Omkoping aanbestedingen volkswagenimporteur door OM geschikt

Het Openbaar Ministerie heeft de  omkopingszaak tegen de Leusdense Volkswagenimporteur Pon’s Automobielhandel (PAH) afgerond met een transactie van 12 miljoen euro. De transactie voorkomt verdere strafvervolging vanwege omkoping van politie- en defensieambtenaren die betrokken waren bij het wagenparkbeheer of de aanbesteding van dienstauto’s in de periode 2001 tot 2011. De omkoping bestond uit het verlenen van ongeoorloofde […]

Laat je niet inkaderen door de Aanbestedingswet!

Tussen droom en daad staat vooral de Aanbestedingswet erg in de weg. “Laat je niet inkaderen door de aanbestedingswetgeving, regels of procedures. Er zijn altijd belemmeringen, maar als je écht wilt, dan is er erg veel mogelijk.” Dat stelt Rob Beukeboom, CPO van Alliander, gisteren in een interview met Inkopers Cafe. Het is niet de enige roep […]

EHvJ: Afstand van 200 km niet genoeg voor grensoverschrijdend belang

Een afstand van 200 kilometer tot de grens, is op zichzelf niet genoeg om een grensoverschrijdend belang aan te nemen. Dat blijkt uit een uitspraak van het Hof van Justitie over de Italiaanse gemeente Fossano.  De uitspraak is van belang voor het aanbesteden van sociale diensten. Die moeten beneden de drempelwaarde “met een passende mate […]

Rutte: blijvend aandacht voor terugdringen administratieve lasten aanbestedingen

Rutte heeft zich tijdens de algemene politieke beschouwingen uitgelaten over aanbestedingen. Daarin zegt hij dat Nederland blijvend aandacht heeft voor het terugbrengen van administratieve lasten. Rutte zegt dat Nederland werk maakt van een Europese Unie die zich richt op hoofdzaken. De opmerking van Rutte is een reactie op SGP-kamerlid Van der Staaij, tijdens de algemene beschouwingen […]

SP stelt vragen over aanbesteding jeugdhulp Alphen en Kaag

Kamerlid Kooiman (SP) heeft schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van Volksgezondheid, over de gerechtelijke uitspraak van de aanbesteding van Jeugdhulp in de gezamenlijk inkopende gemeentes Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. De voorzieningenrechter heeft deze aanbesteding vorige week afgeblazen in verband met de onevenwichtigheid van de overeenkomst. De met de aanbesteding beoogde overeenkomst legt […]

zonsopgang

Besluit WMO-aanbestedingen: inkoopplan verruild voor reële prijs

AMSTERDAM- Van onze redactie Dinsdag hebben de commissieleden van de Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid vragen gesteld over het te tekenen besluit, Besluit houdende regels ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de voorziening en de continuïteit in de hulpverlening […]

Nieuw aanbestedingsbeleid Waterschappen voor innovatie en duurzaamheid

De Unie van Waterschappen heeft op 30 september het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de waterschappen vastgesteld. Dit gebeurde in de commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën. Met dit herziene beleid kunnen de waterschappen op een goede en verantwoorde wijze inkopen en aanbesteden. Verder komt het de effectiviteit en integriteit van de inkoop- en aanbestedingspraktijk ten […]

Dijksma: ERMTS aanbestedingsstrategie tweede helft 2017

De aanschaf van de ERMTS is vertraagd. En vertraagd en vertraagd. Dat berichtten alle landelijke media, de afgelopen drie jaar, elk kwartaal. Staatssecretaris Dijksma zou de kamer op de hoogte houden van de voortgang van de aanbestedingsstrategie voor de uitrol van de ERMTS.  Die voortgangsbrief is inmiddels binnen. Uit de brief blijkt dat tot in de tweede […]

Huizing: Tweedeling in de markt bij aanbesteden is voor niemand goed

Huizing noemt de tweedeling in de markt tussen grote en kleine aanbieders zorgelijk.  Dat zegt hij in een interview met het vakblad van SMI en Uneto-VNI  (Belangenbehartigers van installateurs). Met name in het MKB vinden bedrijven aanbestedingen te ingewikkeld en te duur. “Dat verkleint de keuze voor de opdrachtgevers en leidt tot een tweedeling in […]

Nevi: professionele inkoop zorg kan miljarden besparen

Er kunnen miljarden worden bespaard in de zorg, als hier professioneel wordt ingekocht. Dat stelt NEVI, de beroepsvereniging van inkopers, in reactie op de gisteren aangekondigde kabinetsplannen. Daarvoor moeten alle spelers in de zorgketen beter en vooral slimmer zaken met elkaar doen. Inkoop verdient meer aandacht van de politiek, in de discussie over het in de toekomst betaalbaar […]

Aanbesteding in de miljoenennota 2016/17

EINDHOVEN Van onze Redactie – Aanbesteden en publieke inkopen vallen onder de Rijksbegroting van het Ministerie van Economische Zaken. De ruimte voor het volgende begrotingsjaar lijkt op voorhand financiëel erg krap. Zo verdwijnt de beleidspost PIANOo/Tenderned uit de rijksbegroting in 2016. Ook de post Onderzoek en Opdrachten, waar het aanbestedingsbeleid onder valt, wordt met de helft gekort. PIANOo is […]

PIANOo gaat gemeenten actiever ondersteuning bieden over inkopen en aanbesteden in het sociaal domein

15-september-2016 | bron: PIANOo In een brief aan de Tweede Kamer reageert minister Stef Blok (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) op zorgen bij aanbestedende diensten over inkopen en aanbesteden in het sociaal domein. Gemeenten hebben grote behoefte aan praktische informatie over inkopen en aanbesteden in het sociaal domein. Rijk en gemeenten starten een samenwerking met PIANOo, […]