Heerenveen plaatst aanbesteding aanpassing afrit 12

De gemeente Heerenveen, de provincie Friesland  en RWS willen Heerenveen beter bereikbaar maken vanaf de A32. Hiertoe wordt de aansluiting Heerenveen Centrum (Aansluiting 12) aangepast om de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid op zowel het rijkswegennet als het onderliggend wegennet te verbeteren. Gedurende de ombouw van de afrit en de aanpassing van het […]

Haagse scholen besteed nieuwbouw/sloop AMG Schmidtschool aan

De A.M.G. Schmidtschool is een openbare basisschool die gehuisvest is aan de Jacob de Graefflaan 10-14 te Den Haag. De huidige school bestaat uit twee schoolgebouwen die dateren uit 1956 (nr. 10) en 1978 (nr 14), zij voldoen niet meer aan de huidige eisen voor onderwijshuisvesting en de school groeit. De huidige school is geschikt […]

Culemborg plaatst aanbesteding voor renovatie buitensportaccomodaties

De gemeente Culemborg heeft een aanbesteding geplaatst voor de renovatie van buitensportaccomodaties. Culemborg is op zoek naar een betrouwbare en een gespecialiseerde marktpartij die in bouwteamverband de geplande renovaties (ombouw), conform Culemborgs meerjaren onderhouds- en investeringsplanning buitensport 2019-2022, kan verzorgen. Planperioden 2019: Renovatie twee kunstgras voetbalvelden, Renovatie/ombouw twee kunstgras hockeyvelden, Renovatie atletiekbaan Planperioden 2020: Ombouw twee […]

Groot onderhoud Venuslaan Eindhoven aanbesteed

De gemeente Eindhoven heeft en aanbesteding geplaatst voor het uitvoeren van groot onderhoud aan de Venuslaan en omgeving. De bestrating (asfalt, trottoir en parkeerplaatsen) alsmede de fundering van de Venuslaan, Tucanstraat en Schildstraat (Woensel Zuid) voldoet niet meer aan de basiskwaliteit. Dit heeft aanleiding gegeven het volledige profiel (van gevel tot gevel) aan te passen, […]

Appingedam plaatst aanbesteding RENN4 en IKC’s

De gemeente Appingedam heeft een aanbesteding geplaatst voor nieuwbouw van de RENN4 (Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland) en tijdelijke huisvesting door middel van huurunits voor de integrale kindcentra (IKC’s)  Opwierde en Olingertil. Het gebouw is één bouwwerk welke zal worden opgezet in twee bouwdelen met een totaal bruto vloeroppervlak van circa 4.150 m2. Na de tijdelijke huisvesting van […]

Aanbesteding geplaatst voor stijgpunt Station Amsterdam-Amstel

Deze aanbesteding betreft de realisatie van een nieuw stijgpunt in het eerste perron van station Amsterdam Amstel. Het werkgebied is een zeer complexe omgeving, waarin veel coördinatie en organisatie benodigd is. De opdrachtnemer van dit project is de coördinerende partij. Op dit tracé worden voor zover nu bekend drie andere projecten gerealiseerd. Het nieuwe stijgpunt […]

Bouw/renovatie voormalige VMBO school Tholen aanbesteed

De gemeente Tholen ( en vier schoolbesturen) heeft een aanbesteding geplaatst voor renovatie van de voormalige VMBO school en nieuwbouw van een vleugel. Ze zijn voornemens om in Tholen een Brede School te realiseren. De Brede School komt in het pand van een voormalige VMBO-school in de Abraham Beeckmanlaan. Het pand wordt volledige herschikt, gerenoveerd en […]

Snelfietsroute F261 Tilburg-Waalwijk gegund aan BAM infra

BAMinfra BV heeft de opdracht verworven om een snelfietsroute te realiseren van Tilburg via Loon op Zand naar Waalwijk. Het tracé komt te liggen langs de N261. Zo ontstaat een directe verbinding voor woon-werk verkeer én tegelijkertijd voor recreatieve fietsgebruikers. De lengte van het pad wordt circa 6.5 km. De waarde van de opdracht is € 2.447.000,-. […]

Herinrichting Kerkewijk Veenendaal Rioolwerk aanbesteed

De gemeente Veenendaal heeft een aanbesteding geplaatst voor het rioolwerk in een deel van de Kerkewijk. De herinrichting Kerkewijk, gedeelte Industrielaan-Middellaan, betreft een tracé van ruim 1,0 km lengte. In het tracé bevindt zich een gelijkvloerse spoorwegkruising. Binnen het gehele projectgebied is op dit moment een gescheiden/gemengd rioolstelsel aanwezig. Groot onderhoud maakt het mogelijk om […]

(maai)onderhoud Zeekust Delfland aanbesteed

Hoogheemraadschap van Delfland heeft een aanbesteding geplaatst voor het (maai)onderhoud 2019-2022 aan de zeekust binnen haar beheersgebied. Het onderhoud vindt plaats langs de Delflandse dijk vanaf Maassluis tot Hoek van Holland en langs de Delflandse kust vanaf Hoek van Holland tot de grens met Het Hoogheemraadschap van Rijnland te Wassenaar.  De oppervlakte van het te maaien […]

Aanbesteding bouwteam Ontmoetingsplein Germenzeel in Uden

Stichting Saamscholen in Oss heeft een aanbesteding geplaatst voor de nieuwbouw van  Germenzeel. De nieuwbouw van de multifunctionele accommodatie Ontmoetingsplein Germenzeel in Uden moet gerealiseerd worden door het per perceel selecteren en contracteren van één opdrachtnemer, welke in een engineeringteam een voorlopig ontwerp uitwerkt tot een definitief ontwerp (DO) en tevens de gelegenheid krijgt geboden […]

Aanbesteding geplaatst Corio Glana-Highlight 20 (deelgebied A)

De gemeente Sittard-Geleen heeft een aanbesteding geplaatst voor werkzaamheden in het Geleenbeekdal. Het project bestaat grotendeels uit de reconstructie van de Vijverweg (gedeeltelijk), de reconstructie van de Molenweg, de renovatie van de roeivijver en het stadspark (gedeeltelijk), het  herinrichten van de Geleenbeek vanaf de Middenweg tot de Agricolastraat, de aanleg BergBezinkBassin en bijkomende werkzaamheden. Het project is onderdeel van “Corio Glana, […]