Strategische afhankelijkheden strategisch onbesproken

In een kamerbrief gaat de Minister van Justitie via de NCTV in op kamervragen over de strategische afhankelijkheid van Nederland bij aanbestedingen, specifiek voor buitenlandse partijen. Daartegen is “een instrumentarium” ontwikkeld. Welke kwetsbaarheden dat nu zijn, daar doet het Kabinet publiekelijk geen uitspraken over. Aanbestedingsnieuws vond het toch wel opvallend omdat het specifiek een spend-onderwerp […]

MHRA gunt tender aan NTT DATA

De Engelse MHRA (Medicins and Healthcare Regulatory Agency dienst die voor de NHS inkoopt, heeft 19 november gepubliceerd dat het een IT-contract gegund heeft aan NTT Data. Het contract vertegenwoordigt een waarde van £3,5 miljoen en gaat lopen vanaf 9 maart 2020. Het contract gaat om ondersteuning van de netwerkomgeving. We keken er van op […]

Weekendspecial: Biden racketeering toont gebrekkige Internationale anticorruptie handhaving

In de nadagen van de Amerikaanse verkiezingscampagne komt steeds meer bewijs boven water dat presidentskandidaat Joe Biden zijn familie gebruikt om internationaal verkregen smeergeld van het Oekraïense Burisma en CEFC China Energy wit te wassen via zijn zoons. Dat roept vragen op over het WTO-verdrag, waarin hierover weinig tot niets geregeld is. Het biedt kansen tot […]

Züblin-BAM Deutschland wint opdracht voor Duitse gevangenis

Züblin (een dochteronderneming van Strabag) en BAM Deutschland hebben in joint venture opdracht verworven voor de bouw van het detentiecentrum (Justizvollzugsanstalt of JVA)  in Willich-Anrath. Opdrachtgever is de federale gebouwendienst van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, het ‘Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW’. Willich ligt tussen Düsseldorf, Mönchengladbach en Krefeld, op ongeveer dertig kilometer afstand van de grens met Nederland. […]

Smoking gun familiecollusie, consequenties WTO-verdrag?

De New York Post berichtte gisteren, gelet op de aanstaande Amerikaanse verkiezingen brisant nieuws over de familie Biden. Die bevestigt een netwerk van familiecollusie. Het was al langer publiek bekend dat zoon Hunter Biden zonder verdere ervaring werkte bij een Oekraïens energiebedrijf genaamd Burisma, terwijl vader en presidentskandidaat Joe Biden zijn invloed gebruikte om de […]

Marktraadpleging Reductie antibiotica gebruik in pluimvee voer in Myanmar

Myanmar is een opkomende markt met een relatief jonge en snelgroeiende stedelijke bevolking van rond de 54 miljoen. De sterke economische groei, in combinatie met de flink toegenomen vraag naar dierlijke eiwitproducten heeft ervoor gezorgd dat de pluimvee sector jaarlijks met een percentage tussen de 12 en 15 procent groeit. Naar verwachting zet de groei zich tot 2025 […]

Schreinemacher geeft niet op: aanbesteden moet simpeler

Bij de Europese Parlementsvergadering voor Interne Markt en Consumenten, IMCO, waar ook het aanbesteden onder valt, heeft EU-rapporteur Liesje Schreinemacher van de VVD nog maar weer eens onder de aandacht gebracht dat het toch echt eenvoudiger moet met Europees Aanbesteden. Dat is van belang om het MKB te ondersteunen. Dat stond ook ter bespreking op […]

Johnson gunt miljoenenorder aan nieuwkomer markt

Het was te verwachten. De kogel is officieel door de Brexit kerk en het regent onderhandse gunningen. Afgelopen 25 juni gunde het kabinet van Boris Johnson gunt een order van 122 miljoen pond, zonder aanbesteding, aan PPE Medpro Ltd. Pikant want het is slechts 44 dagen na oprichting van het bedrijf. Het bedrijf is fabrikant van […]

Belgrado lukt het wel, DAF in te kopen

Servië is al een eeuwigheid in onderhandeling met de Europese Unie over toetreding. Gelukkig maar, voor Servië. Want omdat ze daardoor niet hoeven mee te doen aan de mallotigheid van dat Europese Aanbesteden, kunnen ze met het grootste gemak van de wereld de meest doelmatige reinigingsvoertuigen kopen. En dat hebben ze dan ook gedaan. Belgrado […]

Ondertussen in België

We gaan er nogal prat op dat we slimmer zouden zijn dan onze zuiderburen. Twee Belgen kapen een duikboot en eisen 1.000.000 Euro en twee parachutes. Maar het geval wil dat ze vaak slimmer zijn dan wij en dan wij denken, want wij denken vaak niet door. Zo was al die verlichting op snelwegen helemaal […]

Bussen weren, kan het of niet

Net nadat de rijksoverheid bekend maakte dat Chinese bussen bij een aanbesteding geweerd kunnen worden omdat dat land geen partij is bij het EU-verdrag, noch het GPA-verdrag, maakte Noord-Holland bekend dat het de Chinese bussen niet kon weren, gelet op de tekst van de Aanbestedingswet. Hoe zit het nou? De discrepantie viel ook in de […]

Rapport Inspectie Rijksfinanciën over internationale tenders

De Inspectie van Rijksfinanciën heeft een voor internationale aanbestedingen belangwekkend rapport geschreven over de rol van Nederland in internationale tenders, getiteld: Speelbal of spelverdeler? Concurrentiekracht en nationale veiligheid in een open economie. Het rapport gaat in op de verhoudingen tussen concurrentiekracht en publieke belangen. Zo refereert het rapport aan voorbeelden waarbij buitenlandse spelers de binnenlandse markt overnemen […]