Aanleg Fietsroute Plus Groningen – Winsum

De provincie Groningen organiseert een aanbesteding om een onderneming te contracteren voor de realisatie van het werk ‘Fietsroute Plus Groningen – Winsum’. Tussen Groningen en Winsum wordt een doorfietsroute aangelegd. Een doorfietsroute is een fietspad dat breder en comfortabeler is dan een gewoon fietspad. Het fietspad tussen Groningen en Winsum is een van de drie gevaarlijkste fietsroutes in […]

Postweg ‘s-Hertogenbosch, turborotonde en twee fietsbruggen

Aanleiding van deze opdracht is de verkeerssituatie bij de Postweg gelegen in ’s-Hertogenbosch en deels in de gemeente Vught. De gemeente ’s-Hertogenbosch staat voor het veilig afwikkelen van verkeer en pakt knelpunten hierop aan. De situatie met het kruisen van het fietsverkeer met het gemotoriseerde verkeer zorgt bij deze rotonde voor veel onveilige situaties. Daarom […]

Herinrichting de Nieuwe Zijde Amsterdam

Amsterdam heeft een aanbesteding geplaatst voor de herinrichting van de Nieuwe zijde Zuid.   De Nieuwe Zijde Zuid betreft de herinrichting van de Nieuwezijds Voorburgwal tussen de Paleisstraat en het Spui én het Spui/Singelzijde tot aan het begin van de Leidsestraat (ook wel Singel/Koningsplein genoemd). De fysieke scope van de Nieuwe Zijde Zuid omvat op hoofdlijnen […]

Hardenberg start MOA voor de vervanging gras naar kunstgras

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de vervanging gras- naar kunstgrasveld HHC Hardenberg en vervanging toplaag kunstgrasveld korfbalvereniging Juventa. Ondanks de verschillende data van opdracht, voor korfbalvereniging Juventa maart 2020 en voor HHC Hardenberg zomerstop 2020, worden beide opdrachten in één offerteaanvraag opgenomen en beoordeeld. Doel is om één leverancier te […]

Aanbesteding kindcentrum Paulus Passart Heerlen mislukt

Deze aanbesteding betrof het ontwerpen en realiseren van een basisschool met peuteropvang en buurthuis in Heerlen met daaraan gekoppeld onderhoud, operate en energielevering voor onbepaalde tijd, echter voor tenminste 10 jaar. De procedure is stopgezet omdat er geen rechtsgeldige inschrijvingen gedaan zijn en dus zal geen gunning plaats vinden aan de inschrijvers van dit aanbestedingstraject. Het […]

Herinrichtingen in Den Haag

Tenderned is na de storing weer operationeel, maar de aanbestedende diensten moeten waarschijnlijk nog even op stoom komen, hetgeen wil zeggen dat er slechts 10 aanbestedingen zijn toegevoegd op 4 december. Twee ervan betreffen herinrichtingen in Den Haag, die wij beiden in één artikel vermelden. De ene herinrichting betreft de Hoogeveenlaan, de andere wijkpark Cromvliet […]

Feyenoord City voortgangrapportage: Bam en Besix

De Gebiedsontwikkeling rond Feyenoord City voor een nieuwe wijk en een tweede kuip is qua plannen en namaak-inspraak rondes alweer ver gevorderd. Er waren blijkbaar bijeenkomsten met alle supporters. Rotterdam heeft een voortgangsrapportage uitgebracht en die laat licht schijnen op de betrokken ondernemers. Gebiedsontwikkeling en aanbestedingsplicht, het is niet het makkelijkste onderwerp. Moet je nu […]

Herinrichting centrum Bocholtz

In 2020 wordt het centrum van Bocholtz, een van de kernen van de gemeente Simpelveld,  onder handen genomen om de aantrekkelijkheid van het dorpshart te vergroten. Het is een omvangrijk werk waarbij de bestrating, riolering en beplanting worden aangepast en vervangen. Het moet een gezellige kern met terrasjes, parkeergelegenheid, water en groen, mooi straatmeubilair en verlichting […]

Ombouw Rijksmonument Molenven Vught

Complex “het Molenven” ligt aan de noordkant van Vught. Het betreft een voormalig basisschoolgebouw van architect Alexander Krophöller en ligt aan de Victorialaan 15. Als essentieel onderdeel van het Krophöller ensemble heeft het voormalige schoolgebouw als rijksmonument een grote cultuurhistorische waarde. De gemeente is eigenaar van het complex. De gemeente wenst het voormalige schoolbouw inclusief […]

Schilderwerken en glas Fontys Hogescholen

De gevraagde dienstverlening in deze aanbesteding bestaat uit de volgende werkzaamheden: Buitenschilderwerk Binnenschilderwerk Kleinschalige plaatsing en reparatie van glas De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd aan en in de diverse gebouwen van Fontys, die verspreid zijn over Eindhoven, Tilburg, Den Bosch, Venlo en Sittard. De gebouwen omvatten onder meer onderwijsruimtes, kantoorruimtes, laboratoria, restaurants en sportzalen. Daarnaast […]

Ünsal Infratechniek vervangt openbare verlichting Waddinxveen

Ünsal Infratechniek heeft de aanbesteding voor het vervangen van de openbare verlichting in Waddinxveen gegund gekregen. Er waren 10 inschrijvers op deze aanbesteding. De opdracht vangt aan op 2 december a.s. In 2000 richtte Sezai Űnsal Unsal Aannemersbedrijf en Uitzendbureau op. Als lasser en telecommonteur zag hij kansen voor een uitzendbureau op het gebied van […]

Groen realisatie en onderhoud Erpseweg Zuid, Meierijstad

Het plangebied Erpseweg Zuid wordt in de loop van de komende jaren verder ontwikkelt. Diverse woonclusters ofwel ontwikkelgebieden worden eerst bouwrijp gemaakt. Vervolgens na de bouw van de woningen wordt het plangebied woonrijp gemaakt. In deze raamovereenkomst is opgenomen; 1. Het onderhoud van braakliggende terreinen op de ontwikkellocaties en braakliggende eigendommen van de Gemeente Meierijstad buiten de ontwikkellocaties […]