Verbeteren binnenklimaat twaalf scholen van CVO Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Verbeteren binnenklimaat twaalf scholen van CVO Rotterdam

De aanbestedende dienst, De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam (CVO Rotterdam), heeft het voornemen om het binnenklimaat van twaalf schoolgebouwen te verbeteren. De schoolgebouwen zijn gesitueerd in de gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Langsingerland en Nissewaard. Het schoolbestuur maakt voor het verbeteren van het binnenklimaat gebruik van de SUVISregeling. Ten behoeve van de installatietechnische werkzaamheden is de aanbestedende dienst van plan om voor drie percelen maximaal vijf inschrijvers (waarvan twee inschrijvers met een wachtkamerregeling) te selecteren. Zij heeft daartoe een Europese openbare aanbestedingsprocedure uitgeschreven. Deze
inschrijvers worden op basis van het criterium ‘Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding’ geselecteerd.

Uitgangspunt voor de aanbesteding is een generiek bestek, welke de maatregelen van de SUVIS-regeling heeft vertaald naar een prestatie bestek. Dit bestek is opgesteld door JFE binnenklimaat, de installatieadviseur van CVO.  Het project bevat zeker maatregelen die leiden tot:

o een luchtverversingscapaciteit van ten minste 6 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 1.200 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd voor 1 april 2012 of op grond van een bouwvergunning die is aangevraagd voor 1 april 2012;

o een luchtverversingscapaciteit van ten minste 8,5 dm3/s per persoon of een CO2- concentratie van maximaal 950 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd op grond van een omgevingsvergunning voor het bouwen aangevraagd op of na 1 april 2012;

o het aanbrengen van kooldioxidemeters in iedere onderwijsruimte in het schoolgebouw. De kooldioxidemeters moeten voldoen aan de eisen genoemd in artikel 3.5 van de Regeling Bouwbesluit 2012 en voorzien zijn van monitoring waarvan de gegevens tenminste een jaar beschikbaar blijven;

o het aanbrengen van een energieregistratie- en bewakingssysteem met rapportagefunctie per dag, week en jaar.

De aanbestedende dienst gaat bij de ontwikkeling en uitvoering van het project uit van een bouwteamovereenkomst voor de twaalf scholen vanaf 31 augustus 2022. Opdrachtverstrekking vindt plaats op basis van de concept bouwteamovereenkomst, de Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV 2012) en de concept aannemingsovereenkomst.
Het bouwteam bestaat uit:
 Bouwteamaannemer (te selecteren in deze selectie);
 Projectmanagement partners;
 Vertegenwoordiger schoolbestuur/SSO;
 Vertegenwoordiger HuFa
 Installatieadviseur vanuit CVO: JFE Binnenklimaat.

De percelen worden als volgt verdeeld: de drie winnende inschrijvers verkrijgen in beginsel elk ongeveer 33% van de totale opdracht. Indien minder dan drie partijen een inschrijving indienen voor dit project, dan zal de totaalopdracht worden verdeeld in een mededingingsprocedure met onderhandelingen, waarbij gestreefd wordt naar een evenredige verdeling van werkzaamheden tussen de inschrijvende partijen. In dat kader wordt inschrijver gevraagd naar het maximale percentage van de opdracht wat inschrijver kan dragen. Dit mag eventueel ook uitgedrukt worden in aantal locaties.

De twaalf scholen waar deze aanbesteding betrekking op heeft zijn:

Melanchton Schiebroek Van Bijnkershoekweg 97  Rotterdam
Melanchton De Blesewic Hoekeindseweg 7a  Bleiswijk
Comenius Lyceum Capelle Lijstersingel 18  Capelle aan den IJssel
Comenius College Rotterdam Kromhoutstraat 1-7  Rotterdam
Accent Capelle Wisselspoor 2  Capelle aan den IJssel
Accent Hoogvliet Max Havelaarweg 53  Hoogvliet
Accent VSO op Noord Erasmussingel 120  Rotterdam
Zuidermavo Fichtestraat 3  Rotterdam
CBSplus Roerdomplaan 42  Rotterdam
Meerpaal Kreeftstraat 44 Rotterdam
Penta Scala Molenwatering Curieweg 25 Spijkenisse
Penta Rozenburg Sparregat 1  Rozenburg

Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure wordt naar verwachting, en indien tot gunning wordt besloten, in augustus 2022 opdracht verstrekt zodat in 31augustus 2022 met de werkzaamheden kan worden gestart, conform SUVIS-regeling en plan van aanpak. Oplevering is voorzien op 31 augustus 2024.

Bron: Tenderned dinsdag 14 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/264130

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *