Onkruidbestrijding Weesp gegund aan Berdi

De onkruid- en veegvuilbeheersing in de gehele gemeente Weesp is na aanbesteding gegund aan Berdi B.V. uit Nagele. Er waren 6 aanbieders voor deze opdracht met een waarde van bijna € 233.000,- over de looptijd van het contract (twee jaar) . In 2014 was Berdi de eerste winnaar van de MVO-prijs in de Noordoostpolder. De […]

Stg. Hondsrug besteedt natuurfilm aan

De Stichting De Hondsrug Unesco Global Geopark heeft een aanbesteding geplaatst voor het maken van twee natuurfilms en twee trailers. Voor geïnteresseerden van jong tot oud wordt er een beleving geprojecteerd, waar de kijker kennis kan opdoen van het ontstaan van de gebieden, de ijstijden en de rijke culturele historie. Er kunnen verschillende fasen van de wordingsgeschiedenis […]

Slagboom en Peeters ook actief in Zuid-Limburg

In december 2018 mochten wij u berichten dat Slagboom en Peeters Luchtfotografie de aanbesteding had gewonnen voor het maken van (oblieke) foto’s in West-Brabant. Ook Zuid- Limburg had een aanbesteding geplaatst voor digitale fotografie en oblieke foto’s in twee percelen, maar op het perceel oblieke foto;s waren geen inschrijvingen ontvangen. Om die reden is de […]

Schapenbedr. Kunst Egberts begraast in Oldambt

Het lijkt wel lente in Aanbestedingsnieuws. In november 2018 mochten wij u berichten dat de begrazing In Oldambt werd aanbesteed. In Maart mochten wij u berichten dat de aanbesteding mislukt was omdat geen herder zich door de aanbestedingsdocumenten had heengeworsteld. Of zoals Oldambt het stelt: Op woensdag 16 januari 2019 was de deadline voor het […]

Parkeervergunningsysteem Breda gegund aan Desyde

De gemeente Breda had een aanbesteding geplaatst voor het implementeren, beheer en onderhoud van een Parkeervergunningensysteem. Voor deze aanbesteding wordt een overeenkomst afgesloten met een initiële looptijd van vier jaar met de mogelijkheid tot zes maal een optie tot verlenging van één jaar. De overeenkomst zal worden aangegaan met één partij en dat is dus Desyde […]

Gemeenten tekenen pilotcontracten luchtfoto’s

Afgelopen 11 maart zijn de pilotcontracten voor samenwerking tussen een groot aantal gemeenten en landelijke overheidspartijen op het gebied van beeldmateriaal getekend. Dat bericht het VNG op 9 april, jongstleden. Met deze afspraken over luchtfoto’s wordt invulling gegeven aan ‘éénmalig inwinnen, meervoudig gebruik’ en wordt een eerste stap gezet richting een basisvoorziening beeldmateriaal. Zo wordt […]

Revisie parkeerautomaten Haarlemmermeer gegund aan Taxameter

Taxameter Amsterdam heeft de bestaande 68 parkeerautomaten in Haarlemmermeer aangepast. De licentie voor de kaartlezers (pinbetalen en mobiel betalen) verliep per 1 januari 2019, daarnaast dient de software voorbereid te worden op de verplichting (Mastercard) van het contactloos betalen per 2020. Op basis van art. 2.32 AW wordt deze revisieopdracht ingekocht via onderhandelingsprocedure zonder aankondiging […]

Aanbesteding voor kunstkerstbomen Defensie

Deze aanbesteding heeft betrekking op de Europese openbare aanbestedingsprocedure inzake de dienstverlening aangaande gedecoreerde kunstkerstbomen (van kunststof materiaal) en gedecoreerde kerstdecoraties (guirlandes en kerststukjes, eveneens van kunststof materiaal), waarbij het geleverde wordt gehuurd of gekocht. Het gaat hierbij om sites in geheel Nederland. Daarbij heeft opdrachtgever 3 opties voor ogen, namelijk: 1. Volledige ontzorging (huur); […]

onderhoud openbare verlichtng Edam-Voldendam naar Pilkes

De gemeente Edam-Volendam heeft  het onderhoud van de openbare verlichting gegund aan Pilkes Verlichting BV in Stompetoren. Er waren naast winnaar Pilkes nog twee aanbieders. Pilkes is een bedrijf dat terug kan zien op ruim 100 jaar ervaring. Door steeds in te spelen op de ontwikkelingen in de markt is Pilkes, sinds 1907, uitgegroeid tot […]

Straatvegen en onkruidbestrijding in Altena aanbesteed

De gemeente Altena heeft een aanbesteding geplaatst voor het straatvegen en onkruidbestrijding in haar gemeente. De aanbesteder heeft veel woorden over voor het waarom er niet in percelen wordt aanbesteed, hoofdzakelijk omdat zij een contract wil met één aannemer en omdat de gemeente straatvegen en onkruidbestrijding onlosmakelijk met met elkaar verbonden ziet. Onder straatvegen wordt […]

G4S gaat Groningen gastvrij beveiligen

De gemeente Groningen had een aanbesteding geplaatst, waar wij u in december 2018 van berichtten. Provincie Groningen wil gastvrij beveiligen Inmiddels is de opdracht gegund en wel aan G4S uit Amsterdam. Er waren 5 inschrijvers voor deze aanbesteding. G4S kent een rijke geschiedenis van fusies en overnames, het fundament van de huidige organisatie ligt in Denemarken en […]

Campagne Informatiebeveiliging en Privacy Doetichem aanbesteed

De gemeente Doetichem heeft een aanbesteding geplaatst voor een bewustwordingscampagne informatiebeveiliging en privacy. De motivatie hiervoor is dat gemeenten informatie verwerkende organisaties zijn. Gemeenten beschikken over (gevoelige) informatie van onder meer klanten en ketenpartners om hun taken goed te kunnen uitvoeren. Klanten en ketenpartners moeten er op kunnen vertrouwen dat de informatie bij gemeenten ook […]