Reiswijzer gebiedsontwikkeling 2019 op handen

In hoeverre moet je nu aanbesteden bij gebiedsontwikkeling? Het is een vraag zonder duidelijk antwoord, maar het staat of valt tot nog toe met het begrip zelfrealisatie, zoals uitgeleged in de Reiswijzer gebiedsontwikkeling oorspronkelijk uit 2007, en voor het laatst in 2011 verschenen. Nu is er een nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019, waarin rekening wordt gehouden […]

Rijksvastgoed werkt met Governance Code Veiligheid voor de Bouw

  Rijksvastgoedbedrijf is een van de grotere opdrachtgevers van bouwprojecten die voortaan bij aanbestedingen als eis de Governance Code Veiligheid voor de Bouw meeneemt. Dat maakt het Rijksvastgoedbedrijf afgelopen vrijdag bekend. De onderlinge afspraak bestaat eruit dat vanaf 1 januari 2021 opdrachtgevers de code verplicht opnemen in aanbestedingen of contracten. Die afspraak wordt ViA genoemd: […]

Utrecht wil meedoen met wiet-inkoopsamenwerking

Utrecht wil meedoen met het wietexperiment van de Rijksoverheid om wiet in te kopen. Dan moet dat er wel anders uit gaan zien, bepleit de gemeente. Utrecht wil een reële kans van slagen van het experiment, met oog voor de individuele en volksgezondheid, leefbaarheid en veiligheid. Daarnaast vindt Utrecht het belangrijk dat ten minste één van […]

Cashen met open house in Almelo

De Jonge heeft gereageerd op vragen van SP/kamerlid Maarten Hijink over het bericht dat zorggelden door de directeur zijn vergokt in casino´s in Las Vegas. Dat zou zijn gelopen via het Almelose zorgbureau Victorie, dat door de gemeente was ingehuurd voor WMO-zorg via een Quasi Inhouse systematiek, voor de maatwerkvoorziening ´Beschermd Wonen´. Zorggelden zijn gebruikt […]

CROW roept inschrijvers op tot aanbestedingsstaking

In een redactionele Blog zonder auteur, vraagt het CROW hardop af hoe dat nu verder moet met regels die “niet meer bij deze tijd passen”. Het CROW wijst erop dat er altijd meer verliezers zijn dan winnaars en dat het raar is om wanneer partijen met elkaar willen samenwerken, het in de vorm van een aanbesteding […]

MVI productcriteria geactualiseerd

Vanaf 21 mei 2019 zijn geactualiseerde landelijke criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) beschikbaar. Inkopende overheidsorganisaties kunnen op mvicriteria.nl actuele MVI-criteria zoeken en selecteren. Deze webtool geeft MVI-criteria op 3 ambitieniveaus, zodat inkopers en opdrachtgevers zo duurzaam mogelijk kunnen inkopen. Dat bericht PIANOo, 21 mei.  Royal HaskoningDHV en CE Delft zijn betrokken bij de actualisatie van […]

Aanbesteding reinigen Haagse markt stopgezet

De gemeente Den Haag had een aanbesteding geplaatst voor het reinigen van de Haagse markt na marktdagen. Zie hiervoor ook ons artikel Reinigen Haagse Markt aanbesteed uit maart jongstleden. De reden van stopzetting is in een brief aan de inschrijvers medegedeeld. Aanbestedingsnieuws heeft nog niet de hand kunnen leggen op een kopie van deze brief. Deze kan […]

Ministerie van BiZa zoekt modellen voor verkenning woningcorporaties

Doel van de aanbesteding van het ministerie van binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is inzicht verkrijgen in de financiële mogelijkheden van corporaties en de financiële effecten voor corporaties van overheidsmaatregelen of economische ontwikkelingen is van belang voor het overheidsbeleid rond woningcorporaties en de woningmarkt, bijvoorbeeld om de haalbaarheid van nieuwe beleidsdoelen te bepalen. Op dit moment […]

Aanbesteding opsporing mijnschachten Kerkrade mislukt

De gemeente Kerkrade had een aanbesteding geplaatst voor het opsporen van historische mijnschachten in haar omgeving. zie ook ons eerdere bericht hierover  Kerkrade besteedt zoektocht naar mijngangen aan . Op deze aanbesteding zijn twee inschrijvers afgekomen doch het betrof hier een onregelmatige inschrijving(niet voldoen aan de vereisten in de aanbestedingsstukken) en een onaanvaardbare inschrijving (niet voldoen aan […]

Onderaanneming en derdenwerking

Onderaannemer Hycom heeft een miljoenenorder gewonnen van BAM voor het uitvoeren van het contract met de Afsluitdijk. Even een reminder, in het kader van het versterken van de dijk wordt er dus een duurzaam gat in geslagen voor de vismigratie, zodat de forel ook bij Almere kan paaien. En er zijn duurzame betonblokken neergelegd.Verder komen […]

Zeewolde start pilot Zonneparken op LANDBOUWGEBIED !!!

De gemeente Zeewolde heeft een aanbesteding geplaatst om te starten met een pilot zonneparken op maximaal 25 ha. landbouwgrond (vergelijkbaar met ongeveer 37 voetbalvelden). De gemeente nodigt initiatiefnemers uit om mee te doen aan de tender. Binnen deze tender krijgen de initiatiefnemers de kans om een plan in te dienen. De gemeente beoordeelt alle plannen en maakt, op basis van […]

De Jonge reageert op NEVI-reactie initiatiefwetsvoorstel

Minister de Jonge heeft desgevraagd antwoord gegeven op de reactie van de NEVI over het initiatiefwetsvoorstel van SGP en Groenlinks om aanbesteden in het sociaal domein maar helemaal te schrappen. Volgens de NEVI is het initiatiefwetsvoorstel “sympathiek maar moeilijk realiseerbaar, niet noodzakelijk en de beoogde effecten kan men ook op een andere, veel snellere manier bereiken.” De Jonge […]