Drempelbedragen – Aanbestedingsnieuws

Drempelbedragen

Afgelopen 11 november 2021 zijn de nieuwe Europese drempelbedragen bekend gemaakt voor de komende twee jaar 22/23. Die Europese drempelbedragen zijn niet alle relevante drempelbedragen. In de Gids Proportionaliteit worden normen gegeven voor onderdrempelige opdrachten, welke type procedure bij welke onderdrempelige opdracht past. Dat zijn de stoplicht-afbeeldingen, het enige stukje wetgeving in Nederland dat in kleur is gesteld. Hieronder vindt u alle relevante artikelen. Via deze pagina willen wij u maximaal up to date houden, wat er speelt met drempelbedragen, en zullen we de nieuwe drempelbedragen zo snel mogelijk aankondigen.

Zo heeft u alle relevante Drempelbedragen bij elkaar.

Europees

 

2024-2025 Diensten /leveringen Werken Concessies
Defensie 443 000 5 538 000 
Speciale Sectoren 443 000 5 538 000
Centrale Overheid 143 000 * 5 538 000  
Decentrale overheid 221 000 * 5 538 000
Concessies 5 538 000
* = ook prijsvragen

 

2022-2023 Diensten /leveringen Werken Concessies
Defensie 431 000 5 382 000 
Speciale Sectoren 431 000 5 382 000 
Centrale Overheid 140 000 * 5 382 000 
Decentrale overheid 215 000 * 5 382 000 
Concessies 5 382 000
* = ook prijsvragen

 

2021-2022 Diensten /leveringen Werken Concessies
Defensie  428 000 5 350 000 
Speciale Sectoren  428.000 5 350 000 
Centrale Overheid 139 000 * 5 350 000 
Decentrale overheid 214 000 * 5 350 000 
Concessies 5 350.000
* = ook prijsvragen

 

Opdrachten voor werken en concessieovereenkomsten bijvoorbeeld moeten vanaf 1 januari 2022 worden aanbesteed vanaf €5.382.000 tot december 2021 nog worden aanbesteed vanaf € 5.350.000,- Europees worden aanbesteed, dit was in 2019 € 5.548.000,-.

Voor opdrachten voor leveringen en diensten vanaf 1 januari 2022 worden aanbesteed bij  €140.000 en gold vanaf 1 januari 2020 tot 31 december 2021 een drempelbedrag van € 139.000,- (centrale overheid), dit was in 2019  € 144.000,- en voor lagere overheidsorganisaties: waterschappen, gemeenten en provincies € 214.000,- (decentrale overheden), dit was in 2019 € 221.000,-.

De drempelbedragen voor concessies kennen een vergelijkbare daling. Concessieovereenkomsten voor (openbare) werken wordt € 5.350.000,- (in 2019 nog € 5.548.000,-)
dienstenconcessies wordt € 5.350.000,- (in 2019 nog € 5.548.000,-)

Nationale drempelbedragen uit de Gids Prorportionaliteit:

 

 

 

 

Europese drempelbedragen per 1 januari 2020 omlaag

Onderzoek Gids Proportionaliteit meervoudig onderhands aanbesteed

Wijziging Gids Proportionaliteit voor tenderkosten

Verslag moties schrijfgroep Gids Proportionaliteit gepubliceerd

Overige berichten

Waarom ligt de drempelwaarde voor aanbestedingen niet op 400 miljoen?

Minister Plasterk: summiere motivering onderdrempelige opdrachten verplicht

CDA pleit voor verhoging drempelwaarden aanbestedingen bij WTO

EU Commissie voor de Regio’s wil verplicht duurzaam aanbesteden boven de drempel

Weekendspecial: Vaagheid, clusteren en splitsen en drempelwaarden