Prijsvraag “Invulling Mauritshuis als bezoekerscentrum” Willemstad

Het Mauritshuis wordt in de periode 2019-2021 volledig ingericht als bezoekerscentrum voor de Stelling van Willemstad, onderdeel van de Zuiderwaterlinie. Het doel is om het Mauritshuis in te richten met eigentijdse, interactieve tentoonstellingen die de verhalen van de Stelling van Willemstad, de Zuiderwaterlinie, Willemstad en natuurlijk het Mauritshuis zelf beleefbaar maken. Hiermee krijgt het Mauritshuis […]

Schoonmaak nationaal zwemcentrum de Tongelreep & Ir. Ottenbad

Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep heeft sedert 2017 ervaring met uitbesteding van een groot deel van haar schoonmaakwerkzaamheden. Het Ir. Ottenbad daarentegen geeft momenteel, met eigen medewerkers, invulling aan alle schoonmaakwerkzaamheden van het schoonmaakplan. Binnen de huidige bedrijfsvoering van de 2 zwembaden onderscheiden we dagelijkse schoonmaak en wekelijkse schoonmaakwerkzaamheden. De dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden worden verricht gedurende de publieke openstellingstijden en de […]

Marktconsultatie Inburgering regio 071

De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorschoten, Katwijk, Noordwijk en HLT zijn van plan om binnenkort één of meerdere opdrachten te publiceren voor de inkoop van inburgeringstrajecten onder de nieuwe wet per januari 2021. Deze marktconsultatie is bedoeld om bij partijen in het veld die ervaring hebben met het begeleiden van inburgeringsplichtigen op te halen […]

Camerahandhaving door kentekenregistratie Dordrecht

In de binnenstad van gemeente Dordrecht bevinden zich veertien automatische bollards (pollers)  en twee handbediende bollards. De gemeente Dordrecht wil de automatische bollards vervangen door een systeem voor camerahandhaving op basis van kentekenherkenning, om de hoeveelheid verkeer in het autoluwe gebied en de voetgangerszone te beperken én het doorgaand verkeer door de binnenstad tegen te gaan. Momenteel zijn ongeveer 2.000 […]

Onderhoud sportvelden Medemblik

De gemeente Medemblik wil een raamcontract afsluiten met één partij voor het maaien van het gras op 7 sportcomplexen binnen de gemeente en het groot zomer-onderhoud op 10 complexen. De looptijd van het raamcontract is 24 maanden met een mogelijke verlenging van twee maal één jaar. Bron: Tenderned 10 oktober 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/177471

Boon-begint-horecaplatform-tenders

Aanbestedingsjurist Ireen Boon van  Trias Politica Advies lanceerde onlangs een horecaplatform voor aanbestedingen. Op het platform verschijnen specifiek tenders voor de horeca. Volgens Boon hikken bedrijven tegen aanbestedingen, omdat die te veel tijd en energie vragen. Het doel is om voor kleinere ondernemers mogelijk te maken om de overheid als klant te hebben. TenderXL beoogt ook toekomstige […]

Onkruidbestrijding op verharding Almere

De gemeente Almere heeft een aanbesteding geplaatst voor het beheer van onkruid op verhardingen en zaterdag reinigingen in haar gemeente. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. Onkruidbeheersing elementenverhardingen. Beheersen onkruid-elementenverharding; Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding; Uitgezonderd: sportparken; boomkransen; rubbertegels. b. Vegen en ledigen afvalbakken zaterdagavond. Beheersen veegvuil in goten van verharding; Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding, Beheersen fijn […]

Inkoop van poller-installaties Amsterdam

Anno nu staan er in de gemeente Amsterdam totaal 100 standaard (niet versterkte) pollers op 79 locaties in Amsterdam ten behoeve van verkeersregulatie. In 2018 en 2019 zijn 7 locaties uitgerust met zogeheten versterkte pollers. Deze versterkte poller-installaties beschermen het publiek op specifieke drukke locaties tegen voertuigterrorisme. De gemeente Amsterdam zal de komende jaren naar […]

SLA Verwijderen groeiplaatsen Japanse duizendknoop

De gemeente Amsterdam heeft een aanbesteding geplaatst voor het verwijderen van de Japanse duizendknoop (JDK) in de stad. Het verwijderen van groeiplaatsen lijkt, qua algemene definitie van het woord groeiplaatsen, iets te abrupt. De aanbesteding is verdeeld in 2 percelen. Een binnen de ring A10 en een buiten de ring A10. De Scope van de […]

Beelden 112 Incidenten in Noord-Brabant

Stichting Regionale Omroep Brabant zoekt één dienstverlener die voor een periode van maximaal vijf jaar zogenoemde 112-diensten gaat verzorgen in de gehele provincie Noord-Brabant. De gevraagde dienstverlening bestaat – op hoofdlijnen – uit het zo snel mogelijk leveren van actuele foto- en videobeelden, als ook interviews en achtergrondinformatie (aangeduid als ‘Content’) van 112-incidenten binnen de provincie Noord-Brabant aan […]

Architectenselectie brandweerkazernes Altena

De gemeente Altena  is voornemens om in totaal drie brandweerkazernes te realiseren, waarvan er één komt te staan in Dussen, één in Hank en één in Almkerk. De hoofdgebruikers van de brandweerkazernes is de regionale brandweer, Veiligheidsregio Midden en West Brabant. De gemeente Altena stelt een ruimtelijk, functioneel en technisch Programma van Eisen op. In […]

inkoop van Beeldmateriaal BghU

De Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) heeft een aanbesteding geplaatst voor de inkoop van beeldmateriaal. De BghU – Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht – is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen de deelnemende gemeenten ( Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht , Utrechtse Heuvelrug en Zeist ) en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Utrecht. De […]