Verbetering boezemkade Wheredijk – Aanbestedingsnieuws

Verbetering boezemkade Wheredijk

Woonarken aan de Wheredijk Purmerend. Foto: Google Streetview

Binnenkort valt een aanbesteding te verwachten van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor onderhoud aan de Wheredijk bij Purmerend.

HHNK bericht dat het project nu in de planfase is. Het projectgebied ligt aan de Wheredijk in Purmerend, het begint in het westen bij de spoorlijn en loopt in het oosten tot en met de laatste woonboot.

Als er een voorkeursvariant gekozen is en alles in kaart is gebracht, kan het ontwerp in detail verder uitgewerkt worden. Daarna kan de aanbesteding plaatsvinden, een aannemer worden gecontracteerd en kunnen de plannen verder worden uitgewerkt voor de uitvoering/realisatie. Op dit moment is de planning dat, voor het traject ten oosten van de Churchill, in het voorjaar 2021 gestart gaat worden met het vervangen van de stadsverwarming en het verbeteren van de boezemkade aan de Wheredijk.

In de planfase werkt het Hoogheemraadschap voor de Wheredijk samen met Stadsverwarming Purmerend en gemeente Purmerend. Omdat de dijkversterking en de vervanging van de stadsverwarming een grote impact hebben op de bewoners en eigenaren van de aanliggende woonarken, hebben we in een vroeg stadium de bewonersvereniging Wheredijk betrokken. “Samen kunnen we efficiënte en effectieve resultaten boeken. Binnen het project spelen veel belangen. Voorop staat natuurlijk dat de dijk veilig moet zijn en de stadsverwarming wordt vervangen.

Om zowel de stadsverwarming, de dijkversterking als de overige aanwezige functies goed ingepast te krijgen in een uitvoerbaar ontwerp, is goede afstemming met bewoners, omwonenden en alle relevante belanghebbenden noodzakelijk.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *