Nieuwbouw de Zindering in Zundert – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw de Zindering in Zundert

De gemeente Zundert is voornemens een overeenkomst aan te gaan voor de realisatie van het sociaal en cultureel ontmoetingscentrum van circa 2.000 m2 BVO. Daarvoor is een aanbesteding uitgeschreven op Tenderned.  De aanbesteding vindt plaats volgens de ARW 2016 en het inkoopbeleid van de aanbestedende dienst. De aanbesteding vindt plaats middels een niet openbare Europese procedure.

Op de beoogde locatie staat momenteel een bestaand gebouw dat zal worden gesloopt, waarna de gemeente Zundert het perceel bouwrijp zal opleveren aan opdrachtnemer. De herontwikkeling van De Schroef naar De Zindering is het resultaat van diverse ontwikkelingen, waaronder de noodzakelijke sluiting vanwege veiligheidsredenen, […] en de geleidelijke terugtrekking van de gemeente als financier.

Met deze aanbestedingsprocedure is aanbesteder op zoek één uitvoerende partij. De
De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor de volgende uit te voeren werkzaamheden:
• coördinatie en uitwerking van het Technisch Ontwerp (TO) tot een Uitvoeringsgereed
Ontwerp (UO) voor het werk met vervaardiging van bijbehorende uitvoerings- en
productietekeningen.
• het uitvoeren van de bouwkundige werken, alsmede de coördinatie over de
overige bij de uitvoering betrokken partijen, onder meer voor de theatertechniek, de tribune
en de keukenapparatuur.
• het uitvoeren van de werktuigbouwkundige installaties.
• het uitvoeren van de elektrotechnische installaties.
Het werk wordt uitgevoerd op basis van bestekken inclusief tekeningen en nota’s van
inlichtingen. Bij de gunningsleidraad zal nadere informatie worden verschaft over de inhoud
van de opdracht. Gegadigden dienen zicdiens adviseurs en de gebruikers is belangrijk. De gegadigde/opdrachtnemer voldoet daarom aan de
volgende profielschets:
• Deskundig in het ontwerpen, bouwen en (energie neutraal) exploiteren van het gebouw
• Betrouwbaar, transparant, proactief, meedenkend, komt afspraken na en neemt
verantwoordelijkheid. Spreekt ook anderen hierop aan.
• Communiceert mondeling en schriftelijk goed in de Nederlandse taal.
• Teamspeler. Prettig in de samenwerking, met een flexibele opstelling en de instelling om er
gezamenlijk, met oog voor de belangen van alle betrokken partijen, een optimaal
(project)resultaat van te maken.
• Is in staat om processen vloeiend en effectief te laten verlopen, waarbij voldoende tijd wordt
gereserveerd voor controle-activiteiten, besluitvormingsprocessen en speling.
• Stelt functionaliteit, het gebouwgebruik inclusief de gebouwexploitatie en de gebruiker
centraal. Voert onderhoud en nazorgpunten uit in goede afstemming met gebruikers ter
voorkoming van overlast en lesuitval.
• Goed georganiseerd en financieel draagkrachtig.
• Voert de werkzaamheden uit conform alle geldende wet- en regelgeving.
• Betrekt lokale partijen bij de leveringen van materialen of uitvoeren van werkzaamheden.

Op deze aanbestedingsprocedure is een klachtenregeling van toepassing. Klachten dienen te voldoen
aan de klachtenregeling aanbesteden gemeente Zundert, welke u aantreft in bijlage 4 bij deze
selectieleidraad. Klachten kunnen worden ingediend via klachtenmeldpunt@wijzijnkarel.nl .

NDR:

Het zal er zinderend aan toe gaan daar in Zundert, maar niet heel erg heus. Het gebouw heeft blijkens de illustraties de allure van de reformatorische Kerk in Zeist op zondagochtend om half 7. Op de locatie staat dus nu gebouw de Schroef, een goed geoutilleerde theaterzaal voor 250 man, met een barokhagentuin in de Franse stijl. Het cultuurcentrum dat er is gevestigd moet dan maar ergens anders heen en het belangrijkste verschil met de nieuw te bouwen grafkelder, is dat er ook kantoorruimte is, waarschijnlijk voor ambtenaren, met multifunctionele ruimtes die flexibel ingezet kunnen worden. Je kan er namelijk ook nog altijd een sauna van maken want de houten ombouw heeft er alle allure van.

Wat is dan de gedachte, we proberen het ook maar te begrijpen met ons aanbestedingsfilosofenbrein. De ambtenaren wilden 2 jaar lang niet meer naar kantoor komen, maar gezellig flexwerken in het theater. Dus wat ontbrak er nog maar aan dat theater? Dat het een lelijk saai kantoor was, waar je voor je werk kon gaan zitten. En nu wil hun baas, het nuttige met het aangename verenigen door het nuttige op de plek van het aangename te zetten en al het aangename geforceerd eruit te bonjouren; de gemeente wil dat theater doodkantoren. Zodat de ambtenaren nooit meer ergens leuk kunnen en ze het theater goed in de gaten kunnen houden, dat er geen subversieve gedachten worden geuit. Opdat alle theatermensen alle inspiratie kwijt zijn. Gelukkig willen er hele hordes architecten graag aan meewerken want een fantasieloos blok, dat kunnen ze allemaal goed ontwerpen en er is altijd wel een aannemer die iets wil slopen.

Bron: Tenderned/ Aanbestedingsleidraad, 24 april 2024

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/334245

Zie ook:

https://www.bndestem.nl/zundert/zundert-maakt-tempo-nog-voor-de-zomer-onvermijdelijke-sloop-de-schroef~adad9296

https://www.bndestem.nl/breda/de-schroef-in-zundert-dicht-dat-kan-ons-de-kop-kosten~a1d115bd/

1 thought on “Nieuwbouw de Zindering in Zundert

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *