Zoetermeer de mist in met foute CPV-code

Aanbestedingsnieuws besteedde in november al aandacht op de strengere controle van het gebruik van de juiste CPV code bij aanbestedingen De juiste CPV-code. De gemeente Zoetermeer had nu een aanbesteding geplaatst voor bouwkundig onderhoud van  circa 280 objecten die kunnen worden gerubriceerd als vastgoed voor de ondersteuning van het gemeentelijk apparaat tot maatschappelijk vastgoed (sociaal maatschappelijk), vastgoed voor welzijn, […]

RWS: A27 Houten-Hooipolder aanbesteding in september

In september 2020 start de aanbesteding voor de verbreding van de snelweg A27 Houten-Hooipolder (contract Zuid Everdingen-Hooipolder). Op 25 maart 2020 informeerde Rijkswaterstaat grote aannemersbedrijven over het project en de contractering. Dat gebeurde via een webinar. De aanbesteding wordt een twee-fasencontract. Risicovolle gedeelten van het project worden daarbij eerder uitgewerkt. Met 25 deelnemende aannemersbedrijven zijn […]

Ondergrondse parkeergarage stadhuis Purmerend (Design, & Construct )

In Purmerend wordt veel gebouwd. Daarnaast wordt in gebieden rond de binnenstad gereguleerd parkeren ingevoerd. Door een strengere sturing op de beschikbare capaciteit op straat én door de groei van de stad is er meer behoefte aan parkeerplaatsen. Om de huidige parkeerdruk op te vangen en te voorzien in de benodigde capaciteit voor groei heeft de gemeente Purmerend […]

Ontwerpteam nieuwbouw schoolgebouw IGVO Delft

De gemeente Delft en Stichting Lucas Onderwijs (Stanislas) hebben het voornemen om in de TU-wijk te Delft nieuwbouw te ontwikkelen voor een school voor IGVO (Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs). Het project wordt gezamenlijk door de gemeente Delft en Stanislas ontwikkeld, waarbij de gemeente formeel bouwheer en opdrachtgever is. Stanislas is per 1 september 2019 gestart in de […]

Renovatie Wantijbrug (Pijler#1) Dordrecht

De Wantijbrug, met de topcode 38C-147, is een verkeersbrug in Rijksweg 3 (N3) over het Wantij met drie doorvaartopeningen. Daarvan is één opening uitgevoerd als beweegbare brug en twee openingen als vaste brug met een hoogtebeperking. Het beweegbaar gedeelte van de overspanning bestaat uit twee naast elkaar gelegen basculebruggen. De vallen van de Wantijbrug vertonen vermoeiingsverschijnselen en dienen te […]

Aanbesteding Koopvaardersschutsluis Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft een Europese niet-openbare aanbesteding geplaatst voor het sluiten van een bouwteamovereenkomst en een uitvoeringsovereenkomst onder opschortende voorwaarden met één 0pdrachtnemer voor het project Koopvaardersschutsluis. Deze aanbesteding is opgedeeld in een selectie- en inschrijvingsfase. In de selectiefase worden maximaal vijf gegadigden geselecteerd om in de inschrijvingsfase een inschrijving in te dienen. Het Noordhollandsch […]

Sanering voormalige stortplaats Woltersum

De Gemeente Groningen houdt een aanbesteding conform de Nationale Niet-openbare procedure om tot het sluiten van een Bouwteamovereenkomst te komen en uiteindelijk tot het contracteren van het werk gedefinieerd als: “Sanering voormalige Stortplaats Woltersum” Op deze stortplaats aan de Bouwerschapweg ligt gevaarlijk (chemisch) afval van het bedrijf AKUAMOCO, de voorloper van Akzo Nobel. Het stortmateriaal leidde tot […]

Vier percelen voor woningbouw in de verkoop in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft vier aanbestedingen geplaatst omdat ze voornemens is deze percelen grond met opstal te verkopen. Het doel daarvan is om op de betreffende locaties een woningbouwplan te ontwikkelen en te realiseren, dat past binnen de omgevingskenmerken van dit gebied. Het gaat hierbij om percelen aan de Vitruviusweg, Jan Heynslaan, Generaal de Collaertpad  met Generaal Coenderslaan […]

Nieuwbouw IKC Het Simmelink Eibergen

Zowel gemeente Berkelland als de betrokken partner en hoofdgebruiker (basisschool Het Simmelink) van het te vormen Integraal Kindcentrum Het Simmelink hebben de ambitie uitgesproken om als IKC Het Simmelink een bredere maatschappelijke functie te bekleden in Eibergen en voor de wijk in het bijzonder. De te realiseren nieuwbouw van het IKC kan hiervoor het gewenste vliegwieleffect zijn. IKC […]

Reconstructie N395 Hilvarenbeek – Oirschot

De huidige onderhoudsstaat van de N395 is dermate slecht waardoor er onveilige situaties ontstaan. Op het gebied van een veilige inrichting scoort de N395 bijzonder slecht met een ANWBscore van slechts 2 sterren (van maximaal 5). Ook hebben er het afgelopen jaar op de N395 drie ongevallen met dodelijke afloop plaatsgevonden. Vanwege haar wettelijk taken ‘een goed onderhouden […]

Vervangen beveiligingsinstallaties JJI de Hunnerberg te Nijmegen

De JJI de Hunnerberg is een van de 3 Rijksjeugdinrichtingen van DJI. Deze locatie heeft plaats voor 72 jongeren tussen de 12 en 24 jaar. Dit is de enige locatie waar ook meisjes verblijven. De eerste bebouwing op het terrein van Rijks Jeugdinrichting De Hunnerberg stamt uit het begin van de twintigste eeuw en is ontworpen door […]

Gezamelijke aanbesteding RWS voor deel van haar bruggen

De provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat schrijven een gezamenlijke aanbesteding uit voor een deel van hun bruggen. Minimaal 6 beweegbare bruggen worden vervangen binnen één contract. De gemeente Amsterdam heeft al aangegeven dat ze zich graag aansluit bij dit traject. In de hoofdstad ligt een grote opgave voor het vervangen van bruggen en kademuren. De zogenoemde portfolioaanpak […]