Reconstructie Madesteinweg en Madepolderweg Den Haag

GrondExploitatieMaatschappij Vroondaal heeft in opdracht van het gemeentebestuur van Den Haag een aanbesteding geplaatst voor de reconstructie van de Madesteinweg en de Madepolderweg. Het betreft een project met een ingrijpende impact op de omgeving. Verwacht wordt dat het project brede aandacht trekt vanuit de omgeving en de gemeenteraad. Daarmee zal er ook een groot (bestuurlijk) afbreukrisico zijn. Het […]

Design & Build Rijkskantoor Surinameweg Haarlem

De Design & Build opdracht betreft de renovatie van het rijkskantoor Surinameweg 4 te Haarlem.  Het gebouw is ontworpen door Arnold Numan Oyevaar en bestaat uit geschakelde achthoekige blokken op een U-vormige plattegrond. Het pand bezit een karakteristieke gevel die is opgebouwd uit betonnen platen en felgekleurde aluminium kozijnen. Het gebouw heeft een zeer gesloten karakter. De geslotenheid van dit […]

Frits van Dongen Architecten en Planners wint UvA Oudemanhuispoort

De UvA heeft een architect en bouwbedrijf voor de Oudemanhuispoort gevonden. Het gaat om Frits van Dongen Architecten en Planners. Het oude ziekenhuis is gebouwd in 1754 en was de afgelopen decennia in gebruik als huisvesting voor de rechtenfaculteit. Volgens het tenderbericht zijn er 5 reacties gekomen op de opdracht. De laagst ingediende offerte bedroeg:€1.291.000. De […]

Karmapolitie: wethouder Huizing worstelt met aanbesteding scholen nieuwbouw

Wethouder Matthijs Huizing (VVD) van Oegstgeest, beter bekend van het door hem gelanceerde actieprogramma Beter Aanbesteden,sloot nu als wethouder in Oegstgeest een unieke deal die toch nog steeds niet rond is. “Er zijn vraagtekens over de juridische haalbaarheid”, zo blijkt uit lokale verslaggeving. Daarmee is de bouw van een gezondheidscentrum en school op losse schroeven komen […]

Marktconsultatie glijbanen zwembad Volendam

Zoals eerder door ons bericht is de in mei 2019 geplaatste aanbesteding voor 2 glijbanen in het Volendamse zwembad de Waterdam stopgezet. Zie ook: Edam-Volendam besteedt glijbanen zwembad “de Waterdam”aan en Aanbesteding glijbanen zwembad Volendam stopgezet. Inmiddels weten we dat dit te wijten is aan een mismatch tussen vraag en budget en ook waren er constructieve onduidelijkheden. Toch […]

Crematorium Harderwijk in aanbesteding

De gemeente Harderwijk wil graag een crematorium. De gemeente wenst een overeenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer voor de verkoop van grond t.b.v.. de realisatie en exploitatie van een crematorium aan de Ceintuurbaan te Harderwijk. De opdracht wordt gegund aan de Inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving  (beste kwaliteit/prijsverhouding) heeft uitgebracht. Het moet […]

Fietsallee Chaamse Bossen

De ABG-gemeenten (Alphen-Chaam, Baarle Nassau en Gilze Rijen) hebben een aanbesteding geplaatst voor een 11 km lange fietsallee tussen  Ulvenhout en het “Bels Lijntje” in Alphen. De opdrachtgevers zijn de Gemeente Alphen-Chaam en Gilze-Rijen. De werkzaamheden betreffen de aanleg van een fietsallee in asfaltverharding in de Chaamse Bossen in gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen. […]

Renovatie/verbouw Johannes Fontanus College Barneveld

Het Johannes Fontanus College in Barneveld heeft een aanbesteding geplaatst voor de renovatie en verbouwing van het Schoolgebouw in Barneveld.  De aan te besteden opdracht omvat de volgende werkzaamheden: De bouwkundige realisatie van het scholencomplex (perceel 1); De realisatie van nieuwe installaties voor het gehele gebouw (perceel 2). Perceel 3, betreffende het ontwerp, directievoering en […]

Meerjarige instandhoudig havens Westerschelde

Deze aanbesteding betreft het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van havens ( voornamelijk Terneuzen en Vlissingen aan de Westerschelde in de vorm van een prestatiecontract.. De opdrachtnemer dient in hoofdzaak de volgende werkzaamheden te verrichten: Werkzaamheden betreffen in hoofdzaak: Uitvoeren survey / lodingen Opstellen baggerplannen Uitvoeren baggerwerkzaamheden Verspreiden van […]

Bouwteamopdracht Herontwikkeling Fruitweg 17 Den Haag

De gemeente Den Haag is voornemens om het huidige pand aan de Fruitweg 17 te herontwikkelen. Op basis van het PvE en het VO, zoals dat momenteel wordt opgesteld,  dient een integraal Uitvoeringsgereed Ontwerp gemaakt te worden en moeten de werkzaamheden uitgevoerd worden. Uitgangspunt hierbij is om een bouwteamproces te doorlopen o.b.v. de UAV, waarbij […]

Reconstructie route A2 – Haven – Poort van Stein

De gemeente Stein heeft een aanbesteding geplaatst voor de reconstructie route A2 – Haven – Poort van Stein. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: Reconstructie van de Heidekampweg en Nieuwe Postbaan De aanleg van 5 nieuwe rotondes De aanleg van een snelfietspad. Heidekampweg en Nieuwe Postbaan zijn de poorten naar de Steinse bedrijventerreinen Paalweg, Haven […]

Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 gepubliceerd

AKRO Consult heeft afgelopen 5 oktober de Reiswijzer gebiedsontwikkeling 2019 gepubliceerd. In de Reiswijzer net als andere jaren een duidelijke kijk op aanbesteden bij gebiedsontwikkeling. De reiswijzer is samengesteld met medewerking van Bouwend Nederland, Het Ministerie van Binnenlandse Zaken,  de NEPROM en de VNG, met een inleiding van Kasja Ollongren. Ollongren mocht het inleidende voorwoord […]