Tender voor ZOHO Rotterdam geplaatst

Het Zomerhofkwartier (ZOHO) krijgt een doorontwikkeling. Woningcorporatie Havensteder zoekt samen met gemeente Rotterdam een ontwikkelaar. Hierbij moet er ruimte zijn voor woningen, zowel sociale huur als koop, en creatief ondernemerschap. Het Zomerhofkwartier is een binnenstedelijk, kleinschalig bedrijventerrein in de wijk Agniesebuurt. Het gebied grenst aan de binnenstad (Pompenburg) en de stadswijken van Rotterdam-Noord. De locatie […]

EA Actualisatie BHV-plannen NS stations

Er is door de NS-groep een Europese aanbesteding gestart voor de totstandkoming van één opdracht om de bestaande  BHV-plannen op NS-stations te actualiseren en ontruimingstrainingen te organiseren op NS- stations, zodanig dat de BHV en ontruimingskennis en – kunde voor de betreffende stations op een zodanig niveau is dat bij calamiteiten op adequate wijze kan worden […]

Proef 10-minuten bus Alphen-Schiphol gestaakt

Na drie weken is de proef om een bus op lijn 470 Alphen – Schiphol iedere tien minuten een bus te laten vertrekken gestaakt. De proef was gestart op 19 november en was bedoeld om het effect van opstoppingen, waarmee deze buslijn vaak te maken krijgt tegen te gaan. Door de opstoppingen liepen de bussen […]

Verwerking (grof) afvalstromen Maasland gegund aan Baetsen

De afvalverwerking en verwerking van grof restafval met uitzondering van de verwerking van matrassen afkomstig van de millieuparken in het Maaslandgebied komt vanaf 1 januari 2019 in handen van Baetsen Containers BV, gevestigd in Veldhoven. De aanbesteding bestond uit 5 percelen. De verwerking van grof restafval afkomstig van milieupark Roggel. De verwerking van matrassen afkomstig […]

CBG en Stichting Kijksluiter gaan samenwerken

Medicijnautoriteit CBG en Stichting Kijksluiter gaan samenwerken aan begrijpelijke medicijninformatie. Daarvoor is vandaag bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een overeenkomst getekend. De huidige papieren bijsluiters van medicijnen zijn vaak moeilijk te begrijpen voor mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven. Of moeite hebben met de Nederlandse taal. Daarom wil het […]

Planning douanecontrole naar Ordina

Ordina gaat voor de Belastingdienst een automatiseringsoplossing leveren voor het plannen van douanecontroles. Met dit omvangrijke project- en beheercontract is Ordina de komende acht jaar een belangrijke partner van de Belastingdienst. Ordina zal, op basis van planningssoftware van Quintiq, onderdeel van Dassault Systèmes, de planningsoplossing voor de Douane configureren, implementeren en beheren, inclusief verandermanagement en […]

35 koffie automaten BZK gegund aan Douwe Egberts

Douwe Egberts heeft de opdracht betreft het leveren, gebruiksklaar installeren, technisch onderhouden en dagelijks verzorgen van 35 warme drankenautomaten, alsmede het leveren van alle voor deze warme drankenautomaten benodigde ingrediënten en bekers t.b.v. de aanbestedende dienst voornamelijk in Zoetermeer. De verwachting is dat er in 2020 nog 9 extra drankenautomaten nodig zijn. Het type automaat dat […]

Aanbesteding Stichting Waternet voor communicatie campagnes

Het doel van deze aanbesteding is het sluiten van een raamovereenkomst met 3 (drie) reclamebureaus om de komende jaren (Waternet wil een raamovereenkomst afsluiten voor 4 + 2×1 jaar) gezamenlijk Waternets reclamecampagnes uit te zetten. Om tot de keuze te komen, gaat Waternet via deze aanbesteding een voorselectie maken van 5 bureaus, om daarna via […]

Bloemen gegund aan Topgeschenken en De Roos

De gezamelijke aanbesteding ( raamovereenkomst) voor bloemen van ROC Amsterdam, VOvA en ROC Flevoland is gegund aan twee van de vier inschrijvende partijen en wel Topgeschenken.nl in Nieuw-Vennep en De Roos in Amsterdam. De verkorte opdracht luidde:  Het leveren van bloemen, boeketten en bloemstukken ten behoeve van alle gelegenheden (jubileum, verjaardagen, diploma uitreikingen en dergelijke) ten […]

Aanbesteding voor logistieke hub Den Haag gepubliceerd

Vandaag heeft de Rijksoverheid, samen met de gemeente Den Haag en een aantal publieke en private partijen de aanbesteding gepubliceerd voor een Logistieke Hub dienstverlening in de regio Den Haag. Een Logistieke Hub is een distributiepunt aan de rand van een stad, waar goederen worden aangevoerd, gebundeld en met emissievrij vervoer de stad in worden […]

Tolknet vindt aanbesteding UWV te karig

Tolknet is afgehaakt bij een aanbesteding van het UWV voor tolkdiensten van oktober 2018, om precies te zijn vooral bemiddeling, voorlichting en facturatie van tolkopdrachten. Een snorkvretervreter dus; een inkoop voor het inkopen van tolken. In totaal staan er 592 tolken ingeschreven bij Tolknet. Tolknet levert gebarentaal-tolken. Doven en slechthorenden hebben namelijk recht op een […]

B&W Dordrecht wil Dordtpas

Het college van B&W van Dordrecht wil een Dordtpas voor alle Dordtenaren. Een pas waarmee Dordtenaren straks gratis of met korting naar museum, bioscoop of theater kunnen. Een dagje uit met de waterbus, naar het zwembad of lid worden van een sportclub moet ook tot de mogelijkheden behoren.. Het college is ervan overtuigd dat deze pas, […]