Bouw internationale school vertraagd door aanbestedingsprocedure

De bouw van de International Community School (Stichting Esprit scholen, o.a. Barlaeus) laat op zich wachten door een gerechtelijke uitspraak tot heraanbesteding. De verliezer, de eisende partij had bijzonder veel vragen gesteld over de opdracht, schreef in met een prijs boven de plafondprijs en wint de gerechtelijke uitspraak waarin de gemeente tot heraanbesteding veroordeeld wordt. […]

Twee achten afgerond een tien: Bam wint Prorail order bij rechter

Je hebt twee of drie, dat doet er even niet toe, 8’en op je rapport. En de rest allemaal tienen. En al die anderen die meedoen die zijn allemaal beter dan jij. Die hebben allemaal tienen. Jij wint de wedstrijd want de rechter oordeelt dat jouw 8’en gemiddeld een 9 zijn en dat dat volgens […]

Medewerkers Haviland naar correctionele rechtbank

Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat twee medewerkers van intercommunale Haviland uit Zellik (Belgie) , onder wie burgemeester Kris Leaerts van Kampenhout, zich in mei moeten verantwoorden in de rechtbank van Oudenaarde op verdenking van valsheid in geschrifte, passieve corruptie en de belemmering van de procedure bij een openbare aanbesteding. Haviland is een bestuurlijke handhaver […]

Kwink groep onderzoekt rechtsbescherming bij aanbesteden

Haags advies-en onderzoeksbureau KWINK-groep onderzoekt rechtsbescherming bij aanbesteden. Dat bericht KWINK 25 januari 2018 op zijn site.  Volgens KWINK is het onderzoek naar aanleiding van “signalen dat de rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk niet naar behoren zou functioneren. Zo zouden voorzieningenrechters enkel simpel toetsen, waardoor aanbestedende diensten vaker zouden winnen. En, omdat de gunning hiermee door kan […]

Rijksrecherche aan de slag met aanbesteding alcoholtesters

Het Openbaar Ministerie zou bevestigd hebben, volgens een artikel in Aanbestedingscafe, dat de Rijksrecherche een onderzoek is begonnen naar de aanbesteding van Alcoholtesters. Volgens het artikel en “De Telegraaf” zou dat al een half jaar geleden hebben moeten gebeuren maar toen was er een capaciteitsprobleem. AN schreef er ook al eerder over, zie: Rijksrecherche onderzoekt aanbesteding […]

Rws start aanbesteding vóór uitspraak Raad van State

Tijdens diverse overleggen met de Kerngroep Ring Utrecht gedurende de afgelopen jaren heeft Rijkswaterstaat telkens beloofd met de daadwerkelijke aanbesteding van de verbreding te starten als het besluit tot verbreding onherroepelijk is, dus na een definitief oordeel door de Raad van State. Tot dat moment zou het Rijk zich beperken tot voorbereidende werkzaamheden. In de […]

Leermiddelen aanbesteding uitspraak verbale knokpartij

Vroeger toen iedereen nog koopkracht had om zelf boeken te betalen was alles simpel. Je had uitgevers, die gaven boeken uit en je had distributeurs en die kochten die boeken dan op voor een x-aantal leerlingen, deden er een mooi canvas tasje bij en dan had je je boeken tijdig voor het schooljaar van alle […]

Servicehaven Urk aanbesteding verwacht binnen weken

Maritieme haven stapje dichterbij (Urk.nl – 28-11-2015) De gemeenten Urk en Noordoostpolder gaan de provincie Flevoland vragen om de Maritieme Servicehaven in Noordelijk Flevoland ruimtelijk mogelijk te maken via een inpassingsplan. Met deze stap is de realisatie van de Maritieme Servicehaven een stap dichterbij gekomen. De Maritieme Servicehaven is van groot belang voor Noordelijk Flevoland […]

“Als goede mannen naar billijkheid”: verkeerd criterium

De provincie Noord-Holland heeft Boskalis een weg laten aanleggen, de N207 en die zit nu vol met zwarte vlekken. Dus had de provincie Boskalis voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw gesleept en die stelde de provincie in het gelijk. Die uitspraak is nu voor het gerecht gekomen en die oordeelt niet mals over […]

Verbouwing Waddinxveens raadhuis onderuit bij rechter

Het AD bericht dat de Haagse rechter, in kort geding,  exploitatiemaatschappij Merwestreek uit Hardinxveld-Giessendam in het ongelijk gesteld heeft. Merwestreek wilde het raadhuis verbouwen voor 35 zorg- en seniorenwoningen en maakte bij de rechter het bezwaar dat Waddinxveen de aanbestedingsprocedure had stopgezet.  Doorslag voor de rechter gaf dat de projectontwikkelaar zich voor de aanbesteding eerder […]

Serra: geen lijn in jurisprudentie motivering bij laagste prijs

Advocaat Aanbestedingsrecht Anita Serra, heeft een blog geschreven over de motivering van de gunningsbeslissing bij de laagste prijs.  Daarin concludeert zij aan de hand van meerdere, aan elkaar tegengestelde uitspraken, dat er geen lijn zit in de beantwoording van de vraag of ook bij laagste prijs aanbestedingen, de prijs bekend moet worden gemaakt. Anita Serra […]

Greenchoice wint aanbestedingszaak van gemeente Den Haag

Greenchoice heeft een rechtszaak over een aanbesteding tegen de gemeente Den Haag gewonnen. De gemeente had twee dezelfde aanbestedingen uitgeschreven voor de levering van groen gas in de periode 2019-2023. Deze aanbesteding is voor de energievoorziening van de hele gemeentelijke organisatie. Gebaseerd op cijfers uit 2016 gaat het dan om circa 2,5 miljoen m3 gas per […]