Duitse concurrent spant rechtszaak aan tegen gunning Damen

Een van de Duitse concurrenten van Damen Shipyards spant een rechtszaak aan tegen de gunning van een miljoenenorder voor fregatten van de Duitse defensie aan Damen Shipyards. Het gaat om German Naval Yards. Die maakte dat 20 januari bekend met een persbericht. Volgens het bedrijf, dat samen met thysenkrupp Marine Systems (tkMS) ook deelnam aan […]

Zorgpartijen haken af bij WMO aanbesteding Leeuwarden

Zorginstellingen haken massaal af bij een Leeuwardense zorg-aanbesteding. Nu al vier partijen hebben zich officiëel afgemeld als belangstellende voor de aanbesteding WMO-zorg die Leeuwarden eind september vorig jaar op TenderNed via Negometrix had geplaatst. Dat berichtten lokale media. Het gaat om GGZ Friesland, Zienn, Alliade en Kwadrant Groep. Zienn, dat ondersteuning levert voor daklozen, luidt daarbij nog de […]

Bijzondere voorrangsvoertuigen voor RAV Brabant MWN

De regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord, maakt gebruik van bijzondere voorrangsvoertuigen met diverse uitgeschreven en gespecificeerde op- en inbouw. De RAV wenst een raamovereenkomst af te sluiten met één leverancier voor de aanschaf van bijzondere voorrangsvoertuigen inclusief op- en inbouw die voldoen aan de eisen zoals beschreven in het PvE. De voertuigen dienen allemaal van hetzelfde merk te zijn. […]

Bouw kindcentrum Woldwijck Hoogezand

Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een Overeenkomst met één Opdrachtnemer voor de realisatie van een nieuw kindcentrum Woldwijck 2 (de Opdracht). De bouwkundig aannemer wordt hoofdaannemer waarbij de aannemer voor installaties als onderaannemer van de hoofdaannemer zal fungeren. Onder aansturing van het Scholenprogramma Midden-Groningen worden meerdere kindcentra gerealiseerd. Het primaire doel is het realiseren van duurzame […]

Stikstofcalculator moet aanbesteding Westelijke Rondweg redden

Afgelopen 18 oktober 2019 gaf het bestuur van Noord-Holland een startsein voor de aanbesteding van start voor de aanleg van een Westelijke Rondweg in Amersfoort. De bomenkap ervoor begon al in januari 2019. Maar een gunningsbericht zagen we nog niet. Loopt het nou? Aanbestedingsnieuws deed een klein onderzoekje naar de gang van zaken. Prorail hield […]

Eindelijk aanbesteding Cruquiusbrug

Na twee marktconsultaties (2017 en 2019) en een meedenksessie onder gebruikers en een vermoedelijke aanbesteding in september 2019, is dan eindelijk de aangekondigde aanbesteding conform de Europese concurrentiegerichte dialoog gepubliceerd. (Zie ook: Meedenken met de Cruquiusbrug N-H en Marktconsultatie gestart voor Cruquiusbrug Hoofddorp ) De aanleiding van het project is de vervangingsopgave die speelt bij brug A (oostzijde). Deze brug […]

Reconstructie Boerendijk e.o. Woerden

De gemeente Woerden is voornemens een opdracht voor de reconstructie van de van drie kruispunten en aansluitende infrastructuur in de Boerendijk en Jozef Israëlslaan te verstrekken. Voor het aanbesteden van deze opdracht heeft de gemeente Woerden gekozen voor een Nationale niet -openbare Aanbesteding met voorselectie. Het project betreft de bovengrondse en deels ondergrondse reconstructie van de Boerendijk, […]

Pitpoint wint aanbesteding 20.000 laadpalen

Een aanbesteding voor het plaatsen van 20.000 laadpalen is gisteren gewonnen door Pitpoint.  Dat maakte de Metropool Regio Amsterdam Elektrisch (MRA-E) gisteren bekend in aanwezigheid van minister Stientje van Veldhoven (milieu en wonen). De 3 provincies hebben de laadpunten gezamenlijk aanbesteed, en zetten hiermee volges zichzelf “een mooie stap” om de verwachte sterke groei van […]

Aanbestedingsmakelaar: gedoe om aanbesteding inkoopadvies

Met een rijksbrede aanbesteding was inkoopadvies in 3 percelen gegund aan de welbekende adviesbureaus: Aeves, Inquest, Yacht, Adjust Consulting, DPA Peoplegroup, KPMG Advisory, Significant, Conducto en Supply Value. Dat blijkt niet van een leien dakje te gaan, zo weet de Aanbestedingsmakelaar ons te vertellen. Een der inschrijvers kan zich niet vinden in de uitslag en […]

Verbouw en verduurzaming Sportcampus Utrecht

De gemeente Utrecht wil één overeenkomst afsluiten met betrekking tot de verbouw en verduurzaming van onderwijsgebouw de Sportcampus aan de Maartvlinder in Utrecht. Utrecht wil aan één inschrijver de opdracht gunnen en gunt de opdracht aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving en op basis van de beste prijskwaliteitsverhouding. In de Sportcampus aan de Maartvlinder waren […]

Kopje koffie glazenwasser? (hoogwerker EZ)

Tja, het is zondag en als je dan schrijft voor aanbestedingsnieuws dwalen je gedachten wel eens af naar vroeger. Destijds hadden we vroeger schuiframen in de ouderlijke woning. Als het tijd was om de ramen weer eens te wassen, hup schuifraam omhoog, limbodansend naar buiten en als je dan op de vensterbank zat raam weer […]

Levering van diverse voertuigen met laadkraan, Spaarnelanden N.V.

De opdrachtgever is in het kader van onderhavige aanbesteding voornemens een overeenkomst af te sluiten voor de levering van verschillende voertuigen met laadkraan voorzien van een dieselmotor in diverse uitvoeringen. De opdrachtgever heeft gekozen voor een Europese openbare aanbesteding met een indeling in één perceel. De opdracht zal worden gegund aan één inschrijver. De opdrachtgever heeft tevens de […]