Mourik wint groot onderhoud N620 Best – Son – Aanbestedingsnieuws

Mourik wint groot onderhoud N620 Best – Son

Mourik heeft een Brabantse opdracht gewonnen voor groot onderhoud aan de weg N620 van Best naar Son (even ten noorden van Eindhoven). De opdracht bestaat in hoofdlijnen uit het frezen van stobben van door derden gekapte bomen en kleine wegaanpassingen. Niet direct wat je zou verwachten van wegonderhoud. De geraamde totale opdrachtwaarde is 2,8 miljoen.

De scope van het project bestaat in hoofdlijnen uit het realiseren van:
– Het frezen van stobben van door derden gekapte bomen;
– Het verwijderen van stobben van door derden gekapte bomen;
– Het verwijderen en aanbrengen van openbare verlichting;
– Het verwijderen en aanbrengen van asfaltverhardingen;
– Het verwijderen en aanbrengen van markeringen;
– Het verwijderen en aanbrengen van bebordingen;
– Het verwijderen en aanbrengen van bewegwijzering;
– Het aanpassen van het waterhuishoudingssysteem;
– Het verrichten van grondwerken;
– Het verwijderen en aanbrengen van elementenverhardingen;
– Het verwijderen en aanbrengen van faunarasters.
– Het uitvoeren van kleine verkeerskundige aanpassingen.

De inrichting van deze wegvakken voldoet echter niet aan de CROW-richtlijnen. Dat gaat ten koste van de verkeersveiligheid en begrijpelijkheid voor de weggebruikers.
Op enkele locaties worden hierdoor fietsoversteken in een nieuwe middengeleider aangebracht.

Bron: Tenderned / Aanbestedingsleidraad, 24 april 2024

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/333807

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *