Aanbesteding Zwembad Arnhem stopgezet

De gemeente Arnhem heeft de aanbesteding voor de nieuwbouw van zwembad Valkenhuizen stopgezet. De twee overgebleven aannemers hebben een prijs geboden die 30% boven het beschikbare bouwbudget zit. Het college gaat nu in onderhandeling met de twee overgebleven partijen om te kijken of er nog bespaard kan worden op de kosten. Voor de huidige gebruikers […]

Uitslag A9 bekend voor de zomer van 2019

Van een groot project om de A9 te verbreden tussen Amsterdam en Amstelveen, wordt de uitslag verwacht in de zomer van 2019. Dat blijkt uit een weblogbericht van Rijkswaterstaat. De aanbesteding van het SAA-project A9 Badhoevedorp – Holendrecht (A9BAHO) duurt ongeveer anderhalf jaar. De dialoogfase van het project A9BAHO is op 5 april 2018 officieel van start gegaan. Bernard […]

RWS gunt beheer Eemskanaal aan Dynniq-Heijmans

Rijkswaterstaat heeft het voornemen om de uitvoering van het beheer en onderhoud van de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl te gunnen aan de combinatie Dynniq-Heijmans. Deze combinatie gaat in de periode 2019-2023 het beheer en onderhoud uitvoeren van het Prinses Margrietkanaal (Friesland), het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal (Groningen) waaruit de hoofdvaarweg bestaat. De hoofdvaarweg verbindt […]

Provast Heijmans wint aanbesteding voor de nieuwe Kuip

Stadion Feijenoord en de gemeente Rotterdam hebben na een intensief en zorgvuldig selectietraject gezamenlijk besloten exclusieve vervolggesprekken te voeren met een ontwikkelconsortium van het Haagse Provast, Heijmans uit Rosmalen en Syntrus Achmea over de gebiedsontwikkeling Feyenoord City. De activiteiten van het ontwikkelconsortium omvatten het verwerven van de benodigde gronden, het bouwrijp maken, het aanleggen van […]

Hoe Levvel wint op prijs: beknibbelen op de onderaannemer

Er is een uitspraak gepubliceerd over een geschil met de onderaannemers en Levvel, het consortium van BAM en Van Oord, dat de order voor de Afsluitdijk won. Daaruit blijkt hoe het voor Levvel mogelijk was om zo goedkoop in te schrijven voor het project Afsluitdijk. Het prijsverschil blijkt hoofdzakelijk afgewenteld op de onderaannemer Bosch Rexroth uit […]

Miljoenen Budgetoverschrijding Zaanbrug geheim gehouden

De gemeente Zaanstad heeft een budgettekort voor de Zaanbrug. Daarvoor moet er extra geld worden bijgelegd maar hoeveel, dat is alleen belegd in geheime notities. Tot die geheimhouding is besloten in de raadsvergadering van 25 juni 2018. Die stukken zijn niet voor oppositiepartij POV beschikbaar. De totale bijdrage van de gemeente Zaanstad wordt 6,5 miljoen. […]

“Ruzie over renovatie Valkenburgerstraat”

Er is ruzie over de renovatie van de Valkenburgerstraat in Berg en Terblijt. Dat concludeert tenminste TV Valkenburg uit de vragen beantwoording naar aanleiding van de Kadernota 2018. Het startstein is 31 maart 2018 al gegeven. Maar er is nog niets in gang gezet. Samen met aannemer Plum Infra uit Kerkrade onthulde wethouder Carlo Vankan […]

Aanbesteding Stationsproject Groningen duurder

Het project Groningen Spoorzone valt duurder uit dan begroot. Dat blijkt uit een brief van Gedeputeerde Staten aan de Provincie Groningen. Dat heeft te maken met “gewijzigde marktomstandigheden”. Volgens de GS van Groningen is een snelle kentering in de bouwsector gaande. “Nu het economisch weer goed gaat en er heel veel (spoor)werk op de markt komt, […]

Aanbesteding sportcomplex Haamen gestaakt: te hoge inschrijvingen

Ee nmeervoudig onderhandse aanbesteding in De Haamen in de gemeente Beek in Limburg, voor de verbouwing van een sportcomplex is stopgezet. De verbouwing is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het bedrag waarmee op de aanbesteding werd ingeschreven, waas 2x zo groot als het budget dat ervoor was uitgetrokken door de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft, zo bericht […]

Beenen wint renovatie Koningsbrug Harlingen

Als onderdeel van het project N31 Harlingen wordt de Koningsbrug gerenoveerd. Er zijn vijf MKB-bedrijven uit de regio uitgenodigd tot het doen van een inschrijving. Beenen BV Heerenveen is als partij geselecteerd. De Koningsbrug loopt over het Van Harinxmakanaal, een belangrijke vaarwegverbinding tussen Harlingen en Leeuwarden. De Koningsbrug is een beweegbare brug die elektrisch wordt […]

Rijksvastgoed houdt Marktconsultatie koepel Breda

Het Rijksvastgoedbedrijf presenteerde 6 juni 2018 ontwerp-“denkrichtingen” voor de koepelgevangenis in Breda, op de vastgoedbeurs Provada in de RAI Amsterdam. Daarmee werd een marktconsultatie voor de renovatie ervan geopend. Het Rijksvastgoedbedrijf kondigde na afloop van de presentatie een marktconsultatie voor geopend, die zou aanvankelijk dit najaar moeten worden gehouden. Daarmee moet “input”worden opgehaald voor mogelijke […]

Overijssel start aanbesteding Vechtdal Verbinding

De provincie Overijssel is gisteren gestart met de aanbesteding van de Vechtdal Verbinding, het grootste infrastructurele project van de provincie. Vijf aannemers, die in een eerdere selectiefase aan alle eisen bleken te voldoen, zijn uitgenodigd om de komende maanden een aanbieding uit te werken voor de opwaardering van de N340 van Zwolle naar Ommen, de […]