Weekendspecial: Wob-stukken Rol PIANOo decentralisatie sociaal domein – Aanbestedingsnieuws

Weekendspecial: Wob-stukken Rol PIANOo decentralisatie sociaal domein

Hierbij publiceert Aanbestedingsnieuws de stukken van het WOB-verzoek, dat we 22 februari hebben uitgedaan. Het gaat om de notitie aanbesteding sociaal domein, over de voorlichting over aanbestedingsregelgeving aan gemeenten met het oog op decentralisaties van zorgtaken en bijlagen. Uit de stukken blijkt dat zowel langs de kant van PIANOo als op de beleidsafdeling van Economische Zaken al in 2013 bekend was dat er maar een beperkte beleidsvrijheid is voor gemeenten bij het inkopen van zorg (jeugdzorg, thuiszorg, dagbesteding etc.). Dit in tegenstelling tot het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat bericht dat gemeenten juist wel beleidsvrijheid hebben.

Dat gebrek aan beleidsvrijheid bij het inkopen, wordt bovendien versterkt door Europese regelgeving voor 2b-diensten waardoor de drempelwaarden ook voor maatschappelijke aanbestedingen op €750.000 zijn komen te liggen en door de bedoeling gemeenten te fuseren tot 100.000+ gemeenten, waardoor de drempelwaarden nog weer sneller gehaald worden. Die regelgeving moet dan nog worden aangenomen, maar de voormalig medewerker waarschuwt er in 2013 al voor.

Het Ministerie geeft in een begeleidend schrijven aan dat de notitie is  opgesteld ten behoeve van intern beraad. “De notitie is in november 2013 opgesteld om de mogelijkheden voor PIANOo te verkennen om gemeenten te ondersteunen bij het inkopen en aanbesteden in het sociaal domein. De notitie heeft niet tot een concreet PIANOo besluit geleid.”

Zelf hebben we namen van beleidsmedewerkers weggehaald. Opvallender is een groot zwart blok op het einde van het verhaal die door het Ministerie is zwart gemarkeerd. Het Ministerie bericht over de weglatingen in algemene zin, dat het niet in het belang is van een goede en democratische bestuursvoering indien standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken in de publieke discussie. Zoveel is wel duidelijk, dat gelet op het onderwerp van de mailwisseling een vermoedelijke suggestie naar het MT van PIANOo voor wat de rol van PIANOo zou moeten zijn,  c.q. dat er een rol van PIANOo zou moeten zijn.

Pas in september 2016 bericht PIANOo gemeenten actiever te informeren over het sociaal domein. Eind januari 2017 pakt het de rol op met de publicatie van een dossier sociaal domein. Gemeenten zijn sinds januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg, werk en inkomen (voorheen bijstand), langdurige zorg en zorg voor ouderen (voorheen awbz).

Bron: Brief RVO -3A3 Publishing, dd 19 april 2017, kenmerk RVO PIANOO / 17055099

Zie eerder:

PIANOo in 2013: alternatief aanbesteden geen oplossing zorg aanbestedingen

EZ was al in 2013 op de hoogte van aanbestedingsspook sociaal domein

En toevalligerwijs kwam net in de week dat we dit publiceerden het gerelateerde bericht in het NRC dat de Rotterdamse wethouder De Jonge alarm slaat over de aanbestedingen in de zorg en oproept er helemaal mee te stoppen in verband met grote capaciteitsproblemen bij gemeenten.
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/03/rotterdam-slaat-alarm-om-aanbesteding-van-zorg-8668272-a1557104

 

[dg descriptions=”false” new_window=”true” attachment_pg=”false” paginate=”true” ids=”3131,3132,3133,3134,3135,3137,3138,3139,3149,3147,3148″]

1 thought on “Weekendspecial: Wob-stukken Rol PIANOo decentralisatie sociaal domein

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *