Bouwmanagementbureau voor realisatie hoofdlocatie VR Brabant-Noord

De huisvestingsvisie van de Veiligheidsregio Brabant Noord (VRBN) , gaat uit van centralisering van kantoorwerkzaamheden. De visie gaat uit van één hoofdlocatie in ’s-Hertogenbosch en één nevenlocatie in de gemeente Landerd (post Zeeland), de overige brandweerposten zullen vooral als uitrukpost dienen. Naast kantoorwerkzaamheden zullen beide locaties ook dienen als werkplaats, logistiek centrum en opleidingslocatie. Hierbij staat bij de hoofdlocatie […]

Maaien bloemrijk gras 2020-2023 gemeente Hoorn

In de gemeente Hoorn wordt het kruidachtig gewas gemaaid van bermen van de rijbanen, fietspaden, walkanten en parken. We noemen dit ook ‘bloemrijk gras’. Het raamcontract is voor een periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2023.Met deze aanbesteding kiezen we één opdrachtnemer waarmee we een raamovereenkomst afsluiten conform de RAW-systematiek. De opdracht is niet […]

Onderhoud Bomen Gemeente Lansingerland

De opdracht “Onderhoud Bomen” bestaat in hoofdzaak uit de uitvoering van snoeiwerkzaamheden aan bomen en het digitaal muteren en/of registeren van de gegevens en/of uitgevoerde werkzaamheden. Het snoeien dient uitgevoerd te worden volgens het Handboek Bomen als vervolg op de resultaten vanuit de BoomVeiligheidsControle. Binnen de gemeente zijn aanwezig: circa 24.005 bomen. Elk jaar wordt ongeveer 1/3 van het bomenbezit geïnspecteerd, het snoeien […]

Onderhoud, reparatie en keuringen voertuigen, inventaris en bepakking VR Kennemerland

In september 2020 loopt de huidige overeenkomst die Veiligheidsregio Kennemerland ( Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en  Zandvoort heeft afgesloten af. Gezien de financiële omvang van de opdracht en het aflopende bestaande contract, is de aanbestedende dienst van plan met een openbare Europese aanbesteding nieuwe overeenkomsten af te sluiten. Het doel van deze aanbesteding is om per perceel een […]

Verzorging restauratieve voorzieningen Provincie Flevoland

Bij de provincie werken ruim 400 medewerkers, aangevuld met stagiaires en externe inhuur. In het provinciehuis zijn dagelijks gemiddeld circa 440 personen aanwezig. De provincie Flevoland is een organisatie in ontwikkeling en het aantal medewerkers kan fluctueren gedurende de contractperiode. De organisatie richt zich op het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. De vergadervoorzieningen worden benut door […]

Onderhoud speelplaatsen gemeente Westland

Het contract voor reinigen van de ondergronden liep tot 31 december 2019 en de werkzaamheden moeten voor dit seizoen opnieuw worden aanbesteed. Het contract voor het onderhoud loopt tot juli 2020. Het onderhoud van de ondergronden en toestellen en de reiniging van de ondergronden is momenteel in twee separate opdrachten opgenomen. De aan te besteden werkzaamheden sluiten qua […]

Gezamelijke aanbesteding RWS voor deel van haar bruggen

De provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat schrijven een gezamenlijke aanbesteding uit voor een deel van hun bruggen. Minimaal 6 beweegbare bruggen worden vervangen binnen één contract. De gemeente Amsterdam heeft al aangegeven dat ze zich graag aansluit bij dit traject. In de hoofdstad ligt een grote opgave voor het vervangen van bruggen en kademuren. De zogenoemde portfolioaanpak […]

Verwerking oud papier en karton

Deze aanbesteding is een gezamenlijke aanbesteding van OMRIN en AREA. OMRIN zamelt afval in voor 180.000 inwoners van 16 Friese en drie Groningse gemeenten en 3000 bedrijven. De verwerking van het afval doet OMRIN  voor 800.000 inwoners en vele bedrijven. AREA is een fusiebedrijf gevormd uit de afdelingen reiniging van Coevorden, Emmen en Hoogeveen. De […]

Aanbesteding Verkiezing ‘Meest toegankelijke gemeente 2021’

De VNG heeft op 19 maart 2020 de aanbesteding ‘Verkiezing Meest toegankelijke gemeente van Nederland 2021’ aangeboden aan de markt. Deze aanbesteding valt binnen het VNG-project Iedereen doet mee! Het projectteam Iedereen doet mee! ondersteunt gemeenten bij de implementatie van het VN-verdrag Handicap door te informeren, te inspireren en kennis te delen, zie www.vng.nl/iedereen-doet-mee De […]

Onderhoud en herinrichting speelplekken Lansingerland

De aanleiding van deze aanbestedingsprocedure is dat: onderhoud en herinrichting van speelplekken gewenst is; gemeente Lansingerland dit in concurrentie wenst aan te besteden aanbesteden. De opdracht “Onderhoud en Herinrichting Speelplekken” bestaat in hoofdzaak uit de uitvoering van: het cyclisch onderhoud aan speeltoestellen; specialistisch onderhoud aan speelondergronden; reparatie van speeltoestellen en speelondergronden aan de hand van […]

Basismobiliteit Noord-Veluwe touringcarvervoer

Het doel van deze aanbesteding is het inkopen van benodigde vervoercapaciteit (voertuig en chauffeur) voor de uitvoering van het gym- en zwemvervoer in drie percelen, te weten Harderwijk, Nunspeet en Putten,  binnen het regionaal vervoersysteem ViaVé. Daarnaast kan de vervoercapaciteit (grootschalig vervoer) worden ingezet voor ander routegebonden vervoer binnen het vervoersysteem, zoals leerlingenvervoer. De gemeenten organiseren het doelgroepenvervoer gezamenlijk […]

Onkruidbestrijding op verharding gemeente Groningen

De Gemeente houdt een Europees Openbare aanbesteding van RAW-beeldbestek Onkruidbestrijding op verharding, gemeente Groningen. Dit onderhoud omvat het beheersen van onkruid ter plaatse van rijwegen, parkeerplaatsen, fietspaden, voetpaden, bushaltes en verkeersgeleiders van elementenverharding en halfverharding. En het beheersen van onkruid rondom obstakels, het onkruidvrij maken van goten, het beheersen van natuurlijk afval op verharding en […]