Rijksaanbestedingskalender gepubliceerd

De rijksoverheid heeft een Rijksaanbestedingskalender gepubliceerd. De Rijksaanbestedingskalender bevat gegevens over Rijksaanbestedingen van Categoriemanagers die in de planning staan. Met de Rijksaanbestedingskalender weten bedrijven, per Categorie, welke Rijksaanbestedingen naar verwachting in de eerstkomende periode in de markt worden gezet. Dat geeft bedrijven tijd om zich hierop voor te bereiden. Het overzicht wordt elke 3 maanden […]

Acht pro­vin­cies gaan voor duur­za­me ener­gie

Ondanks een tekort aan duurzame energie is op de energiemarkt brede interesse getoond in de aanbestedingen door acht provincies, te weten Flevoland, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Noord- Holland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland. Dit heeft erin geresulteerd dat per 1 januari 2020 zeven provincies zijn voorzien van groen gas en acht provincies van duurzame elektriciteit. Hiermee leveren […]

Brief Minister de Jonge aanbesteden sociaal domein gepubliceerd

De in de reguliere media al veel besproken brief van Minister de Jonge over aanbesteden in het sociaal domein is nu gepubliceerd. Uit de publicatie blijkt dat De Jonge een eenvoudiger procedure wil als alternatief voor het procedureel omslachtige regulier aanbesteden.; De Jonge Ik wil het mogelijk maken om zonder een uitgebreide gunningsprocedure toch uitsluitend […]

Drie moties, verbeteren rechtsbescherming aanbesteden

Bij een plenair debat over aanbesteden zijn 3 moties ingediend. Staatssecretaris Mona Keijzer laat het oordeel over de drie moties over aan de kamer, omdat het er maar van afhangt wat de precieze invulling ervan is. Een van de moties behelst een Pas op de Plaats die aan inkopers moet worden uitgedeeld, in verband met […]

geen zwerfafval meer vanaf 2030

Althans in de gemeente Meierijstad dan wel, (Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode). Het betreft een aanbesteding voor het uitvoeren van projecten ter beperking van zwerfafval. De hoeveelheid opdrachten/projecten is gebaseerd op de beschikbare middelen op basis van beschikbare subsidies. Dat bedrag kan jaarlijks wisselen, maar aanname is 92.000 euro. Door aan te sluiten bij andere projecten kan […]

De juiste CPV-code

Vanaf woensdag 27 november worden aanbesteders binnen de applicatie geattendeerd op het feit dat zij de juiste CPV-code (Common Procurement Vocabulary code )vermelden. Bij Tenderned zien ze dat wel eens mis gaan, de hoofd CPV-code past dan niet bij het type opdracht. Door een verscherpte regeling van de TED (Tenders Electronic Daily) wordt er vanaf […]

Europese drempelbedragen per 1 januari 2020 omlaag

De Europese Commissie heeft nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen 2020 gepubliceerd. De teugels worden strakker aangetrokken; de drempelbedragen zijn per 1 januari  naar beneden bijgesteld en gelden voor twéé jaar tot 31 december 2021. Opdrachten voor werken en concessieovereenkomsten bijvoorbeeld moeten voortaan vanaf € 5.350.000,- Europees worden aanbesteed, dit was in 2019 € 5.548.000,-. Voor opdrachten […]

Medemblik wacht met aanbesteding vanwege komende verhoging PFAS-norm

Even wachten nog, is het credo van het college van Medemblik. Niet op de Pizza maar op de verhoging van de PFAS- norm. Deze is voorzien uiterlijk 1 december 2019. Reden voor deze opschorting is de angst dat het project voor een het aanleggen van een bouwweg extra in de papieren gaat lopen, nu gebleken […]

Aanbesteding jeugdzorg in Noord-Holland blijft gemoederen bezig houden.

In oktober schrreef de Alkmaarse afdeling van de Partij Voor De Dieren, dat zij zeer verontrustende informatie ontvangen had over de dubieuze wijze de aanbesteding van JeugdzorgPluszou zijn verlopen. Dat de partij in deze informatie voldoende aanleiding vond tot het stellen van kritische vragen aan het college van Alkmaar. Naast kritische vragen over de rol van […]

4e Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) congres

Op 12 december 2019 organiseren PIANOo en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) mede namens de ministeries van BZK, BZ, EZK en SZW het 4e Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) congres. Inspirerende sprekers, inhoudelijke sessies en praktische workshops nemen u mee in de wereld van MVI. Met MVI kunnen stappen worden gemaakt in het versnellen […]

Waarom je niet alle kennis kan inkopen

Amsterdam heeft allerlei experts in huis. Dat staat op al die visitekaartjes. Toch is de stad in staat geweest een vlakke drainage aan te kopen. Een siergoot. Waarlangs het water niet wegloopt. De aannemer die het aanlegt, de inkoper die het inkocht, de landschapsarchitect die het zo ontwierp, de adviseur op het Ministerie die zich […]

Antwoorden op kamervragen Wijziging Gids Proportionaliteit

De Kamerleden van de vaste kamercommissie van Economische Zaken en Klimaat hebben vragen gesteld over het nieuwe Ontwerpbesluit bij de Aanbestedingswet in verband met voorgenomen wijzigingen (Kamerstuk 32440, nr. 112) in de Gids Proportionaliteit. Dat besluit voegt onder meer een nieuw voorschrift 3.8a toe aan de Gids Proportionaliteit. Daarmee is het overheden verboden tenderkosten op voorhand […]