Juristen hoef je van het EU Hof niet aan te besteden

Dat is tenminste de conclusie die Europa Decentraal trekt uit een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 juni 2019, C‑264/18. Heel vergezocht is die conclusie niet en ook niet echt vergaand, als je kijkt wat er nog meer te concluderen valt. Enkele advocaten eisten dat een uitzonderingsbepaling voor juridische adviesdiensten […]

Parket Hoge Raad oordeelt over de Status van het ARW 2005

In de op 7 juni 2019 gepubliceerde uitspraak ECLI:NL:PHR:2019:452 oordeelt het parket van de Hoge Raad over de status van het ARW 2005. De uitspraak is gedaan naar aanleiding van een opdracht in Den Helder voor het onderhoud van wegen. De verliezende Nederlandse combinatie, voor een Duits bedrijf dat zeer laag heeft ingeschreven en zich beroept […]

Overstappen van jeugdzorg leverancier: leuren met kind

Het is een uitspraak om kippenvel van te krijgen. Minderjarige wordt vanuit de gesloten afdeling Transferium  naar huis geplaatst, maar het gaat daar toch niet zo goed. Als gevolg van de aanbesteding jeugdzorg Noord-Holland, wordt het kind verplaatst naar Horizon. De ouders zijn in de ouderlijke macht, maar vrezen weglopen, drank en drugs. De uitspraak […]

Carmel College wint uitspraak digitale leermiddelen

Het hoger beroep van The Learning Network, distributeur van schoolboeken, is gewonnen door het Carmel College. Het Gerechtshof in Den Haag oordeelt dat het niet in de hoofdzaak (waar het om ging) hoeft te oordelen. Het Carmel College vindt dat de deelnemende partijen een prijs moeten bieden voor de digitale leermiddelen, ook als zij nog […]

Bouw internationale school vertraagd door aanbestedingsprocedure

De bouw van de International Community School (Stichting Esprit scholen, o.a. Barlaeus) laat op zich wachten door een gerechtelijke uitspraak tot heraanbesteding. De verliezer, de eisende partij had bijzonder veel vragen gesteld over de opdracht, schreef in met een prijs boven de plafondprijs en wint de gerechtelijke uitspraak waarin de gemeente tot heraanbesteding veroordeeld wordt. […]

Twee achten afgerond een tien: Bam wint Prorail order bij rechter

Je hebt twee of drie, dat doet er even niet toe, 8’en op je rapport. En de rest allemaal tienen. En al die anderen die meedoen die zijn allemaal beter dan jij. Die hebben allemaal tienen. Jij wint de wedstrijd want de rechter oordeelt dat jouw 8’en gemiddeld een 9 zijn en dat dat volgens […]

Medewerkers Haviland naar correctionele rechtbank

Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat twee medewerkers van intercommunale Haviland uit Zellik (Belgie) , onder wie burgemeester Kris Leaerts van Kampenhout, zich in mei moeten verantwoorden in de rechtbank van Oudenaarde op verdenking van valsheid in geschrifte, passieve corruptie en de belemmering van de procedure bij een openbare aanbesteding. Haviland is een bestuurlijke handhaver […]

Kwink groep onderzoekt rechtsbescherming bij aanbesteden

Haags advies-en onderzoeksbureau KWINK-groep onderzoekt rechtsbescherming bij aanbesteden. Dat bericht KWINK 25 januari 2018 op zijn site.  Volgens KWINK is het onderzoek naar aanleiding van “signalen dat de rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk niet naar behoren zou functioneren. Zo zouden voorzieningenrechters enkel simpel toetsen, waardoor aanbestedende diensten vaker zouden winnen. En, omdat de gunning hiermee door kan […]

Rijksrecherche aan de slag met aanbesteding alcoholtesters

Het Openbaar Ministerie zou bevestigd hebben, volgens een artikel in Aanbestedingscafe, dat de Rijksrecherche een onderzoek is begonnen naar de aanbesteding van Alcoholtesters. Volgens het artikel en “De Telegraaf” zou dat al een half jaar geleden hebben moeten gebeuren maar toen was er een capaciteitsprobleem. AN schreef er ook al eerder over, zie: Rijksrecherche onderzoekt aanbesteding […]

Rws start aanbesteding vóór uitspraak Raad van State

Tijdens diverse overleggen met de Kerngroep Ring Utrecht gedurende de afgelopen jaren heeft Rijkswaterstaat telkens beloofd met de daadwerkelijke aanbesteding van de verbreding te starten als het besluit tot verbreding onherroepelijk is, dus na een definitief oordeel door de Raad van State. Tot dat moment zou het Rijk zich beperken tot voorbereidende werkzaamheden. In de […]

Leermiddelen aanbesteding uitspraak verbale knokpartij

Vroeger toen iedereen nog koopkracht had om zelf boeken te betalen was alles simpel. Je had uitgevers, die gaven boeken uit en je had distributeurs en die kochten die boeken dan op voor een x-aantal leerlingen, deden er een mooi canvas tasje bij en dan had je je boeken tijdig voor het schooljaar van alle […]

Servicehaven Urk aanbesteding verwacht binnen weken

Maritieme haven stapje dichterbij (Urk.nl – 28-11-2015) De gemeenten Urk en Noordoostpolder gaan de provincie Flevoland vragen om de Maritieme Servicehaven in Noordelijk Flevoland ruimtelijk mogelijk te maken via een inpassingsplan. Met deze stap is de realisatie van de Maritieme Servicehaven een stap dichterbij gekomen. De Maritieme Servicehaven is van groot belang voor Noordelijk Flevoland […]