Weekendspecial: Politie gaat rouwvervoer aanbesteden – Aanbestedingsnieuws

Weekendspecial: Politie gaat rouwvervoer aanbesteden

Laatst geupdate op oktober 3, 2016 door redactie

AMSTERDAM – Van onze redactie
Tien jaar terug, als de politie midden in de nacht op straat een stoffelijk overschot aantrof, regelden de dienstdoende agenten dit zelf. Dan slingerde er papiertje in een broekzak van een agent, met daarop het nummer van een lokale rouwtaxi, die daar midden in de nacht voor gebeld kon worden. “Fred, voor al uw overbrengingen”, stond er dan discreet op het kaartje. Dan kwam Fred, in het holst van de nacht met een geblindeerde auto met koeling, en bracht de overledene naar het rouwcentrum dat het dichtst in de buurt was. Inmiddels is er een nationale politie en is het de bedoeling dat dit centraal wordt ingekocht. Daarvoor komt dus een aanbesteding.

2b-dienst

De Nederlandse politie kwam over de aanbesteding vertellen tijdens de Uitvaart Vakbeurs 2016.  Een marktconsultatie waar ze lang naar hadden toegeleefd. De bedoeling ervan is dat het inhuren van rouwvervoer zo meer gestroomlijnd wordt en meer duidelijkheid ontstaat over tarieven en werkzaamheden.  Want was voorheen rouwvervoer nog een 2b-dienst, waarvoor het verlichte aanbestedingsregime gold, nu is het een sociale dienst, dat boven de €750.000 moet worden aanbesteed. Opdracht noch marktconsultatie staat nog op TenderNed, de politie heeft vooralsnog alleen bekend gemaakt, het voornemen te hebben dit aan te besteden. Dat dit bekend is geworden, danken we aan de vakpers.

Zo tekent het vakblad van de branchevereniging Uitvaartmedia op uit de mond van de politiewoordvoerder:

“Door de herziening van de Aanbestedingswet die sinds deze zomer van kracht is, worden de uitgaven voor rouwvervoer door een centraal georganiseerd orgaan als de politie dusdanig groot dat we de aanbestedingsdrempel overschrijden.”

De aanbesteding maakt het mogelijk om eisen te stellen aan de rouwtransporteurs. Huidige vervoerders geven aan wat dat voor eisen zijn. Eén van de voor de politie zwaarwegende criteria is dat vervoerders geïnformeerd zijn over de manier waarop ze  DNA-besmetting moeten voorkomen. Het lichaam mag niet worden aangeraakt, voordat het in een body bag wordt gestopt. Daarnaast speelt mee dat de vervoerder snel aanwezig moet zijn. Het komt voor dat de politie lang moet wachten, omdat er niemand in de buurt is, of omdat de locatie onbereikbaar is. Wel worden er met de aanbesteding grote vervoerders bevoordeeld ten opzichte van de kleine. Fred is inmiddels met pensioen. Maar op een aanbesteding had zijn eenmanszaak waarschijnlijk niet ingeschreven.

Rekening

Hoe ging het dan vroeger verder met de rekening van Fred? Daar doet zich een lastig probleem voor. De politie vraagt de rouwvervoerder om de overbrenging, maar ze zijn als het om een rekening gaat, alleen te bereiken via 0900-8844. Dat was trouwens niet alleen met de factuur lastig, maar ook als ter plaatse bleek dat de dienstdoende agent niet zo duidelijk was over de locatie, of dat het ging om een lichaam dat zo zwaar was dat hij in je eentje niet te tillen is. Zijn de kosten van de politie? Bij lijkvinding kan dat er maar helemaal van af hangen, er is net zo veel voor te zeggen dat die kosten bij het Ministerie van Justitie moeten liggen, of bij de gemeentelijke lijkschouwer.

Welke van deze als eerste in aanmerking komt, dat was ooit gereguleerd in de Circulaire afbakening tussen politie- en justitiekosten 2007  die de jaren erop steeds verlengd werd. Daarmee was het nog steeds zo transparant als koffiedik. Die circulaire legde namelijk alle kosten bij de gemeente die de lijkschouwer moet leveren neer. Maar die komt er niet altijd bij te pas. Op basis van diezelfde circulaire kunnen de kosten al dan niet door de gemeente uit de nalatenschap worden gehaald. Zonder gemeentelijke lijkschouwer, was de politie op basis van de circulaire zelf verantwoordelijk voor de kosten. Inmiddels is die circulaire ook afgeschaft zonder dat er een vervangende regeling voor in de plaats is gekomen.

Uitvaartleider

Voor een eenvoudige sterveling valt daar niet meer uit te komen. Dus stuurde Fred de factuur naar de uitvaartleider. Daarmee kwamen deze kosten via de verzekering bij de nalatenschap van de overledene terecht. De nabestaanden, die bij het eerste vervoer vaak nog niet op de hoogte zijn van het overlijden, hebben echter niet tot nauwelijks invloed op die kosten. Wie midden in de nacht overgebracht wordt naar een rouwcentrum, kan zelf ook niet protesteren dat er op de hoek, dichtbij, ook een centrum zit, dat bovendien veel goedkoper is.

Wat er met de aanbesteding in elk geval duidelijker op wordt, is dat deze zorg door de politie wordt ingekocht. En dus niet de familie.

Zie ook:
De verlengde maar inmiddels wel vervallen Circulaire afbakening tussen politie- en justitiekosten:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2006-250-p16-SC78517.html
verlengd met o.a. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-20522.html

5 thoughts on “Weekendspecial: Politie gaat rouwvervoer aanbesteden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *