Terreintechnisch onderhoud militaire terreinen aanbesteed

Rijkswaterstaat heeft een aanbesteding geplaatst voor het terreintechnisch onderhoud militaire terreinen in diverse regio’s. De tender is onderverdeeld in 8 percelen, te weten oefenterrein Marnewaard en op Vliegbasis Leeuwarden, defensie oefenterreinen in de provincies Groningen en Friesland, defensie oefenterreinen in de provincie Drenthe,  defensie oefenterreinen in de regio Noord Veluwe, defensie oefenterreinen in de regio Zuid Veluwe, […]

marktinformatiedag warme dranken leveranciers Hardenberg

Voor geïnteresseerde potentiële leveranciers wordt op 22 augustus 2019 vanaf 10.00 uur een marktinformatiedag gehouden. Op deze dag neemt de gemeente Hardenberg u mee in de door hen voorgenomen ambities, de samenhang met de overige doelstellingen van de gemeente, het proces van Rapid Circular Contracting en de consequenties van deze methode voor uw manier van […]

Onderhoud parkeerautomaten Den Haag aanbesteed

De gemeente Den Haag heeft een aanbesteding geplaatst voor het beheer en onderhoud van de parkeerautomaten in de stad. Het gaat hierbij om circa 1700 automaten die momenteel beheerd worden door Citytec. De bedoeling is om met één partij een contract af te sluiten van 4 jaar, met twee optionele verlengingen van 2 jaar. Op […]

Aanbesteding voor ecologische begrazing Maastricht

Shared Service center Zuid-Limburg heeft een aanbesteding geplaatst voor begrazing met schapen. Al meer dan 20 jaar werkt CNME (centrum voor natuur- en milieueducatie)  voor de natuur in Maastricht en de regio. Dat gebeurt op ambachtelijke wijze; maatwerk, uitgevoerd met expertise en met aandacht voor natuur en mens. CNME stuurt op de instandhouding en uitbreiding van […]

IJsbestrijding IJsselmeer niet gegund

Rijkswaterstaat heeft geen of geen geldige inschrijvingen ontvangen op de tender IJsbestrijding vaarwegen IJsselmeer.Het ging hoofdzakelijk om de volgende werkzaamheden: IJsbestrijding op het IJsselmeergebied in de winterperiodes van 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022, inclusief twee opties tot verlenging met één winter (2022-2023 en 2023-2024) en dit op de navolgende onderdelen van de vaarweg. IJsselmeer; Markermeer; Ketelmeer; Overige […]

Voedingscentrum besteedt drukwerk aan

Het betreft: hier een aanbesteding van het Voedingscentrum Nederland voor een raamovereenkomst met een looptijd van 24 maanden en eventuele verlengingen.. De opdrachtgever heeft een eenzijdige optie op verlenging van 2 maal de periode van maximaal 12 maanden. De maximale looptijd van de Opdracht bedraagt 48 maanden met en geschatte waarde van € 1.200.000,- De scope […]

Boomverzorging Leiderdorp gegund aan de Wit Groenvoorziening

In verband met het aflopen van het contract heeft de gemeente Leiderdorp in maart 2019 een aanbesteding geplaatst voor het boomonderhoud in de gemeente. Voor deze raamovereenkomst waren er 7 gegadigden, de overeenkomst is uiteindelijk gegund aan J.M. de Wit Groenvoorziening B..V. uit Hazerswoude-Rijndijk. De overeenkomst is in gegaan op 1 augustus 2019. Hoveniersbedrijf de Wit […]

Van Nieuwenhuizen ontbindt DigiInhuur Deloitte

Minister Cora van Nieuwenhuizen ontbindt een contract met Deloitte voor de levering van Digi-inhuur. Dat blijkt omdat het DigiInhuur niet geleverd wordt, zoals afgesproken. Daarmee volgt zij het eerdere BIT-advies dat ertoe strekte na navraag het contract te beëindigen bij onduidelijkheid over de levering. “Reden hiervoor is dat de leverancier al enige tijd in verzuim […]

Beheersysteem openbare ruimte West-Friesland gegund aan Sweco

De gemeenten Hoorn, Koggenland, Opmeer, Medemblik, Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland hebben gekozen voor een samenwerking op het gebied van het beheer van de openbare ruimte, de regio Westfriesland. Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland werken op hun beurt weer samen onder de naam SED-organisatie. De regio Westfriesland heeft vanuit deze samenwerking gekozen voor het aanbesteden […]

Duurzame ECO-maaier voor bermen Westerkwartier

De gemeente Westerkwartier heeft het bermen maaien en sloten schonen lokaal aanbesteed. De opdracht is gegund aan firma S. Vogelzang uit Boerakker en firma A.J. van der Werf uit Bedum. In totaal hebben zes loonbedrijven een inschrijving gedaan. De inschrijvingen zijn beoordeeld op prijs en kwaliteit. S. Vogelzang krijgt gebied tussen Van Starkenborghkanaal en A7 […]

Ontmanteling hennepkwekerijen aanbesteed

De Belastingdienst heeft een aanbesteding geplaatst voor de ontmanteling van hennepkwekerijen. De Belastingdienst is een onderdeel van het Ministerie van Financiën en voert als Aanbestedende dienst deze Europese aanbesteding, in opdracht van Domeinen Roerende Zaken, uit waarbij de coördinatie en inkoop ligt bij het Inkoopuitvoeringscentrum Belastingdienst (IUC) van de Belastingdienst / Centrum voor facilitaire dienstverlening. Domeinen Roerende Zaken (DRZ) vertegenwoordigt […]

Eindhoven niet alleen grenzeloos naïef maar vooral ook hardleers

De gemeente Eindhoven heeft een aanbesteding geplaatst voor het afsluiten van een overeenkomst met één opdrachtnemer voor het geven van uitvoering aan de Social Impact Bond Jongvolwassenen. Deze social impact bond-constructie kenmerkt zich door een samenwerkingsverband tussen financieringsorganisaties, uitvoeringsorganisaties en de gemeente Eindhoven die samen de complexe maatschappelijke problematiek aanpakken. Kern van de methodiek is dat […]