Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) en Verlegging drinkwaterleidingen

De A.C. de Graafweg (N241) tussen Wognum en het Verlaat, kenmerkt zich door een ca. 12 kilometer lange, vrij smalle weg met veel verkeer en in- en uitritten. De weg nadert het eind van haar levensduur en is verkeersonveilig. De provincie Noord-Holland (hierna PNH) wil deze gelegenheid aangrijpen om de weg opnieuw in te richten. Hiermee beoogt PNH […]

Nieuwbouw en renovatie St. Bonifatiuscollege Utrecht

De aard van het project dat wordt aanbesteed door de Willibrord Stichting omschrijft zich als een onderwijsgebouw met ambitie. De omvang van het project is onderverdeeld: Schoolgebouw circa 9100 m2, waarvan 3600 m2 nieuwbouw en 5500 m2 renovatie Gymzalen circa 900 m2, nieuwbouw op een bestaand brugklasgebouw. Buitenruimten circa 2000 m2 De school is gevestigd […]

Herinrichting Wittevrouwenstraat en Voorstraat Utrecht

De gemeente Utrecht wil een overeenkomst afsluiten met betrekking tot het project “Herinrichting Wittevrouwenstraat en Voorstraat”. Het project bestaat uit de herinrichting van de Wittevrouwenstraat en Voorstraat (van de kruising nabij het Neude tot de Wittevrouwenbrug). In de uiteindelijke inrichting van deze straten staan de fietsers en voetgangers centraal. De gemeente  Utrecht wil de belevings-, verblijfs- en toekomstwaarde […]

Assen gunt binnenkort aanbesteding Koopmansplein

Assen gunt binnenkort een aanbesteding voor de herinrichting van het Koopmansplein. Op TenderNed stond een aanbesteding voor een bouwteamovereenkomst open. Het college van B&W heeft het voorlopige ontwerp (VO) van het nieuwe Koopmansplein vastgesteld. Het voorlopige ontwerp is een verdere invulling van onder meer de eilanden op het plein, de aansluiting op het omliggende vastgoed en de […]

Stikstofcalculator moet aanbesteding Westelijke Rondweg redden

Afgelopen 18 oktober 2019 gaf het bestuur van Noord-Holland een startsein voor de aanbesteding van start voor de aanleg van een Westelijke Rondweg in Amersfoort. De bomenkap ervoor begon al in januari 2019. Maar een gunningsbericht zagen we nog niet. Loopt het nou? Aanbestedingsnieuws deed een klein onderzoekje naar de gang van zaken. Prorail hield […]

Eindelijk aanbesteding Cruquiusbrug

Na twee marktconsultaties (2017 en 2019) en een meedenksessie onder gebruikers en een vermoedelijke aanbesteding in september 2019, is dan eindelijk de aangekondigde aanbesteding conform de Europese concurrentiegerichte dialoog gepubliceerd. (Zie ook: Meedenken met de Cruquiusbrug N-H en Marktconsultatie gestart voor Cruquiusbrug Hoofddorp ) De aanleiding van het project is de vervangingsopgave die speelt bij brug A (oostzijde). Deze brug […]

Reconstructie Boerendijk e.o. Woerden

De gemeente Woerden is voornemens een opdracht voor de reconstructie van de van drie kruispunten en aansluitende infrastructuur in de Boerendijk en Jozef Israëlslaan te verstrekken. Voor het aanbesteden van deze opdracht heeft de gemeente Woerden gekozen voor een Nationale niet -openbare Aanbesteding met voorselectie. Het project betreft de bovengrondse en deels ondergrondse reconstructie van de Boerendijk, […]

Verbouw en verduurzaming Sportcampus Utrecht

De gemeente Utrecht wil één overeenkomst afsluiten met betrekking tot de verbouw en verduurzaming van onderwijsgebouw de Sportcampus aan de Maartvlinder in Utrecht. Utrecht wil aan één inschrijver de opdracht gunnen en gunt de opdracht aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving en op basis van de beste prijskwaliteitsverhouding. In de Sportcampus aan de Maartvlinder waren […]

Sport- en onderwijscomplex ’t Wooldrik in Borne gegund aan Haafkes

Aannemersbedrijf W.J. Haafkes en Zonen B.V. heeft de aanbesteding voor de verdere uitwerking, voorbereiding en bouw van sport- en onderwijscomplex ’t Wooldrik gewonnen. Gemeente Borne verstrekt een opdracht die is gefaseerd in projectdelen en bouwfasen. De opdracht bestaat uit het verder uitwerken en uitvoeren van de renovatie en verduurzaming van de te behouden delen van […]

Nieuwbouw sportcomplex Ter Specke te Lisse

De gemeente Lisse en FC Lisse staan voor de opgave om een integrale accommodatie te ontwerpen en realiseren. De accommodatie als geheel bestaat uit een sporthal/trainingshal, een clubaccommodatie van FC Lisse en een bouwdeel dat de trainingshal en clubaccommodatie met elkaar verbindt. De nieuwbouw ‘Ter Specke’ voorziet in een trainingshal: de Ter Speckehal, die multifunctioneel is en geschikt wordt […]

Foxtrot eindelijk naar slacht

Op 9 januari jl  is de onderzeeër Foxtrot op de kade gezet van de ontmantelingswerf van Jansen Recycling Group in Vlaardingen. De in slechte staat verkerende Foxtrot lag sinds 2002 in het Amsterdamse IJ en is vanwege bestuursdwang verwijderd. De 90-meter lange Foxtrot B-80 is in 1956 in Letland gebouwd en was onderdeel van de vloot […]

Levering en onderhoud hekwerken en toegangspoorten Venlo

Deze aanbestedingsprocedure heeft tot doel het sluiten van één raamovereenkomst met één opdrachtnemer die in staat is om hekwerken en toegangspoorten te leveren en daarop het benodigde onderhoud te plegen. De plaats van de uitvoering is (de gemeente) Venlo. De gemeente Venlo is in het bezit van diverse soorten installaties en (sport)objecten welke zijn afgesloten door een hekwerk […]