Marinierskazerne gunning opnieuw opgeschort

De gunningsbeslissing voor de marinierskazerne is opnieuw met 3 maanden opgeschort in verband met kamervragen en het verzoek geen onomkeerbare stappen te nemen. Als de inschrijvers daarmee instemmen wordt de gunningstermijn dus verlengd tot 1 januari 2019. De staatssecretaris bericht over de aanbestedingsprocedure, dat het reguliere overleg met de TRMC nog betrokken zal worden bij het eisenpakket. […]

Jongerius: overheid moet bodemprijzen arbeid vastleggen

Agnes Jongerius, vormalig vakbondslid en nu europarlementariër, vindt dat overheden meer gebruik moeten maken van sociale aanbestedingsregels. De drang naar een zo laag mogelijke prijs werkt door in de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van werknemers. Jongerius presenteerde haar advies op de PvdA-raadsleden-dag in Utrecht. Het is niet verplicht maar dankzij Europese regels kunnen fatsoenlijke voorwaarden en […]

Casino Lelystad dicht na aanbesteding gokvergunning

Het Casino van Lelystad is dicht ten gevolge van een aanbesteding. Door de contract wisseling zijn 15 mensen op straat komen te staan. Casino Magic Apple zat er al 28 jaar aan de Middenweg. Meerdere bedrijven mochten meedingen naar de vergunnnig van Magic Apple. Vergunningen voor onbepaalde tijd worden als gevolg van gewijzigd VNG-beleid niet […]

Circulair bouwen door rijk gestimuleerd met uitvoeringsprogramma

Het rijk ontwikkelt samen met de bouwsector een uitvoeringsprogramma om “in 2050 tot een circulaire bouweconomie te komen”. In het programma staat hoe de bouwsector zich kan versterken en Nederland toekomstbestendig kan maken. Het opzetten en het coördineren van dit programma zal onder de vlag van de Bouwagenda gebeuren. Het uitvoeringsprogramma bestaat onder meer uit de MilieuPrestatie […]

Klachtenloket CvA niet onbemind wel onbekend

Tegen de veertig aannemers waren bij elkaar om bij Bouwend Nederland een leerzame themabijeenkomst bij te wonen, ditmaal over rechtsbescherming bij aanbesteden. De lezing werd verzorgd door Jörgen den Houting van Rozemond Advocaten en ingeleid door Jan Overtoom van Bouwend Nederland. Er was daarbij bijzondere aandacht voor de Commissie van Aanbestedingsexperts de CvA. Er was sowieso genoeg stof tot […]

Aanbestedingsbesluiten aangepast aan E-facturering

Het Aanbestedingsbesluit en het Aanbestedingsbesluit voor defensie- en veiligheidsgebied worden gewijzigd vanwege het e-factureren. Dat de wijzigingen eraan zaten te komen, was al langer bekend. De precieze tekst is 3 dagen geleden afgekondigd in het Staatsblad. De wijzigingen treden in werking met ingang van 18 april 2019. Dat is in afwijking van de vaste verandermomenten […]

MKB Infra pleit voor AanbestedingsAutoriteit

Bracheorganisatie MKB INFRA pleit voor een AanbestedingsAutoriteit; die fungeert als klachtenloket voor niet goed lopende aanbestedingen en het controleren van aanbestedingsprocedures. Dit pleidooi van MKB INFRA komt voort uit het feit dat 1,5 jaar na de evaluatie van de Aanbestedingswet en ruim een half jaar na presentatie van Beter Aanbesteden, nog geen concrete stappen zijn […]

Vermoeden van inkoop zonder aanbesteding leidt tot ontslag HoofdOvJ

Hoofdofficier van Justitie Marc van Nimwegen keert niet terug, ongeacht de uitkomsten van het integriteitsrapport. Dat bericht NRC, op basis van bronnen binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het integriteitsrapport ziet onder meer toe op door Van Nimwegen gedane inkopen zonder aanbesteding. Aanbestedingen zijn boven de Europese drempelwaarde verplicht. Voor diensten (zoals op het […]

Zomerspecial: Aanbesteden en tailor-made

Nog weer een reden waarom aanbesteden niet goed gaat. Omdat je terugkoppeling van de leverancier nodig hebt, op die punten waarop je overvraagt, zonder het zelf te weten. Zodat je weet wanneer je eigenlijk onmogelijk grof bezig bent en je per ongeluk door een Godswonder toch je zin krijgt, om daar dan van te profiteren. […]

Taxionderneming Van den Hout failliet na aanbesteding

Afgelopen dinsdag heeft de rechter Taxi van den Hout uit Kaatsheuvel, een onderneming gespecialiseerd in zorgvervoer, failliet verklaard. Het is een familiebedrijf dat in 1961 is opgericht. Het betekent dat 85 mensen op straat staan en voor hun loondoorbetaling van het UWV afhankelijk zijn. Van den Hout had juist geinvesteerd in Greenline voertuigen en het […]

PIANOo publiceert vernieuwde inkooppakkettenlijsten

De vernieuwde inkooppakkettenlijst is beschikbaar. Op verzoek van veel aanbestedende diensten heeft PIANOo haar standaard inkooppakkettenlijst geactualiseerd. De lijst is aangevuld met 34 nieuwe inkooppakketten (met name voor het sociaal domein), de structuur van de lijst is echter ongewijzigd. In de inkooppakkettenlijst zijn samenhangende leveringen, diensten en producten gegroepeerd in 212 inkooppakketten, verdeeld over 10 […]

Nieuwe Modelovereenkomsten DBFMO en Huisvesting gepubliceerd

De Rijksoverheid heeft op 5 juli 2018 een update (versie 5.0) van de rijksbrede DBFM(O) Modelovereenkomsten gepubliceerd. Er zijn 2 modellen gepubliceerd: een voor Huisvesting Rijksvastgoedbedrijf en een voor Rijkswaterstaat. De Modellen zijn onder meer aangepast op het bestaan van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. (de oude wezen nog naar de oude aanbestedingsrichtlijnen) Verder zijn er tekstuele […]