Vervoer op tijd vereist lokale regie, en niet alleen vervoer – Aanbestedingsnieuws

Vervoer op tijd vereist lokale regie, en niet alleen vervoer

Over Amstelveen is het verhaal nog niet helemaal klaar. Er zit een staartje aan. Dat komt erop neer dat in de aanbesteding miskend is dat lokale regie nodig is. Dus er komt ook geen lokale regie, overeenkomstig de uitvraag. En dus loopt alles in de soep. Omdat je wilde dat alles in de soep zou lopen, want daar vroeg je om, namelijk een taxidienst die lokaal moet rijden op tijd, zonder dat de planner verstand heeft van lokaal op tijd rijden. Wellicht vanwege het op basis van het gelijkheidsbeginsel aanbesteden. Maar wat is daar nou gelijk aan.

©Zaz 2020

Over het ontbreken van een centrale regie gesproken, Aanbestedingsnieuws schreef weer eens een stuk waar andere Aanbestedingsnieuws al eens over geschreven had, over het Amstelveense WMO vervoer.En ook nog beter. Ja nogal wiedes, wij zitten niet dezelfde vestiging en slaperige Aanbestedingsnieuws heeft toch al structurele problemen met time management. Die mist haar eigen begrafenis nog.

De ene Aanbestedingsnieuws schrijft na een week over het Amstelveense WMO vervoer nieuws dat de andere Aanbestedingsnieuws allang gezien heeft en veel beter geanalyseerd heeft ook nog. Tussen ons is geen centrale regie. Zo stond in de sterren beschreven dat dit wel mis moest gaan, omdat de wat slaperigere variant van Aanbestedingsnieuws achteraf alles opnieuw gaat zitten doen maar dan slechter. Time management is aan ons niet besteed. Dat moeten anderen maar doen. Vadertje Tijd managet zichzelf en heeft geen vat op Dochter Chaos.

Volgens Wakkere Aanbestedingsnieuws is de aanbesteding goed. In de aanbesteding staat het hele verhaal waarheen de beoogde leverancier moet rijden en hoe ze dat moeten combineren en hoe lang de rijtijd moet zijn. Men kreeg wat men vroeg. Alleen was de uitvraag niet compleet. Er staat alleen niet in als eis dat het lokaal moet worden aangestuurd. Dat hebben we al eerder gezien, het is belangrijk dat vervoer lokaal wordt aangestuurd. De uitvraag en de inkoop was goed, of je dat nu aanbesteding noemt maakt niet uit, maar het uitgangspunt, voet van gelijkheid klopt niet.

Dat is in verband met de kennis. Als ik moet weten hoe ik in mijn stad naar de  Kleine Berg moet komen, weet ik het ook niet, want ze hebben de rotonde helemaal veranderd en het is eenrichtingsverkeer op de Vestdijk en ze zijn Eindhoven aan het vierendelen als een soort Berlijn, dat zie je niet in een routeplanner in Amsterdam. Zo zijn er veel meer dingen, kleine lokale opbrekingen, Mensen in de stad weten dat meestal wel. Je hebt lokale programma’s met alle relevante wegopbrekingen. Je kan een routeplanner gebruiken om van A naar B te komen maar niet als de tijd een factor is.

Ja de tijd dat is een autonome factor waar inmiddels geen rekening meer mee te houden valt voor de post-tijd generatie. Volgens Slaperige Aanbestedingsnieuws is de Aanbesteding wel degelijk verkeerd, want aanbestedingen kunnen intrinsiek niet werken. Waarom niet, vanwege dat intrinsiek verkeerde gelijkheidsbeginsel waarmee je Coca cola, Pepsi cola en Dreft gelijk moet behandelen. Inderdaad, de aanbesteding faalt. Waarom, omdat er is aanbesteed op voet van gelijkheid. Zoals het moet.

Zoals aanbestedingen moeten. En daarom kunnen aanbestedingen dus niet en falen alle rechtmatige aanbestedingen. Amstelveen zit goed. Amstelveen heeft alles gedaan volgens de regeltjes en geleden zoals het moet volgens de regeltjes. Den Haag c.q. de Brusselse aanbestedingswetgever zit fout, met hun regels waarmee iedereen moet lijden. En daarom moeten Amstelveense ouderen vergeefs wachten op het WMO vervoer. Omdat Brussel dwingt, opdat de Polen en Spanjolen een gelijke kans hebben op het uitvoeren van een opdracht voor Amstelveense regiecentrales, dat er niet wordt gevraagd om een lokale regiecentrale, alsof dat verschrikkelijk discriminerend is, alsof je niet een compleet multicultureel lokaal regieteam kan hebben, alsof “lokaal” meteen “discriminerend” betekent.

Slaperige Aanbestedingsnieuws droomt van dat het dan met name Sylvana Simons is die van haar bestemming in Amstelveen niet wordt opgehaald door de lokale regie van de Rotterdamse planners. Amstelveen wordt dus KEIHARD onderdrukt door de neonazi’s van het Brusselse aanbesteden. Zes jaar zegt Aanbestedingsnieuws het al in koor. En dat nieuwe Babylon is dus al hartstikke door de mand gevallen, deze oorlog was al eens beslecht in 1945. Waarom gaat het nu gewoon opnieuw? Kennelijk omdat we maar geen lering willen trekken van de tijd. Herkenbaar, want Slaperige Aanbestedingsnieuws trok zich ook niet veel aan van Wakkere Aanbestedingsnieuws.

Gelukkig kwamen we volgens Slaperige Aanbestedingsnieuws tot min of meer dezelfde conclusie, alleen niet op hetzelfde aardse niveau. Volgens Wakkere Aanbestedingsnieuws heeft Slaperige Aanbestedingsnieuws hem trouwens wel volledig genegeerd. Maar zo is het dus niet. Chaos negeert de tijd niet maar leeft er niet mee. We zeggen hetzelfde maar we zeggen het anders en dus zeggen we iets anders. Wanneer is de tijd nou geen factor om rekening mee te houden?! Voor astrale wezens zoals Aanbestedingsnieuws misschien, wij hebben kennelijk alle tijd om aan overheidsinkopers uit te leggen waarom ze zo ongelooflijk falen, zo veel tijd dat we het gewoon opnieuw blijven doen en nog eens opnieuw blijven doen en zij daarna weer falen. Net zoals dat Slaperige Aanbestedingsnieuws maar blijft falen in het rekening houden met Wakkere Aanbestedingsnieuws.

Maar alle gewone stervelingen en overheidsinkopers moeten rekening houden met tijd. En dat is, zoals Slaperige aanbestedingsnieuws al 1000 x heeft opgeschreven op dit podium, in combinatie met het gebrek aan retaliatie, het probleem waarom aanbestedingen INTRINSIEK niet kunnen werken. Als er ooit een twintiger van nu een relatie wil met een overheidsinkoper en die overheidsinkoper gelooft in Aanbestedingen dan kan die dus maar beter haar haar vast grijs verven en in een scootmobiel voorbij rijden.

Anders gaat hij/zij het zeker niet snappen dat er geen Walhalla is van oneindige aanbieders die nooit last hebben van Aanbestedingen en blijven doorbieden met het beste bod dat dan ook precies is wat ze willen hebben en dat de nummer 2 dan maar blijft lachen en doorbieden en volgende aanbestedingsronde weer. Zes jaar aan hun verstand praten dat ze verkeerd bezig zijn, was kennelijk niet genoeg. Dat komt waarschijnlijk omdat ze maar geld blijven krijgen voor al dat gefaal en denken dat elke leverancier wel vrijwillig zal “liegen omdat het moet”. Een bijna religieuze sekte van de ondergang des aanbestedingsdoods. Van onze belastingcenten!

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *