Kindcentrum de Windroos Lelystad – Aanbestedingsnieuws

Kindcentrum de Windroos Lelystad

De gemeente Lelystad heeft een aanbesteding geplaatst voor een kindcentrum. Doel van de aanbesteding is om een opdrachtnemer te selecteren die uitvoering zal geven aan de opdracht. Het uitwerken van de opdracht bestaat onder andere uit het uitwerken van het Programma van Eisen (PvE) op alle ontwerpdisciplines vanaf het SO naar een, VO, DO en een TO, inclusief de voorbereiding en het indienen van de aanvraag van de voor de realisatiefase benodigde omgevingsvergunning. De opdracht heeft als doel om een goed en deugdelijk TO, alsmede een onherroepelijke omgevingsvergunning te verkrijgen voor de realisatie van een nieuw Kindcentrum , minimaal bestaande uit een basisschool, kinderopvang en een gymzaal. De opdracht is verder uitgewerkt in deze selectieleidraad dat voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de adviseursovereenkomst.

illustratie: pixabay.com

De opdracht is verder uitgewerkt in deze selectieleidraad dat voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de adviseursovereenkomst. Opdrachtgever hanteert een taakstellend budget met een maximum aan adviseurskosten. Het taakstellend budget voor de Opdracht betreft 8% van het investeringsbudget van € 8.201.267, inclusief BTW.

Het is de wens van opdrachtgever en overige stakeholders (zoals het schoolbestuur) dat het gebouw van het Kindcentrum de Windroos uitnodigend is voor kinderen en dat het een licht, groen en een
duurzaam gebouw is. Ruimtes moeten flexibel ingezet kunnen worden, ook voor gezamenlijk gebruik. Voor het ontwerp is verder van belang dat met name de gymzaal, maar ook de overige te verhuren
ruimtes, afzonderlijk bereikbaar zijn. Tevens dient de gymzaal te beschikken over zijn eigen installaties.
De door de Gemeente gewenste situatie is om een duurzaam en toekomstbestendig basisschoolgebouw en een gymzaal te realiseren, die ruimte bieden aan alle functies van het Kindcentrum en optimaal faciliterend zijn voor het onderwijsconcept van het Kindcentrum Daarnaast heeft de gemeenteraad de ambitie uitgesproken om nieuwe kindcentra klimaatadaptief te bouwen.

In onderstaande tabel is het aantal m2 BVO per gebruiker aangegeven en het totaal aan m2 BVO voor
het nieuwe gebouw. Het betreft hier een maximaal aantal m2.
Naam BVO
De Windroos 1276
Go Kinderopvang 281
Gymzaal 612
Totaal m2 2169
Contractvorm
De Gemeente zal met de Inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund (na de gunningsfase) een
adviseursovereenkomst aangaan, op grond waarvan:
(i) de Opdrachtnemer het ontwerp voor het project (PvE, SO, VO, DO en TO met
constructieberekeningen en tekeningen) dient op te stellen, alsmede de aanvraag van de
voor de realisatiefase benodigde omgevingsvergunning zal voorbereiden en indienen.

 

Bron: Tenderned / Selectieleidraad, 25 april 2024

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/334199

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *