Defensie levert 65 beademingsapparaten aan ziekenhuizen

Defensie stelt nog eens 25 beademingsapparaten beschikbaar aan ziekenhuizen door heel Nederland. Begin deze week leverde Defensie er ook al 40. Deze 25 apparaten zijn afgelopen week door specialisten van de firma Dräger in Zoetermeer gebruiksklaar gemaakt. Defensie stelt de middelen beschikbaar op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Defensie levert naast beademingsapparatuur ook […]

Levering en plaatsing van Abri’s Amersfoort

Deze aanbesteding van de gemeente Amersfoort betreft het leveren en plaatsen van abri’s. De leverancier dient op basis van in het Programma  van Eisen verstrekte gegevens abri’s te leveren en te plaatsen op de aangegeven locaties. Buiten de scope vallen het beheer en onderhoud van de abri’s en de exploitatie van reclame. Hiertoe zal door de […]

Aanbesteding circulair meubilair Hilversum stopgezet vanwege Corona

Wij willen niet zeggen dat dit de eerste wegens Corona gestopte aanbestedingsprocedure  is, het is wel de eerste die we op de redactie zien. Gezien het feit dat sinds 23 maart bijeenkomsten niet meer zijn toegestaan ongeacht het aantal deelnemers tot juni, zal dit gelden voor alle in die periode geplande bijeenkomsten. Geachte heer/mevrouw, Gemeente […]

Beprijzing van mondmaskers: niet alles is woeker

Er zijn wel aanbiedingen. “Maar heel veel van die aanbiedingen lopen op niets uit, onder meer omdat er voor de voorraden woekerprijzen worden gevraagd, schrijft minister De Jonge aan de Tweede Kamer.” zo bericht de NOS. Woeker? Zoals we eerder deze week hadden gezien, werd er door België een opdracht op de laagste prijs voor mondmaskers […]

Schriftelijke marktconsultatie bibliotheeksysteem Avans Hogeschool Tilburg

Avans Hogeschool ( • 31.693 studenten, • 2.917 medewerkers, • verdeeld over 8 locaties in 4 steden, • Aantal bibliografische records, incl. e-books: 190.459 ) houdt een schriftelijke marktconsultatie voor een nieuw biebsysteem. De aanleiding voor het organiseren van de marktconsultatie is dat het huidige bibliotheeksysteem van Avans Hogeschool niet meer voldoet. Het systeem is verouderd en kan kwalitatief niet voldoen aan […]

Aanbesteding voertuigen snelle interventie eenheid Kennemerland mislukt

De aanbesteding voor 4 voertuigen voor de snelle interventie eenheden van Brandweer Amsterdam-Amstelland, Brandweer Kennemerland, Veiligheidsregio Noord Holland Noord & Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is beëindigd omdat er nul (0) inschrijvingen zijn ontvangen. VI.3) Nadere inlichtingen Deze Aanbesteding heeft geen inschrijvingen (0) opgeleverd en is daarom beëindigd en afgesloten Zie ook ons artikel over de aankondiging Vier snelle interventie […]

Aanbesteding tankwagens VR Gelderland-Midden

Het doel van deze aanbesteding is om een overeenkomst in de vorm van een overheidsopdracht te sluiten met één opdrachtnemer. De contractduur van de overeenkomst bedraagt twee jaar. Deze overeenkomst kan door VGGM ( Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden) met één maal vier jaar worden verlengd. VGGM zal de opdrachtnemer uiterlijk 6 maanden voor het aflopen van de […]

Maatwerkmeubilair Bestuurscentrum ‘s-Hertogenbosch

Het Bestuurscentrum van gemeente ‘s-Hertogenbosch wordt heringericht. Hiervoor heeft de architect divers meubilair ontworpen. Met deze aanbesteding wordt het maatwerkmeubilair in de markt gezet. Het betreft het leveren, plaatsen, monteren en onderhouden van het maatwerkmeubilair. Het bestuurscentrum bestaat uit 4 verdiepingen: begane grond, 1e verdieping, 2e verdieping en 3e verdieping. In deze aanbesteding zijn de begane grond, 1e […]

Haakarmvoertuigen voor bijna alle regio’s

In tegenstelling tot autoladders en tankautospuiten die per VR gekocht worden plaatst het Instituut Fysieke Veiligheid nu een aanbesteding voor alle deelenemde regio’s en andere gebruikers. Het instituut is namens de deelnemers op zoek naar een opdrachtnemer die haakarmvoertuigen levert. De aanbesteding bestaat uit verschillende categorieën, met daarin opgenomen diverse typen Haakarmvoertuigen, te weten:  6×2, 8×2, 6×4, 8×4 en 4×2 met daarbij diverse […]

Redvoertuigen (autoladders) t.b.v Veiligheidsregio IJsselland

De Veiligheidsregio IJsselland is op zoek naar een redvoertuig (“autoladder”, ook wel “ladderwagen”) voor de brandweerpost Deventer. Aanleiding hiervoor is dat het huidige redvoertuig aan vervanging toe is. Het redvoertuig dient voor diverse werkzaamheden ingezet te kunnen worden. De wagen moet te gebruiken zijn op verharde wegen, maar hoeft niet op onverhard terrein te kunnen rijden. Een overzicht van […]

Centraal roosterprogramma Brandweer Twente

De Brandweer Twente heeft 29 verschillende kazernes elk met een eigen  rooster. Vanuit iedere kazerne wordt bijgehouden wie er wanneer dienst heeft. De beroeps kazernes werken met een vast rooster met een periodieke herhaling, waarbij het roosterprogramma ondersteunt in het zichtbaar maken van wie er wanneer dienst heeft en de bijhorende urensystematiek. Kazernes met vrijwilligers werken met een […]

Tien tot twaalf elektrische personenauto’s Zaanstad

De gemeente Zaanstad wenst een levering van in totaal 10 tot 12 stuks 100% elektrische personenauto’s, welke door de fabrikant zijn ontwikkeld en gebouwd, inclusief garantie en onderhoud. Met het in de markt zetten van deze opdracht beoogd de gemeente Zaanstad eenmalig 10 elektrische personenauto’s in te kopen. Optioneel zal de gemeente Zaanstad 1 jaar later […]