Nieuwbouw Dongemond College te Raamsdonkveer

De nieuwbouw voor het Dongemond College in Raamsdonksveer betreft een nieuwbouw onderwijsgebouw van ca. 2.000 m2 verdeeld over twee bouwlagen en een half verdiepte kelder. In het ontwerp zijn meerdere leslokalen, een aula en een collegezaal opgenomen. Ook is de benodigde aandacht voor duurzaamheid door de uitganspunten van frisse scholen klasse B, all-electric, een epc […]

Provincie Friesland plaatst aanbesteding voor N358 de Skieding Fase 1

Deze aanbesteding betreft het traject Blauwforleat-Friesepalen op de N358. Het wegvak vormt onderdeel van de provinciale weg N358 Blauforleat – Frieschepalen/A7. Deze weg is gecategoriseerd als een gebiedsontsluitingsweg (GOW). De weg kenmerkt zich door veel bebouwing vlak langs de weg met veel perceelaansluitingen direct op de weg. Doordat de rest van de route is opgewaardeerd is […]

KNMI meetmast krijgt nieuwe tuien

VolkerWessels Telecom gaat tussen 24 juni en 30 september de tuien van de meetmast in Cabauw, ook bekend als de snuffelpaal, vervangen. De mast registreert naast metrologische gegevens ook atmosferische processen en broeikasgassen met hoge precisie. Dat doet het sinds 1973. De kabels (tuien) die de mast overeind houden zijn aan het einde van hun […]

Zwembad en IJshal soap gaat verder met marktconsultatie

Deze marktconsultatie is een informatieve ronde die vooruitloopt op de hernieuwde inrichting van de aanbesteding van het binnenzwembad en ijshal De Vliet in Leiden. Doel hiervan is om met behulp van de markt het project te kunnen optimaliseren en voldoende inzicht te krijgen in de belangrijkste uitgangspunten voor de hernieuwde aanbesteding van dit project. Zodoende […]

Bouwrijp maken Groenewei, Meerstad gegund aan Bouwhuis

Het bouwrijp maken van het woongebied Groenewei in Meerstad is gegund aan Bouwhuis aannemingsmaatschappij “Bouwmij” B.V. uit Beerzerveld. Er waren maar liefst 15 inschrijvers voor deze opdracht met een waarde van € 1.899.990,-. Zie ook Aanbesteding bouwrijp maken Groene Wei Meerstad  

Derde brug Urk eindelijk aanbesteed

Oorspronkelijk was bedoeld dat de aanbesteding al in januari zou zijn, zie hiervoor ons eerdere bericht Aanbesteding derde brug Urk in januari 2019, maar het is juni geworden. Het gaat om een nieuwe verbinding over de Urkervaart gerealiseerd voor het wegverkeer, de ‘beweegbare verkeersbrug Schokkerhoek’ die de nieuwe woonwijk Schokkerhoek moet ontsluiten. De aanbesteding omvat onder andere […]

Nieuwbouw basisschool “De Wegwijzer” Haarlem aanbesteed

De huidige basisschool de Wegwijzer is gelegen aan de Stalpaertstraat in de wijk Ovedie in Alkmaar en is aan vervanging toe. In het huidige pand is naast basisschool de Wegwijzer ook Kinderopvang SKOA (Stichting Kinderopvang Alkmaar )gevestigd. SKOA draagt zorg voor de dagopvang van kinderen van 0 tot 4 jaar en de naschoolse opvang van […]

Bestorting ontgrondingskuilen Oosterscheldekering aanbesteed

De bodem voor en achter de Oosterscheldekering wordt 600 tot 700 meter aan beide zijden tegen erosie beschermd door een bodembescherming van onder andere blokkenmatten. Aan beide zijden van de Oosterscheldekering ontstaan ontgrondingskuilen achter de randen van de bestaande bodembescherming. Om er voor te zorgen dat de bodembescherming zijn huidige functie adequaat kan blijven vervullen […]

Dijkversterking Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) aanbesteed

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard start de aanbesteding van het werk dat nodig is om de dijk langs de Hollandsche IJssel tussen Gouderak en Krimpen aan den IJssel te laten voldoen aan de normen voor een veilige waterkering. De aanbesteding is op 14 juni gepubliceerd op TenderNed. Op vrijdag 21 juni 2019 vindt […]

Aanbesteding van grootschalige vervanging Buitenverlichting Borne

De gemeente Borne heeft een aanbesteding geplaatst voor de grootschalige vervanging openbare buitenverlichting  inclusief beheer en onderhoud. De Opdracht omvat de vervanging en verduurzaming van alle conventionele openbare buitenverlichting binnen de gemeente Borne (en optioneel de binnen de gemeente aanwezige conventionele openbare buitenverlichting van Welbions), alsmede het beheer en onderhoud van het gehele OVL-Areaal en mogelijk […]

Rotondes Provincialeweg en herinrichting Berkhouterweg gegund aan BAM Infra

De gemeente Hoorn heeft de opdracht tot herinrichting van twee rotondes op de provinciale weg en de herinrichting van de Berkhouterweg gegund aan BAM Infra uit Gouda. De waarde van de opdracht is € 5.175.000,-. BAM Infra was de enige inschrijver op deze opdracht die aanvangt op 26 augustus 2019. Bron: Tenderned, 13 juni 2019

Aanbesteding ijsbaan en zwembad Leiden mislukt!

In een brief aan de gemeenteraad hebben burgemeester en wethouders van Leiden de raadsleden geïnformeerd over het mislukken van de aanbesteding van het zwembad met ijsbaan van 250 meter. Er waren geen inschrijvingen ontvangen.  Volgens de aanbestedende dienst om twee redenen. Capaciteit bij de bouwers en het enorme risico bij een dergelijk groot project als […]