Aanbesteding portofoons alarmerend traag

Voormalig Dienst Justitiële Inrichtingen DJI-medewerker en zelfbenoemd klokkenluider van het Nederlandse gevangeniswezen Huig Plug heeft onlangs op Twitter een zeer opmerkelijke concept nota gepubliceerd. Uit de nota blijkt dat mensen van de DJI pleiten om de opdracht onrechtmatig aan te besteden, omdat anders de juiste leverancier niet bovenkomt. In 2019 mislukte een aanbesteding voor portofoons […]

Sanitaire voorzieningen gemeente Eindhoven

Het doel van deze Aanbesteding is het selecteren van een partij die de gemeente Eindhoven kan ontzorgen op het gebied van sanitaire voorzieningen en kan inspelen op de (veranderende) omstandigheden. De opdracht omvat het leveren, plaatsen en onderhouden van de sanitaire voorzieningen inclusief het leveren van vullingen voor de verschillende sanitaire automaten en het leveren en wisselen […]

Digitalisering parkeervergunningen Katwijk

De opdrachtgever van de opdracht is de gemeente Katwijk. De opdracht betreft de uitvoering van digitalisering parkeerparkeervergunningen. Deze aanbesteding vindt plaats op basis van de geldende Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012). De aanbestedende dienst handelt tijdens de aanbestedingsprocedure onder het voorbehoud van goedkeuring door of namens eindverantwoordelijke: het college burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk. De eindverantwoordelijke moet instemmen […]

Marktconsultatie verlichting gebouwen Stichting Saxion

Het betreft hier een openbare marktconsultatie ten behoeve van de voorbereidingen op een mogelijke (Europese) aanbesteding voor de verlichting binnen de locaties van Saxion. Saxion is een hogeschool voor het hoger beroepsonderwijs. In Apeldoorn, Deventer en Enschede studeren ruim 26.000 studenten. Saxion biedt zeer uiteenlopende opleidingen en een groot aantal bijzondere afstudeerrichtingen of specialisaties, zowel nationaal als internationaal. […]

Aanleg & onderhoud openbare verlichting Den Haag

Het openbare verlichtingsareaal van de gemeente Den Haag bevat ca. 77.000 lichtpunten verspreid over de stad. De afdeling Stedelijk beheer – Openbare Verlichting & Laadinfra van de gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting in de stad en daarmee opdrachtgever voor onderhavige opdracht. De opdrachtgever wenst een raamovereenkomst te sluiten voor […]

Brand- en braakwerende opslagmiddelen Belastingdienst, IUC belastingdienst

Deze marktconsultatie is een voorbereiding op de aanbesteding voor brand- en braakwerende opslagmiddelen. Binnen de scope vallen kluizen, datakluizen, autokluizen, afstortkluizen en wapenkluizen. De wijze van openen van de kluizen kan verschillen per aanvraag (sleutel, met code, met (rijks)pas of een combinatie van deze . De nadruk binnen deze scope ligt op de opslagmiddelen voor papier en data. […]

Marktconsultatie Waterstof cv-ketels Waterstofwijk Hoogeveen

Voor het project Waterstofwijk te Hoogeveen is het van belang dat er op korte termijn een gecertificeerde “consumenten” waterstof Cv-ketel beschikbaar is. Het project Waterstofwijk bestaat uit 2 fases: Nijstad-Oost 84 tot 100 woningen, oplevering eerste woning 1 juli 2022; Erflanden: 418 woningen realisatie vanaf 2022. De markt voor waterstofketels bestaat nog niet. Ze zijn nog […]

Verkeers- en straatnaamborden Noardeast-Fryslan & Dantumadiel

De opdrachtgever van de opdracht is Noardeast-Fryslan die tevens voor de Gemeente Datumadiel de dienstverlening uitvoert. De opdracht betreft de uitvoering van levering van straatnaam- en verkeersborden. Deze aanbesteding geschiedt op basis van de Aanbestedingswet 2012, zoals laatstelijk gewijzigd en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 juni 2016, houdende regels betreffende de procedures voor het gunnen van overheidsopdrachten […]

Marktconsultatie Sneltesten SARS-CoV2 Min.van VWS (Vooraankondiging)

In aanvulling op de capaciteit aan beschikbare testmethoden voor SARS-COV-2 maakt het Rijk graag meer sneltesten beschikbaar voor Nederland. Wegens dwingende spoed wordt er in eerste instantie geen aanbestedingsprocedure gestart. Om daarover transparant te zijn, wordt een marktconsultatie gepubliceerd. Deze marktconsultatie dient er in eerste instantie voor om een beeld te krijgen van de markt voor SARS-COV-2 sneltesten. Hierbij gaat […]

Reconstructie openbare verlichting Oosthuizen, Edam-West en Singelwijk

In de afgelopen jaren is er veel veranderd m.b.t. de openbare verlichting in Nederland, LED-verlichting deed haar intrede. Ook binnen de gemeente Edam Volendam is een plan opgesteld om in de komende jaren de huidige verlichting te vervangen door LED verlichting. De doelstellingen die met dit plan bereikt moeten worden zijn de volgende: Verminderen en voorkomen van lichthinder; […]

Marktconsultatie hulpverleningsvoertuigen Veiligheidsregio IJsselland

De Veiligheidsregio Ijsselland (VRIJ)  heeft het voornemen om voor haar wagenpark een aantal hulpverleningsvoertuigen in twee uitvoeringen aan te schaffen: type HV-1 en type HV-2. Dit ter vervanging van de huidige Hulpverleningsvoertuigen. Hierbij wil de VRIJ maximaal gebruikmaken van de kennis in de markt en wil u uitnodigen hierin actief mee te denken om de meest recente […]

Kraanauto’s met haakarmsysteem Súdwest-Fryslân

Opdrachtgever wenst een Overeenkomst af te sluiten voor twee stuks kraanauto’s bestaande uit een chassis met haakarmsysteem en autolaadkraan. De opdrachtgever heeft een eigen wagenpark dat door de vakgroep Materieel en Locaties wordt onderhouden. De te leveren kraanauto’s gaan de huidig in gebruik zijnde kraanauto’s vervangen. Deze twee kraanauto’s zijn tien jaar oud en inmiddels afgeschreven. De oude kraanauto’s […]