Geen recht op herstel als UEA anders wordt ingevuld

Een aannemer hield een rechtszaak tegen de gemeente Arnhem over de Uniforme Europese Verklaring UEA. Die moet standaard worden ingevuld bij de aanbesteding als akkoord en bevestiging van dat het een integere aanbieding is. Dat formulier is gestandaardiseerd in Europa. In de zaak over een aanbesteding Meerjarig onderhoud civieltechnische kunstwerken heeft de aannemer een aanbesteding al […]

Welzijnsorganisaties Venlo verliezen kort geding aanbesteding

Dertien zorg-en welzijnsorganisaties zijn vergeefs in beroep gekomen tegen een Venlose massa-aanbesteding voor onder meer bemoeizorg, inloop GGZ, welzijnswerk, en het begeleiden van asielzoekers. De gemeente heeft via de gemeenschappelijke regeling, MGR genaamd,  die opdracht na de aanbesteding gegund aan de “B.V. I”. Dat blijkt Incluzio te zijn, via de stichting Radar Uitvoering. Hier gaat […]

Dunweg wint kort geding inzake uitvaarten van gemeentewege Amsterdam

De Dunweg Groep b.v. uit Hoofddorp heeft een kort geding gewonnen inzake uitvaarten van gemeentewege van Amsterdam, na een verloren aanbesteding. De rechter oordeelt  dat het belangrijkste bezwaar van Dunweg tegen de gevolgde procedure is dat de verschillende inschrijvers geen gelijke kansen hebben gehad, omdat niet duidelijk uit de aanbestedingsstukken bleek, dat bij het bepalen […]

Financiering TenderNed is geen staatssteun

Aanbestedingskalender, Negometrix en CTM, allen commerciële uitgevers van overheidsopdrachten, hebben een rechtszaak verloren bij de Europese Unie over de staatssteun aan Tenderned.  Al voordat het van rechtswege verplicht werd TenderNed te gebruiken, publiceerden zij overheidsopdrachten op commerciële basis. Met de verplichte publicatie van overheidsopdrachten op het TenderNed platform is er volgens de aanbieders sprake van […]

Regio Rivierenland in gelijk gesteld kort geding “glasvezel”

De rechter heeft Regio Rivierenland op alle punten in het gelijk gesteld in een kort geding dat marktpartij Glasvezel Buitenaf had aangespannen over de aanleg, het onderhoud en het beheer van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van de regio Rivierenland. De volgende stappen kunnen nu gezet worden, zoals het gunnen van de aanbesteding om de […]

Graniet met een vlekje

De rechtbank van Amsterdam heeft een uitspraak gedaan over de levering van het verkeerd soort graniet. Bij een aanbesteding zijn in het meegeleverde bestek esthetische eisen gesteld. Het graniet moet worden gebruikt in de Amsterdamse kademuren. “Het graniet heeft kleine kristallen en moet een gelijkmatige fijne en dichte structuur hebben.” Esthetiek Esthetisch geobjectiveerd, dus.En op […]

Aanbesteding jeugdzorg in Noord-Holland blijft gemoederen bezig houden.

In oktober schrreef de Alkmaarse afdeling van de Partij Voor De Dieren, dat zij zeer verontrustende informatie ontvangen had over de dubieuze wijze de aanbesteding van JeugdzorgPluszou zijn verlopen. Dat de partij in deze informatie voldoende aanleiding vond tot het stellen van kritische vragen aan het college van Alkmaar. Naast kritische vragen over de rol van […]

Aanbesteding gestaakt na wezelijke wijziging vermogen sleepboot

In een uitspraak over sleepboten oordeelt de voorzieningenrechter van Rotterdam juridisch gezien interessant, dat de leer van de wezenlijke wijzigingen ook van toepassing is op de aanbesteding. Dat werd altijd al aangenomen, zie onder meer bij Pianoo.nl Op zich is het bijna onmogelijk om het anders te interpreteren, het zou fraai zijn als je aanbesteding voor […]

Aanbieders jeugdhulp in het gelijk gesteld in kort geding

De kort gedingrechter heeft een voor de jeugdzorgverleners gunstige uitspraak gedaan naar aanleiding van de aanbesteding jeugdzorg. De rechter is er goed voor gaan zitten en bekijkt onder meer zeer inhoudelijk in hoeverre het veel gebruikte Berenschot rapport lokaal kan worden toegepast. Ook valt hem op dat verschillende definities gehanteerd worden voor overheadkosten en overige […]

Infra Dam mocht worden uitgesloten van tender om omkopingsonderzoek

De gemeente Amsterdam mocht Infra Dam uitsluiten van een aanbesteding, omdat het bedrijf in het verleden betrokken was bij een omkoping. Nadat Infra Dam als winnaar uit de aanbesteding kwam hield de gemeente een BIO-onderzoek (Beleidsregel Integriteit en Overeenkomst, viz https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/) Daaruit rees het vermoeden dat ene [naam 4] nog steeds de touwtjes in handen […]

Rechter: Heraanbesteding kisten defensie terecht

Weer een mislukte defensie aankoop. En nu, aluminium cases. Het Ministerie van Defensie had graag standaard en customized aluminium kisten en inlays voor het vervoer en de opslag van goederen gehad. Van aluminium want dat is niet te zwaar. Dat moest voor een raamovereenkomst voor 2 jaar, met een gunning aan de economisch meest voordelige […]

Limburgs leerlingenvervoer heraanbesteed na uitspraak semantische beoordeling kwaliteit

De gemeente Weert moet een aanbesteding voor het leerlingenvervoer in Horn heraanbesteden. Dat is het gevolg van een gerechtelijke uitspraak over de aanbesteding voor het vervoer van basisschoolleerlingen van en naar gymnastiekaccommodaties. Een waar drama voor de inkopers, die nu helemaal opnieuw moeten beginnen terwijl het schooljaar nog maar een maand weg is en de leerlingen […]