Bouw- en woonrijpmaken A1 Bedrijvenpark plandeel West Deventer

De gemeente Deventer is van plan een raamovereenkomst te sluiten voor het bouw- en woonrijp maken van het bedrijventerrein van het westelijke plandeel binnen het exploitatieplan A1 Bedrijvenpark Deventer, verder te noemen A1 Bedrijvenpark plandeel West. Het exploitatieplan wordt in fasen gerealiseerd om daarmee invulling te geven aan uit te geven grond voor de (her)vestiging van bedrijven in de […]

Integraal ontwerpteam – Depot collecties Utrecht

Het huidige depot van het Centraal Museum en Erfgoed voldoet niet meer aan de (inter)nationale normen voor het beheren van museale collecties. De collectie van het Centraal Museum bevat ruim 60.000 objecten, waarvan er 38.000 eigendom zijn van de gemeente Utrecht, 15.000 bruikleen van Mercis (Dick Bruna) en ca. 8.000 van de stichting Rietveld Schröderarchief. Het gemeentelijke Erfgoeddepot en […]

Verbetering binnenklimaat stadhuis Vlissingen

De werkplek is belangrijk. De werkplek bestaat niet alleen uit een bureau, een stoel en de juiste hardware op je bureau. Ook het binnenklimaat is van belang. Er is zelfs onderzoek waaruit blijkt dat een goed binnenklimaat een (groot) effect heeft op de productiviteit. Dat geldt andersom natuurlijk ook: een te warme werkplek bijvoorbeeld heeft negatieve effecten op de […]

Verbouw Claudius Prinsenlaan 128

Avans Hogeschool heeft bij deze aanbesteding gekozen voor het toepassen van een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure. De aanbesteding geschiedt overeenkomstig de van toepassing zijnde Richtlijn 2014/24/EU, die in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd door middel van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012. De verbouwing van het pand aan de Claudius Prinsenlaan is noodzakelijk omdat het kantoorgebouw sterk aan modernisering en […]

Reconstructie Zevenhuizerstraat Hamseweg Amersfoort

D e gemeente Amersfoort heeft een niet openbare aanbesteding geplaatst voor de Zevenhuizerstraat en de Hamseweg, gelegen in Hoogland. Volgens Amersfoort zijn deze straten toe aan groot onderhoud riolering. De riolering is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. In de huidige situatie ligt er enkel een gemengd rioolstelsel. Daarnaast moet er […]

Ophogen en herinrichten Ambachtenbuurt Schiedam

De Ambachtenbuurt is een woonwijk in het noorden van Schiedam, gelegen in de wijk  Woudhoek. De wijk is begin jaren ’80 van de vorige eeuw aangelegd. Daarmee is de  wijk relatief gezien nog jong, in vergelijking met de andere wijken die Schiedam ten  noorden van de rijksweg A20 heeft aangelegd sinds Schiedam begin jaren ’40 […]

Selectie uitvoerende partijen (ver)nieuwbouw Bossche Vakschool OMO

De Bossche Vakschool van “Ons Middelbaar Onderwijs”(OMO) biedt VMBO-onderwijs (basis en kader) aan op haar locatie aan de Hervensebaan 5 te ’s-Hertogenbosch. De deels verouderde huisvesting van de school en de verwachting dat het aantal leerlingen de komende jaren zal stijgen in combinatie met de ambitie van zowel de school als de gemeente om het vmbo-onderwijs in ’s-Hertogenbosch […]

Integraal ontwerpteam Open Club Klimmen Voerendaal

De gemeente Voerendaal wil geïnteresseerde partijen uitnodigen om een aanvraag tot deelname aan het integraal ontwerpteam voor “Open Club Klimmen” (OCK) in te dienen. Vanuit het voortraject is uitdrukkelijk bepaald dat de aanvraag tot deelneming zich richt op één integrale ontwerpopdracht als geheel van gebouw, terrein en overige adviesdisciplines en daarmee ook als één integrale […]

Nieuwbouw Gemini College en Sportzaal Ridderkerk

Het nieuwe Gemini College wordt gerealiseerd op de locatie van het voormalige hoofdveld van RVVH aan de Populierenlaan naast de Fakkel op Sportpark Ridderkerk in de gemeente Ridderkerk. Het huidige schoolgebouw aan de Prinses Margrietstraat is verouderd en voldoet niet meer aan de huidige eisen van de gebruiker. Samen met de gemeente heeft de school en haar bestuur […]

VVD rondweg Amersfoort: “aanbesteding on hold”

VVD-raadslid Flikkema concludeert dat de aanbesteding van de Westelijke Rondweg “niet mislukt” is. Hij is teleurgesteld dat het niet binnen budget kan. De aanbesteding is niet mislukt maar alleen on hold. ” Verfrissend. Met die blik kun je er ook naar kijken als je kind chocoladerepen in de supermarktwagen heeft gegooid en je er alleen door […]

Bouwteampartner “Kruithuis” in ‘s-Hertogenbosch

Het Kruithuis in ‘s-Hertogenbosch wordt een Vesting – en Watermuseum. Met de restauratie en herbestemming van het Kruithuis blijft dit rijksmonument bewaard voor de stad. En met de nieuwe invulling draagt het straks voor een belangrijk deel bij aan ’s-Hertogenbosch als Cultuurstad. In 2013 is besloten het Kruithuis in gemeentelijk bezit te houden. Adviesbureau HEVO onderzocht […]

Renovatie Olympia College Rotterdam

Deze aanbesteding wordt uitgevoerd door Stichting BOOR. Het schoolgebouw van het Olympia College, dat valt onder Stichting BOOR, wordt gerenoveerd. Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam. In totaal zo’n 75 scholen, waar dagelijks aan ongeveer 30.000 leerlingen wordt lesgegeven. Het Olympia College te Rotterdam (OC) is  een openbare […]