Leeuwarden gaat anders maaien voor bloemen

Sinds 2018 worden wegbermen en grasvelden in de gemeente Leeuwarden minder vaak of anders gemaaid. Met deze nieuwe aanpak wil de gemeente de diversiteit van flora en fauna stimuleren. Omdat duidelijk zichtbaar is dat de gemeente op bepaalde plekken minder of anders maait, ontstonden vragen bij inwoners van de gemeente. Met een maaikaart die de […]

IenW en PIANOo zoeken beste inkoop voor koopwijsprijs 2019

De zoektocht naar het meest vooruitstrevende MVI-project van 2019 is geopend. Heeft u een ambitieus, vernieuwend of anderszins opvallend project op gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)? Meld u dan nu aan voor de KoopWijsPrijs 2019. De prijs is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat om projecten die door publieke organisaties […]

Bodegraven schaft ledverlichting aan

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is heeft het licht gezien, als het gaat om duurzame aanbestedingen. Vrij letterlijk. Eerder haalde het de internationale pers met een pilot ledverlichting in de vloer bij oversteekplaatsen, in samenwerking met HIG Traffic Systems. Vorige maand heeft de gemeente de vervanging van de openbare verlichting langs de Meije en de Kerkweg in […]

Rijkswaterstaat plaatst geen duurzame Paddepoelsterbrug

Over het Van Starkenborghkanaal in Groningen komt voorlopig geen vervangende brug in verband met het hoge risico op aanvaringen. In het afgelopen anderhalve jaar zijn drie aanvaringen geweest waarbij het beweegbare deel van de Paddepoelsterbrug bij de laatste aanvaring van het landhoofd is gestoten. De brug is sindsdien buiten werking. Nu heeft Rijkswaterstaat zijn inkoopbehoefte aangepast, […]

Allego gaat Groningse en Drentse laadpalen plaatsen

Allego BV gaat in de provincies Groningen en Drenthe 1.000 openbare laadpalen plaatsen, beheren en onderhouden. De laadpalen van Allego worden voorzien van 100 procent duurzame, in Nederland opgewekte energie van Holthausen Clean Energy. Dit is de uitkomst van de aanbesteding van de provincies Groningen en Drenthe en 21 deelnemende gemeenten. Allego is in 2018 […]

Zeeuws Landschap krijgt 125.000 gegund voor beheer Waterdunen

Provincie Zeeland, gemeente Sluis en Stichting het Zeeuwse Landschap hebben overeenstemming bereikt over een overeenkomst waarin is vastgelegd dat gemeente Sluis jaarlijks een beheer-vergoeding van 125.000 euro aan Stichting het Zeeuwse Landschap ter beschikking stelt.  Dat blijkt uit de besluitenlijst van de Provincie Zeeland. Zeeland gunt het beheer aan Zeeuws Landschap, zonder directe tussenkomst van […]

Scheveningen houdt proef ondergrondse afvalsorteerstraatjes

De gemeente gaat op verschillende plekken een ondergronds afvalsorteerstraatje neerzetten. Dat is om het scheiden van afval te stimuleren. Een afvalsorteerstraatje is een serie ondergrondse containers voor glas, papier, textiel en plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. De gemeente begint in mei in verschillende straten in Scheveningen. In steeds meer buurten in Den Haag komen ondergrondse […]

MVI productcriteria geactualiseerd

Vanaf 21 mei 2019 zijn geactualiseerde landelijke criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) beschikbaar. Inkopende overheidsorganisaties kunnen op mvicriteria.nl actuele MVI-criteria zoeken en selecteren. Deze webtool geeft MVI-criteria op 3 ambitieniveaus, zodat inkopers en opdrachtgevers zo duurzaam mogelijk kunnen inkopen. Dat bericht PIANOo, 21 mei.  Royal HaskoningDHV en CE Delft zijn betrokken bij de actualisatie van […]

Tilburg bestrijdt eikenprocessierups biologisch met Xentari

De gemeente Tilburg is gestart met het bestrijden van de eikenprocessierups. Die oorspronkelijk uit Zuid-Europa afkomstige invasieve exoot teistert al sinds de jaren ’90 met name Brabant en Limburg als gevolg van de opwarming van de aarde c.q. klimaatleugen c.q. nieuwe religie, c.q. geesteziekten met toch behoorlijke psychosomatische klachten. In tegenstelling tot eerdere jaren bestrijdt de gemeente […]

Weekendspecial: LCC tools en consequenties van Consequentialisme

Ethisch gezien maakt men een onderscheid tussen een deontologische deugdenethiek en een consequentialistische ethiek. Dat is van belang bij ethiek vann allerlei praktische aard, van de SPW-opleiding, tot inkoopethiek. Het verschil tussen de twee is dat de tweede onzin is. Het kijkt alleen naar de gevolgen. Is een te nemen keuze goed ja of nee […]

Bomen en overstromen langs wegen

In Gelderland doen ze ook iets nieuws dat we nog nergens gezien hebben. Alle bomen kappen, voor een wegverbreding. “Bij reconstructie en onderhoud van wegen wordt er vaak voor gekozen om bomen te kappen om de veiligheid voor de verkeersdeelnemers te verbeteren. Dit voornemen kan bijna altijd rekenen op maatschappelijke discussie. Provincie Gelderland stelde daarom […]

Schapen in Assen teruggekeerd

De schaapskudde van Landschapsbeheer het Witterveld begrazen vanaf 1 april weer het afgerasterde terrein aan de rand van recreatiepark Zeijerveld in Kloosterveen. In het Zeijerveld verblijven de schapen dag en nacht. De schaapsherder komt regelmatig langs, houdt toezicht op de schapen en controleert hun gezondheid. In dit gebied zijn honden niet toegestaan. Het is alweer […]