Cameratoezicht Gemeente Almere

Het cameratoezicht is in 2008 in het Stadscentrum van Almere gestart waarna een deel van het winkelgebied van Almere Buiten vanaf 2010 eraan is toegevoegd. Op basis van een evaluatie werd in 2011 geconcludeerd dat het cameratoezicht een belangrijke bijdrage levert aan het totale pakket aan veiligheidsmaatregelen. Een logisch gevolg hiervan is het continueren en uitbreiden van het cameratoezicht. […]

Levering van middelgrote veegmachines t.b.v. RD Maasland

De opdrachtgever is in het kader van onderhavige aanbesteding voornemens een overeenkomst af te sluiten voor de levering van gekentekende veegmachines in snel verkeer uitvoering, minimale snelheid 80 km/h. en verder voldoend aan het gestelde in het PvE.  De opdrachtgever heeft gekozen voor een Europese openbare aanbesteding met een indeling in één perceel. De opdracht zal worden gegund […]

Collectieve aanbesteding sport -en speeltoestellen Zuid-Holland West

De aanbestedende dienst is  de gemeente Pijnaker-Nootdorp, welke als penvoerder namens de gemeenten Zoetermeer, Delft, Westland, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Voorschoten, Rijswijk en Midden Delfland is gemachtigd de Aanbestedingsprocedure uit te voeren en te gunnen. De aanbestedende dienst voert een aanbestedingsprocedure uit voor raamovereenkomst(en) voor het leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen. Onder speeltoestellen wordt verstaan: Een inrichting bestemd voor vermaak […]

Schuimblusvoertuigen en waterwagen Veiligheidsregio Drenthe

Twee schuimblusvoertuigen en één waterwagen van Brandweer Drenthe zijn aan vervanging toe, daarom heeft Veiligheidsregio Drenthe (VRD) besloten de vervanging van deze voertuigen Europees aan te besteden. Daarnaast is het mogelijk dat er in de toekomst een aantal aanvullende schuimblusvoertuigen of watervoertuigen besteld kunnen worden. Deze aanvullende voertuigen vallen ook onder deze aanbesteding en de af te sluiten […]

Tweewielers Handhaving & Toezicht gemeente Eindhoven

De modaliteiten c.q. tweewielers worden ingezet voor verschillende doeleinden om de stad Eindhoven goed én efficiënt te kunnen bedienen. Denk hierbij aan de surveillance in het centrum door het voetgangersgebied tot de surveillance in de parken, bosgebieden en normale wegen. De omtrek is regio Eindhoven, waaronder ook het Flight forum, Eindhoven Airport en Winkelcentrum Woensel. Bij grote evenementen, […]

Levering en onderhoud elektrische bedrijfsvoertuigen Amstelveen

De gemeente Amstelveen wenst ter verduurzaming van haar wagenpark een groot deel van de bedrijfsvoertuigen te vervangen. De voertuigen die op dit moment nog niet geschikt zijn om te elektrificeren zijn reeds uitgevraagd in 2020 via een separate aanbesteding van de diesel aangedreven bedrijfswagens. De gemeente Amstelveen schrijft onderhavige aanbesteding uit voor het sluiten van een overeenkomst voor het leveren […]

Warmedrankenvoorziening provincie Noord-Brabant

Het doel van deze aanbesteding is om een overeenkomst af te sluiten voor het leveren en gebruiksklaar installeren van vijfentwintig warmedrankenautomaten in het Provinciehuis te ’s-Hertogenbosch. De automaten dienen gespreid over verschillende pantry’s in de werkomgeving en in het vergadercentrum geplaatst te worden. Daarnaast wenst de provincie ook gedurende de overeenkomst ontzorgd te worden in het preventief […]

Levering borden en panelen Staatsbosbeheer

Het doel van deze aanbesteding is het afsluiten van één overeenkomst voor de levering van borden en panelen voor de terreinen van Staatsbosbeheer, zoals beschreven in het Technisch document borden en panelen Staatsbosbeheer 2020. Staatsbosbeheer wenst met deze aanbesteding de kwalitatief beste partij te contracteren, tegen de best mogelijke voorwaarden en zo laag mogelijke kosten. Doel is één partij […]

Belgen gunden 100% elektrische veerpont aan Baltic

Nou ja niet voor 100% elektrisch, het is wel fijn als je de reling vast kan houden. Vloot heeft een aanbesteding uitgeschreven voor het elektrificeren van een van de veren over de Schelde en bij meerdere bedrijven offerte opgevraagd, althans, dat bericht Schuttevaer, alsmede Standaard. Dat lijkt echter niet te kloppen. Op 10 augustus berichtte […]

Groot onderhoud en vervangingen van beplantingen & bomen gemeente Venlo

Deze aanbestedingsprocedure heeft tot doel het sluiten van één overeenkomst met één opdrachtnemer. Team Realisatie en Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Venlo is van plan groot onderhoud en vervangingen uit te voeren bij groenvoorzieningen. Hiervoor wordt een opdracht voor uitvoering van levering, aanplant en nazorg van bomen en beplanting in de markt gezet. Het streven is dat zodra het […]

Apparatuur Parkeergarages Hoorn en gunning beheer

Gemeente Hoorn is eigenaar van garages ‘t Jeudje en Schouwburg Het Park. De exploitatie is in eigen beheer en het operationeel beheer wordt uitgevoerd door derden. ‘t Jeudje is een ondergrondse parkeergarage gelegen aan de Vollerswaal 61A, 1621 GD te Hoorn en beschikt over 340 plaatsen waarvan 220 openbare plaatsen en 120 plaatsen voor bewoners in een voor openbaar […]

Marktconsultatie – Levering van muggenvallen en verbruiksproducten

Diverse in Nederland voorkomende (inheemse) soorten steekmuggen en teken kunnen virussen, bacteriën en/of parasieten overdragen op mensen en dieren. De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit) onderzoekt waar deze muggen en teken in Nederland worden aangetroffen en ook hoe zij ons land binnenkomen. De NVWA plaatst ieder jaar verspreid over Nederland diverse muggenvallen. En gebruikt de resultaten om […]