Overijssel, Gelderland en Flevoland willen gezamenlijk aanbesteden voor duurzamer busvervoer

Overijssel, Gelderland en Flevoland starten samen een verkenning naar een gezamenlijke concessieverlening voor openbaar vervoer in Oost Nederland. Met de verkenning onderzoeken de drie provincies de mogelijkheden voor een efficiënter en duurzaam openbaar vervoersysteem dat beter aansluit op de reizigersstromen in het gebied. Net als Almere en Amersfoort en Brabant/Stadsregio Eindhoven wordt daarmee ingezet op […]

Katwijk krijgt fietsbrug

Tussen de Duyfraklaan en de wijk Oegstgeest aan de Rijn in Oegstgeest komt een brug voor voetgangers en fietsers over de Oude Rijn. Tijdens een informatieavond is bekend gemaakt dat de opdracht voor een fietsbrug definitief gegund is aan de aannemerscombinatie Strukton Infratechnieken, BSB Staalbouw en hun architect Syb van Breda. De aanwezigen waren positief […]

Metropoolregio Rotterdam Den Haag wil inbesteden met elektrisch busvervoer

HTM en RET blijven ook na december 2019 het busvervoer verzorgen in respectievelijk Den Haag en Rotterdam. Dit hebben de 23 gemeenten van Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) gisteren besloten. In juli 2018 wordt op basis van deze uitwerking het gunningsbesluit genomen. Marc Rosier, portefeuillehouder Middelen van MRDH: “Er ligt een ambitieus en realistisch plan […]

SP-fractie stelt vragen over aanbesteding mobiele telefoons

De SP-fractie heeft gisteren vragen gesteld naar aanleiding van een recente aanbesteding voor mobiele telefoons. Het gaat onder meer over het vertrouwelijk karakter van gesprekken van medewerkers van de rijksoverheid. De fractie verwacht dat er eisen worden gesteld aan de nieuwe aanbieder in het kader van de vertrouwelijkheid van gespreksgegevens. Hoe kan het worden voorkomen […]

Vragen zonder antwoord over aanbesteding regeringsvliegtuig

Op de vraag of er alsnog antwoord kan komen, komt vooralsnog geen antwoord. VVD en D66 hebben hun mondelinge vragen over de aanbesteding van het regeringsvliegtuig laten vastleggen in een niet dossierstuk. Zij hebben er toch behoefte aan dat er een antwoord komt op de vragen. Er komt geen antwoord op de vragen. Zouden het […]

3A3: Onder-innovatie openbaar vervoer grof schandaal

Volgens EBS-directeur Wim Kurver leidt een aanbesteding tot meer innovatie dan een inbesteding. Dat stelt hij aldus vakblad OV Pro, naar aanleiding van een FMN-seminar. “Iedereen kan zeggen dat er net zo veel innovatie ontwikkeld wordt bij een onderhandse gunning, maar dat is niet zo. Bij een aanbesteding heb je vier keer zo veel keuze.” De opmerking […]

Ophef over Groningse aanbesteding ICT: gunnen na onderhandeling

De Groningse rekenkamercommissie heeft een onderzoek laten doen naar een aanbesteding voor een ICT-leverancier voor de gemeente Groningen. Dat rapport is zeer kritisch over een recente aanbesteding van de gemeente Groningen waarmee een generieke ICT-leverancier voor alle ICT wordt ingeschakeld. Adviesbureau Corvers meldt naar aanleiding van het rapport, dat ook de aanbesteding aan alle kanten […]

Rijkswaterstaat maakt gebreken bij het indienen van Model-K herstelbaar

Rijkswaterstaat maakt het mogelijk dat bedrijven gebreken bij het indienen van het zogenoemde Model K-formulier kunnen herstellen. Op dit formulier verklaart het hoogste management van de inschrijver dat een inschrijving op een aanbesteding conform het Nederlandse of Europese mededingingsrecht is. Het formulier is ingevoerd na de parlementaire enquête bouwfraude in 2002. Met de Model-K verklaring verklaart […]

PIANOo onderzoekt volledig digitale tenders

PIANOo bericht op basis van eigen onderzoek afgelopen maand onder 40 aanbestedende diensten, (red. AN d.i. 20% van de 200 aangeschreven; van de 1300 geregistreerd op TenderNed), dat aanbestedende diensten Europese Aanbestedingen allemaal digitaal zullen aanbesteden. Alle respondenten geven aan per 1 juli 2017 aan de verplichting te gaan voldoen. Hoewel de aanbestedende diensten aangeven op […]

Huizen houdt aanbesteding gebiedsontwikkeling haven

Huizen wil in de haven woningbouw mogelijk maken, op het terrein van een voormalige bouwhandel. Daartoe is een aanbesteding uitgeschreven. Het project heet IIIe fase gebiedsontwikkeling Oude Haven. De te ontwikkelen kavel is respectievelijk 5.120 m2 groot. Het te ontwikkelen en te beoordelen gebied betreft alleen gronden die in eigendom zijn van de gemeente. Uit een […]

Onderhoud beweegbare objecten Zuid-Nederland naar Croon, Arcadis en Hollandia

Rijkswaterstaat maakte 10 mei bekend de voorlopige gunning van het prestatiegericht onderhoud en renovatie van beweegbare objecten Zuid-Nederland aan Croonwolter&dros, Arcadis en Hollandia Services te verstrekken. Het gaat hierbij om bruggen als de Brienenoordbrug in Rotterdam en de Wantijbrug in Dordrecht. Het contract kent een looptijd van drie jaar met een optionele verlenging van twee […]

Aanbesteding schaapskuddes houdt verband met decentralisatie Natuurpact

Dat schaapskuddes worden aanbesteed, houdt verband met een recente decentralisatie, genaamd “Natuurpact“. Daarmee heeft destijds staatssecretaris van EZ, Sharon Dijksma in 2013 afgesproken met de provincies dat de provincies exclusief verantwoordelijk werden voor het natuurbeleid. Het beleid heeft ten doel”om samen met de maatschappelijke organisaties het natuurnetwerk te realiseren”, met als doel “in 2027 minimaal […]