Gehandicapten en vervoerders: Aanbesteden leidt tot onacceptabele race to the bottom

Vervoerders en belangenorganisaties vinden dat het aanbesteden in het doelgroepenvervoer tot onaanvaardbare bezuinigingen leidt. Afgelopen maandag hield de Volksgezondheidscommissie van de Tweede Kamer een hoorzitting over het doelgroepenvervoer. Bij de hoorzitting gaven zowel de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland als de vervoerders en aanbestedingsadviseurs eensluidend aan dat het aanbesteden leidt tot een onacceptabele prijsdruk en teruggang in kwaliteit. […]

Innovatieve dijkversterker versterkt Amsterdamse ringdijk

Het Amsterdamse Waterschap Amstel Gooi en Vecht gaat met een innovatieve dijkversterker de ringdijk aan de Weespertrekvaart versterken. Met de nieuwe techniek kunnen de bomen aan de dijk blijven staan. Hiermee wordt de dijk van binnenuit versterkt. De dijk wordt als het ware vastgenageld aan de ondergrond. Zo kan het Waterschap de Ringdijk in zijn huidige vorm […]

Online Petitie tegen slacht schapen na aanbesteding

Aukje Hiemstra is een petitie gestart tegen het resultaat van de Leeuwardense aanbesteding voor bermbeheer: het verlies van de schaapskudde van herder Sam Westra. De petitie heeft op dit moment al bijna 3000 ondertekeningen. De schaapsherder die zich 15 jaar lang heeft ingezet voor het natuurvriendelijk bermbeheer, verloor de aanbesteding van een andere herder, uit […]

SPIE wint aanbesteding onderhoud installaties Movare onderwijs Kerkrade

Het Franse Spie Nederland en het Rotterdamse Breijer Bouw hebben een aanbestedingsopdracht voor het onderhoud van electrotechnische  en werktuigbouwkundige installaties voor de Stichting Movare gewonnen. Met de renovatieopdracht is in totaal €484.000 gemoeid. De aanbesteding is begeleid door Key Quality. Het Franse SPIE heeft recent Ad Bouwman BV overgenomen en zich daarmee gevestigd in de […]

Rechtbank over grensoverschrijdend belang: Haagse Hof snapt er niks van

Afgelopen 5 januari is een nieuwe uitspraak over bushokjesreclame gepubliceerd van de Rechtbank in Rotterdam. In de uitspraak maakt de rechtbank gehakt van de uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag over het begrip “duidelijk grensoverschrijdend belang”, waarin een andere uitspraak (van de Rechtbank in Rotterdam) werd vernietigd. Een niet nader genoemde maar wel in […]

Groningen laat monumentaal provinciehuis duurzaam verbouwen

De provincie Groningen is gestart met de verbouwing van een deel van het provinciehuis. Het gedeelte dat parallel loopt aan de Turfsingel wordt een multifunctionele kantoorvleugel. Bij deze renovatie gebruikt de provincie een deel van de vrijgekomen materialen opnieuw. Ook komt er een inventief ventilatiesysteem en gebruikt de provincie slimme manieren om daglicht naar binnen […]

CBB bevestigt ACM-veroordeling thuiszorgorganisaties voor kartelverbod

In een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft de rechter bevestigd dat het ACM een boete mocht opleggen aan een appelante en een Friese thuiszorg-organisatie. Zij hebben zich schuldig gemaakt aan verboden afstemming van gedragingen, voor het inschrijven op een aanbesteding. Zij hebben elkaar inzage hebben verschaft in het te voeren […]

Blok: omgevingsveiligheid in aanbestedingen verantwoordelijkheid aanbestedende diensten

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft juni vorig jaar een rapport uitgebracht, over het brugongeval in Alphen aan de Rijn. Daarin raadt de OVV aan om in aanbestedingsprocedures voor bouwprojecten omgevingsveiligheid als gunningscriterium op te nemen. Vandaag is daarop een reactie van de Minister Blok (via de directie Bouwen en Energie) gepubliceerd. Minister Blok wijst […]

Oldambt koopt duurzame ledverlichting in met social return

De gemeente Oldambt, eerder in het nieuws vanwege demonstraties van het FNV bij het aanbesteden van thuiszorg, koopt duurzame Led-verlichting in. Op woensdag 21 december hebben wethouder Van den Aker en Hans ten Broeke, vestigingsdirecteur van Ziut, een 6-jarig contract getekend voor het beheer en het onderhoud van de openbare verlichting. Door energieverspillende lampen te vervangen […]

Rotterdam: “Rotterdams inkoopbeleid helpt 10.000 mensen aan het werk”

In 2016 is de 10.000e persoon richting werk geholpen via het social return – inkoopbeleid van gemeente Rotterdam. Dat stelt de gemeente Rotterdam in de Stadskrant. Het beleid stelt zich ten doel mensen met een uitkering, scholieren en arbeidsbeperkten richting werk of aan het werk te helpen. Een van de mensen die op deze manier aan […]

Citydeal: overleg voor circulaire stad ondertekend

Het programma Agenda Stad heeft een Citydeal voor een Circulaire Economie opgeleverd. De Citydeal ‘Circulaire Stad’ is ondertekend door de gemeenten Amsterdam, Almere, Apeldoorn, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Venlo en Dordrecht. Daarnaast nemen Royal Haskoning DHV, Circle Economy, TNO en de ministeries van Infrastructuur & Milieu, Economische Zaken en Wonen & Rijksdienst deel aan de samenwerking. Agenda […]

College Bergen op Zoom: Aanbesteding volgens de regels

Het college van Bergen op Zoom vindt dat de onderhandse aanbesteding voor het Herstel Ravelijn op den Zoom volgens de regels is verlopen. Het monument in het Anton van Duinkerkenpark is een vesting, die opnieuw moet worden gemetseld. Ook de wal waar het opligt moet worden hersteld. De opdracht, die is gegund aan Heijmans, wordt […]