Waterschap Limburg houdt aanbesteding dijkversterking

Waterschap Limburg houdt een aanbesteding voor een dijkversterking. De huidige dijken in Beesel bestaan uit stukken groene dijk die aansluiten op hoge gronden. Deze dijken zijn niet hoog en sterk genoeg, zo stelt het Waterschap in de tender. Ook zijn nieuwe dijken nodig om het water te keren dat bij hoogwater achterlangs de dorpskern in kan […]

Brandweerhelmen Hollands Midden

Veiligheidsregio Hollands Midden besteed binnen de verschillende organisaties van Veiligheidsregio Midden opdrachten uit voor helmen. De uitbesteding van deze opdrachten vindt plaats met enkelvoudig en meervoudig onderhandse aanbestedingen. Ter invulling van de actuele behoefte kopen de budgethouders zelfstandig de helmen door het plaatsen van opdrachten. De helmen hebben in zijn totaliteit een waarde boven de Europese drempelwaarde en zullen […]

Bodycams en Integrale dienstverlening Politie

Met deze aanbesteding wil de politie circa tweeduizend bodycams en integrale dienstverlening inkopen en implementeren in 2020 én de vervanging hiervan gedurende de jaren 2021, 2022 en mogelijk 2023. Met de inzet van bodycams wordt de-escalatie beoogd. Alle minimale eisen die Politie stelt aan deze opdracht staan beschreven in het Programma van Eisen dat bij […]

Van den Herik wint verruiming Berg-Obbicht

Het verdiepen en verbreden van het Julianakanaal tussen Berg en Obbicht zal worden uitgevoerd door Van den Herik Sliedrecht. Rijkswaterstaat heeft in de eerste week van april 2020 de opdracht voor deze werkzaamheden verleend. Het werk behelst het verruimen van het Julianakanaal over een lengte van ongeveer 3 km, tussen Berg en Obbicht. Het kanaal krijgt op […]

Bouwmanagementbureau voor realisatie hoofdlocatie VR Brabant-Noord

De huisvestingsvisie van de Veiligheidsregio Brabant Noord (VRBN) , gaat uit van centralisering van kantoorwerkzaamheden. De visie gaat uit van één hoofdlocatie in ’s-Hertogenbosch en één nevenlocatie in de gemeente Landerd (post Zeeland), de overige brandweerposten zullen vooral als uitrukpost dienen. Naast kantoorwerkzaamheden zullen beide locaties ook dienen als werkplaats, logistiek centrum en opleidingslocatie. Hierbij staat bij de hoofdlocatie […]

DIY Onkruid Wieden in Maastricht

Maatricht wil milieuvriendelijk onkruid wieden e.n gebruikt daarom geen chemische middelen voor het bestrijden van onkruid op verhardingen en in beplantingen. Dat helpt ook verontreinigingen van grond en grondwater tegengaan. De gemeente heeft bovendien bedacht om de burgers zelf te vragen te helpen onkruid van hun eigen stoep te verwijderen. Op stoepen, pleinen, parkeerplaatsen, kiezelpaden en in […]

Zoetermeer de mist in met foute CPV-code

Aanbestedingsnieuws besteedde in november al aandacht op de strengere controle van het gebruik van de juiste CPV code bij aanbestedingen De juiste CPV-code. De gemeente Zoetermeer had nu een aanbesteding geplaatst voor bouwkundig onderhoud van  circa 280 objecten die kunnen worden gerubriceerd als vastgoed voor de ondersteuning van het gemeentelijk apparaat tot maatschappelijk vastgoed (sociaal maatschappelijk), vastgoed voor welzijn, […]

RWS: A27 Houten-Hooipolder aanbesteding in september

In september 2020 start de aanbesteding voor de verbreding van de snelweg A27 Houten-Hooipolder (contract Zuid Everdingen-Hooipolder). Op 25 maart 2020 informeerde Rijkswaterstaat grote aannemersbedrijven over het project en de contractering. Dat gebeurde via een webinar. De aanbesteding wordt een twee-fasencontract. Risicovolle gedeelten van het project worden daarbij eerder uitgewerkt. Met 25 deelnemende aannemersbedrijven zijn […]

Maaien bloemrijk gras 2020-2023 gemeente Hoorn

In de gemeente Hoorn wordt het kruidachtig gewas gemaaid van bermen van de rijbanen, fietspaden, walkanten en parken. We noemen dit ook ‘bloemrijk gras’. Het raamcontract is voor een periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2023.Met deze aanbesteding kiezen we één opdrachtnemer waarmee we een raamovereenkomst afsluiten conform de RAW-systematiek. De opdracht is niet […]

Onderhoud Bomen Gemeente Lansingerland

De opdracht “Onderhoud Bomen” bestaat in hoofdzaak uit de uitvoering van snoeiwerkzaamheden aan bomen en het digitaal muteren en/of registeren van de gegevens en/of uitgevoerde werkzaamheden. Het snoeien dient uitgevoerd te worden volgens het Handboek Bomen als vervolg op de resultaten vanuit de BoomVeiligheidsControle. Binnen de gemeente zijn aanwezig: circa 24.005 bomen. Elk jaar wordt ongeveer 1/3 van het bomenbezit geïnspecteerd, het snoeien […]

Ondergrondse parkeergarage stadhuis Purmerend (Design, & Construct )

In Purmerend wordt veel gebouwd. Daarnaast wordt in gebieden rond de binnenstad gereguleerd parkeren ingevoerd. Door een strengere sturing op de beschikbare capaciteit op straat én door de groei van de stad is er meer behoefte aan parkeerplaatsen. Om de huidige parkeerdruk op te vangen en te voorzien in de benodigde capaciteit voor groei heeft de gemeente Purmerend […]

Eu Commissie publiceert Richtsnoeren spoedbestellingen

De Europese Commissie heeft richtsnoeren beschikbaar gesteld waarin staat hoe gebruik te maken van alle flexibiliteit die in het EU publieke aanbestedingsraamwerk zit, speciaal voor de noodsituatie veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus. Dat blijkt een persbericht van 1 april dat nog niet in het Nederlands beschikbaar is en Aanbestedingsnieuws voor u vertaald heeft. […]