Marktconsultatie / marktdag ‘Zero emissie (inzamel) voertuigen’ – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie / marktdag ‘Zero emissie (inzamel) voertuigen’

Foto: Pixabay

In lijn met het Convenant Duurzame Voertuigen en Brandstoffen Reinigingsbranche* willen de leden van Midwaste (waarin dertien regionale afval- en reinigingsbedrijven zijn verenigd) .de komende jaren in gaan zetten op de inkoop van Zero emissie (inzamel) voertuigen. convenant-duurzame-voertuigen-brandstoffen.  De marktconsultatie gaat over de inkoop van Zero emissie (inzamel) voertuigen. De leden van Midwaste willen met deze marktconsultatie inzicht krijgen in de markt, dit moet leiden tot een Europese aanbestedingsprocedure waarin meerdere leveranciers worden gecontracteerd. De leden willen weten wat de stand van zaken is op het gebied van technische ontwikkelingen en op welke manier ze de voertuigen kunnen inkopen.

De Marktconsultatie bestaat uit twee fases. Eerste fase is de Marktconsultatie via een vragenlijst en de tweede fase is een marktdag. Op deze (fysieke) marktdag worden de uitkomsten van de marktconsultatie gedeeld en zal de inrichting van de aanbestedingsprocedure verder worden toegelicht en besproken.Leveranciers/producenten van Zero emissie (inzamel) voertuigen/opbouwen, kunnen zich aanmelden voor de marktdag op 07 oktober 2020. Aanmelden kan tot uiterlijk 16 september 2020 via de Negometrix berichtenmodule t.a.v. Peter Verhagen.

In verband met de Covid ’19 maatregelen maximaal één afgevaardigde per organisatie per onderdeel (Chassis/Opbouw)! De locatie zal worden afgestemd op het aantal aanmeldingen.

Bron: Tenderned 6 augustus 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/202110 

AN Vanaf 2025 schaft de reinigingsbranche alleen nog maar voertuigen op duurzame brandstof of zero-emissie aan. Vanaf 1 januari 2030 zijn alle nieuw aan te schaffen reinigingsvoertuigen emissievrij (aan de uitlaat). Dat hebben de reinigingsbranche, gemeenten en het rijk met elkaar afgesproken in het Convenant Duurzame Voertuigen en Brandstoffen in de Reinigingsbranche. Wordt allemaal gedaan voor het milieu, mooi hè. Aanbestedingsnieuws kon geen onderzoeken vinden naar het milieueffect dat optreedt bij het zelf wegbrengen van grofvuil versus het “gratis”ophalen, zoals in steden als Amsterdam en Den Haag wel gebeurt.

Al die personenauto’s die rondtuffen met hun gehuurde boedelbakjes en lang op hun beurt wachten bij zo’n grofvuilstation, vaak met draaiende motor. Het lijkt ons veel minder emissie op te leveren als het wordt afgehaald, maar zoals gezegd een onderzoek hiernaar is niet te vinden. Misschien eens een idee voor de vele studenten die ons krantje (moeten) uitspellen. Mooi om bijvoorbeeld af te studeren. Milieu en uitstoot is hot en het thema de splinter in andermans oog wel zien …. is altijd punten scorend.

Als we een beetje rondkijken zien we dat er ook gemeenten  die het omdraaien. Grofvuil werd gratis afgehaald en er was een mogelijkheid om dat gratis zelf af te leveren. Dat kan allemaal nog wel maar dan tegen forse betaling. De ideologie daar weer achter is dat de vervuiler zou moeten betalen en dat het niet zo moest zijn dat mensen die weinig grofvuil hadden moesten betalen voor mensen die wel wat hadden aan te bieden. (we keken het even voor u na, en jawel een wethouder van D66 huize). Nu was dat maar een vergoelijking, de werkelijke Rheden was dom geld bezuinigen.

De hele Nederlandse samenleving is gestoeld op samen lossen we het op, ook met Corona. In Gelderland betalen ze ook mee aan het veilig houden van Zeeland, Ziektekosten is een ander voorbeeld en zelfs zijn er velen aangesloten bij DELÁ: Deelt Elkanders Lasten. Je kunt niet aan de indruk ontkomen dat echte Nederlanders dat graag doen, liever dan met een koelkast in je maag te blijven zitten terwijl je nieren er al zijn uitgesloopt.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *