Rijkswaterstaat publiceert inkoopplanning (februari 2019)

Rijkswaterstaat publiceert regelmatig de voorgenomen werkzaamheden en aanbestedingen op haar website. Hiermee komt de organisatie tegemoet aan de wens van de markt om zo vroeg mogelijk op de hoogte te worden gebracht van relevante ontwikkelingen en plannen, zodat zij daarop kunnen anticiperen. De planning van februari 2019 is nu beschikbaar. Rijkswaterstaat streeft ernaar om 3 […]

Den Haag wint MKB INFRA AanbestedingsAward 2019

De gemeente Den Haag is volgens de jury de meest mkb-vriendelijke aanbesteder van infrastructurele werken. Juryvoorzitter René Fronik ziet bij deze opdrachtgever een grote mate van professionaliteit, vastgelegd in zorgvuldig uitgewerkt en deugdelijk aanbestedingsbeleid. De jury heeft geconstateerd dat alle drie genomineerde finalisten Almere, Den Haag en Raalte voldoen aan de voorwaarde voor het creëren […]

Kennissessie politieuitrusting

Hoera, we hebben een oplossing, niet voor het probleem, maar toch. Op woensdag 20 maart 2019 organiseert de Politie een kennissessie aanbesteden voor (potentiële) inschrijvers op aanbestedingen met betrekking tot de politie-uitrusting. Met deze kennissessie wil de Politie leveranciers ondersteunen bij het inschrijven op aanbestedingen in de categorie politie-uitrusting. Mogen wij u in herinnering brengen een […]

Evaluatietool gepubliceerd bij PIANOo

Nog geen dag na Ollongren’s beantwoordingsgeorakel over wat de gemeenten nu precies doen aan circulaire economie stimuleren, is de (zelf?) Evaluatietool gepubliceerd. Gemeenten blijken zichzelf te moeten evalueren aan de hand van het oordeel van inschrijvers. Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland gingen de gemeenten vast voor bij het zelf-evalueren.  Met het evaluatieformulier, dat door de aanbestedende dienst […]

Evaluatie art. 36a Wet BIG mondhygiënist

Even naar de smoelensmid, het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente enzovoort behoort wellicht binnenkort tot het verleden als de bevoegdheden van mondhygiënisten worden uitgebreid. Of zoals het Ministerie van Volksgezondheid op Tenderned zegt” De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is voornemens om in het kader van taakherschikking via het experimenteerartikel […]

RWS past aanbestedingsbeleid aan: tendervergoedingen en dialoog light

Rijkswaterstaat gaat een aantal belangrijke wijzigingen doorvoeren in het selectiebeleid bij niet-openbare aanbestedingsprocedures in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). Het aangepaste beleid is tot stand gekomen na een intensieve dialoog met marktpartijen en koepelorganisaties in de bouw en is onlangs officieel door de organisatie vastgesteld. De wijzigingen worden in 2019 geleidelijk ingevoerd. Het bestaande […]

Hoorzitting aanbesteding jeugdbescherming en reclassering Hilversum

In Hilversum is op 17 januari een hoorzitting gehouden over het aanbesteden van de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Een hoorzitting is een in Nederland weinig voorkomende parlementaire vergadering waarbij de (raads)leden direct vragen kunnen stellen aan de betrokken partijen. Hilversum is ook de trekker van de inkoopsamenwerking van verschillende gemeenten. Wethouder Botter is voorzitter van het Bestuurlijk […]

Rijksrecherche aan de slag met aanbesteding alcoholtesters

Het Openbaar Ministerie zou bevestigd hebben, volgens een artikel in Aanbestedingscafe, dat de Rijksrecherche een onderzoek is begonnen naar de aanbesteding van Alcoholtesters. Volgens het artikel en “De Telegraaf” zou dat al een half jaar geleden hebben moeten gebeuren maar toen was er een capaciteitsprobleem. AN schreef er ook al eerder over, zie: Rijksrecherche onderzoekt aanbesteding […]

Onvermijdelijk Circulair bij Rijkswaterstaat congres 2019 in Tweets

Het Onvermijdelijk Circulair Congres had onder meer afgelopen maandag plaats in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat in Utrecht. De vele sprekers van Rijkswaterstaat lieten zien welke beleidsambities zij hadden geformuleerd en hoe dat in specifieke projecten en inkopen tot uitdrukking kwam. Dat variëerde van de inkoop van catering tot de circulaire beleidsambities bij MIRT-verkenningen, heel […]

Aanbesteding voor dynamische bandenspanningsmeter in Brabant

Op de elfde januari heeft de provincie Noord-Brabant een aanbesteding geplaatst voor een dynamische bandenspanningsmeter. In de eerste helft van 2019 wordt er namelijk een “slimme” bandenspanningsmeter geplaatst op de N279. Vrachtwagenchauffeurs krijgen dan direct een signaal, wanneer de bandenspanning van hun wagen onvoldoende is. Het Smart Logistics team analyseerde in 2017 alle wegincidenten met vrachtverkeer […]

Puttense ondernemers hebben het te druk voor Putten

Tenminste dit mogen we afleiden uit een aantal artikelen in “de Puttenaer”, een lokaal medium van de BDU groep. Onderwerp is de renovatie van het gemeentehuis in twee stappen. Een bouwkundig deel en een aanbesteding op de technische installaties. Social Return is ook in Putten een bekende kreet en de Puttense ondernemers waren dan ook […]