Aedes publiceert beleid goed opdrachtgeverschap en inkoop – Aanbestedingsnieuws

Aedes publiceert beleid goed opdrachtgeverschap en inkoop

Om corporaties te ondersteunen publiceert Aedes Beleid voor professioneel opdrachtgeverschap en inkoop. Dit beleid ontwikkelde Aedes samen met verschillende corporaties.

Het Beleid voor professioneel opdrachtgeverschap en inkoop beschrijft de kaders en de spelregels bij inkoop. In principe kunnen woningcorporaties het model uit de publicatie één op één overnemen, maar Aedes adviseert om een eigen versie te maken. U kunt hiervoor de Toelichting op het beleid gebruiken. Deze toelichting biedt extra informatie, diverse keuzemogelijkheden en verwijzingen naar andere hulpmiddelen voor inkoop die Aedes eerder ontwikkelde.

©Maurits Vink 2009

Met het model en de toelichting kunt u eigen inkoopbeleid opstellen of uw huidige beleid toetsen.

Het lidmaatschap van Aedes is gekoppeld aan de Governancecode woningcorporaties 2020. Hierin staat (artikel 5.3) dat het bestuur en raad van commissarissen een visie hebben op opdrachtgeverschap en aanbestedingsbeleid. Dat het opstellen van een aanbestedingsbeleid verplicht is vloeit hieruit voort. Bij het opstellen van dit aanbestedingsbeleid kunt u gebruikmaken van Beleid voor professioneel opdrachtgeverschap en inkoop, waarin aanbesteden als onderdeel van het inkoopproces is opgenomen.

Zie ook:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *