Onderhoud parkeerautomaten Den Haag aanbesteed

De gemeente Den Haag heeft een aanbesteding geplaatst voor het beheer en onderhoud van de parkeerautomaten in de stad. Het gaat hierbij om circa 1700 automaten die momenteel beheerd worden door Citytec. De bedoeling is om met één partij een contract af te sluiten van 4 jaar, met twee optionele verlengingen van 2 jaar. Op […]

Instorting dak AZ geen belemmering voor Heerenveen

Volgens een bericht in de Leeuwarder Courant krijgt sportstad Heerenveen 6700 zonnepanelen op het dak. Onder sportstad Heerenveen valt ook het Abe Lenstra stadion dat zonnepanelen op het dak aan de lange zijden krijgt. De opdracht is onderhands gegund aan het Heerenveense Zonel Energy. De sportstad directeur Bleeker zegt in de krant dat hij blij […]

Eindhoven niet alleen grenzeloos naïef maar vooral ook hardleers

De gemeente Eindhoven heeft een aanbesteding geplaatst voor het afsluiten van een overeenkomst met één opdrachtnemer voor het geven van uitvoering aan de Social Impact Bond Jongvolwassenen. Deze social impact bond-constructie kenmerkt zich door een samenwerkingsverband tussen financieringsorganisaties, uitvoeringsorganisaties en de gemeente Eindhoven die samen de complexe maatschappelijke problematiek aanpakken. Kern van de methodiek is dat […]

Weekendspecial: retaliatie en NIM

In de jaren tachtig, toen monitors nog groen/zwart waren, hadden we op de Sanyo p.c. een spelletje genaamd NIM. Het idee is dat je een x-aantal steentjes hebt en de speler en tegenspeler er steeds 1, 2, 3 trekken net zo lang tot de laatste aan de beurt is en niet meer verder kan, die […]

Oprichting informatiepunt onbedoeld zwanger is aanbesteed

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aanbesteding geplaatst voor de oprichting van een centraal informatiepunt verwijzing keuzehulp bij onbedoelde zwangerschap. (want Duitsland heeft dat ook). Uit de aanbestedingsleidraad: Op basis van dit zevenpuntenplan, is in de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin de regering verzoekt om één centraal informatiepunt in te richten voor vragen […]

EU publiceert guidance coping met aanbieders 3e landen

De EU probeert het leven al jaren vergeefs makkelijker te maken voor inkopers, niet alleen met allerlei aanbestedingsrichtlijnen maar ook dus handreikingen, nu ook met een gids c.q. handreiking (je zou guidance vertalen met een richtlijn maar een directive is al een richtlijn) deelname van 3e landen (buiten de EU) voor goederen in de aanbestedings”markt” […]

KOOS, Spoor030 winnaar Utrechtse specialistische jeugdhulp

Op 10 juli jl. heeft de gemeente Utrecht de aanbesteding voor specialistische jeugdhulp voorlopig gegund aan KOOS en Spoor030. Inmiddels is de bezwaartermijn verlopen en is de gunning definitief geworden. Het leidt tot een tweedeling in de stad waarbij het oosten van Utrecht een andere aanbieder krijgt dan het westen. KOOS bestaat uit Altrecht, de […]

NEVI houdt workshop speltheorie bij inkoop

De vakvereniging NEVI houdt een 2-daagse workshop speltheorie. Met speltheorie worden strategische opties van twee spelers (toegepast op een koop: de inkoper versus de verkoper) tegenover elkaar berekend en (wiskundig c.q. theoretisch) geanalyseerd. Aan de hand van speltheorie is het te bepalen of en in hoeverre een bepaalde strategie, de NEVI geeft als voorbeeld bluffen […]

Doortrappen regio Amsterdam aanbesteed

De afgelopen jaren is het aantal slachtoffers onder fietsende ouderen (65+) in de regio flink gestegen. Het aantal ernstig gewonden is tussen 2007 en 2016 meer dan verdubbeld (SWOV, 2018). De urgentie om maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid onder deze doelgroep te verbeteren is hoog. De Vervoerregio Amsterdam en de regiogemeenten willen om deze […]

Decentrale overheden moeten voertuigen en contracten duurzaam aanbesteden

Europa Decentraal meldt dat overheden bij de inkoop van voertuigen rekening moeten gaan houden met nieuwe Europese duurzaamheidseisen. Eind mei 2019  is de gewijzigde richtlijn inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen officieel aangenomen. In maart 2019 werd al een compromis bereikt tussen het Europees Parlement en de lidstaten. De richtlijn bevat nu minimumpercentages […]

Motie om omgekeerd aanbesteden

Kamerlid Roy van Aalst heeft een motie ingediend voor “omgekeerd aanbesteden”. Wat is dat nu weer? Nou dat hangt er ook weer een beetje vanaf, wie je het vraagt, maar volgens sommigen is dit dan het ei van Columbus dat er volgens onze redactie niet is, als “manier waarop aanbesteden werkt”. We wilden al wat […]

Bizob en Bouwend Nederland schoven in bijeenkomst aan

BIZOB (Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant) en Bouwend Nederland hadden op 3 juli jl. een bijeenkomst georganiseerd voor bestuurders van gemeenten en directies vanuit de bouwsector in de regio Oost Brabant. Naar aanleiding van eerdere bijeenkomsten tussen Bizob en Bouwend Nederland en uit onderzoek gehouden door UniPartners Tilburg (academisch adviesbureau gelieerd aan de Universiteit van […]