PIANOo publiceert vernieuwde inkooppakkettenlijsten

De vernieuwde inkooppakkettenlijst is beschikbaar. Op verzoek van veel aanbestedende diensten heeft PIANOo haar standaard inkooppakkettenlijst geactualiseerd. De lijst is aangevuld met 34 nieuwe inkooppakketten (met name voor het sociaal domein), de structuur van de lijst is echter ongewijzigd. In de inkooppakkettenlijst zijn samenhangende leveringen, diensten en producten gegroepeerd in 212 inkooppakketten, verdeeld over 10 […]

Nieuwe Modelovereenkomsten DBFMO en Huisvesting gepubliceerd

De Rijksoverheid heeft op 5 juli 2018 een update (versie 5.0) van de rijksbrede DBFM(O) Modelovereenkomsten gepubliceerd. Er zijn 2 modellen gepubliceerd: een voor Huisvesting Rijksvastgoedbedrijf en een voor Rijkswaterstaat. De Modellen zijn onder meer aangepast op het bestaan van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. (de oude wezen nog naar de oude aanbestedingsrichtlijnen) Verder zijn er tekstuele […]

WBL gaat anders aanbesteden met toekomstvisie watermarkt

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) heeft er voor gekozen om anders aan te besteden. Met een visiedocument en een aftrap van een serie raamovereenkomsten richt het zich nu op samenwerking en synergie. Dat gaat via een bouwteamverband en met behulp van een visiedocument over de Waterschapsmarkt van de Toekomst. Het visiedocument gaat uit van het gezamenlijke doel […]

Voortgang Digitaal Register Inbesteden

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer naar aanleiding van een motie bericht over de voortgang van een Digitaal Register Inbesteden. Inbesteden: zelf-doen, is dé oplossing bij uitstek voor alle problemen bij aanbesteden. Denk hierbij aan de repro van het Ministerie van Economische Zaken waar een uitgever alleen van kan dromen […]

Staatssecretaris over Marinierskazerne “Midden in de aanbesteding kunnen we niet stoppen”

“We zitten midden in een aanbesteding. Die is gestart. We kunnen niet zomaar stoppen,” zo liet staatssecretaris Barbara Visser (VVD) van Defensie weten tijdens de vergadering van de vaste Kamercommissie voor Defensie. Het kamerbesluit om naar Vlissingen te verhuizen dateert al van 2012. Visser verwacht hoge claims als de procedure zou worden stopgezet. Er is […]

FNV: Nieuwe CAO Taxi betere regeling bij aanbesteden

De nieuwe CAO Taxi bevat een betere OPOV-regeling (voor overgang van onderneming en de daaraan verplichte koppeling van overname van 75% van het personeel) voor aanbestedingen. Dat vindt tenminste Minke Jansma, bestuurder van FNV Taxi. De bonden proberen al eerder in overleg met KNV voor elkaar te krijgen dat er bij aanbestedingen voor taxivervoer meer wordt […]

Jansen en Manunza: aanbestedingszaken marginaal getoetst

In een artikel in de SC Online stellen de hoogleraren aanbestedingsrecht Chris Jansen en Elisabeta Manunza dat de rechtsbescherming bij aanbesteden niet op orde is. Rechtsbescherming is de mate waarin het (aanbestedings)recht bescherming biedt aan de verliezende inschrijvers. Wat kunnen zij doen als de procedure niet eerlijk is verlopen? Zaken worden veelal door de kort […]

Zomerspecial: post truth relatiemanagement

Post truth. Dat is het woord van 2016, voor al die emoties in het licht waarvan de waarheid niet relevant is. Dat is tenminste de veronderstelling, dat de waarheid ooit niet-relevant is. Er is geen enkele objectieve maatstaf, je wil gewoon in zee met Leverancier X want die is nu eenmaal het beste ook al […]

Alle gemeenten moeten een privacyfunctionaris hebben

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft van ruim 400 overheidsorganisaties gecontroleerd of zij een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) hebben aangemeld. Dat is massaal gebeurd. Uit deze controle blijkt dat minder dan 4% mogelijk nog geen functionaris heeft aangemeld. Deze organisaties heeft de AP aangeschreven. Zij moeten voor 11 juni 2018 laten weten wie hun FG is. […]

CVM directeur Blokland roept op tot vakkennis bij aanbesteden

In het VNG Magazine is een interview te vinden van Marten Muskee met Kees Blokland, van de Code Verantwoord Marktgedrag. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag pleit voor kwaliteit en fatsoenlijk handelen in het proces van aanbesteden, in verschillende branches (schoonmaak, catering, beveiliging). Blokland roept gemeenten op om Code Verantwoord Marktgedrag te ondertekenen. Blokland hekelt in het interview […]

Circulaire transitie verdraagt geen uitstel

Hoogleraar Jan Rotmans concludeert op het Pianoocongres dat er nog een lange weg te gaan is om de transitie naar duurzaamheid te versnellen. Dat illustreert Rotmans tijdens de presentatie op het Pianoocongres rijkelijk met voorbeelden. Zo heeft slechts 4% van de bruikbare daken zonnepanelen. Er is onvoldoende regie vanuit het rijk. Dat blijkt een nadeel. […]

Staatssecretaris: Vendor Lock in bij IT-leveranciers onontkoombaar

Vorige week publiceerde de Tweede Kamer de antwoorden van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken op kamervragen van Monica den Boer (D66). Den Boer vroeg onder meer naar de afhankelijkheid van de overheid van IT-leveranciers. De vragen waren naar aanleiding van artikelen in de media over de digitalisering van de rechtspraak. In de eerdere artikelen gaat […]