Integraal onderhoud openbare ruimten Albrandswaard

De BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk) heeft een aanbesteding verdeeld in twee percelen geplaatst voor het integrale onderhoud  in de openbare ruimten gelegen in de kernen Rhoon, Poortugaal en Portland binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Albrandswaard verdeeld over twee percelen te weten: Perceel A- kern Portugaal en Perceel B: kernen Rhoon en Portland.  De gemeenten Barendrecht, […]

Marktconsultatie regionale aanbesteding leerlingenvervoer Drechtsteden

De Drechtsteden gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, H.I. Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht zijn voornemens het leerlingenvervoer opnieuw aan te besteden. Het gaat in totaal om (op dit moment) ongeveer 900 kinderen die meerdere malen per week, in veel gevallen dagelijks, reizen tussen vaste adressen en bestemmingen. De Drechtsteden beschikken met Stroomlijn B.V. over hun eigen regiecentrale. Stroomlijn een publiek mobiliteitsplatform, […]

Levering en onderhoud voertuigen Regio Gooi en Vechtstreek

In de regio Gooi en Vechtstreek maken circa 9.000 inwoners gebruik van het doelgroepenvervoer (Wmo-vervoer, Leerlingenvervoer, Jeugdhulpvervoer en het vervoer van en naar dagbesteding). Deze groep kan vanwege beperkingen geen gebruik maken van eigen of openbaar vervoer. Hiervoor is de inzet van de voertuigen voor deze diensten benodigd. De dienstverlening van dit vervoer wordt afgestemd op de behoefte en […]

Huurteam gemeente Utrecht

Het huurteam controleert onzelfstandige woonruimten en zelfstandige (particuliere) woonruimten van verhuurders op huurprijzen, onderhoud, all-in huren en servicekosten om misstanden op te sporen en aan te pakken in de gemeente Utrecht. Bij misstanden gaat het huurteam namens de huurder in gesprek met de verhuurder en voert indien nodig namens de huurder een procedure bij de huurcommissie. Huurteam Utrecht speelt […]

Cameratoezicht Gemeente Almere

Het cameratoezicht is in 2008 in het Stadscentrum van Almere gestart waarna een deel van het winkelgebied van Almere Buiten vanaf 2010 eraan is toegevoegd. Op basis van een evaluatie werd in 2011 geconcludeerd dat het cameratoezicht een belangrijke bijdrage levert aan het totale pakket aan veiligheidsmaatregelen. Een logisch gevolg hiervan is het continueren en uitbreiden van het cameratoezicht. […]

Strandreiniging gemeente Bergen

Bergen heeft een strand van 24 kilometer. In vergelijking met andere stranden is dat vrij uitgestrekt. Het strand van Egmond aan Zee en Bergen aan Zee is (gedeeltelijk) gelegen aan een boulevard. Ieder strand heeft zijn eigen uitstraling. Camperduin en Hargen aan Zee; sterk, stoer en sober. Nadruk Camperduin op sport en recreatie en de nadruk op […]

Congresvoorziening Brainport Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft op Tenderned een aanbesteding gepubliceerd voor een nieuw internationaal congrescentrum met een zak geld voor de winnende projectontwikkelaar en een niet geheel duidelijke projectlocatie, alhoewel de loopafstanden naar hotels van voldoende grootte, de nabijheid van het NS-station en meer eisen duidelijk wijzen naar een wat ongelukkige locatie aan de noordkant van […]

Aanbesteding publieke elektrakasten Tilburg stopgezet

De aanbesteding voor publieke elektrakasten in Tilburg is stopgezet. Aanbestedingsnieuws schreef eerder over deze aanbesteding, Publieke elektrakasten Tilburg . Toen hadden we nog niet voorzien dat er struikelblokken zouden zijn. Die zijn er echter wel. De aanbesteder geeft de volgende verklaring: “Na bestudering van meerdere ingekomen verzoeken tot verduidelijking en/of bezwaren ten aanzien van de gunningsbeslissing is […]

Leefstijlcoaching Rijkswaterstaat (EEK!)

Leefstijlcoaching maakt onderdeel uit van het vitaliteitsbeleid binnen Rijkswaterstaat. Het vitaliteitsbeleid bestaat uit drie pijlers, te weten: mentale, fysieke en sociale gezondheid. Leefstijlcoaching is onderdeel van de pijler “Fysiek gezondheid’. Het vitaliteitsbeleid van Rijkswaterstaat richt zich op het versterken van mensen (amplitie). De thema’s re-integratie (curatie) en voorkomen van verzuim (preventie) vallen niet onder het vitaliteitsbeleid. […]

Marktconsultatie food & non-food Katwijk (Z-H)

Momenteel wordt het gemeentehuis, als onderdeel van het project “Toekomstbestendige Huisvesting”, intern verbouwd en opnieuw ingericht. Het kantoorconcept verandert van een concept waar iedereen een eigen, vaste bureauwerkplek heeft, naar een concept met een diversiteit aan, niet persoonsgebonden, werkplekken. Medewerkers kiezen zelf een werkplek uit, passend bij hun persoonlijke voorkeur en het proces waar zij op dat moment aan deelnemen, […]

CTSN wint aanbesteding beveiliging Schiphol

Beveiligingsbedrijf CTSN uit Hoofddorp heeft de beveiligingsdienstverlening van perceel 1 op Schiphol toegewezen gekregen na een lang en intensief aanbestedingsproces. De werkzaamheden betreffen het beveiligingsonderzoek van vertrekkende en transferpassagiers op de luchthaven Schiphol en starten in de eerste week van december 2020. CTSN zal deze opdracht voor minstens 4 jaar uitvoeren. Als resultaat van deze […]

Onderhoud Roltrappen Utrecht

Dit keer niet de openlucht roltrappen ramp in Utrecht, daar hebben we het al over gehad Vervanging Roltrappen Jaarbeursplein Utrecht. Onderwerp van deze aanbesteding zijn de roltrappen in het stadskantoor en TivoliVredenburg. Bij het stadskatoor gaat het om twaalf roltrappen en bij TivoliVredenburg om acht roltrappen. De af te sluiten raamovereenkomst omvat het preventief, correctief en (klein) […]