Onderaanneming en derdenwerking

Onderaannemer Hycom heeft een miljoenenorder gewonnen van BAM voor het uitvoeren van het contract met de Afsluitdijk. Even een reminder, in het kader van het versterken van de dijk wordt er dus een duurzaam gat in geslagen voor de vismigratie, zodat de forel ook bij Almere kan paaien. En er zijn duurzame betonblokken neergelegd.Verder komen […]

Zeewolde start pilot Zonneparken op LANDBOUWGEBIED !!!

De gemeente Zeewolde heeft een aanbesteding geplaatst om te starten met een pilot zonneparken op maximaal 25 ha. landbouwgrond (vergelijkbaar met ongeveer 37 voetbalvelden). De gemeente nodigt initiatiefnemers uit om mee te doen aan de tender. Binnen deze tender krijgen de initiatiefnemers de kans om een plan in te dienen. De gemeente beoordeelt alle plannen en maakt, op basis van […]

De Jonge reageert op NEVI-reactie initiatiefwetsvoorstel

Minister de Jonge heeft desgevraagd antwoord gegeven op de reactie van de NEVI over het initiatiefwetsvoorstel van SGP en Groenlinks om aanbesteden in het sociaal domein maar helemaal te schrappen. Volgens de NEVI is het initiatiefwetsvoorstel “sympathiek maar moeilijk realiseerbaar, niet noodzakelijk en de beoogde effecten kan men ook op een andere, veel snellere manier bereiken.” De Jonge […]

Fietsplatform voor kennisdeling, innovatie en experiment voor de Amsterdamse Regio

Amsterdam is op zoek naar een ingenieursbureau voor een fietsplatvorm. Nee niet zoiets fysieks als het fietsplatform aan de ij-zijde van het Centraal Station maar …. laten we maar naar de beschrijving kijken Met het Fietsplatform voor kennisdeling, innovatie en experiment worden de volgende doelstellingen beoogd: 1. kennis over fiets(innovatie) ontwikkelen en delen 2. het […]

Beantwoording Kamervragen onderwijs en jeugdzorg NHN uitgesteld

Minister de Jonge heeft op 27 maart, per brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer laten weten dat de beantwoording van de vragen van het Kamerlid Westerveld (GL) over het vergeten van onderwijs bij de aanbesteding van jeugdzorg in Noord-Holland Noord (2019Z04274)  tot zijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord. Als reden wordt […]

Aanbesteden Strandbeheer Vlissingen rommeltje

In een bericht van Omroep Zeeland over de Vlissingse aanbesteding van het strandbeheer draait het uit op een rommeltje. Strandbeheerder Albert Dijkstra, al sinds jaar en dag verantwoordelijk voor het strand, moet na 32 jaar het veld ruimen voor Stichting Strandexploitatie Veere. De SSV gaat nu het afval verwijderen, strandbewaking regelen en het strand egaliseren. Ook […]

Congres 28-3: Beter aanbesteden met de markt

Op 28 maart 2019 organiseren gemeente Opsterland en PIANOo een bijeenkomst voor bestuurders uit Groningen, Friesland en Drenthe om hierover van gedachten te wisselen. Deze bijeenkomst is onderdeel van de Actieagenda Beter Aanbesteden. Deelname is kosteloos en uitsluitend voor gedeputeerden, wethouders en gemeentesecretarissen van gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe. Zij kunnen een collega meenemen, […]

WMO in Eindhoven, vooral de krant is er druk mee

We werden getriggerd door een artikel in het Eindhovens Dagblad met als titel “Advocaat: ‘Gemeenten als Eindhoven rommelen met de rechtsstaat’”.  Wat is dat nu weer? Het is een artikel geschreven in reactie op een opiniestuk van Renate Richters, Wethouder in Eindhoven, in dezelfde krant, waar ook al in dezelfde krant een ingezonden artikel stond […]

REFIT adviseert Brussel naar de aanbestedingsrichtlijnen te kijken

Brussels nieuws. Een Commissie-afdeling genaamd REFIT voor de terugdringing van administratieve lasten, heeft een advies uitgebracht om nog eens kritisch te kijken naar de aanbestedingswetgeving. Spoiler alert, alleen ten aanzien van zorg-aanbestedingen. Minister de Jonge heeft aldaar het onderwerp zorg-aanbestedingen ingeschoten, afgelopen januari. Dat is makkelijk, Frans Timmermans is daar nu zojuist voorzitter van. Alle […]

ATOS onderzoekt financiering TenderNed zonder inhoudelijke kennis

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft, als eigenaar en financier van TenderNed, door ATOS Consulting een verkennend onderzoek uit laten voeren naar medefinanciering door decentrale overheden van TenderNed en het aan de markt overlaten van TenderNed-functionaliteit. Aanbestedingsnieuws heeft er even naar gekeken en het is wel duidelijk te merken dat Atos alleen […]

De Jonge wil af van aanbesteding in WMO, verkiezingsretoriek?

We hebben het hem allemaal horen zeggen 3 maart in Buitenhof, ten minste zij die gekeken hebben, zij die niet gekeken hebben kunnen het nalezen op Pianoo dat je doorlinkt naar skipr.nl.of huisartsvandaag.nl of elke andere website die er over schreef. “Ik wil daarover op korte termijn in overleg met Europa” zei de Jonge in de uitzending. […]

Aanbesteden en kousevoetendiplomatie

Noord-Holland heeft maar eens een persbericht de deur uit gedaan waaruit blijkt dat het Noord-Hollandse deel van de Gooilijn, een vrije busbaan van Hilversum naar Huizen, gewoon door kan gaan. Het contract dat nu aan BAM Infra B.V. wordt toegewezen bestaat grofweg uit de bouw van een vrije busbaan tussen Laren en Hilversum, een spoorwegonderdoorgang […]