Marktorientatie kelderbier Noorderslag en Spot Groningen

Deze marktconsultatie wordt gehouden voorafgaand aan een mogelijke aanbesteding, maar maakt daar geen deel van uit. De Gemeente Groningen (verder: Gemeente) wenst te inventariseren welke mogelijkheden er in de markt voorhanden zijn om centraal te kunnen voorzien in de levering van kelderbier. De informatie die met deze marktconsultatie vergaard wordt, kan worden gebruikt bij de nadere besluitvorming inzake […]

Marktconsultatie circulaire sporthal Gooise Meren

Circulair inkopen is onderdeel van het inkoopbeleid van Gooise Meren en binnen deze komende aanbesteding hanteert de gemeente de PRP®-definitie van circulariteit. Dit betekent dat de gehele keten van grondstofwinning tot gebruik, het onderhoud zelf, en na gebruik het behoud van de oorspronkelijke grondstoffen meegewogen wordt op basis van verifieerbare feiten. Social fairness speelt in het gehele […]

Houtribdijk wint waterinnovatieprijs

Het publiek heeft de Waterinnovatieprijs 2019 aan de zandige versterking van de Houtribdijk gegeven. Het project kreeg het hoogste aantal stemmen van 12 genomineerde projecten. In totaal werden er 6.000 stemmen uitgebracht. De juryvoorzitter was Secretaris-generaal ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en die mocht meteen het glazen kunstwerk zelf in ontvangst nemen. Dat maakte Hein […]

Schiphol koopt het meest innovatief in

Van alle aanbestedende overheidsinstellingen koopt Schiphol het meest innovatief in. Dat concludeert aanbestedingsexpertisecentrum PIANOO uit eigen onderzoek. Daarbij is het kwalitatief te werk gegaan en zijn per innovatieve factor punten toegekend. Die punten vielen dus niet alleen met de meer exotische procedures zoals het innovatiepartnerschap te verdienen, maar ook met het uitzetten van een marktconsultatie. […]

Bam legt Circulair asfalt in het bos in Ermelo

Gelderland heeft de deklaag van het asfalt op de N796 Leuvenumseweg in Ermelo vervangen door geluidsreducerend, circulair asfalt. Dit unieke asfaltmengsel bestaat voor 60% uit gerecycled asfalt en is bij lage temperatuur geproduceerd. Dat stoot aanzienlijk minder CO2 uit en vermindert het geluid. Gedeputeerde van der Wal wil als provincie het goede voorbeeld geven als […]

Utrechtse Prijsvraag 30km, goed idee!

De gemeente Utrecht wil de maximumsnelheid op een aantal wegen in Overvecht omlaag brengen van 50 naar 30 km per uur. Rustiger rijden is veiliger en prettiger voor iedereen op de weg en ook voor de omwonende mensen . In Overvecht zijn wegen waar nu al 30 km per uur mag gereden mag worden. bestuurders houden zich niet […]

SBIR Circulair viaduct onderzoeksresultaat geleverd

Rijkswaterstaat, Van Hattum en Blankevoort en prefab-bouwer Consolis Spanbeton bouwden samen het 1e circulaire betonnen viaduct van Nederland. Daar is een onderzoek naar gedaan. Een SBIR is een innovatief inkooptraject, zowel omdat de inkoopmethode niet veel wordt toegepast, als om dat het wordt gebruikt om een nog niet commerciëel verkrijgbare innovatie mee in te kopen. […]

VNG zoekt meedenkers duurzame verlichting

De VNG investeert in het ontwikkelen van een tool waarmee gemeenten voor het gehele areaal de kosteneffectiviteit van openbare verlichtingsvarianten inzichtelijk kunnen maken. Wat zijn de effecten op CO2-besparing en bij welke variant weegt de milieuwinst op tegen de meerkosten? De VNG richt zich in eerste instantie op de openbare ruimte en dan in het […]

PON en NS gaan samen in Hely voor deelauto’s

PON en NS gaan onder de naam Hely samenwerken om duurzaam vervoer – zoals elektrische deelauto’s, scooters en bakfietsen – sneller en op meer locaties beschikbaar te maken. Deelvervoer is volgens de NS een goede combinatie met de trein en voorziet in een groeiende behoefte in drukker wordende steden, met steeds minder ruimte om te […]

Zwolse innovatieve busbaan wint betonprijs

De Busbrug Zwolle heeft bij de Betonprijs 2019 een eervolle vermelding gekregen vanwege de maatschappelijke relevantie in de ontsluiting van het station en de complexiteit van de uitvoering. Verder prees de jury de doortastende combinatie van beton en staal. Met de Betonprijs bekroont de betonvereniging elke twee jaar toonaangevende projecten waarbij beton een belangrijke rol […]

Prorail test alles-in-een-lichtmast

ProRail test op station Hardinxveld-Giessendam een nieuwe lichtmast waarin omroep, cameratoezicht, klok, bewegwijzering, sensoren én wifi-ontvangers in één slimme mast zijn gecombineerd. De slimme masten komen ook op de stations Blerick en Vorden. Als de test slaagt, neemt Prorail de masten op in de nieuwe lijn voor stationsmeubilair. Op de perrons zijn niet alleen masten […]

Udens geluidsscherm dubbele zonnecellen beter dan verwacht

Automobilisten die over de A50 bij Uden rijden maken sinds begin dit jaar kennis met een revolutionair nieuw type geluidsscherm, Solar Highways gedoopt, dat zonlicht kan omzetten in elektriciteit. Het unieke is dat de zonnecellen aan twee kanten licht opvangen en dus in elke richting zijn te plaatsen. De eerste resultaten zijn boven verwachting. Dat […]