Realisatie optimalisatie Bezuidenhoutseweg 73 Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Realisatie optimalisatie Bezuidenhoutseweg 73 Den Haag

Foto: © Rijksvastgoedbedrijf

Het project in deze aanbesteding is gelegen in het Rijkskantoor aan de Bezuidenhoutseweg 73 (B73), in 1956 gerealiseerd naar een ontwerp van de toenmalige Rijksbouwmeester Gijsbert Friedhoff. Het gebouw huisvest meerdere gebruikers waarvan het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de grootste zijn. In de periode 2005 – 2012 heeft een grote renovatie plaats gevonden naar een ontwerp van Cees Dam (Dam & Partners).
Tijdens de renovatie is het gebouw geschikt gemaakt voor het nieuwe werken (flexibel samenwerken) waarbij het gebouw, voorheen een gesloten bolwerk, een hoge mate van transparantie heeft gekregen. Sinds 2014 is B73 een Rijksmonument.
Door een hogere bezetting van B73 en een andere manier van werken is er behoefte aan meer ontmoeting en inspirerende ruimtes voor overleg en brainstormen. Twee gebieden zijn aangewezen die daarvoor aangepast worden:
– De Orangerie, de overkapping van restaurant, vergaderpaviljoen (bouwdeel 10) en de keuken (gelegen in bouwdeel 1);
– De voormalige fitnessruimte op -1 (bouwdeel 2).

Voor deze aanbesteding zijn de ruimtes die aangepast moeten worden ondergebracht in twee percelen. Het staat gegadigden vrij om voor beide percelen aan te melden c.q. in te schrijven. Het kan derhalve voorkomen dat een gegadigde beide percelen gegund krijgt.

Perceel 1: Orangerie, keuken/uitgifte en vergadercentrum (voormalige fitnessruimte)
De Orangerie is een overkapte ruimte waar binnen twee paviljoens zijn gevestigd; het voormalige monumentale restaurant en een paviljoen met vergaderruimtes op de eerste verdieping en een dakterras. Aangrenzend aan de Orangerie ligt de keuken met uitgiftegebied. De Orangerie wordt getransformeerd tot een groot ontmoetingsplein waar de medewerkers elkaar kunnen ontmoeten, samen lunchen, samen koffiedrinken en (informeel) vergaderen. T.b.v. de keuken/uitgifte dient de keukenapparatuur te worden vervangen en moeten er aanpassingen worden gedaan in de keuken en het uitgiftegebied om de functionaliteit en de uitstraling te verbeteren. De voormalige fitnessruimtes op -1 worden getransformeerd tot vergaderruimtes en inspirerende brainstormpods met toebehorende ruimtes zoals opslag, sanitair, en uitloopruimte met koffiemeubel, zodat deze ruimte kan gebruikt worden voor recepties. Het betreft een interieurontwerp dat gekenmerkt wordt door een verfijnde
detaillering en vraagt om een zorgvuldige uitvoering. In het nieuwe vergadercentrum (de voormalige fitnessruimte) worden de
brainstormpods gerealiseerd met toepassing van bio-based materialen. Na oplevering worden de brainstormpods ingezet als showcase en visitekaartje voor het gebruik en toepassing van bio-based materialen.
De scope van de opdracht in hoofdlijnen:
– Herinrichting van het huidige restaurant, foyer en de overige verkeersruimte binnen de Orangerie naar een multifunctioneel gebied.
– Het vervangen van de huidige keukenapparatuur en aanpassen van de keuken;
– Het aanpassen van het uitgiftegebied;
– Het herindelen en herinrichten van de voormalige fitnessruimtes naar innovatief vergadercentrum met brainstorm- en ondersteunende ruimtes.

Perceel 2:  fietsenstalling, kleedruimte en sanitair
Op verdieping -1 bevindt zich een inpandige fietsenstalling met een kleedruimte en sanitair. De capaciteit van de huidige fietsenstalling is niet toereikend, waardoor er een vergelijkbare fietsenstalling in het tegenoverliggend bouwdeel gerealiseerd zal worden. Zowel de huidige fietsenstalling als de nog te realiseren fietsenstalling zijn te bereiken vanuit de parkeergarage. De parkeergarage is te bereiken vanaf de Bezuidenhoutseweg met een hellingbaan alleen voor fietsers. Nabij de huidige
fietsenstalling zijn kleedruimtes en sanitair gesitueerd. Ook deze zal uitgebreid worden met nieuwe kleed-en sanitair ruimtes.
De scope van de opdracht in hoofdlijnen:
– Het realiseren van een nieuwe inpandige fietsenstalling, met bijbehorende beveiligingszonering en een constructieve doorbraak ten behoeve van toegang vanuit de parkeergarage;
– Het aanbrengen van signing om de verkeersveiligheid in de parkeergarage te waarborgen;
– Het realiseren van een kleed- en sanitair ruimte.

De aanbesteding verloopt volgens de Europese niet-openbare procedure, In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal vijf gegadigden te selecteren. Deze gegadigden worden vervolgens uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving (de inschrijvingsfase).

Bron: Tenderned zondag 12 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/264070

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *