Vervanging Roltrappen Jaarbeursplein Utrecht

Eind 2012 zijn vier roltrappen (twee omhoog, twee omlaag) in gebruik genomen. De roltrappen hebben als doel een prettige loopverbinding tussen het Jaarbeursplein en het Stationsplein West te faciliteren. Vanaf het Stationsplein West is voor veel gebruikers de volgende bestemming de Stationshal van Utrecht Centraal (zie figuur hieronder). Veel bus/of treinreizigers maken gebruik van deze voorziening. Daarnaast staan […]

Oplossing Kaartverkoop voor Nationale Opera & Ballet

De Aanbesteding “Oplossing Kaartverkoop voor voorstellingen van Nationale Opera & Ballet en hieraan gekoppelde diensten” is opgebouwd uit twee aparte Percelen die onafhankelijk van elkaar gegund worden: Perceel 1 – Verwerving van een Backend Oplossing Kaartverkoop Perceel 2 – Verwerving van een Frontend Oplossing Kaartverkoop Het huidige systeem (AudienceView) loopt tegen het einde van de technische levensduur […]

Bussen weren, kan het of niet

Net nadat de rijksoverheid bekend maakte dat Chinese bussen bij een aanbesteding geweerd kunnen worden omdat dat land geen partij is bij het EU-verdrag, noch het GPA-verdrag, maakte Noord-Holland bekend dat het de Chinese bussen niet kon weren, gelet op de tekst van de Aanbestedingswet. Hoe zit het nou? De discrepantie viel ook in de […]

Aanbesteding voertuigen team groenbeheer gemeente Assen

De gemeente Assen  is voornemens een opdracht voor de levering van acht voertuigen voor het team groenbeheer op de markt te zetten. Het gaat om voertuigen met een open laadbak en dubbele cabine, wanneer dieselvoertuigen aangeboden worden moeten zij geschikt zijn voor het rijden op HVO100 (hydrotreated vegetable oil). De gemeente Assen daagt de inschrijver uit een zo […]

Tijdelijke huisvesting Internationale School Utrecht, Papendorp

De opdracht betreft het ontwerpen, uitwerken, bouwen en verhuren van een tijdelijke huisvesting voor de International School Utrecht (ISU). Na afloop van de geraamde huurperiode dient het gebouw door de aanbieder weer te worden verwijderd en het terrein weer in oorspronkelijke staat te worden overgedragen aan de ontwikkelaar van de grond. Het aanleggen van de omliggende terreininrichting op de […]

In navolging van RUG stopt ook Tweede Kamer aanbesteding koffie

In de aanvullende inlichtingen schrijft de aanbesteder Beste potentiële inschrijvers, Na ampel beraad is besloten dat de Tweede Kamer onderhavige openbare Europese Aanbesteding voor warme – en koude dranken voorziening terugtrekt uit de markt. Wij bedanken u voor de gedane inspanningen hieromtrent. Het ging bij deze aanbesteding om 35 automaten in de zeven gebouwen van […]

Smelt wint portofoons aanbesteding ambulancedienst

SMELT heeft deze zomer de meervoudig onderhandse aanbesteding gewonnen voor de levering van Motorola TETRA portofoons en aanverwante dienstverlening ten behoeve van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord.  De ambulancediensten in Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Oosterhout, Tilburg en Waalwijk hebben gekozen voor de Motorola MTP6650 portofoon. Inmiddels heeft SMELT de volledige opdracht uitgeleverd binnen […]

Raamovereenkomst leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen Amersfoort

De opdracht in deze aanbesteding bestaat uit het: leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en speelaanleidingen; leveren en aanbrengen van valondergronden; in voorkomende gevallen uitvoeren van ontwerp- en participatiewerkzaamheden; in voorkomende gevallen uitvoeren van bijkomende kleinschalige werkzaamheden zoals grondwerk, straatwerk, groenwerkzaamheden welke een directe relatie hebben met het aanbrengen van de toestellen en of valondergronden. De […]

King wint aanbesteding Rijksoverheid voor sanitaire supplies

King heeft de Europese aanbesteding van de Rijksoverheid voor het leveren van sanitaire supplies gewonnen. Duurzaamheid, innovatie en de beste prijs-kwaliteitsverhouding waren belangrijke gunningscriteria. Op 16 juni 2020 heeft Rogier Sneep, Commercieel manager van King, zijn handtekening gezet onder het contract. King is de komende jaren partner van de Rijksschoonmaakorganisatie en voorziet in onder andere […]

Drukwerk huisstijluitingen ‘s-Hertogenbosch

De huisstijl is het gezicht van de organisatie van de gemeente ‘s-Hertogenbosch: de manier waarop zij naar buiten wil treden. De Aanbestedende dienst heeft hierover afspraken gemaakt die voor alle gebruikers gelden. De huisstijl is uniek en zorgt ervoor dat het gezicht van de organisatie altijd eenduidig en herkenbaar is voor de buitenstaander en de medewerkers. Huisstijl […]

Kerstpakketten Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Hoewel Kerst nog ver weg lijkt zijn aanbestedingsprocedures geen korte termijn acties en dus duiken de eindejaarsdingen al op. Vermoedelijk zijn ook de kerstkransjes bakkers al druk doende met deze periode. De aanbestedende dienst vindt een aantal zaken belangrijk ten aanzien van de levering en distributie van de kerstpakketten: Keuzemogelijkheid; Persoonlijke boodschap & overhandiging; Distributie; […]

Omgevingsdienst Haaglanden wil VTH-systeem aanbesteden

Omgevingsdienst Haaglanden is begonnen met de voorverkenning van een nieuw VTH-systeem. Dat blijkt uit het jaarverslag 2019 dat recent naar de gemeenteraad in Den Haag is gestuurd. De inkoopafdeling is in de aanloop naar een aanbesteding ter vervanging van het huidige en verouderde Squit XO. Op het gebied van de inrichting van het ICT-landschap en de […]