Marginaal toetsen aanbestedingszaken? Wel in Helvoirt

Een hele kleine uitspraak, normaal niet het bekijken waard. In het geschil ging het om een aanbesteding van de gemeente Haaren waarbij ook Brabant Water partij was. Het ging om de Reconstructie Torenstraat en omgeving Helvoirt. Naast de reconstructie van de straat en het verwijderen van groen moesten er ook rioleringswerkzaamheden worden uitgevoerd. Nutswerkzaamheden en civiele […]

Contractvrijheid Geen Code Verantwoord Marktgedrag in Sodexo zaak

De Brabantse hogescholen van Fontys stonden terecht in een kort geding van Sodexo over de aanbesteding voor catering en facilitaire dienstverlening. Die aanbesteding leidde tot de hoofdovereenkomst ´Eten en Drinken`, waar de aanbestedingsleidraad deel van uit maakte. In die aanbestedingsleidraad was een verwijzing opgenomen naar de Code Verantwoord Marktgedrag. Daar wordt naar verwezen door de […]

Getouwtrek instellingen na jeugdzorg aanbesteding

Hoewel het onmogelijk is om op basis van alleen de aanbesteding te zeggen wat er schort, is het wel duidelijk dat het er door de aanbesteding niet beter op geworden is, jongeren te plaatsen in jeugdzorg in Noord-Holland. In een recente uitspraak wensen zowel de Jeugd- & Gezinsbeschermers (in de uitspraak GI genoemd) , als de […]

CvA over deurwaardersdiensten: Aanbesteden geen keuze

Op woensdag, 22 juli 2020 is een nieuw advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvA) gepubliceerd. Advies 580 gaat over deurwaardersdiensten. Die vallen niet onder de uitzonderingsbepaling, zo oordeelt de Commissie. Het zijn  sociale en andere specifieke diensten in de zin van artikel 74 Richtlijn 2014/24/EU en artikel 2.38 Aw 2012. In het advies zelf komt […]

Kunstgras uitspraak: gemeente Wijchen haalt bakzeil

Ja! Dat heb je nou met kunstgras. Dat afwatert niet. Dat is dan ook plastic. Gras drinkt het allemaal op. Kunstgras laat t allemaal liggen. Handig voor op je balkon, een stuk makkelijker dan er een uitspoelende zandhoop neerleggen met daarop echt gras. Voor een voetbalveld dat op een laaggelegen poldertje ligt, is het helemaal […]

Nog even “on Hold” en ondermaats

Parabel Twee berichten van aanbestedingsnieuws waren de afgelopen dagen aanleiding voor veel reacties. In het artikel VVD rondweg Amersfoort: “aanbesteding on hold” wordt uitgelegd dat de VVD uitspraak de aanbesteding is niet mislukt maar “on hold” gezet onzin is. Het werd verduidelijkt met een parabel, gesitueerd in het dagelijks leven, in dit geval het vervelende kind in […]

Renovatie van de Multi Functionele Accommodatie Het Zand (Utrecht)

MFA Het Zand is een brede school in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn, die samenwerking in de wijk faciliteert met als doel kinderen te helpen hun talenten te ontwikkelen (huidige oppervlakte is 7.528 m2). De gebruikers die de komende jaren gebruik gaan maken van het gebouw zijn: Openbare basisschool Het Zand en Montessori Basisschool Arcade, Saartje Kinderopvang, Koko […]

Beprijzing van mondmaskers: niet alles is woeker

Er zijn wel aanbiedingen. “Maar heel veel van die aanbiedingen lopen op niets uit, onder meer omdat er voor de voorraden woekerprijzen worden gevraagd, schrijft minister De Jonge aan de Tweede Kamer.” zo bericht de NOS. Woeker? Zoals we eerder deze week hadden gezien, werd er door België een opdracht op de laagste prijs voor mondmaskers […]

Inkoopfraude Mega Malmedy: was er aanbestedingsplicht?

Een spendanalyse heeft bij het Hof de doorslag gegeven in de veroordeling van de verdachten van een aanbestedingsfraudezaak Mega Malmedy. Dat blijkt uit een hele set uitspraken die de afgelopen week gepubliceerd zijn, laatstelijk eergisteren. Het gaat om de gemeente Haarlemmermeer.. In de Mega Malmedy-zaak zijn opdrachten verstrekt voor inlening van personeel aan een bedrijf, […]

Inschrijven aan de hand van Duitse regelgeving kan niet

De brandweer van de Veiligheidsregio Noord-Brabant had een aanbesteding uitgeschreven voor de vervanging van redgereedschap. Brandweer Haaglanden had dat in 2018 al aangeschaft. Het gaat dan bijvoorbeeld om een hydraulische schaar of juist een spreider om bij ongevallen met beknellingen auto’s mee door te knippen, en een ram om deuren mee open te beuken. Daarover […]

Geen recht op herstel als UEA anders wordt ingevuld

Een aannemer hield een rechtszaak tegen de gemeente Arnhem over de Uniforme Europese Verklaring UEA. Die moet standaard worden ingevuld bij de aanbesteding als akkoord en bevestiging van dat het een integere aanbieding is. Dat formulier is gestandaardiseerd in Europa. In de zaak over een aanbesteding Meerjarig onderhoud civieltechnische kunstwerken heeft de aannemer een aanbesteding al […]