Zandvoort laat zich door Amsterdam niet dwingen inzake restafval

Het contract van de gemeente voor de verwerking van huishoudelijk restafval bij AEB loopt nog ongeveer 2 jaar, tot en met 31 december 2022. Rekening houdende met de aangekondigde verkoop van AEB en de noodzakelijke doorlooptijd van een Europese aanbesteding hebben de gemeenten met eenzelfde AEB-restafvalcontract een extern bureau (IPR Normag) de opdracht gegeven een verkenning laten uitvoeren naar […]

Choho nieuwe algemene directeur voor de RVO

Er is een nieuwe directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de RVO. Dat is de D66’er Abdulaheb Choho. Het RVO is niet alleen het oude SenterNovem, subsidieloket maar bevat ook het Aanbestedingsexpertisecentrum PIANOo. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in […]

Aanbesteding Billboards Eindhoven stopgezet (update)

Update: Inmiddels heeft Eindhoven247 gereageerd op ons artikel. Lees hun reactie hier: Reactie Eindhoven247 op ons artikel over het stopzetten aanbesteding Al eerder in maart van dit jaar schreven wij, over de aankondiging, van de aanbesteding billboards in Eindhoven. We hadden er toen een leuk plaatje bij geknutseld met uiteraard Aanbestedingsnieuws op de billboards. Concessie overeenkomst […]

Europese Ombudsman maakt bezwaar tegen gunning Blackrock

BlackRock Investment Management is met de Europese Commissie een contract aangegaan voor een onderzoek naar het integreren van “environmental, social and governance” ESG -doelen in het Europese Bankiere systeem. De Europese ombudsman is daar weer een onderzoek naar begonnen op klachen van Europarlementariërs en belangengroepen. Dat negatieve advies is afgelopen maandag gepubliceerd.   Blackrock is een […]

Marktconsultatie Sneltesten SARS-CoV2 Min.van VWS (Vooraankondiging)

In aanvulling op de capaciteit aan beschikbare testmethoden voor SARS-COV-2 maakt het Rijk graag meer sneltesten beschikbaar voor Nederland. Wegens dwingende spoed wordt er in eerste instantie geen aanbestedingsprocedure gestart. Om daarover transparant te zijn, wordt een marktconsultatie gepubliceerd. Deze marktconsultatie dient er in eerste instantie voor om een beeld te krijgen van de markt voor SARS-COV-2 sneltesten. Hierbij gaat […]

Rijkswaterstaat update van de inkoopplanning

Afgelopen 5 november heeft Rijkswaterstaat de inkoopplanning geupdate. In die inkoopplanningen wordt een voorschot genomen op de opdrachten die op TenderNed zullen gaan verschijnen. De planning is niet bindend maar indicatief. De publicatie is onopvallend gegaan deze keer. Die is op 10 november verder gewijzigd. In de publicatie op 5 november 2020 is abusievelijk een […]

Motie Charter Diversiteit bij aanbestedingen

Kamerlid Selçuk Öztürk , mede-partijoprichter van DENK, en voormalig partijvoorzitter, heeft 5 november een motie ingediend om het Charter Diversiteit bij Aanbestedingen mee te sturen. De bedoeling van de motie is dat ook bedrijven die worden ingehuurd door de overheid zich houden aan het Charter, waar overheden zich aan geconformeerd hebben. De tekst van de […]

Tsunami verwacht van marktconsultaties nieuwe inburgeringswet

Per 1 juli 2021 treed de nieuwe Wet Inburgering in. Met deze nieuwe wet verandert het inburgeringsstelsel met als doel dat inburgeraars de kans krijgen een goede start te maken in Nederland. Het nieuwe inburgeringsstelsel beoogt, nadrukkelijk samen met andere wetgeving binnen het sociaal domein, in het bijzonder de Participatiewet, een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke doel […]

Aanbesteden te juridisch volgens PIANOo

Op zeven oktober schreven wij een kort artikel over het 15 jarig bestaan van PIANOo. De tekst voor dit artikel ontleenden we uit de pagina “Over ons”op de website van Pianoo. In dat “over ons” en in ons artikel staat het volgende citaat: zie ook 15 jaar PIANOo Professioneel inkopen betekent inkoop koppelen aan de […]

Weekendspecial: Biden racketeering toont gebrekkige Internationale anticorruptie handhaving

In de nadagen van de Amerikaanse verkiezingscampagne komt steeds meer bewijs boven water dat presidentskandidaat Joe Biden zijn familie gebruikt om internationaal verkregen smeergeld van het Oekraïense Burisma en CEFC China Energy wit te wassen via zijn zoons. Dat roept vragen op over het WTO-verdrag, waarin hierover weinig tot niets geregeld is. Het biedt kansen tot […]

IJV: Aanbesteden in de weg bij resocialisatie TBS’ers

Het IJV heeft een onderzoek gedaan naar de resocialisatie TBS’ers en daarin wordt niet alleen vastgesteld dat het droef gesteld is met de resocialisatie van TBS-gestelden. Ook concludeert de inspectie dat Europees Aanbestedingsrecht daarbij een sta in de weg is aan het inkoopproces. Dat is niet het enige inkoopprobleem. De inkoop wordt ook niet gestuurd […]