Marktconsultatie bagagesysteem emulatie tooling Schiphol – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie bagagesysteem emulatie tooling Schiphol

Foto: pixabay.com

Schiphol Nederland B.V. (SNBV) is bezig om zich te oriënteren op de mogelijke vervanging van de huidige emulatie simulatietooling voor de bagagesytemen van Schiphol, inclusief de bijbehorende dienstverlening. Schiphol wordt bediend door verschillende servicepartijen teneinde de bagagesystemen optimaal te laten functioneren en wil op een specifiek deel binnen de systemen, de emulatietooling, een beeld krijgen hoeveel en welke partijen dergelijke tooling leveren en onderhouden.

Het doel van deze marktconsultatie is om inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden van de marktpartijen aangaande:
• de huidige stand van zaken op het gebied van emulatie omgevingen voor industriële toepassingen in combinatie met PLC’s bruikbaar binnen de bagage omgeving
• de innovaties en doorontwikkelingen die komende periode worden verwacht op het gebied van emulatie omgevingen voor industriële toepassingen;
• de mogelijkheid om onderhoud naar andere partijen uit te besteden
• bekijken wat de financiële impact is van het vervangen van de emulatie laag.

Het bagageafhandelingssysteem (BAS) heeft als functie het innemen, het juist en op tijd transporteren, het eventueel opslaan en het sorteren van bagage. Het BAS bestaat uit het Bagage Control System (BCS) met het hogere Bagage Control Layer (BCL) en de hogere besturingslagen Business Control, Production Control en Proces Control). Daarnaast de Element Management Laag (EML) die het Bagage Transport Systeem laag (BTS) aanstuurt. De huidige emulatietool bestaat uit een geëmuleerde BTS omgeving en een kopie van de BCS systemen. De omgeving bestaat uit een emulatie laag waarbij de mechanische, elektrische en een PLC laag geëmuleerd worden (per doel tussen laag 0 en 1). De ‘digital copy’ van BCS dient als doel om het systeem zo waarheidsgetrouw te laten functioneren. Schiphol heeft het voornemen om de emulatielaag te vervangen en is op zoek naar marktpartijen die goed kunnen inspringen op de onderhavige vraag en Schiphol van een vernieuwende emulatietool te voorzien om voorbereid te zijn op de toekomst.

Alle geïnteresseerde leveranciers worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze marktconsultatie. Graag ontvangt Schiphol van u als expert input op de door ons gestelde vragen. De resultaten van deze marktconsultatie worden gebruikt bij de eventuele aanbesteding. Schiphol is u bij voorbaat dankbaar voor uw reactie! Het is overigens niet de bedoeling uitgewerkte offertes in te leveren. Wij verzoeken u vriendelijk u te beperken tot de gestelde vragen in de vragenlijst bij de consultatiedocumenten. Uiteraard bent u niet verplicht tot het verstrekken van antwoorden en u bent eveneens vrij bepaalde vragen over te slaan.De beantwoording van de vragen wensen wij in het daarvoor verspreide Excel te ontvangen. Aanvullende en overige documentatie kan als pdf-bestand worden aangeleverd.

Bron: tenderned dinsdag 14 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/264337

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *