Marktconsultatie regionale aanbesteding leerlingenvervoer Drechtsteden

De Drechtsteden gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, H.I. Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht zijn voornemens het leerlingenvervoer opnieuw aan te besteden. Het gaat in totaal om (op dit moment) ongeveer 900 kinderen die meerdere malen per week, in veel gevallen dagelijks, reizen tussen vaste adressen en bestemmingen. De Drechtsteden beschikken met Stroomlijn B.V. over hun eigen regiecentrale. Stroomlijn een publiek mobiliteitsplatform, […]

Marktconsultatie tankautospuiten VR Drenthe

Op 1 januari 2014 is in Drenthe een nieuwe organisatie gestart: de veiligheidsregio Drenthe. Deze nieuwe organisatie is een samenvoeging van 13 organisaties: de 12 gemeentelijke brandweerorganisaties in Drenthe en de voormalige Hulpverleningsdienst Drenthe. Een veiligheidsregio is een gebied waarin verschillende diensten en besturen samenwerken op het gebied van: brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van […]

Herinrichting Kortenhoefsedijk gemeente Wijdemeren

De gemeente Wijdemeren gaat de Kortenhoefsedijk herinrichten. Het betreft het deel van de Vreelandseweg  tot de Kattenbrug. Enkele uitgangspunten voor de herinrichting zijn: Veiligheid en doorstroming van verkeer. Verkeersgeleidende maatregelen die passen bij het karakter van de dijk. Ruimtelijke karakter van de dijk versterken. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: – het verwijderen van riolering, […]

Levering en onderhoud voertuigen Regio Gooi en Vechtstreek

In de regio Gooi en Vechtstreek maken circa 9.000 inwoners gebruik van het doelgroepenvervoer (Wmo-vervoer, Leerlingenvervoer, Jeugdhulpvervoer en het vervoer van en naar dagbesteding). Deze groep kan vanwege beperkingen geen gebruik maken van eigen of openbaar vervoer. Hiervoor is de inzet van de voertuigen voor deze diensten benodigd. De dienstverlening van dit vervoer wordt afgestemd op de behoefte en […]

SBIR circulaire viaducten overspoeld met reacties

Rijkswaterstaat heeft vorige week de fase van beoordeling afgerond van de SBIR aanbesteding “SBIR circulaire viaducten”. De beoordelingscommissie is positief verrast door de 32 inschrijvingen en heeft na uitvoerig overleg de 10 best scorende (met gemiddelde van een 8) consortia geselecteerd. SBIR staat voor Small Businesses Innovation Research en is een methode om onderzoek en […]

Ophogen terrein Heveskes Delfzijl

Groningen Seaports gaat ruim €25 miljoen investeren om het bedrijventerrein Heveskes, gelegen tussen Chemie Park Delfzijl en aluminiumfabriek Aldel, geschikt te maken voor uitgifte en in te richten en aan te sluiten op de bestaande wegen, kabels en leidingen. Door het inrichten van het terrein Heveskes geeft Groningen Seaports invulling aan haar brede missie om […]

Huurteam gemeente Utrecht

Het huurteam controleert onzelfstandige woonruimten en zelfstandige (particuliere) woonruimten van verhuurders op huurprijzen, onderhoud, all-in huren en servicekosten om misstanden op te sporen en aan te pakken in de gemeente Utrecht. Bij misstanden gaat het huurteam namens de huurder in gesprek met de verhuurder en voert indien nodig namens de huurder een procedure bij de huurcommissie. Huurteam Utrecht speelt […]

Aanbesteding ERTMS meervoudig onderhands verstuurd

Prorail heeft een aanbesteding voor digitale treinbeveiliging ERTMS uitgezet. Vijf systeemleveranciers hebben eind vorige week het aanbestedingsdossier ontvangen voor het digitale besturings- en beveiligingssysteem ERTMS. Daaruit worden er de komende periode twee geselecteerd. De omvangrijke aanbesteding heeft een waarde van honderden miljoenen euro’s. Het contract moet vele tientallen jaren gaan lopen. Het gaat om de inschrijvingsfase voor […]

Nieuwbouw KC aan de Oosterplas te ‘s-Hertogenbosch

Goed onderwijs draagt bij aan het welzijn van jongeren en aan de ontwikkeling van talent. Goede huisvesting kan dit ondersteunen. Het schoolbestuur ATO Scholenkring en de gemeente hebben daarom het voornemen om een nieuw integraal Kindcentrum aan de Oosterplas te bouwen. In dit nieuwe centrum worden de fusieschool Aquamarijn en Oberon, de kinderopvang en een sportzaal ondergebracht. Het […]

Uitvoeringswerkzaamheden nieuwbouw brandweerkazerne te Almere Poort

De gemeente Almere wil als aanbestedende dienst en opdrachtgever per perceel (vier percelen) een aannemingsovereenkomst sluiten met één opdrachtnemer. Het werk, de opdracht en daarbij horende werkzaamheden betreffen de realisatiewerkzaamheden voor een nieuwe brandweerkazerne in Almere Poort. Deze kazerne zal de oude kazerne in Almere Stad vervangen. De te selecteren Opdrachtnemer(s) is / worden verantwoordelijk voor de realisatie […]

Limagrains wint prijs voor duurzame eikenprocessierups bestrijding

De vijfde editie van de Plantum Duurzaamheidsprijs is dit jaar gewonnen door Limagrain Nederland met Advanta Stay Green. Het bedrijf uit Zeeland dat actief is in de veredeling van landbouwzaaizaden is een van de 17 inzendingen die meedongen naar de prijs.  Limagrain heeft een milieuvriendelijke aanpak voor het groeiende probleem van de eikenprocessierups bedacht.Die komt erop […]

Renoveren hefdeuren en geleidingen van een spuikoker Cleveringsluizen

Waterschap Noorderzijlvest heeft een aanbesteding geplaatst voor  het renoveren van hefdeuren en geleidingen van een spuikoker van de Cleveringsluizen. De 12 spuikokers van de Cleveringsluizen in de Lauwerzeedijk zijn na een gebruik van tientallen jaren toe aan groot onderhoud. Tot nu toe zijn de geleidingen en afdichtingen van 7 spuikokers aangepakt. Onderhavige aanbesteding betreft het onderhoud aan een […]