Herinrichting IND Ter Apel

Het IND-complex in Ter Apel bestaat uit meerdere met elkaar verbonden gebouwen. De hoofdgebouwen zijn de gebouwdelen Ivory (opgeleverd in 1997), Ebony (opgeleverd in 2001) en het entreegebouw (opgeleverd in 2015). In het entreegebouw bevindt zich de entree voor vreemdelingen evenals de functies die de eerste stappen in het aanmeldproces ondersteunen. De vervolgstappen in het aanmeldproces zullen plaatsvinden […]

Aanbesteding Exploitatie Utrechtse Zwembaden gestopt en opnieuw aanbesteed

De aanbesteding exploitatie Utrechtse zwembaden zie ook Exploitatiedienstverlening Utrechtse zwembaden is stopgezet om dat er aanpassingen aan de documenten zijn gedaan door inschrijvers waardoor het niet mogelijk is om de aanbestedingsprocedure voort te zetten omdat er hierdoor geen geldige inschrijvingen meer over waren. Er zal een nieuwe aanbesteding gestart worden met als titel ‘Exploitatiedienstverlening Utrechtse zwembaden’, publicatie […]

Europese Commissie gunt Altares Dun & Bradstreet databeheer

De Europese Commissie heeft een opdracht voor  databeheer gegund aan Altares Dun&Bradstreet. De overeenkomst geldt voor een periode van vier jaar en biedt de Commissie en de daaronder vallende instanties de mogelijkheid om aan de hand van de database van Altares Dun & Bradstreet met gegevens van meer dan 370 miljoen bedrijven secure analyses te maken […]

Levering camera’s voor nummerplaat herkenning

Ter vervanging van de huidige camera’s voor nummerplaat herkenning (ANPR-automatic numberplate recognition) en een uitbreiding hierop heeft de Politie een aanbesteding geplaatst voor de levering , installatie, onderhoud en (voor de vaste en mobiele ANPRStatische (tijdelijke) camera’s) technisch beheer door middel van monitoring van ANPRcamera’s voor alle ANPR-toepassingen. De opdracht is verdeeld in twee percelen. […]

afvalinzameling Veiligheidsregio Limburg-Noord

Binnen het verzorgingsgebied van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)  heeft de laatste jaren een regionalisering van de brandweerkazernes plaatsgevonden, waarbij de gemeenten het gebruik – en in een aantal gevallen ook de eigendom – van de brandweerkazernes hebben overgedragen aan de VRLN. Met deze overheveling is ook (voor een groot gedeelte) het beheer en onderhoud van die kazernes […]

Integraal ontwerpteam Open Club Klimmen Voerendaal

De gemeente Voerendaal wil geïnteresseerde partijen uitnodigen om een aanvraag tot deelname aan het integraal ontwerpteam voor “Open Club Klimmen” (OCK) in te dienen. Vanuit het voortraject is uitdrukkelijk bepaald dat de aanvraag tot deelneming zich richt op één integrale ontwerpopdracht als geheel van gebouw, terrein en overige adviesdisciplines en daarmee ook als één integrale […]

Nieuwe aanbesteding warme dranken RUG

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG), opdrachtgever in deze aanbesteding, heeft een lopende raamovereenkomst voor warme dranken. De RUG is voornemens om een nieuwe (raam)overeenkomst te sluiten voor warme dranken die voldoet aan de gestelde eisen in deze aanbesteding. De Europese aanbesteding geldt voor de gehele RUG.  De vorige aanbesteding Warme dranken van de RUG is op 7 […]

Vervanging Roltrappen Jaarbeursplein Utrecht

Eind 2012 zijn vier roltrappen (twee omhoog, twee omlaag) in gebruik genomen. De roltrappen hebben als doel een prettige loopverbinding tussen het Jaarbeursplein en het Stationsplein West te faciliteren. Vanaf het Stationsplein West is voor veel gebruikers de volgende bestemming de Stationshal van Utrecht Centraal (zie figuur hieronder). Veel bus/of treinreizigers maken gebruik van deze voorziening. Daarnaast staan […]

Oplossing Kaartverkoop voor Nationale Opera & Ballet

De Aanbesteding “Oplossing Kaartverkoop voor voorstellingen van Nationale Opera & Ballet en hieraan gekoppelde diensten” is opgebouwd uit twee aparte Percelen die onafhankelijk van elkaar gegund worden: Perceel 1 – Verwerving van een Backend Oplossing Kaartverkoop Perceel 2 – Verwerving van een Frontend Oplossing Kaartverkoop Het huidige systeem (AudienceView) loopt tegen het einde van de technische levensduur […]

Onkruidbeheer op Verhardingen Gemeente Halderberge

De gemeente Halderberge heeft een aanbesteding geplaatst met als doel te komen tot overeenkomsten met 2 of 3 aanbieders. De aanbesteding     ” De bestrijding van onkruiden op verhardingen ( elementen )” is verdeeld in 3 percelen, te weten: Perceel 1: Onkruidbeheer op verhardingen Hoeven en Bosschenhoofd Perceel 2: Onkruidbeheer op verhardingen Oudenbosch Perceel […]

Ondermaatse aanbesteding schoonmaakonderhoud Hattem

Het primaire doel van deze aanbestedingsprocedure is het contracteren van een professionele leverancier voor schoonmaakdienstverlening. Daarbij heeft Gemeente Hattem de volgende subdoelen gesteld: Het verhogen van de kwaliteit van schoonmaakdienstverlening. Momenteel is zij ontevreden over de kwaliteit. De belangrijkste aandachtspunten in de huidige situatie zijn: planning, uitvoering, oplevering en verslaglegging van laagfrequente werkzaamheden. Van de nieuw te […]

Beheer en onderhoud E+W Haagse markten

De gemeente Den Haag heeft een aantal markten ingesteld. Verreweg de meest bekende en grootste daarvan is de Haagse Markt. De Haagse markt is een van de grotere openlucht markten van Europa. Het gehele marktterrein is in 2014/2015 fysiek heringericht, zowel bouwkundig als installatietechnisch. Na de herinrichting bestaat de markt uit ruim 500 standplaatsen waarvan […]