Levering, inhuizing en montage van meubilair onderwijscluster Donker Curtius – Aanbestedingsnieuws

Levering, inhuizing en montage van meubilair onderwijscluster Donker Curtius

Foto: pixabay.com

De Oase, SBO Pastoor van Ars en Hofstad Mavo Havo scholen betrekken in het voorjaar van 2023 het nieuwbouw complex Donker Curtius in Den Haag. Donker Curtius is daarmee een nieuwbouwlocatie waar de verschillende voorzieningen zullen worden geclusterd. Lucas Onderwijs heeft een diepgewortelde ambitie voor onderwijs waarin het kind centraal staat met doorlopende leer- en ontwikkellijnen. Van kinderopvang en peuterspeelzaal via primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. Het nieuwe scholencluster dat onderdak gaat bieden aan Kinderopvang Timo DAK, KBS de Oase, SBO Pastoor van Ars én Hofstad Mavo Havo, is een prachtig project dat veel kansen biedt om de ontwikkeling van kinderen integraal vorm te geven. KBS de Oase en SBO Pastoor van Ars gaan vanaf dan verder als Kindcentrum Aquamarijn, en Hofstad Mavo Havo krijgt de naam Yes-College. Ook in het ontwerp komt deze ambitie terug.  Voor dit nieuwe, eerste energie neutrale schoolgebouw in Haaglanden is ook meubilair nodig om alle lokalen, kantoren en overige ruimtes in te richten. Belangrijk hierbij is dat het meubilair aansluit bij het ontwerp en de visie van de scholen. Via deze aanbesteding wordt dit meubilair aangeschaft. Het huidige meubilair van de drie scholen is verouderd of niet toereikend om mee te nemen naar het nieuwe gebouw en zal door de nieuwe leverancier worden afgevoerd.
De opdrachtomschrijving betreft het leveren, monteren, inhuizen en gebruiksklaar opleveren van onderstaand meubilair en het leveren van nazorg waaronder garantievervanging, reparatie en renovatie van meubilair, inclusief de eventuele inname en hergebruik/recycling van het meubilair op de oude locaties.
• Meubilair t.b.v. de inrichting van leslokalen voor het basisonderwijs (leerlingensetjes, docentenmeubilair, kasten);
• Meubilair t.b.v. de inrichting van leslokalen voor het speciaal basisonderwijs (leerlingensetjes, docentenmeubilair, kasten);
• Meubilair t.b.v. de inrichting van leslokalen voor het voortgezet onderwijs (leerlingensetjes, docentenmeubilair, kasten);
• Meubilair t.b.v. de leerpleinen voor het voortgezet onderwijs, basisonderwijs en speciaal basisonderwijs (stoelen en tafels met eventueel hoogte verschil);
• Meubilair t.b.v. multifunctionele ruimtes (werkplekken kooklokaal, werkplekken en kasten kunstlokaal, werkplekken en kasten technieklokaal, werkplekken en kasten O & O lokaal);
• Meubilair t.b.v. bibliotheek;
• Meubilair teamkamer Kindcentrum (kinderopvang en (speciaal) basisonderwijs);
• Meubilair spreekkamers;
• Stellingkasten voor verschillende bergingen/opslagruimtes;
• Zitplaatsen theaterzaal voor kleuters (d.m.v. stapelbare banken en/of ander eenvoudig en weinig opbergruimte in te nemen meubilair);
• Meubilair t.b.v. kantoorruimtes (stoelen, tafels, ladenblokken en kasten);
• Meubilair t.b.v. docentenkamers.

De opdracht is verdeeld in drie percelen, te weten:

Perceel 1 Meubilair voor het (speciaal) basisonderwijs De Oase, Pastoor van Ars / Kindcentrum Aquamarijn
Perceel 2 Meubilair voor het voortgezet onderwijs Hofstad mavo havo / Yes-College
Perceel 3 Kantoormeubilair gehele onderwijscluster
De aanbestedende dienst kiest voor deze perceelindeling omdat het meubilair voor primair onderwijs anders is dan het meubilair voor voortgezet onderwijs. De gehuisveste scholen beoordelen en kopen daarom zelf het meubilair wat het beste past bij de eigen organisatie en onderwijsvisie. Het kantoormeubilair wordt als minder specifiek beschouwd en omvat het meubilair voor alle drie de scholen.
Er zijn geen restricties voor de percelen waarop een inschrijver mag inschrijven; het staat de inschrijver vrij om zelf te kiezen op welke percelen hij gaat inschrijven. Inschrijvers kunnen op alle percelen inschrijven.

De opdracht wordt na definitieve gunning onder de raamovereenkomst weggezet.  De geraamde waarde van de ramovereenkomst bedraagt €750.000,- exclusief btw over de totale looptijd. Er is geen geraamde waarde per perceel gegeven. Opdrachtgever heeft het voornemen om één raamovereenkomst af te sluiten met één partij per perceel. De kleinere (na)bestellingen worden vastgelegd in nadere overeenkomsten.
De overeenkomst voor alle percelen heeft een initiële en vaste looptijd van vier jaar. De verwachte ingangsdatum van de overeenkomst is december 2022 en eindigt van rechtswege op december 2026, zonder verlenging. De gevolgde procedure is de openbare.

Bron: Tenderned donderdag 16 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/264294

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *