AD kopt wat gaat er steeds mis bij de uitrusting van de politie.

Het AD meldt 17 december nog eens alle mislukte of deels gelukte aanbestedingen bij de aanschaf van politie uitrustingen. De krant noemt met name de polo’s, de auto’s, de wapenstokken, de handschoenen en het navigatiesysteem in de auto’s. Enkele daarvan heeft u destijds rond de aanbesteding al hier kunnen lezen. Ze vergeten nog de werkplekken […]

Botterlocatie Hardenberg wordt woonlocatie

De Botter-locatie (Botter 135, voormalige locatie Focus Beroepsacademie) wordt ontwikkeld tot een woonlocatie met onder andere levensloopbestendige woningen. Op 27 juni 2017 stelde de gemeenteraad de gebiedsvisie Botter vast. In de gebiedsvisie staan de randvoorwaarden voor onder andere stedenbouw, wonen, groen en parkeren. De gebiedsvisie gaat uit van circa 70 woningen in de verdeling 50% […]

Leende houdt geloof in multifunctioneel Centrum

“We geloven dat Leende een toekomstbestendig en levensvatbaar centrum wil behouden/creëren, waar het goed is om te wonen en waar mensen graag verblijven.”, aldus de gemeente Heeze-Leende. Om dit te realiseren heeft Leende behoefte aan een toekomstbestendige voorziening als kloppend hart van Leende, met ruimte voor ontmoeting, sport, scholing en kindzorg, centraal gelegen in het […]

Tijdelijke fietsbrug Itteren

De gemeente Maastricht zoekt een aannemer voor het ontwerpen en plaatsen van een tijdelijke fietsbrug inclusief het realiseren van twee oplegvoorzieningen op de beide oevers voor de duur van minimaal 5. De huidige fietspadenstructuur aan weerszijden van het Julianakanaal aansluiten op de tijdelijke brug. Tijdens deze vijf jaar moet de brug ook worden onderhouden met […]

HSB wint tender SEW-terrein fase 1, Nibbixwoud

Op de locatie van het voormalig SEW terrein, te Nibbixwoud ontwikkelt en realiseert HSB 12 appartementen. De appartementen zullen duurzaam (gasloos) worden uitgevoerd en voorzien van prachtige detailleringen in het meteselwerk. Het woonoppervlak van de appartementen varieert in grootte van 50 m2 t/m 85 m2. De start verkoop zal naar alle waarschijnlijkheid aanvangen in het 1e […]

Biodiesel straatveegmachine in Tytjerksteradiel

Welja. De Friese gemeente Tytjerksteradiel heeft de reguliere diesel-straatveegmachine verruild voor een veegmachine die rijdt op HVO-biodiesel. De veegmachine worden exclusief geleverd door HD van Dijk uit het niet veel verder gelegen Sint Annaparochie en is geproduceerd door de Italiaanse fabrikant Dulevo. En dat terwijl Dulevo ook elektrische veegwagentjes levert. De Friezen hebben zich laten afschepen met […]

Tender voor ZOHO Rotterdam geplaatst

Het Zomerhofkwartier (ZOHO) krijgt een doorontwikkeling. Woningcorporatie Havensteder zoekt samen met gemeente Rotterdam een ontwikkelaar. Hierbij moet er ruimte zijn voor woningen, zowel sociale huur als koop, en creatief ondernemerschap. Het Zomerhofkwartier is een binnenstedelijk, kleinschalig bedrijventerrein in de wijk Agniesebuurt. Het gebied grenst aan de binnenstad (Pompenburg) en de stadswijken van Rotterdam-Noord. De locatie […]

Rozenoord plan Vught klaar voor aanbesteding in 2019

Begin 2019 gaat de aanbestedingsprocedure van start voor de locatie ‘Rozenoord, Vlierthonk en St.-Elisabethstraat 1’. Het plan geeft deze plek in het centrum een forse kwaliteitsimpuls met als ingrediënten: behoud van hoofdgebouw Rozenoord, de bouw van tenminste 35 middeldure huurwoningen, een fraaie, deels openbare binnentuin en een half verdiepte parkeergarage met minimaal 45 parkeerplaatsen. Duurzaamheid […]

EA voor herinrichting Heerweg Echt

De gemeente Echt-Susteren  heeft een Europese aanbesteding uitgeschreven voor de herinrichting van de Heerweg-Kleefstraat en omgeving. De opdracht betreft de aanleg van een hemelwaterinfiltratieriool met inbegrip van een infiltratiebuffer, de vervanging van het vuilwaterriool en de volledige herinrichting van de Heerweg-Kleefstraat e.o. en aansluitende wegen te Echt, kern Schilberg, in de gemeente Echt-Susteren. Sluitingsdatum voor inschrijvingen […]

19-1 TNO workshop Circulaire Bouwproducten financieel waarderen

Bent u leverancier van (circulaire) bouwproducten, maar is het realiseren van een circulair businessmodel een uitdaging omdat de berekening van de restwaarde van uw product lastig is? Of ontwikkelt u circulaire bouwprojecten, maar verdwijnt het duurzame voordeel omdat uw projecten gewoon ‘lineair’ afgeschreven worden? TNO en C2C ExpoLAB tonen tijdens de Workshop ‘Circulaire bouwproducten financieel […]

Kamerbrief: gemeenten zijn eerstverantwoordelijk voor jeugdzorg

In een kamerbrief gedateerd 6 december, gepubliceerd om 10 december maar niet eerder te vinden dan 12 december, licht Minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kort toe over de aanbesteding van jeugdzorg in Noord-Holland. De Minister ontving zorgelijke signalen, heeft die signalen in overleg met gemeenten gevalideerd (?) en afgesproken dat de gemeenten […]

Enkelbanden Vlaanderen gebed zonder end

De aanbesteding van nieuwe elektronische enkelbanden door de Vlaamse overheid is opnieuw uitgesteld. De aanbieders krijgen opnieuw de vraag om hun offertes aan te passen, waarna die geldig zouden noeten zijn tot juni 2019. Dat wil zeggen: tot wanneer de huidige minister van Welzijn er niet meer is. Vlaams Parlementslid Lorin Parys is niet te […]