Congres Innovatiegericht inkopen

Werkt u aan innovatie in de publieke sector en wilt u stappen maken bij innovatieprocessen in samenwerking met de markt? Dan is het congres Innovatiegericht inkopen ‘Leren van elkaars werelden’ dat op donderdag 19 maart 2020 van 12.00 tot 17.00 uur plaatsvindt in het Provinciehuis in Utrecht iets voor u. Het congres wordt georganiseerd door […]

Ook in 2020 Tendermanager van het Jaar verkiezing

Ook in 2020 organiseert de SMA de Verkiezing van Tendermanager van het Jaar. De uitreiking van de award voor de Tendermanager van het Jaar 2020 vindt plaats tijdens het SMA Tendermanagement Event in juni. De verkiezing wordt gehouden onder inschrijvers op tenders van alle branches, van bouw& infra, tot facilitair management, ICT en arbeidsbemiddeling. Met de award […]

“Aanbesteden Nijmeegse jeugdzorg onacceptabel”

Aanbesteding van de jeugdzorg in Nijmegen is onacceptabel. Dat is de mening van de Nijmeegse SP, op haar site staat het volgende: Wat de SP betreft, wordt de zorg in Nijmegen niet aanbesteed aan de markt. Ondanks een eerdere wens van een meerderheid van de gemeenteraad voor zo min mogelijk marktwerking, kiest het college toch […]

Maastricht bouwt busstation met busmaatschappijen

Gemeente Maastricht realiseert als eerste gemeente in samenwerking met busmaatschappijen een internationaal busstation bij het centraal station. De busmaatschappijen bekostigen zelf de exploitatie en dat is uniek in Nederland. Hierdoor kunnen ook andere bussen dan de concessievervoerders gebruik maken van het busstation. Zij kunnen daarvoor dan een eenmalig bedrag betalen via kentekenherkenning. Wethouder Krabbendam en […]

Provincie Overijssel ondertekent Schone Lucht Akkoord met Rijk

Gedeputeerde Tijs de Bree heeft namens de provincie Overijssel het nationale Schone Lucht Akkoord ondertekend. In het akkoord staan afspraken om de luchtkwaliteit te verbeteren, en daarmee op nationaal niveau te komen tot 50% minder ziekte door luchtvervuiling in 2030. Tijs de Bree: “Het Schone Lucht Akkoord past goed bij de ambities in het coalitieakkoord […]

Parking Thor Park Genk (B) weer later open

De opening van de parkeergarage Thor Park in Genk (B) zou aanvankelijk al een jaar eerder open gaan maar door een late aanbesteding kwam daar een jaar uitstel bovenop en zou de parking opengaan in januari 2020. Naar verluidt wordt het nu pas zomer 2020 omdat de aannemer verkeerde niet voldoende brandvertragende verf heeft toegepast. […]

Schaarse vergunningen nachtmerrie bij oliebollenkramen

Schaarse vergunningen moeten sinds 2016 zo worden verdeeld dat iedereen een kans erop maakt, en aangezien niemand weet hoe dat precies is, kiezen gemeenten er soms voor om ook dat via een aanbesteding te doen. Schaarse vergunningen zegt niemand iets maar in de praktijk is dat dus alle ambulante handel, zoals bloemenkiosken, ijswagens, en nu […]

Te lage ballenvangers in Noordwijkerhout

Twee projecten trekken op het eind van het jaar de aandacht. In Noordwijkerhout is men druk doende met de herinrichting van het sportpark de Boekhorst en de aanleg van een verbindingsweg die langs het sportpark en vlak langs de voetbalvelden van VVSB ligt. Dat vraagt uiteraard om ballenvangers die voorkomen dat de bal de weg […]

Symposium Data loont

Het Haags symposium voor Inkoop en Verkoop DATA LOONT! ‘Data vertalen naar informatie, en informatie naar inzicht’ 9 januari 13.30-17.00 uur Start 2020 op De Haagse Hogeschool met Het Haags symposium voor Inkoop en Verkoop. Op donderdag 9 januari 2019 van 13.30 tot 17.00 wordt voor de 8ste maal dit gratis symposium georganiseerd door studenten […]

Bestudeer het inrichtingsvraagstuk eer u een inkoopmodel kiest

De inkoop van zorg is voer voor discussie. Dat geldt zeker ook voor het enkele jaren geleden geïntroduceerde inkoopinstrument Open House. PIANOo organiseerde daarom op 13 november 2019 een themalunch over dit onderwerp. Doel van deze bijeenkomst: de dialoog tussen stakeholders stimuleren, misverstanden de wereld uit helpen en samen achterhalen wanneer Open House zinvol is. […]

Bureau ICT Toetsing gaat zelfstandig verder

Het Bureau ICT-toetsing (BIT), in 2015 opgericht als tijdelijk bureau om de beheersing van ICT-projecten bij de Rijksoverheid te verbeteren, gaat na 2020 verder als een op afstand geplaatst onafhankelijk adviescollege. De functie van het BIT wordt ook permanent. Dat schrijft minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in een brief aan de Tweede […]

Marktconsultatie circulaire sporthal Gooise Meren

Circulair inkopen is onderdeel van het inkoopbeleid van Gooise Meren en binnen deze komende aanbesteding hanteert de gemeente de PRP®-definitie van circulariteit. Dit betekent dat de gehele keten van grondstofwinning tot gebruik, het onderhoud zelf, en na gebruik het behoud van de oorspronkelijke grondstoffen meegewogen wordt op basis van verifieerbare feiten. Social fairness speelt in het gehele […]