Financiering TenderNed is geen staatssteun

Aanbestedingskalender, Negometrix en CTM, allen commerciële uitgevers van overheidsopdrachten, hebben een rechtszaak verloren bij de Europese Unie over de staatssteun aan Tenderned.  Al voordat het van rechtswege verplicht werd TenderNed te gebruiken, publiceerden zij overheidsopdrachten op commerciële basis. Met de verplichte publicatie van overheidsopdrachten op het TenderNed platform is er volgens de aanbieders sprake van […]

Bedrijfsdossier en Relaties zijn vervallen in TenderNed

Vanaf woensdag 27 november 2019 hebben ondernemers geen toegang meer tot het bedrijfsdossier. Een aanvullende functionaliteit hierop, het aangaan van relaties met andere ondernemers binnen Tenderned, is ook verwijderd. Ondernemers kunnen vanaf gisteren niet alleen niet in het eigen bedrijfsdossier maar ook niet bij de rapportages van andere onderneming(en) waar een relatie mee aangegaan is. […]

Tenderned release met nieuw scherm voor ondernemers

Deze release zijn er voor ondernemers 2 schermen vernieuwd: het aanmelden voor een aanbesteding en het wijzigen van organisatiegegevens. Verder is er een ‘voortgangsbalk’ toegevoegd en kunnen ondernemers bij een kosten- of prijscriterium weer een getal lager dan één invullen. Ondernemers kunnen daarnaast nu ook bij hun organisatiegegevens nu eenvoudiger NUTS- en CPV-codes selecteren. Dit […]

TenderNed niet te bekijken via Internet Explorer

TenderNed is niet goed te bekijken via Internet Explorer. Daarom raadt TenderNed aan een andere browser te gebruiken. Internet Explorer 11 is in 2013 uitgebracht en wordt al lange tijd niet meer ondersteund door eigenaar Microsoft. Het gebruik van de browser loopt dan ook hard terug. Microsoft adviseert inmiddels zelfs om Explorer niet meer als […]

TenderNed is down

TenderNed iswas down, volgens ons eigen checken en andere meldingen op TenderNed de gehele Pinksteren. Wellicht is het dan ook vanwege de Pinksteren dat er ook geen melding van is gegeven, door TenderNed zelf. Als het niet kabinetsbeleid is dat op de feestdag niet gewerkt moet worden maar de uitstorting van de Heilige Geest over […]

PIANOo: Overheid publiceert meer gunningen

PIANOo heeft een nieuw overzicht Aanbesteden Nederland 2016-2018 gepubliceerd aan de hand van gegevens van TenderNed. Daaruit blijkt onder meer; dat de groei van het aantal gunningen sterker is dan de groei van het aantal opdrachten, Verder constateert PIANOo geen toename van het gebruik onderhandelingsprocedures. De helft van de opdrachten op TenderNed is afkomstig van […]

Delft besteed publicatie Stadskrant aan

De gemeente Delft heeft een aanbesteding geplaatst voor het publiceren van de Stadskrant, opgenomen in de Delftse Post. Sinds 2012 publiceert de gemeente haar bekendmakingen ook on-line maar de papieren krant blijft volgens een artikel in het AD populair bij ca 52 % van de Delftenaren. Het gaat bij de stadskrant om ongeveer 120 pagina’s […]

Aantal gegadigden voortaan niet meer zichtbaar

TenderNed berichtte in het gunningsbericht hoe veel gegadigden er zijn in de aanbesteding. Ondernemers die worden uitgenodigd voor een niet-openbare procedure, kunnen voortaan niet meer zien hoeveel gegadigden er zijn mee-uitgenodigd in deze aanbesteding. Het gaat daarbij om gegadigden en niet inschrijvers. Het zijn de ondernemingen die naast de bewuste ondernemer bij een niet-openbare procedure […]

Betaal voor wat u leest

  Geachte overheidsinkoper, Het eerste wat een burger doet als hij thuis moet bezuinigen, verschilt niet veel van op het werk: de abonnementen eruit. Readers Digest? ECI Boekenclub? Helaas Pindakaas. En als het eenmaal opgezegd is, koop je het nooit meer terug. Logisch, want het is dan niet meer zo goed als het was. En […]

Alblasserdam lanceert “aanbestedingswebsite” maar is slordig met privacy

Tenderned is een verzamelbak voor alle aanbestedingen en in een zwembad vol informatie kun je gemakkelijk verzuipen, zo zal Ondernemingsfonds Alblasserdam en gemeente Alblasserdam gedacht hebben bij het idee voor deze website. Het doel is tweeledig en zelfs meer dan dat. Lokale aanbestedende diensten hebben nu een handig overzicht van alle lokale bedrijven die ze […]

RDW gunt Head Office NL 3 magazines

Head Office NL in Hoofddorp heeft de aanbesteding voor drie magazines van de RDW (Rijksdienst voor het wegverkeer) gewonnen. Het content marketingbureau won van vijf andere bureaus, op creativiteit, strategische onderbouwing en prijs. Het RDW geeft drie magazines uit: RDWijzer, een halfjaarlijks magazine voor alle organisaties en ondernemingen in de mobiliteitsketen; APK-keurmeester, een kwartaalmagazine voor […]

Aanbesteding Stichting Waternet voor communicatie campagnes

Het doel van deze aanbesteding is het sluiten van een raamovereenkomst met 3 (drie) reclamebureaus om de komende jaren (Waternet wil een raamovereenkomst afsluiten voor 4 + 2×1 jaar) gezamenlijk Waternets reclamecampagnes uit te zetten. Om tot de keuze te komen, gaat Waternet via deze aanbesteding een voorselectie maken van 5 bureaus, om daarna via […]