Marktconsultatie revitaliseringsprogramma defensie rijksvastgoedbedrijf

De afgelopen decennia is herhaald bezuinigd op het Defensiebudget. Mede daardoor ging de technische staat van het vastgoed van Defensie achteruit. Op dit moment voldoet bijna de helft van de gebouwen en ondergrondse infrastructuur niet meer aan de geldende onderhoudsnorm. Budgetten voor onderhoud worden noodgedwongen vaak gebruikt voor het oplossen van storingen en defecten, waardoor de onderhoudsachterstand verder oploopt. Deze praktijk […]

Aanbestedingen, de rijksbegroting en corona labs

De miljoenennota 2020 stond in het teken van Corona, berichtten diverse media. Zegt de rijksbegroting nog wat over Aanbesteding? Het ligt eraan hoe je het bekijkt. Aan de ene, beleidsmatige kant wordt er heel summier over bericht. In de Miljoenennota komt het woord in het geheel niet voor. De teneur is dat alles zo doorgaat […]

Verbetering boezemkade Wheredijk

Binnenkort valt een aanbesteding te verwachten van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor onderhoud aan de Wheredijk bij Purmerend. HHNK bericht dat het project nu in de planfase is. Het projectgebied ligt aan de Wheredijk in Purmerend, het begint in het westen bij de spoorlijn en loopt in het oosten tot en met de laatste woonboot. Als […]

SVP maakt visie voor Nieuw Weiburg Harderwijk

Tussen het station, het Nachthok en het ziekenhuis met daarin het voormalig Struikterrein komt een nieuw stadsdeel. De werknaam voor deze ontwikkeling is Nieuw Weiburg. Het nieuwe stadsdeel vormt de ontbrekende schakel tussen het station en het centrum. Nieuw Weiburg wordt een gemengd stadsdeel met (betaalbare) woningen, zorg- en onderwijsfuncties. Een duurzaam gebied waar groen en […]

Rapport aanbestedingen en andere verdragsverplichtingen bij Defensie inkoop

Het Center for Public Procurement van de Universiteit Utrecht heeft een rapport uitgebracht over de verhouding tussen defensie-aankopen, de aanbestedingsplicht en internationale verdragen. Daarin concluderen de onderzoekers kort door deze redactie samengevat, dat de aanbestedingsregels ook in het kader van onder meer NATO-verplichtingen geïnterpreteerd moeten worden, mede gelet op het doel van het EU Werkingsverdrag […]

Motie aanbesteding ziekenzorg gevangenen aangenomen

Naar aanleiding van problemen na een aanbesteding van ziekenzorg voor de gevangenis van Dordrecht, is door kamerleden Madeleine Van Toorenburg (CDA) en Michiel van Nispen (SP) een motie ingediend. De zorg werd uitgevoerd door een lokale huisartsenpost, maar is sindsdien overgegaan naar een landelijke zorgleverancier. En daar zijn veel klachten over. De kamerleden vragen nu […]

Marktconsultatie / marktdag ‘Zero emissie (inzamel) voertuigen’

In lijn met het Convenant Duurzame Voertuigen en Brandstoffen Reinigingsbranche* willen de leden van Midwaste (waarin dertien regionale afval- en reinigingsbedrijven zijn verenigd) .de komende jaren in gaan zetten op de inkoop van Zero emissie (inzamel) voertuigen. convenant-duurzame-voertuigen-brandstoffen.  De marktconsultatie gaat over de inkoop van Zero emissie (inzamel) voertuigen. De leden van Midwaste willen met deze […]

Ondertussen in België

We gaan er nogal prat op dat we slimmer zouden zijn dan onze zuiderburen. Twee Belgen kapen een duikboot en eisen 1.000.000 Euro en twee parachutes. Maar het geval wil dat ze vaak slimmer zijn dan wij en dan wij denken, want wij denken vaak niet door. Zo was al die verlichting op snelwegen helemaal […]

Aedes publiceert beleid goed opdrachtgeverschap en inkoop

Om corporaties te ondersteunen publiceert Aedes Beleid voor professioneel opdrachtgeverschap en inkoop. Dit beleid ontwikkelde Aedes samen met verschillende corporaties. Het Beleid voor professioneel opdrachtgeverschap en inkoop beschrijft de kaders en de spelregels bij inkoop. In principe kunnen woningcorporaties het model uit de publicatie één op één overnemen, maar Aedes adviseert om een eigen versie te maken. U […]

Haagse politiek wil Haagsche waar

De Partij voor de Dieren in Den Haag vraagt zich af waar het inkoopbeleid van de gemeente blijft. Daar wacht het al sinds 2015 op. Tegelijkertijd heeft Hart voor Den Haag / Groep de Mos een initiatiefvoorstel ingediend voor lokaal inkopen. Dit onder het mom: l’Den Haag first, Koopt HAAGSCHE waar dan helpen we elkaar!’. Ook […]

Grote wijzigingen in TenderNed

Ook in 2020 wordt Tenderned verbeterd. Met name voor aanbestedende diensten verandert er veel. Ook inloggen en registreren verandert. De meeste schermen voor ondernemers zijn al vernieuwd. Zowel het design als de werking van de applicatie worden onder handen genomen. Omdat deze aanpassingen erg ingrijpend zijn, hebben ze bij Tenderned ervoor gekozen het stap voor […]

Inkoopplanning Rijksvastgoed gepubliceerd

In de inkoopplanning vindt u de verwachte aanbestedingen van het Rijksvastgoedbedrijf. De inkoopplanning is tot stand gekomen, rekening houdend met voorzienbare behoeften van de opdrachtgevers van het Rijksvastgoedbedrijf, budget en personele capaciteit om hieraan invulling te geven en ontwikkelen in de markt. In alle voorlopigheid en globaliteit is beoogd de markt toch zo goed mogelijk […]