Architectenselectie brandweerkazernes Altena

De gemeente Altena  is voornemens om in totaal drie brandweerkazernes te realiseren, waarvan er één komt te staan in Dussen, één in Hank en één in Almkerk. De hoofdgebruikers van de brandweerkazernes is de regionale brandweer, Veiligheidsregio Midden en West Brabant. De gemeente Altena stelt een ruimtelijk, functioneel en technisch Programma van Eisen op. In […]

On­der­zoek mogelijk zon­ne­park stort­plaats Mont­fort

Op initiatief van Coöperatie Duurzaam Roerdalen wordt een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een zonnepark van zo’n 20 hectare op de vuilstortplaats langs de A73 in Montfort, gemeente Roerdalen. Eigenaar Attero gaat met de gemeente Roerdalen, de provincie Limburg en Coöperatie Duurzaam Roerdalen samen onderzoeken of de aanleg daarvan in 2021 kan gaan starten. […]

Circulair zakendoen in Drenthe

Na een vliegende start in 2017 blijft het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) groeien. Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor dit succesvolle innovatiecluster de komende vier jaar met 1,6 miljoen euro te ondersteunen. Met deze hulp van de provincie én met de reeds ontwikkelde producten kan NICE in de komende jaren minimaal acht nieuwe innovatietrajecten […]

Marktconsultatie Detecteren van drugs en contrabande t.b.v. DJI

Dit betreft een RFI ( Request for information) ten behoeve van innovatieve oplossingen voor het probleem omtrent drugs en contrabande binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen. Deze uitnodiging is een ‘call to action’ voor de marktpartijen die geïnteresseerd zijn om te participeren in deze RFI. Mede aan de hand van de animatie (op youtube) wordt het […]

Waterschapsinnovatieprijs 2019 van start

De Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank reiken dit jaar weer de Waterinnovatieprijs uit. Vice-voorzitter Hein Pieper: “De waterschappen zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om waterbeheer beter, goedkoper en duurzamer te maken. Met de Waterinnovatieprijs hopen we hiervoor veel goede ideeën binnen te krijgen.” Deelnemers kunnen meedingen naar innovatieprijzen voor de categorieën […]

Slimme app betekent mogelijk einde schaarste vrachtwagenparkeerplaatsen

Er is een nieuwe techniek, smart parking, met een app, waarmee het tekort aan vrachtwagenparkeerplaatsen vrijwel voorgoed is opgelost. Door onderlinge afstemming wordt het de chauffeur al tijdens zijn rit duidelijk waar hij kan parkeren. Dat zou een hallelujah momentje moeten zijn. Duur opnieuw asfalt leggen, midden in een geliefd en rijk bebost natuurgebied, om […]

PCP aanbesteding voor toolkit forensische opsporing

Het Shuttle PCP-project lanceert op 20 september 2019 een PCP-aanbesteding ter ondersteuning van de ontwikkeling van een Toolkit voor sporenanalyse door forensische laboratoria in Europa. Naast het NFI werken onderzoeksinstituten in Frankrijk, Portugal, Griekenland, Litouwen en Israël mee aan de gevraagde innovatie. Het gaat om een geautomatiseerde microscoop die hoogwaardig beeldmateriaal oplevert van gevonden microsporen. […]

Amsterdam is vol

Amsterdam is vol onder het maaiveld. Daarom houdt de gemeente in samenspraak met koplopergemeenten een marktconsultatie. Het wordt te vol in de ondiepe ondergrond, met name in binnensteden. Energietransitie, klimaatadaptatie, extra groen in de stad, grote ondergrondse vuilcontainers, uitrol van het 5G-netwerk; allemaal belangrijke ontwikkelingen waarvoor de komende jaren de Nederlandse straten open moeten. De impact op […]

Politie zoekt software voor meubelmanagement

De Politie heeft met deze aanbesteding het doel gesteld om inzicht en beheersbaarheid te krijgen in het huidige meubelbeheer en mede hierdoor duidelijke vervangingsplannen te kunnen maken. Waarbij een optimale balans van lineair verlengen en daarna grondstoffen behouden en inkoop van nieuwe circulaire producten gerealiseerd dient te worden. De politie heeft hiervoor een budget van […]

Marktconsultatie Circulair delven Prinsenhof Arnhem

Het Rijksvastgoedbedrijf, gemeente Arnhem en provincie Gelderland hebben zich voorgenomen het gebied ‘de Prinsenhof’ te Arnhem te herontwikkelen. Om deze herontwikkeling mogelijk te maken, hebben zij besloten de gebouwen Markt 1 (met uitzondering van het monumentwaardige voorgebouw) en Prinsenhof 3 te amoveren door ze, voor zover mogelijk en noodzakelijk, circulair te delven. Gezien de benoemde […]

Waterdompelcontainers oplossing voor brand elektrische voertuigen

Bergingsbedrijf Vreugdenhil uit Hoorn heeft een oplossing voor brand in elektrische voertuigen. Dat is de waterdompelcontainer. De containers kunnen met water worden afgevuld zodat het water een maximaal koelend effect op het accupakket heeft en de energie uit de accu`s ontlaadt, door contact met het water. Dat is niet het enige voordeel van de watercontainers. Doordat […]

Noord-Holland leent 300.000 aan Circulair IQ

Het Innovatiefonds Noord-Holland heeft een converteerbare lening van €300.000 verstrekt aan Circular IQ B.V.  Circular IQ is een software-tool die inkopers moet helpen bij de circulaire economie. Met deze software kunnen bedrijven en overheden de circulaire kenmerken van producten en materialen eenvoudig met elkaar vergelijken. De lening van het Innovatiefonds is onderdeel van een grotere financieringsronde […]