Duurzame afvalwagens nog niet verkrijgbaar

Duurzame afvalwagens zijn nog niet verkrijgbaar. Dat blijkt uit de beantwoording van raadsvragen van de Amsterdamse raadsleden Jasper Groen en Imane Nadif.  Amsterdam heeft een wagenpark met een omvang van circa 1.200 voertuigen. Dat moet voor een deel vervangen worden, maar duurzame varianten zijn schaars leverbaar. Uit de beantwoording van de raadsvragen doemt een kip ei probleem […]

MVO Nederland pleit voor cultuuromslag en echte prijs

In een position paper dat is gestuurd naar aanleiding van de hoorzitting, pleit MVO Nederland voor duurzaam opdrachtgeverschap. MVO Nederland/de Groene Zaak vinden dat er een cultuuromslag nodig is om dat te bereiken. Volgens MVO Nederland, een bedrijvennetwerk van 2500 duurzame ondernemers,MVO  vraagt een duurzaam opdrachtgeverschap om andere prikkels en een andere cultuur, die lastig […]

Green Deal Scholen toont noodzaak verduurzaming

Dat de verduurzaming van schoolgebouwen niet zonder nut of noodzaak is, blijkt uit de kengetallen die Green Deal Scholen vandaag presenteert. Gemiddeld zijn basisschoolgebouwen 42 jaar oud en de huisvesting voor voortgezet onderwijs 38 jaar. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat slechts 7% van de gebouwen een energielabel heeft. Daarvan heeft 75% een energielabel C of […]

Prorail zet innovatieve verlichting in

“Wat willen we eigenlijk?” Met die vraag is Prorail gaan kijken naar perronverlichting. Het gaat daarbij niet zozeer om mooiheid maar vooral om zicht. Door gebruik van duurzame leds wordt ook het zicht op het perron vergroot. Prorail gaat zo alle 410 stations aanpakken. In totaal is er zo’n 66 miljoen beschikbaar voor het Programma […]

Stappenplan voor duurzame kerkgebouwen gepubliceerd

De Provincie Noord/Holland heeft een stappenplan gepubliceerd voor de verduurzaming van kerkgebouwen. Het stappenplan is een handleiding voor alle kerkeigenaren (van overheid/kerkgenootschap) met inkooptips voor onder meer lokaal verwarmen, dichten van kieren, isolatiemaatregelen en gestuurde ventilatie, maar ook voor zonnepanelen. Het rapport is opgesteld door OOM advies in erfgoedontwikkeling. Het document biedt een aardig inkijkje […]

Aanbesteding Brabantse zonnepanelen gegund aan Gutami

Gutami Solar heeft een aanbesteding van 12 gemeenten in Zuidoost-Brabant gewonnen om circa 7.500 koopwoningen van zonnepanelen te gaan voorzien. Het bedrijf was een van de 2 inschrijvers voor de aanbesteding. Gutami Solar is een groothandel en distributeur van PV-materialen uit België. Provinciale Staten van Brabant heeft die 12 gemeenten eerder afgelopen februari in dit verband […]

Kennisvraag verduurzaming mobiliteit in kaart

Aanbestedingsinstituut PIANOo en GNMI, het gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur, gaan kennisvragen van gemeenten inventariseren over het verduurzamen van mobiliteit. Het gaat daarbij om specifiek publieke vervoersdiensten die gemeenten inkopen, of die onderdeel zijn van de bedrijfsvoering. Daaronder valt zowel doelgroepenvervoer als het vervoer voor afvalverwerking, handhaving en dienstreizen van het personeel. Het GNMI […]

Vergelijking Tools Circulair Inkopen van Utrechts USI

Het Utrecht Sustainability Institute USI, heeft een rapport gepubliceerd waarin tools voor circulair inkopen met elkaar vergeleken worden. USI is een samenwerking van de Universiteit en Hogeschool van Utrecht. Het rapport is opgesteld door Joppe van Driel, projectleider duurzame innovatie en circulaire economie bij het USI. Van Driel noemt het van belang dat de circulaire […]

Spoortunnelpark Delft gegund aan Koninklijke Van Ginkel hoveniers

De ontwikkeling van een stadspark in de omgeving van het station van Delft, rondom een spoorviaduct, is gegund. Dat blijkt uit een persbericht van de winnende hovenier: Koninklijke van Ginkel. Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft heeft de opdracht voor de aanleg van Park Spoorloos verleend aan de Koninklijke Ginkel Groep. In mei start het hoveniersbedrijf met de […]

MIVB rijdt op lijn 33 met elektrische bus

De Belgische Busmaatschappij MIVB gaat elektrische bussen aanschaffen. In een testfase rijden er eerst 3 hybride bussen. De eerste is van Solaris en rijdt sinds gisteren rond op lijn 33 van Bordet Station naar Ukkel in Brussel. Binnen twee jaar wil de vervoersmaatschappij 235 hybride bussen in gebruik nemen: 90 standaardbussen en 145 gelede bussen. […]

VNG publiceert Handreiking Social Return

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een handreiking gepubliceerd voor Social Return. Die is opgesteld door de Wergroep gemeenten Amsterdam, Apeldoorn, Eindhoven en Leeuwarden in opdracht van de VNG-Commissie Werk en Inkomen. De redactie van Aanbestedingsnieuws heeft er even wat interessante punten uitgelicht. De handleiding beveelt aan “na te denken over wat et social return […]

Zuid-Holland start programma voor circulaire economie

De provincie gaat samen met het Zuid-Hollandse bedrijfsleven en de universiteiten de overgang naar circulaire economie versnellen. Het programma koppelt bedrijven die werk willen maken van de circulaire economie aan wetenschappers. Een woordvoerder van Zuid-Holland licht toe dat bedrijven en wetenschap samen “aan de slag gaan met opgaven rondom knelpunten én kansen van de circulaire economie […]