Mertens wint aanbesteding Theater Parade Den Bosch

Mertens Bouwbedrijf BV heeft een aanbesteding voor de bouw van een nieuw theater aan de Parade gewonnen. Den Bosch heeft de aanbesteding 5 december 2019 gegund. De aannemer gaat nauw samenwerken met NOAHH architecten en de rest van het ontwerpteam.   Wethouder Huib van Olden is tevreden over het verloop van de aanbesteding: “Fijn dat […]

Terrein- en groenonderhoud door RWS gehuurde panden

De aan te besteden opdracht  betreft het dagelijks beheer van de terreinen rond het van het Rijksvastgoedbedrijf gehuurde (kantoor)panden, waarvoor Rijkswaterstaat de facilitaire verantwoordelijkheid heeft. Onder dagelijks beheer wordt verstaan het onderhouden van buitenruimten waaronder het schoon en sneeuwvrij houden van wegen, verwijderen van mos- en aangroei van wegen en het uitvoeren van onderhoud aan […]

Marktconsultatie voor 5G gestart

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft voor Sinterklaas gisteren de consultatie gestart voor de veiling van frequenties voor snelle mobiele communicatie zoals 5G. Deze zogenoemde conceptregelgeving bevat zowel de voorgestelde opzet als de minimum opbrengst (0,9 miljard euro) van de landelijke veiling in het voorjaar van 2020. Na de veiling blijven minimaal drie […]

Aanbesteding kindcentrum Paulus Passart Heerlen mislukt

Deze aanbesteding betrof het ontwerpen en realiseren van een basisschool met peuteropvang en buurthuis in Heerlen met daaraan gekoppeld onderhoud, operate en energielevering voor onbepaalde tijd, echter voor tenminste 10 jaar. De procedure is stopgezet omdat er geen rechtsgeldige inschrijvingen gedaan zijn en dus zal geen gunning plaats vinden aan de inschrijvers van dit aanbestedingstraject. Het […]

Herinrichtingen in Den Haag

Tenderned is na de storing weer operationeel, maar de aanbestedende diensten moeten waarschijnlijk nog even op stoom komen, hetgeen wil zeggen dat er slechts 10 aanbestedingen zijn toegevoegd op 4 december. Twee ervan betreffen herinrichtingen in Den Haag, die wij beiden in één artikel vermelden. De ene herinrichting betreft de Hoogeveenlaan, de andere wijkpark Cromvliet […]

Raamovereenkomsten onderhoud bomen en wijkgroen Midden Twente

De volledige naam van de aanbesteding is:  Raamovereenkomsten onderhoud bomen en wijkgroen ter ondersteuning Gildebor SWB Midden Twente. SWB Midden Twente is een zelfstandige uitvoeringsorganisatie van de deelnemende gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente. SWB Midden Twente bestaat uit twee bedrijfsonderdelen, met elk een eigen merk: SWB en Gildebor. SWB is gespecialiseerd in werkgelegenheid en arbeidsre-integratie. […]

VNG trekt stekker uit aanbesteding GT Software

Recent heeft de VNG signalen uit de markt en gemeenten ontvangen die het risicoprofiel van de aanbesteding GT Software Broker aanzienlijk verhoogd hebben. Deze risico’s zijn dusdanig van aard dat de doelstellingen van het project GT Software niet behaald kunnen worden. De opdrachtgever heeft naar aanleiding hiervan de noodzaak gezien om de aanbesteding in de […]

Feyenoord City voortgangrapportage: Bam en Besix

De Gebiedsontwikkeling rond Feyenoord City voor een nieuwe wijk en een tweede kuip is qua plannen en namaak-inspraak rondes alweer ver gevorderd. Er waren blijkbaar bijeenkomsten met alle supporters. Rotterdam heeft een voortgangsrapportage uitgebracht en die laat licht schijnen op de betrokken ondernemers. Gebiedsontwikkeling en aanbestedingsplicht, het is niet het makkelijkste onderwerp. Moet je nu […]

Rijksaanbestedingskalender gepubliceerd

De rijksoverheid heeft een Rijksaanbestedingskalender gepubliceerd. De Rijksaanbestedingskalender bevat gegevens over Rijksaanbestedingen van Categoriemanagers die in de planning staan. Met de Rijksaanbestedingskalender weten bedrijven, per Categorie, welke Rijksaanbestedingen naar verwachting in de eerstkomende periode in de markt worden gezet. Dat geeft bedrijven tijd om zich hierop voor te bereiden. Het overzicht wordt elke 3 maanden […]

Acht pro­vin­cies gaan voor duur­za­me ener­gie

Ondanks een tekort aan duurzame energie is op de energiemarkt brede interesse getoond in de aanbestedingen door acht provincies, te weten Flevoland, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Noord- Holland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland. Dit heeft erin geresulteerd dat per 1 januari 2020 zeven provincies zijn voorzien van groen gas en acht provincies van duurzame elektriciteit. Hiermee leveren […]

Aanbesteding Vilans programma Volwaardig leven: Innovatie-impuls

Op 29 november heeft Vilans het aanbestedingsdocument gepubliceerd dat hoort bij het instellen van een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) voor het gunnen van opdrachten in het kader van het programma Volwaardig leven, deelprogramma Innovatie-impuls. Voor dit programma heeft Vilans de komende jaren verschillende implementatieadviseurs nodig. 03-12-2019 Doel van deze aanbesteding is om alle partijen die voldoen […]

Alstom nieuwe onderhoudspartij voor Utrechtse trams

Het onderhoud aan de trams van de provincie Utrecht wordt de komende vier jaar uitgevoerd door Alstom. Het contract bevat twee verlengingsopties van drie en twee jaar. Het gaat om onderhoud en reparaties aan de nieuwe trams die als eerste gaan rijden op de nieuwe lijn tussen Utrecht C.S. en Utrecht Science Park, maar ook […]