Haagse politiek wil Haagsche waar – Aanbestedingsnieuws

Haagse politiek wil Haagsche waar

De Partij voor de Dieren in Den Haag vraagt zich af waar het inkoopbeleid van de gemeente blijft. Daar wacht het al sinds 2015 op. Tegelijkertijd heeft Hart voor Den Haag / Groep de Mos een initiatiefvoorstel ingediend voor lokaal inkopen. Dit onder het mom: l’Den Haag first, Koopt HAAGSCHE waar dan helpen we elkaar!’. Ook de SP diende een (aangenomen) motie in met die strekking, en die werd mede ingediend namens D66, VVD, CU/SGP en Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

De PVDD bepleitte om de te hanteren duurzaamheidscriteria per productgroep verder te specificeren. Hartstikke nuttig. Maar wel verworpen. Groenlinks kwam met een CDA-achtige motie om het maatschappelijke middenveld samen met het Rijk te benutten door periodiek overleg over kansen, risico’s en strategieën over internationale sociale voorwaarden bij inkoop. Ook die motie is aangenomen.

Dat initiatiefvoorstel van Hart voor Den Haag/ Groep de Mos bestond, met betrekking tot het inkoopgedeelte uit

1. meer lokaal aan te besteden. Als er vanuit de gemeente drie offertes aangevraagd worden moet er minimaal één aanbieder uit de regio Den Haag bijzitten;
INITIATIEFVOORSTEL DEN HAAG ‘FIRST’, Koopt HAAGSCHE waar dan helpen we elkaar! 8
2. het jaarlijkse kerstcadeau van Haagse ambtenaren in de vorm van een giftcard te doen
waarmee ze vrij zijn om de waarde ervan te besteden bij een Haagse ondernemer;
3. ambtenaren bij het afleggen van de ambtseed, in plaats van een thermoskan met het
Haagse stadswapen, een giftcard aan te bieden waarvan de waarde gelijk is aan het
huidige cadeau en wat besteed kan worden bij een Haagse ondernemer.

Treurig is het wel. Natuurlijk is het mooi als er Haags wordt ingekocht als het gaat om deugdelijke Haagsche waar. Aanbestedingsnieuws moet wel denken aan het Pianoocongres, dat dit jaar voor de tweede keer in de Fokkerhal zou worden gehouden, als Corona het niet door de neus had geboord. Was het niet ongelooflijk veel gezelliger geweest als dat niet midden op een Haags industrieterrein op een plek waar de bus nog niet eens komt, maar in het hartje van Amsterdam in een normaal congrescentrum was georganiseerd?

Foto: dehaagsemarkt.nl

Dat geldt natuurlijk niet alleen voor het Aanbestedingsexpertisecentrum. Al die ministeriële vergadertijgers komen al die kantoren nauwelijks uit. En met de corona hun huis nog niet. De rijksambtenaren voor dat laatste restje werkgerichte bewegingsvrijheid dan ook nog ophokken in de gemeentegrenzen betekent, dat hun blikveld ernstig wordt beperkt, dat ze geen idee hebben hoe het eraan toegaat, bijvoorbeeld in de door al die aanbestedingen van aardwarmtenetten kaalgekapte bossen of de door aanbestedingen geruïneerde monumenten of exorbitant dure en te steile fietsbruggen. Over de jeugdzorg begin ik maar niet eens. Ons maakt het natuurlijk niet uit, maar het is vast niet goed voor hun beeldvorming als ze dat allemaal alleen van Aanbestedingsnieuws moeten vernemen.

Waar blijft dat Haagse inkoopbeleid? Welnu: Er ligt sinds 30 april een kadernota voor dat inkoopbeleid voor ter bespreking bij de gemeenteraad. De raad vervolgde met de bespreking van de kadernota inkoopbeleid Den Haag 2020(externe link). Het wachten is dus nu op de raadsleden zelf.

De gemeente zelf focust vooral op rechtmatig en doelmatig inkopen. De paradox/oxymoron/contradictio in terminis? Dat belooft dus weinig goeds. Ze focussen op het doen van hun wettelijke taak die ook nog eens onmogelijk is. Blijkens het bijbehorende raadsbesluit zijn de inkoopdoelen als volgt:

instemmen met de Kadernota Inkoopbeleid Den Haag 2020 en daarmee in te stemmen met de
volgende uitgangspunten :
– het waarborgen van de rechtmatigheid van de inkopen door toepassing van de wettelijke kaders en continue aandacht voor integriteit;

– het bevorderen van de doelmatigheid van de inkopen en de inkooporganisatie, door onder meer het ontwikkelen van het opdrachtgeverschap, het inrichten van een tenderboard voor de bedrijfsvoering, het opstellen van een aanbestedingsbeleid voor het fysieke domein, de verdere verbetering van de inkoopprocessen en de rapportage over de behaalde resultaten via de planning- en controlcyclus;

verankering MVI-beleid in de organisatie door het verstevigen van de ‘pas-toe-of leg uitprocedure’, zorgen voor heldere contractafspraken over MVI en een versterking van de handhaving daarvan;

– de toepassing van het beleid voor sociaal inkopen, duurzaam inkopen, MKB-vriendelijk
inkopen, inkopen onder ISV en innovatiegericht inkopen.

De bedoeling is dus dat deze uitgangspunten ter vervanging zijn van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid
gemeente Den Haag (RIS283938) en het ‘Concerninkoopbeleid gemeente Den Haag
(RIS297953);

Dat heeft Aanbestedingsnieuws er even bij gezocht. Er zit klaarblijkelijk verrassend weinig verschil in. Het oude inkoopbeleid bestond ook uit primair rechtmatig inkopen en pas daarna doelmatig inkopen en natuurlijk met alle mooie uitgangspunten van duurzaamheid en innovativiteit erbij. De aanhef is een beetje bij gesteld, andere jaartallen en zo.

Wat een mooi vak moet dat zijn, aanbestedingsbeleidsmaker bij de gemeente Den Haag. Heel veel anders kun je ook niet doen, bij tegenstrijdig hoger beleid, dan exact hun uitgangspunten herhalen, en dan in elk geval zo lang mogelijk doen alsof je je er naar gedraagt.

Het college beseft dat inkoop van de gemeente Den Haag met een jaarlijks volume van bijna € 1 miljard, een belangrijk instrument is. Belangrijk is dat met de inkopen van de gemeente Den Haag ervoor gezorgd wordt dat de werkzaamheden voor de stad en de burger efficiënt en effectief  kunnen worden uitgevoerd en dat er rechtmatig en doelmatig wordt ingekocht. Met een inkoopvolume van deze omvang kan de gemeente Den Haag ook een bijdrage leveren aan de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, participatie en de economie. Deze ‘Kadernota Inkoopbeleid Den Haag 2020’ (Nota Inkoopbeleid) bevat de kaders die de gemeente hierbij hanteert.

Het initatiefvoorstel van Hart voor Den Haag / Groep de Mos is zo slecht nog niet. Lokaal inkopen is niet zó onmogelijk gemaakt met Europees aanbestedingsrecht, dat dat helemaal niet kan. Net als wij eerder voorstelden bij de Tweede Kamer maakt het al een heel verschil als de lokale biologische markt ook bij de lunch betrokken wordt, in plaats van alleen de grote cateraar. Dat is niet lokaal maar glocalDe hele wereld kan op de Haagse markt  staan en doet dat ook, van Poolse delicatessen tot Franse paddestoelen. Een locatievereiste is door het concept “markt” niet noodzakelijk discriminerend en ondernemersgebonden. Er is zo veel in Den Haag. Zie eerder: Haagse Bluf:Tweede Kamer wil streekproducten op menu

Dat is ook als mogelijkheid geopperd door de brancheorganisatie voor inkopers NEVI. Het gaat dan, zoals de NEVI voor zich ziet, niet om een moeten maar om een kunnen bepaling, en ook een bidbook van lokale ondernemers kan al veel helpen. Wij gingen alvast wat op zoek en zagen voor kerstpakketten https://www.haagsepakketjes.nl/producten/ en ook heel handig: online bestellen bij de Haagse Markt je kan zelfs online in sommige kraampjes kijken. Haagse honing, Haagse zwammen. Vareca kantoorartikelen. ABR kantoorinrichting. Je kan nog een eind komen.

Lokaal Haags inkopen, volgens de Europese paradox/contradictie. De redactie van Aanbestedingsnieuws is benieuwd waar dat op uitdraait, nu er vooral rechtmatig en niet zozeer doelmatig wordt ingekocht. Misschien dat het Tuinadviseurderscentrum van Jacobse en van Es nog iets kan betekenen voor het platgewalsde Malieveld. https://www.youtube.com/watch?v=Sr_Yh5FyE78&ab_channel=DnBrocks

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *