangaande de interne markt en de uitzonderingen daarop zoveel als mogelijk conform de centrale doelstelling van de EU, de uitsluitende verantwoordelijkheid van de lidstaten voor hun nationale veiligheid en de verplichtingen die voortvloeien uit het NAVO-Verdrag moeten worden geïnterpreteerd.

Het lijkt juridische haarkloverij maar die is van belang voor defensie-afdelingen die vrezen dat de aanbestedingsregels in de weg staan aan doelmatig inkopen. Het rapport stelt vast, dat de interne markt niet op zichzelf een kernwaarde is maar moet worden gezien in het licht van het doel om de vrede te bewaren van Artikel 3 van het Werkingsverdrag.

Interessant omdat de grote leveranciers van defensiemateriaal uit NAVO-lidstaten buiten de Europese Unie natuurlijk niet zitten te wachten om  geplaagd te worden met E-Herkenning om te kunnen inloggen op TenderNed. We kunnen ons bij Aanbestedingsnieuws tenminste wel voorstellen dat er met de aanvraag van een eHerkenningsmiddel bij een van de eHerkenningsleveranciers weinig vrede wordt bewaard.

Het rapport biedt een mooie opening, daar met de gevolgde redenatie ook meteen meer mogelijkheden ontstaan om zelf innovatieve producten te ontwikkelen met lokale partners, op maat gemaakt voor speciale missies en met technische voordelen die je in het belang van de vrede en de veiligheid niet uitgebreid in een aanbestedingsleidraad kan gaan zitten opsommen. Ook dat is immers in het belang van de samenwerking met andere NAVO-lidstaten.

Leden van defensie hebben op social media al aangegeven erg verheugd te zijn met het rapport en de ontvangst ervan. “Food for Thought”, zo concludeert een stafofficier. Thought valt er zeker wel aan te wijden, onder meer vanwege de uitbreiding van de EU naar het oosten en de strategische belangen van nieuwe lidstaten bij deze interpretatie.

Zie hier het rapport
https://www.uu.nl/media/62388

en het nieuwsbericht erover:

https://www.uu.nl/nieuws/militair-logistieke-dienstverlening-door-bedrijfsleven-aan-defensie-is-eu-proof

Eerder over defensie aanbestedingen:

Defensie moet ook al groener

Belhaj over defensie feesten: “niet uit te leggen”

Defensie levert 65 beademingsapparaten aan ziekenhuizen

Meevaller defensie bij aanschaf voertuigen: Iveco wint tender

S-P-S Master Equipment levert passagierstrappen Defensie

Defensie plaatst aanbesteding voor onderhoud Zr.Ms. Urania

Defensie koopt granaten in Oostenrijk

Defensie besteedt fire buckets aan voor Gilze-Rijen

Defensie Leveringsproblemen winterjassen geen mislukte aanbesteding

Defensie zit vast aan cameraleverancier Bosch Building Solutions

Defensie gunt bruin- en witgoed opdracht aan Strijbosch

Motie van Dijk voor home buying defensie

Defensie vervangt persoonlijke gevechtsuitrusting

Frans leger na aanbesteding verder met Duitse wapens

Defensie upcyclet Apache helikopters

Nieuwe F35’s geleverd voor vliegbasis Leeuwarden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *