D66: “Meer gewicht voor de milieukostenindicator”

D66-kamerlid Jessica van Eijs heeft een motie ingediend om de MKI, dat is een milieukostenindicator, meer gewicht toe te kennen. Dat gewicht moet het blijkens de motie blijkbaar hebben van meer onderzoek. De motie is 30 juni 2020 bij de kamer voorgesteld. MKI is een algemene naam, voor meerdere rekenmethodes. Dubocalc is er een van, […]

VVD rondweg Amersfoort: “aanbesteding on hold”

VVD-raadslid Flikkema concludeert dat de aanbesteding van de Westelijke Rondweg “niet mislukt” is. Hij is teleurgesteld dat het niet binnen budget kan. De aanbesteding is niet mislukt maar alleen on hold. ” Verfrissend. Met die blik kun je er ook naar kijken als je kind chocoladerepen in de supermarktwagen heeft gegooid en je er alleen door […]

Arriva treinen op biodiesel

De provincies Groningen en Fryslân gaan een proef doen met treinen op biodiesel. Arriva gaat vanaf september 2020 met bestaande treinen op deze brandstof rijden. Als deze proef slaagt, kunnen ook andere treinen gebruikmaken van deze schonere brandstof. De overstap van gewone diesel naar biodiesel (Hydrotreated Vegetable Oil, HVO) zorgt volgens Arriva voor 89 procent […]

Duurzaam parkeerterrein gemeentehuis Dronten

Komende winter worden bij het gemeentehuis van Dronten 120 parkeerplaatsen overkapt met bijna 1100 zonnepanelen. Dit is een pilot van EFRO-project PowerParking (EFRO: Europees Fonds Regionale Ontwikkeling). Dit project heeft als doel om hernieuwbare energieopwekking, elektrisch laden en energieopslag slim te integreren. De overkapping wordt gecombineerd met laadinfrastructuur en een batterij voor tijdelijke energieopslag. Naast […]

Noord-Holland heeft duurzame dienstauto’s

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord -Holland stapt over op duurzame dienstauto’s. Met de keuze voor 3 hybride auto’s en 1 volledig elektrische kan het grootste deel van de dienstreizen voortaan zonder fossiele brandstoffen worden uitgevoerd. Zita Pels: “Van 4 dieselauto’s gaan we nu naar 3 hybride auto’s en 1 elektrische. Hiermee zetten we een […]

Gouda opent sedum bushokjes

Gouda heeft gisteren bushokjes met sedumdaken feestelijk in gebruik genomen. “De plantjes op de daken zijn niet alleen een lust voor het oog, ze zijn ook goed voor de luchtkwaliteit en sluiten goed aan op de ambitie van Gouda om in 2040 CO2-neutraal te zijn.” In totaal worden 75 bushokjes vervangen, met uitzondering van de […]

Alkmaar heeft innovatieve verlichting langs fietspad

Sinds een week staan er nieuwe duurzame lichtmasten langs het Dijk- en Waardpad tussen Alkmaar en Langedijk. Dit  fietspad werd als onprettig en onveilig ervaren door het ontbreken van verlichting. In het kader van het project Alkmaar Fietst is in samenwerking met de Fietsersbond en Stadswerk072 actie ondernomen. Stadswerk072 heeft zestien Solar masten geplaatst zodat […]

Nieuwe aanbesteding in Ede voor groene bushokjes

Ede trekt een lopende aanbesteding in en organiseert een nieuwe aanbesteding, naar aanleiding van het verzoek van de gemeenteraad om groene abri’s. De gemeenteraad vroeg om het vergroenen van daken van bushokjes maar ook om die zo mogelijk te combineren met het plaatsten van zonnepanelen. Dit heeft ertoe geleidt dat het college het besluit heeft genomen […]

Martktconsultatie: Gasloos Oldambt

Gemeente Oldambt wil zo veel mogelijk gemeentelijke gebouwen – zoals kantoren, scholen, sportvoorzieningen en werkplaatsen – vóór 2030 van het aardgas af hebben. De gemeente zet daarvoor in september een uitdagende aanbesteding in de markt. Samen met een of meerdere partners wil Oldambt de komende 10 jaar op zoek gaan naar de beste alternatieven voor […]

Keolis ontslaat medewerkers aanbesteding met side letters

Vervoerder Keolis heeft de  “banden verbroken” met de bij de fraude bij de aanbesteding betrokken medewerkers. Dat heeft het bedrijf gisteren bekend gemaakt.  Keolis wil ook structurele verbeteringen doorvoeren om ook op de lange termijn de integriteit van haar bedrijfsvoering en haar werknemers te verbeteren en toekomstige onregelmatigheden te voorkomen. De fraude hield in dat afspraken […]

Oud en nieuw Amsterdam, een dramatisch feestje

Eigenlijk hadden wij van Aanbestedingsnieuws een tsunami verwacht van dit soort aankondigingen, omdat iedere gemeente er mee kampt. We hebben het dan over de oud-en-nieuw viering in de stad. Consumentenvuurwerk is in de ban gedaan en mag dit oud en nieuw al niet meer worden afgestoken. Daarbovenop komt nog eens de Coronapandemie en hoewel de […]

Provincie Utrecht wil duurzame schoolgebouwen

Utrecht wil in 2040 een energieneutrale provincie zijn. Basis- en middelbare scholen kunnen een belangrijke rol spelen in het versnellen van die energietransitie. De provincie moedigt scholen aan om (verder) te verduurzamen en biedt de helpende hand. Ze doet dat vanuit het programma ‘Duurzame Scholen Utrecht’. Namens de provincie benaderen energie-experts schoolbesturen om hen te […]