Infra Dam mocht worden uitgesloten van tender om omkopingsonderzoek

De gemeente Amsterdam mocht Infra Dam uitsluiten van een aanbesteding, omdat het bedrijf in het verleden betrokken was bij een omkoping. Nadat Infra Dam als winnaar uit de aanbesteding kwam hield de gemeente een BIO-onderzoek (Beleidsregel Integriteit en Overeenkomst, viz https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/) Daaruit rees het vermoeden dat ene [naam 4] nog steeds de touwtjes in handen […]

Rechter: Heraanbesteding kisten defensie terecht

Weer een mislukte defensie aankoop. En nu, aluminium cases. Het Ministerie van Defensie had graag standaard en customized aluminium kisten en inlays voor het vervoer en de opslag van goederen gehad. Van aluminium want dat is niet te zwaar. Dat moest voor een raamovereenkomst voor 2 jaar, met een gunning aan de economisch meest voordelige […]

Limburgs leerlingenvervoer heraanbesteed na uitspraak semantische beoordeling kwaliteit

De gemeente Weert moet een aanbesteding voor het leerlingenvervoer in Horn heraanbesteden. Dat is het gevolg van een gerechtelijke uitspraak over de aanbesteding voor het vervoer van basisschoolleerlingen van en naar gymnastiekaccommodaties. Een waar drama voor de inkopers, die nu helemaal opnieuw moeten beginnen terwijl het schooljaar nog maar een maand weg is en de leerlingen […]

Rivas mocht worden geweigerd om voorbehoud prijsindexatie

De situatie was al bekend sinds halverwege juli maar vorige week is ook de uitspraak gepubliceerd, op basis waarvan Zuid-Holland Zuid niet meer bij Rivas jeugdzorg mag inkopen. De zaak draait om prijsindexatie. Hoewel het doorberekenen van gestegen kosten een vrij normale gang van zaken is, kan een aanbesteder dat toch gebruiken als grond om […]

Feringa-zaak: Onaanvaardbare inschrijving vereist standvastige nee

In een uitspraak van Croon en Unica tegen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft de kort gedingrechter bepaald dat de opdracht ten aanzien van installaties van het Feringa gebouw niet gegund mag worden. De opdracht voor de bouw is voorlopig gegund aan Ballast Nedam, zo berichtte de de RUG 22 februari. De combinatie van Croon, Unica […]

Juristen hoef je van het EU Hof niet aan te besteden

Dat is tenminste de conclusie die Europa Decentraal trekt uit een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 juni 2019, C‑264/18. Heel vergezocht is die conclusie niet en ook niet echt vergaand, als je kijkt wat er nog meer te concluderen valt. Enkele advocaten eisten dat een uitzonderingsbepaling voor juridische adviesdiensten […]

Parket Hoge Raad oordeelt over de Status van het ARW 2005

In de op 7 juni 2019 gepubliceerde uitspraak ECLI:NL:PHR:2019:452 oordeelt het parket van de Hoge Raad over de status van het ARW 2005. De uitspraak is gedaan naar aanleiding van een opdracht in Den Helder voor het onderhoud van wegen. De verliezende Nederlandse combinatie, voor een Duits bedrijf dat zeer laag heeft ingeschreven en zich beroept […]

Overstappen van jeugdzorg leverancier: leuren met kind

Het is een uitspraak om kippenvel van te krijgen. Minderjarige wordt vanuit de gesloten afdeling Transferium  naar huis geplaatst, maar het gaat daar toch niet zo goed. Als gevolg van de aanbesteding jeugdzorg Noord-Holland, wordt het kind verplaatst naar Horizon. De ouders zijn in de ouderlijke macht, maar vrezen weglopen, drank en drugs. De uitspraak […]

Carmel College wint uitspraak digitale leermiddelen

Het hoger beroep van The Learning Network, distributeur van schoolboeken, is gewonnen door het Carmel College. Het Gerechtshof in Den Haag oordeelt dat het niet in de hoofdzaak (waar het om ging) hoeft te oordelen. Het Carmel College vindt dat de deelnemende partijen een prijs moeten bieden voor de digitale leermiddelen, ook als zij nog […]

Bouw internationale school vertraagd door aanbestedingsprocedure

De bouw van de International Community School (Stichting Esprit scholen, o.a. Barlaeus) laat op zich wachten door een gerechtelijke uitspraak tot heraanbesteding. De verliezer, de eisende partij had bijzonder veel vragen gesteld over de opdracht, schreef in met een prijs boven de plafondprijs en wint de gerechtelijke uitspraak waarin de gemeente tot heraanbesteding veroordeeld wordt. […]

Twee achten afgerond een tien: Bam wint Prorail order bij rechter

Je hebt twee of drie, dat doet er even niet toe, 8’en op je rapport. En de rest allemaal tienen. En al die anderen die meedoen die zijn allemaal beter dan jij. Die hebben allemaal tienen. Jij wint de wedstrijd want de rechter oordeelt dat jouw 8’en gemiddeld een 9 zijn en dat dat volgens […]

Medewerkers Haviland naar correctionele rechtbank

Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat twee medewerkers van intercommunale Haviland uit Zellik (Belgie) , onder wie burgemeester Kris Leaerts van Kampenhout, zich in mei moeten verantwoorden in de rechtbank van Oudenaarde op verdenking van valsheid in geschrifte, passieve corruptie en de belemmering van de procedure bij een openbare aanbesteding. Haviland is een bestuurlijke handhaver […]