Rws start aanbesteding vóór uitspraak Raad van State

Tijdens diverse overleggen met de Kerngroep Ring Utrecht gedurende de afgelopen jaren heeft Rijkswaterstaat telkens beloofd met de daadwerkelijke aanbesteding van de verbreding te starten als het besluit tot verbreding onherroepelijk is, dus na een definitief oordeel door de Raad van State. Tot dat moment zou het Rijk zich beperken tot voorbereidende werkzaamheden. In de […]

Leermiddelen aanbesteding uitspraak verbale knokpartij

Vroeger toen iedereen nog koopkracht had om zelf boeken te betalen was alles simpel. Je had uitgevers, die gaven boeken uit en je had distributeurs en die kochten die boeken dan op voor een x-aantal leerlingen, deden er een mooi canvas tasje bij en dan had je je boeken tijdig voor het schooljaar van alle […]

Servicehaven Urk aanbesteding verwacht binnen weken

Maritieme haven stapje dichterbij (Urk.nl – 28-11-2015) De gemeenten Urk en Noordoostpolder gaan de provincie Flevoland vragen om de Maritieme Servicehaven in Noordelijk Flevoland ruimtelijk mogelijk te maken via een inpassingsplan. Met deze stap is de realisatie van de Maritieme Servicehaven een stap dichterbij gekomen. De Maritieme Servicehaven is van groot belang voor Noordelijk Flevoland […]

“Als goede mannen naar billijkheid”: verkeerd criterium

De provincie Noord-Holland heeft Boskalis een weg laten aanleggen, de N207 en die zit nu vol met zwarte vlekken. Dus had de provincie Boskalis voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw gesleept en die stelde de provincie in het gelijk. Die uitspraak is nu voor het gerecht gekomen en die oordeelt niet mals over […]

Verbouwing Waddinxveens raadhuis onderuit bij rechter

Het AD bericht dat de Haagse rechter, in kort geding,  exploitatiemaatschappij Merwestreek uit Hardinxveld-Giessendam in het ongelijk gesteld heeft. Merwestreek wilde het raadhuis verbouwen voor 35 zorg- en seniorenwoningen en maakte bij de rechter het bezwaar dat Waddinxveen de aanbestedingsprocedure had stopgezet.  Doorslag voor de rechter gaf dat de projectontwikkelaar zich voor de aanbesteding eerder […]

Serra: geen lijn in jurisprudentie motivering bij laagste prijs

Advocaat Aanbestedingsrecht Anita Serra, heeft een blog geschreven over de motivering van de gunningsbeslissing bij de laagste prijs.  Daarin concludeert zij aan de hand van meerdere, aan elkaar tegengestelde uitspraken, dat er geen lijn zit in de beantwoording van de vraag of ook bij laagste prijs aanbestedingen, de prijs bekend moet worden gemaakt. Anita Serra […]

Greenchoice wint aanbestedingszaak van gemeente Den Haag

Greenchoice heeft een rechtszaak over een aanbesteding tegen de gemeente Den Haag gewonnen. De gemeente had twee dezelfde aanbestedingen uitgeschreven voor de levering van groen gas in de periode 2019-2023. Deze aanbesteding is voor de energievoorziening van de hele gemeentelijke organisatie. Gebaseerd op cijfers uit 2016 gaat het dan om circa 2,5 miljoen m3 gas per […]

Nieuwe CvA adviezen over SaaS en weten wat je wil

Op 17 september zijn twee nieuwe adviezen gepubliceerd van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Een ervan betreft een ICT-levering waarbij een inschrijver is uitgesloten van deelname met zijn SaaS-oplossing. . In het eerste advies 475 wil een leverancier van een WMO backoffice applicatie een SaaS-  oplossing (Software as a Service)leveren maar wordt daarom uitgesloten bij de […]

Zandvoort verliest aanbestedingszaak watertoren

De kort gedingrechter heeft de gemeente Zandvoort op de vingers getikt ter zake van een “aanbesteding” voor de ontwikkeling van het gebied rond de Watertoren. Het gaat met name om de afgesproken gebruiksoppervlakte, waarin de communicatie naar de raad niet transparant is geweest. De gemeente heeft de watertoren, een gemeentelijk monument, in 2006 verkocht aan […]

Aanbesteding opvang ama’s moet opnieuw

Een aanbesteding van het Nidos, een voogdij-instelling die zich bezig houdt met de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers met status, moet opnieuw worden gedaan. Dat oordeelde de voorzieningenrechter van Midden-Nederland (Utrecht) afgelopen 27 juli 2018. Het gaat om een kostbare opdracht, de geraamde waarde van een vergelijkbare opdracht was in 2015 €35 miljoen. Tegen de […]

Cornelissen: EU laat dubbele inschrijvingen toe

Het is toegelaten om meerdere malen in te schrijven op een aanbesteding, en bovendien dat een inschrijver geen openheid hoeft te geven over de onderlinge samenhang. Dat concludeert Frank Cornelissen van advocatenkantoor Dirkzwager, aan de hand van twee uitspraken van dit jaar van het Hof van Justitie van de Europese Unie.  Een aanbestedende dienst mag […]

Heerlen e.o. gaat door met aanbesteding Basishulp Jeugd

De gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal kunnen op de ingeslagen weg verder met de aanbesteding Basishulp Jeugd. Dit blijkt uit de uitspraak van de Rechtbank op het kort geding, dat was aangespannen door een aantal aanbieders van jeugdhulp. Samen met Parnassia hadden de Limburgse jeugdorganisaties een kort geding aangespannen omdat de aanbesteding niet proportioneel zou […]