RET gunt order 55 E-bussen aan VDL

Het Rotterdamse vervoerbedrijf RET gunt een order voor 55 e-bussen en laadpalen aan VDL. Dat is voor de RET een belangrijke stap in de verduurzaming van zijn busvloot. De bedoeling is dat de bussen in Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen gaan rijden vanaf eind 2019, het jaar waarin de nieuwe concessie start. Maurice Unck, algemeen directeur van […]

Aanbesteding vismigratierivier Afsluitdijk in september

Na de zomer kunnen geïnteresseerde aannemers inschrijven op de bouw van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk. De aanbesteding start in september. De bouw van de Vismigratierivier is opgeknipt in twee delen. Het eerste deel is de opening in de Afsluitdijk. Daarover berichtte Aanbestedingsnieuws al. Hiervoor is recent de gunning bekend geworden. In opdracht van De […]

Ecotap wint aanbesteding laadpalen Gelderland Overijssel

De winnaar van de grootste Europese aanbesteding voor laadpunten is Ecotap. Dat bedrijf gaat in samenwerking met Allego na de zomer van 2018 van start met aanleg, beheer en onderhoud van de openbare laadpalen in de deelnemende gemeenten. Ecotap is leverancier van laadpalen voor auto’s en elektrische fietsen. De leverancier heeft laadzuilen met dubbele laadpunten, […]

Ondersteuning MVI inkopen erg populair

RVO bericht dat er al 100 aanvragen voor ondersteuning zijn binnengekomen voor MVI: Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Daarvan zijn 75 aanvragen van decentrale overheden en 25 van het rijk. Aanmelden is nog steeds mogelijk, zo bericht PIANOo. Met het programma krijgen (de)centrale overheden praktische ondersteuning van experts om hun inkooptrajecten circulair en/of klimaatvriendelijker te maken. Experts […]

RWS houdt innovatiepilots voor gerecycled plastic

Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en Rijkswaterstaat zijn op zoek naar voorstellen voor de toepassing van gerecyclede kunststof. De beste voorstellen ontvangen inhoudelijke begeleiding én een financiële bijdrage tot 75.000 euro om een pilot te starten. Het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof daagt marktpartijen uit om met innovatieve voorstellen te komen. De beste ideeën worden als pilot uitgevoerd. […]

Zwembad Aarweide verwarmd met restwater

Zwembad Aarweide is een van de eerste zwembaden in Nederland die duurzaam wordt verwarmd met thermische energie. Deze energie wordt onttrokken uit het afvalwater van de afvalwaterzuivering Nieuwveen van het hoogheemraadschap van Rijnland. Nog dit jaar wordt zwembad Aarweide aangesloten op de effluentleiding van de AWZI die direct naast het zwembad loopt. Vanaf volgend seizoen […]

Expertondersteuning voor duurzame pilots beschikbaar

Dit jaar krijgen circa honderd inkoopprojecten van gemeenten, waterschappen, provincies, Rijksoverheid en andere publiekrechtelijke organisaties expertondersteuning. Het moet gaan om  aanbestedingen die worden voorbereid of uitgevoerd, en die wezenlijk effect hebben op CO2-besparing en/of circulariteit. De expertondersteuning is bedoeld voor aanbestedende diensten die een inkooptraject starten of uitvoeren, waarbij wordt verwacht een wezenlijke grondstoffen- of […]

D66 motie meetbare duurzame criteria

Gisteren heeft Jan Paternotte (D66) een motie ingediend over duurzaamheid bij aanbesteden. De motie constateert dat de overheid voor 10 miljard aan goederen inkoopt maar geen zicht heeft op duurzame criteria in aanbestedingen en of dat deze criteria een duurzame rol hebben gespeeld. Omdat de overheid als launching customer een belangrijke aanjager kan zijn van […]

Circulaire transitie verdraagt geen uitstel

Hoogleraar Jan Rotmans concludeert op het Pianoocongres dat er nog een lange weg te gaan is om de transitie naar duurzaamheid te versnellen. Dat illustreert Rotmans tijdens de presentatie op het Pianoocongres rijkelijk met voorbeelden. Zo heeft slechts 4% van de bruikbare daken zonnepanelen. Er is onvoldoende regie vanuit het rijk. Dat blijkt een nadeel. […]

Gelderland wil onduurzame aanbesteding OV

Het Gelders bestuur kan verder met de uitvoering van de plannen voor het aanbesteden van de concessie voor het openbaar vervoer. De provincie Gelderland werkt hierin samen met de provincies Flevoland en Overijssel. Het wordt geen duurzaam OV. Gedeputeerde Bieze wil “voorkomen dat er te weinig biedingen op de aanbesteding zijn.”  Oppositiepartijen Groep Poortinga, GroenLinks, […]

VDL/DAF levert nu ook elektrische vrachtwagens

VDL Groep en DAF Trucks hebben woensdag 16 mei 2018, hun eerste volledig elektrische truck gepresenteerd. De twee Eindhovense ondernemingen werken samen de ontwikkeling van deze e-truck en zullen later dit jaar elektrische vrachtwagens aan klanten uitleveren. Daarmee spelen DAF en VDL in op de ontwikkeling dat emissievrij rijden én het nastreven van geluidsreductie steeds […]

EU komt met nieuwe regels afval en Circulaire Economie

Vandaag hebben de lidstaten in het kader van het bredere EU-beleid inzake de circulaire economie een reeks maatregelen goedgekeurd om de EU-afvalwetgeving te verduurzamen. Die regels, lagen al sinds 2015, maar daarna heen en weer gepingpongd tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad. De nieuwe regels moeten bijdragen tot het voorkomen van […]