Bouwend Nederland: kleine bedrijven haken af bij aanbesteding

In een position paper die naar de Tweede Kamer is gestuurd naar aanleiding van een hoorzitting over Beter Aanbesteden, waarschuwt Bouwend Nederland voor kleine bedrijven die niet meer deelnemen aan aanbestedingen. Best value for tax payers money is een mooi doel, maar heeft volgens Bouwend Nederland een keerzijde. Zij krijgen signalen uit de achterban dat […]

Gemeente teistert ZZP’er Macander met inkoopbeleid

In een column op de website Joop doet Hester Macander haar beklag over de “aanbestedingen-gekte”. Macander vindt dat de tijd en energie die erin geïnvesteerd wordt, niet in verhouding staat tot de omvang van de opdracht. De column gaat over een onbekende gemeente die via een meervoudig onderhandse aanbesteding op zoek gaat naar een communicatiemedewerker […]

Op 24 mei algemeen overleg Beter Aanbesteden Tweede Kamer

Voor de 24e mei staat een algemeen overleg over de campagne Beter Aanbesteden gepland. De actieagenda vormt een startpunt voor verbetering van de aanbestedingspraktijk. De vergadering begint om 14:00 in de Groen van Prinstererzaal. Hoewel het volgens staatssecretaris Mona Keijzer ondernemers en aanbestedende diensten die die praktijk samen vormgeven, ligt er een taak voor landelijke partijen, zoals koepelorganisaties, […]

PIANOo onderzoekt mogelijkheid inkoopopleiding

PIANOo onderzoekt of het mogelijk is een publieke inkoopopleiding aan te bieden. Het adviescentrum krijgt het signaal dat het voor aanbestedende diensten moeilijk is om goede mensen te vinden voor inkoopfuncties. Het aantal vacatures is onverminderd groot. Vooral de functies die meer ervaring vereisen, blijken moeilijk in te vullen. PIANOo biedt al een opleiding aan […]

CDA en VVD kritisch over inbreukprocedure aanbesteden woningcorporaties

Kamerleden van CDA en VVD hebben kritische vervolgvragen gesteld over de inbreukprocedure die de Europese Commissie wil voeren naar aanleiding van het huidige kabinetsbeleid aangaande het inkopen van woningcorporaties. Eerder stelden alle kamerbrede fracties ook al vragen over de inbreukprocedure. Leden van het CDA hadden graag meer willen horen over vragen of de Minister wil […]

Onderzoek naar toegepaste IT-standaarden gepubliceerd

Bij de kamerstukken is een ICTU onderzoek gepubliceerd naar de relevantie van IT-standaarden in aanbestedingen. Wordt er om standaardisering gevraagd en hoe veel. Bij 81% van de 52 onderzochte aanbestedingen werd om één of meer van de relevante open standaarden gevraagd, maar vaak niet om alle relevante open standaarden. Het percentage aanbestedingen waarbij niet om een open […]

FNV: Werkenden dupe van aanbesteden

De FNV stelt dat werkenden de dupe worden van aanbesteden. De vakbondbeweging heeft het aanbesteden op zichzelf op de korrel omdat het volgens de bond de oorzaak is voor een druk op de lonen. “Projecten moeten op last van Brussel openbaar en Europees aanbesteed worden. Dat is een kostbaar en tijdrovend proces waarbij er veel […]

Wet terugvorderen staatssteun gepubliceerd

De Wet terugvorderen staatssteun is afgekondigd in het Staatsblad 2018, 75, per 16 maart 2018. Daarmee is wetsvoorstel 34753 van kracht met ingang van een nog te publiceren Koninklijk Besluit. Van het terugvorderen van staatssteun kan bijvoorbeeld sprake zijn, wanneer voor een (bovendrempelige) opdracht geen aanbesteding is uitgeschreven of wanneer niet volgens de regels is […]

Weekendspecial leveranciers wisselen, looptijd en Humberto

Ja, die Humberto Tan. Wat heeft die nou met aanbesteden te maken? Die heeft alles met aanbesteden te maken. Aanbesteden behelst vanwege dat gelijkheidsprincipe dat nergens op slaat, de verplichting dat een inkoper om de x aantal jaar van leverancier wisselt. Anders wordt zijn werkgever op de vingers getikt; door brussel, de kijkers thuis en […]

Rijkswaterstaat publiceert inkoopplanning 2018

Rijkswaterstaat publiceert regelmatig de voorgenomen werkzaamheden en aanbestedingen op haar website. Hiermee komt Rijkswaterstaat tegemoet aan de wens van de markt om zo vroeg mogelijk op de hoogte te worden gebracht van eventueel relevante ontwikkelingen en plannen. Marktpartijen kunnen hierop dan anticiperen. Rijkswaterstaat streeft ernaar om drie keer per jaar een geactualiseerde versie van de […]

MKB Infra en CUMELA houden vraagtekens bij Beter aanbesteden

CUMELA Nederland en MKB INFRA vinden dat met de aanbieding van de ActieAgenda Beter Aanbesteden een eerste belangrijke stap is gezet naar beter aanbesteden. Veel zal echter afhangen van het vervolg: is er bereidheid tot aanpassing van de aanbestedingspraktijk door de opdrachtgevers? De mkb-organisaties maken zich zorgen over de daadwerkelijke implementatie en vragen daar aandacht voor […]

Ondernemers: Een geldige inschrijving: aanbesteden om het aanbesteden

In een verslag van VNO-NCW  wordt een aanbesteding waarop maar 1 (één) geldige inschrijving was binnengekomen, terwijl de eisen zodanig waren dat de meeste marktpartijen daar niet aan voldoen, aanbesteden om het aanbesteden genoemd. Schrijnende voorbeelden van ondernemers die worden gevraagd om een tender die al bestaat uit de halve opdracht en waarvoor de markt […]