Herinrichting IND Ter Apel

Het IND-complex in Ter Apel bestaat uit meerdere met elkaar verbonden gebouwen. De hoofdgebouwen zijn de gebouwdelen Ivory (opgeleverd in 1997), Ebony (opgeleverd in 2001) en het entreegebouw (opgeleverd in 2015). In het entreegebouw bevindt zich de entree voor vreemdelingen evenals de functies die de eerste stappen in het aanmeldproces ondersteunen. De vervolgstappen in het aanmeldproces zullen plaatsvinden […]

Prorail houdt proef met automatisch rangeren

Weer eens een innovatie bij ProRail. Nu om automatisch te rangeren. ProRail gaat samen met spoorgoederenvervoerder Lineas en technisch leverancier Alstom een proef met automatisch rangeren opzetten. Daarvoor heeft ProRail in juni samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de twee organisaties. Tijdens de proef willen ProRail en Lineas leren wat nodig is om een locomotief automatisch rangeerbewegingen uit te laten voeren. […]

Aanbesteding Exploitatie Utrechtse Zwembaden gestopt en opnieuw aanbesteed

De aanbesteding exploitatie Utrechtse zwembaden zie ook Exploitatiedienstverlening Utrechtse zwembaden is stopgezet om dat er aanpassingen aan de documenten zijn gedaan door inschrijvers waardoor het niet mogelijk is om de aanbestedingsprocedure voort te zetten omdat er hierdoor geen geldige inschrijvingen meer over waren. Er zal een nieuwe aanbesteding gestart worden met als titel ‘Exploitatiedienstverlening Utrechtse zwembaden’, publicatie […]

Bouw- en woonrijpmaken A1 Bedrijvenpark plandeel West Deventer

De gemeente Deventer is van plan een raamovereenkomst te sluiten voor het bouw- en woonrijp maken van het bedrijventerrein van het westelijke plandeel binnen het exploitatieplan A1 Bedrijvenpark Deventer, verder te noemen A1 Bedrijvenpark plandeel West. Het exploitatieplan wordt in fasen gerealiseerd om daarmee invulling te geven aan uit te geven grond voor de (her)vestiging van bedrijven in de […]

Integraal ontwerpteam – Depot collecties Utrecht

Het huidige depot van het Centraal Museum en Erfgoed voldoet niet meer aan de (inter)nationale normen voor het beheren van museale collecties. De collectie van het Centraal Museum bevat ruim 60.000 objecten, waarvan er 38.000 eigendom zijn van de gemeente Utrecht, 15.000 bruikleen van Mercis (Dick Bruna) en ca. 8.000 van de stichting Rietveld Schröderarchief. Het gemeentelijke Erfgoeddepot en […]

Nieuwe F35’s geleverd voor vliegbasis Leeuwarden

Vliegbasis Leeuwarden heeft er weer 2 nieuwe F-35’s bij. Vandaag zijn ze op de Friese thuisbasis geland. Wel met enige vertraging. Dat kwam door de COVID-19-lockdown in Italië waar de toestellen zijn gebouwd. De lockdown was onder meer van invloed op de testvluchten. Uiteindelijk konden de jachtvliegtuigen pas vandaag de fabriek in Cameri verlaten. De […]

Europese Commissie gunt Altares Dun & Bradstreet databeheer

De Europese Commissie heeft een opdracht voor  databeheer gegund aan Altares Dun&Bradstreet. De overeenkomst geldt voor een periode van vier jaar en biedt de Commissie en de daaronder vallende instanties de mogelijkheid om aan de hand van de database van Altares Dun & Bradstreet met gegevens van meer dan 370 miljoen bedrijven secure analyses te maken […]

Verbetering binnenklimaat stadhuis Vlissingen

De werkplek is belangrijk. De werkplek bestaat niet alleen uit een bureau, een stoel en de juiste hardware op je bureau. Ook het binnenklimaat is van belang. Er is zelfs onderzoek waaruit blijkt dat een goed binnenklimaat een (groot) effect heeft op de productiviteit. Dat geldt andersom natuurlijk ook: een te warme werkplek bijvoorbeeld heeft negatieve effecten op de […]

Verbouw Claudius Prinsenlaan 128

Avans Hogeschool heeft bij deze aanbesteding gekozen voor het toepassen van een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure. De aanbesteding geschiedt overeenkomstig de van toepassing zijnde Richtlijn 2014/24/EU, die in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd door middel van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012. De verbouwing van het pand aan de Claudius Prinsenlaan is noodzakelijk omdat het kantoorgebouw sterk aan modernisering en […]

Antwoord op Keolis Kamervragen

Er is een antwoord gekomen op de kamervragen naar de Keolis sideletters over de vervoersconcessie IJssel-Vecht. Daaruit blijkt dat het Ministerie van Economische Zaken de zaak in onderzoek heeft, en niet over de sideletters beschikt. Follow the Money kreeg inzage in de side letters waaruit blijkt dat in elk geval één van de subcontracting busleveranciers […]

Antwoord op vragen persoonlijke beschermingsmiddelen

In een antwoord op kamervragen van PvdA-kamerlid Ploumen laat de vers ingevlogen PvdA Minister van Rijn (inmiddels ook weer van het toneel verdwenen) weten dat Nederland opzettelijk geen gebruik heeft gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder ook mond en mond/neusbescherming van de EU, uit het ResCUE-programma. Dat was ook, omdat Nederland er hoe dan ook geen […]

Schouw onl!ne platform voor online informatiebijeenkomst facilitaire tenders

 Bijzaak heeft een platform ontwikkeld om het tenderen nog onliner te maken dan het al is. Met het nieuwe concept Schouw On!ine worden de plenaire informatiebijeenkomst en schouw volledig gedigitaliseerd. Door deze werkwijze hoort en ziet elke partij dezelfde informatie en wordt de informatie uitwisseling tijdens de schouw gestimuleerd. Een informatiebijeenkomst over een tender is […]