“Aanbesteding WMO Vervoer Amstelveen faalt” – Aanbestedingsnieuws

“Aanbesteding WMO Vervoer Amstelveen faalt”

Een aanbesteding voor het WMO-vervoer in Amstelveen heeft gefaald, volgens de lokale partij Burgerbelangen. Er is sprake van een groot aantal klachten en dat wijst er volgens Kitty Huisman, raadslid van BurgerBelangen op, dat het aanbestedingsproces heeft gefaald. Het WMO-vervoer wordt uitgevoerd door de Maasstad Regie Centrale, waar het vervoer eerder werd verzorgd door Munckhoff.

Voor wie denkt dat de Maas een beetje uit de buurt van Amstelveen ligt, dat klopt. De  Maas Regie Centrale is een in Rotterdam gevestigde onderneming en rijdt sinds de zomer van 2021 voor het eerst, in de regio Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Ridderkerk en Rotterdam. Zij kregen een contract voor WMO-vervoer voor 6 jaar ter waarde van €12 miljoen al is er volgens de Bba in de lokale krant Amstelveenz, zelfs 23 miljoen mee gemoeid. Aanbestedingsnieuws vond geen bericht op Tenderned.

Volgens Huisman is bij de gunning te veel naar de prijs en te weinig naar de kwaliteit gekeken.  Volgens bbA blijft het klachten regenen over het niet of (veel) te laat ophalen van inwoners.

Voor de aanbesteding in 2021 is een aanbestedingsdocument opgesteld waarin functionele eisen zijn gedefinieerd waaraan door de aanmelders voldaan moest worden. Bij de gunning speelden kwaliteitscriteria echter geen rol, maar is alleen naar de geoffreerde prijs gekeken. In de Offerte-aanvraag ‘Openbare Aanbesteding Wmo- vervoer voor de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen’ staat onder punt 5.1.3 “Inschrijvingen die aan
de selectiecriteria voldoen komen in aanmerking voor beoordeling op grond van het Laagste Tarief.“
Onder punt 5.2 in hetzelfde document staat vervolgens dat als meerdere inschrijvers het Laagste Tarief hebben geoffreerd, er geloot zal worden om te bepalen wie de gunning krijgt. De fractie van BBA interpreteert bovenstaande dat bij de gunning aanbieders zich niet konden onderscheiden op
basis van kwaliteit maar alleen op basis van prijs.”

De raadsleden vermelden expliciet dat hun klachten niet gericht zijn op de chauffeurs. Die werken zich een slag in de rondte om het personeelstekort op te vangen. In april 2021 kondigde het collegebestuur van Amstelveen al aan maatregelen te nemen om het personeelstekort in de vervoerssector tegen te gaan. Zo heeft het bestuur erop aangedrongen dat de vervoerder het laat weten wanneer hij van te voren weet dat hij te laat gaat komen. Verder moest MRC al een verbeterplan inleveren.

Dat lijkt dus niet het gewenste effect te hebben. Daarom wil de bbA graag weten van de raad hoe het de kwaliteit bij volgende aanbestedingen gaat borgen. De partij heeft nog meer raadsvragen gesteld om het vervoer, ook hoe het dan is afgelopen met het verbeterplan en welke knelpunten nog niet zijn opgelost. Document amstelveen – Schriftelijke vragen van de raadsleden mevrouw Petiet en mevrouw Husiman van BBA inzake aanbesteding WMO-vervoer – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Eerder berichtte Pitane Blue over de aanbesteding dat Pitane Mobility uit Eindhoven, een leverancier van regiecentrales, bij de aanbesteding betrokken zou zijn geweest. WMO vervoer Amstelveen en Aalsmeer naar MRC – PITANE.BLUE

Zie ook:

Burgerbelangen zet vraagtekens bij aanbesteding WMO-vervoer – Amstelveenz

WMO vervoer Amstelveen en Aalsmeer naar MRC – PITANE.BLUE

Burgerbelangen plaatst vraagtekens bij aanbesteding WMO-vervoer – AAN! Amstelveen (aanamstelveen.nl)

3 thoughts on ““Aanbesteding WMO Vervoer Amstelveen faalt”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *