CIM Solutions wint ICT Inhuur van IND en COA

De diensten IND, (Immigratie- en Naturalisatiedienst), DTV (Dienst Terugkeer & Vertrek) en COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) (IND/DT&V/COA) hebben een openbare aanbesteding, een raamovereenkomst gegund aan de combinatie CIMSOLUTIONS samen met SLTN IT Professionals en Verdonck, Klooster & Associates (VKA) op het gebied van tijdelijke ICT Inhuur. De aanbesteding is uitgezet door het inkoopcentrum (IUC) van […]

Aanbesteding geplaatst voor interieur Schoenenmuseum Waalwijk

Het vroegere schoenenmuseum is al bijna 2 jaar dicht, in 2021 zou het nieuwe schoenenmuseum moeten openen en volgens het bestuur in het  Brabants Dagblad ligt alles op schema, ondanks het in afgelopen augustus opstappen van één der bestuursleden. De aanbesteding die nu geplaatst is heeft als doel binnen de projectplanning en binnen het beschikbare […]

Defensie gunt Rentokil Initial opdracht

Van invallende Russen hebben ze niet zo last bij Defensie, maar die verrekte vliegen is toch een heel ander verhaal, die haal je met een F16 niet zomaar uit de lucht. Daarom had Defensie een aanbesteding geplaatst voor bestrijdingsmiddelen en vliegenlampen. De opdracht omvat het leveren van diverse middelen ter preventie van ongedierte uitgevoerd door het […]

Aanbesteding geplaatst postbezorging gemeente Tilburg

Op jaarbasis wordt er door de gemeente Tilburg circa 1,2 miljoen poststukken ter bezorging aangeboden. Het overgrote deel daarvan heeft een bestemming binnen de gemeente. De uitgaande post van de gemeente bestaat voor 95% uit enveloppen en andere poststukken die minder dan 50 gram per stuk wegen. Gelijksoortige post wordt gebundeld aangeleverd. Dit betreft ongeveer […]

Onderhoud Installaties SPO Utrecht gegund aan TES Prinsenbeek

Het onderhoud van de elektrotechnische en beveiligingsinstallaties ( Brandmeld-, ontruimings- en inbraakalarminstallatie, Noodverlichting voor SPO Utrecht is gegund aan TES Installatietechniek Service & Onderhoud B.V. in Prinsenbeek.  De  Totale waarde van het onderhoudscontract bedraagt €116 884,00 voor de beveiligingsinstallatie en €163 049,50 voor de elektrotechnische installatie. SPO Utrecht is het bestuur voor 36/35  openbare scholen in Utrecht. […]

Taalopleidingen belastingdienst naar Elycio

De aanbesteding voor klassikale taaltrainingen geplaatst door de belastingdienst is gewonnen door Elycio Talen (v/h Elsevier Talen).Met de Klassikale taaltrainingen wordt beoogd dat medewerkers van de deelnemende organisaties van de belastingdienst mondeling en schriftelijk effectief kunnen communiceren in een andere taal. De deelnemers worden verondersteld dit te doen in groepsverband door middel van klassikale begeleiding […]

Aanbesteding “Taxi voor iedereen” Borne Stopgezet

Het klonk nog zo mooi in december. Tubantia stond er vol van. “Borne werkt aan nieuwe vorm van taxivervoer.”De regiotaxi-Borne zou plaats maken voor ‘Taxi voor iedereen’. Daarnaast zou ‘Taxi voor iedereen’ het vervoer van en naar zorginstellingen en het leerlingenvervoer vervangen. https://www.tubantia.nl/borne/borne-werkt-aan-nieuwe-vorm-van-taxivervoer~a5565660/ Het klonk zo mooi, uit de aanbesteding zouden 2 vervoerders worden gekozen die […]

HTM ontslaat medewerkers om aanbesteding veiligheidsmedewerkers

De directie van het Haagse openbaar vervoerbedrijf HTM heeft afgelopen vrijdag bekend gemaakt per direct maatregelen te nemen tegen twee medewerkers van de afdeling Controle & Veiligheid. Het gaat om een aanbesteding voor veiligheidsdiensten, waarbij een contract gegund is voor 7 jaar. Nader onderzoek van Aanbestedingsnieuws wijst uit dat het om een miljoenencontract is gegaan, […]

Belastingdienst plaatst aanbesteding voor SaaS Producten-Dienstencatalogus

Met deze aanbesteding hoopt de Belastingdienst te komen tot een overeenkomst met één opdrachtnemer voor de levering en implementatie van een SaaS producten- dienstencatalogus bij de Belastingdienst, alsmede het technisch beheer en onderhoud daarop, hosting en additionele diensten. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 01-05-2019 waarbij de Producten- dienstencatalogus op 01-01-2020 operationeel in gebruik […]

Voertuigentransport Domeinen gegund aan Allianz (AWP services)

AWP- services NL ( Allianz Worldwide Partners) mag de komende jaren voor Domeinen Roerende Zaken het voertuigentransport gaan doen. AWP moet 24/7 in staat zijn om de gewenste dienstverlening uit te voeren en de voertuigen te vervoeren binnen de door  Domeinen Roerende Zaken (DRZ)  gestelde termijnen en eisen. Onder voertuigen wordt in deze aanbesteding verstaan: […]

Erasmus MC zoekt partij voor interne verhuizingen

Het Erasmus MC heeft in mei 2018 een volledige nieuwbouw in gebruik genomen. Vanaf deze periode zijn bijna alle panden in het centrum van Rotterdam gehuisvest. Per 1-6-2019 is het Erasmus MC op zoek naar een partij die het Erasmus MC kan faciliteren in onderstaande diensten: Het verzorgen van reguliere verhuisdiensten: kantoorwerkplekken, klinieken, laboratoria en […]

Nieuwe aanbesteding bosbeheer Tilburg

De gemeente Tilburg heeft op Tenderned een aanbesteding geplaatst voor het beheer van haar bossen. Het gaat om 26 bosgebieden, met in totaal zo’n 600 hectare bossen en heidegebied. Voor wie denkt dat het beheer van bossen wordt uitgevoerd door boswachters, nee. De gemeente Tilburg had het beheer en onderhoud van de Tilburgse bossen tot eind […]