Eu Commissie publiceert Richtsnoeren spoedbestellingen

De Europese Commissie heeft richtsnoeren beschikbaar gesteld waarin staat hoe gebruik te maken van alle flexibiliteit die in het EU publieke aanbestedingsraamwerk zit, speciaal voor de noodsituatie veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus. Dat blijkt een persbericht van 1 april dat nog niet in het Nederlands beschikbaar is en Aanbestedingsnieuws voor u vertaald heeft. […]

Noord-Holland gaat door met aanbestedingen

Alle bouwwerkzaamheden en aanbestedingen gaan door zolang dit binnen de landelijke maatregelen kan. Dat bericht Noord-Holland. Passende oplossingen vinden met de samenwerkingspartners hebben voorrang boven het scherp stellen van aansprakelijkheden. Het is een van de onderdelen van een pakket maatregelen voor ondernemers en organisaties die zijn getroffen door de coronacrisis. De provincie respecteert afspraken met […]

Geef een man een vis

Geef een man een vis en hij heeft die dag te eten, geef de man een hengel en hij heeft heel zijn leven te eten. Het is toch zo maar een gedachte die bij je opkomt als je leest over de mondmasker aanbestedingen in België en gezamenlijk Europa en een minister die achter het net […]

Aanbestedingen Rijkswaterstaat lopen zoveel mogelijk gewoon door

Wat Rijkswaterstaat betreft gaan projecten en werkzaamheden gewoon door, onder voorwaarde dat veiligheid en kwaliteit zijn geborgd. Ook lopende en geplande aanbestedingen gaan gewoon door. Dat heeft Rijkswaterstaat per brief laten weten aan al haar zakenrelaties. Ook gaan aanbestedingen die lopen of gepland zijn gewoon door. Er worden alternatieven gezocht voor onderdelen van het aanbestedingsproces […]

Aanbesteding Verkiezing ‘Meest toegankelijke gemeente 2021’

De VNG heeft op 19 maart 2020 de aanbesteding ‘Verkiezing Meest toegankelijke gemeente van Nederland 2021’ aangeboden aan de markt. Deze aanbesteding valt binnen het VNG-project Iedereen doet mee! Het projectteam Iedereen doet mee! ondersteunt gemeenten bij de implementatie van het VN-verdrag Handicap door te informeren, te inspireren en kennis te delen, zie www.vng.nl/iedereen-doet-mee De […]

EU Commissie flexibiliseert staatssteun regels om Corona

De Europese Commissie presenteerde afgelopen vrijdag een onmiddellijke respons om de sociaal-economische gevolgen van de uitbraak van Covid-19 te beperken, in de vorm van een gecoördineerde Europese respons. Die houdt ook onder meer in dat de staatssteun regels worden geflexibiliseerd. Wel blijven veel mogelijkheden beperkt tot dat de Lidstaten die interventie kunnen nemen. Voor Italië heeft de […]

Green Deal voor de Tweede Kamer nog mistig

Een kamermeerderheid reageert terughoudend op de EGDIP, dat is het kersverse acroniem van de eersgisteren gepresenteerde European Green Deal Investment Plan. Daarover is een kort fiche van Buitenlandse Zaken verschenen, daarmee worden de Europese voorstellen altijd begeleid. De fiches worden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). Het is de leden niet op hoofdlijnen duidelijk […]

SGP Barneveld wil eigenlijk af van openbaar aanbesteden

Althans volgens een artikel in de Barneveldsekrant.nl en volgens onze vertaling van de tekst van het artikel. Natuurlijk staat er niet dat SGP van het openbaar aanbesteden af wil, o nee, integendeel  de SGP in Barneveld, (de grootste partij daar) wil best openbaar aanbesteden, maar dan moeten er wel meer projecten bij Barneveldse bedrijven terecht […]

Slechte uitvraag Dienstverlening SAR helicopters

De minister van  Infrastructuur en Waterstaat van Nieuwenhuizen Wijbenga, heeft de kamer geïnformeerd per brief over de uitkomsten van het onderzoek Dienstverlening SAR helicopters ( Save and Rescue).  De Search and Rescue (SAR)-diensten omvatten het 24 uur per dag, zeven dagen per week garanderen dat in nood verkerende bemanningen en passagiers van schepen, luchtvaartuigen en mijnbouwinstallaties of mensen betrokken […]

Huis voor de Klokkenluiders: terechte misstand over aanbesteding Vattenfall

Het Huis voor de Klokkenluiders (HvdK)vindt dat er terecht sprake was van een misstand bij de aanbestedingen van Vattenfall. Het HvdK noemt het bedrijf in kwestie niet maar dank zij meerdere berichten in NRC en FD en sindsdien Nu.nl en nu ook Executive Finance is wel duidelijk dat het hierbij gaat om Vattenfall. Twee klokkenluiders […]

ACM onderzoekt inkoopkartel herbruikbare afvalstoffen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt een mogelijk inkoopkartel voor bepaalde herbruikbare afvalstoffen. Daarvoor heeft de ACM invallen gedaan bij verschillende inkopers van deze afvalstoffen. De ACM vermoedt dat de inkopers in het geheim gezamenlijk verboden afspraken hebben gemaakt over de inkoopprijs. Ook vermoedt de ACM dat de inkopers onderling hebben afgesproken wie bij […]

Gratis training aanbesteden Schiedam succesvol

Op 20 januari jl berichtten wij u al over de gratis training aanbesteden die door de gemeente Schiedam werd gegeven voor de kleinere lokale ondernemers. Deze training is inmiddels geweest en de opkomst was hoog. Inkopen is hot en het succesvol inschrijven op Europese Aanbestedingen is een vak apart. Grote commerciële bedrijven hebben professionele teams […]