Ontwerpteam Nicolaes Tulphuis Hogeschool van Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Ontwerpteam Nicolaes Tulphuis Hogeschool van Amsterdam

Impressie: © HvA

De gezondheidscampus van de Hogeschool van Amsterdam(HvA) bestaat op dit moment uit twee gekoppelde gebouwen, het Nicolaes Tulphuis en het Tania Leonhuis. De huidige gebouwen van de Gezondheidscampus van de Hogeschool voldoen niet aan de toekomstige huisvestingsvisie van de HvA en de faculteit Gezondheid, zijn te ruim en dienen te worden verduurzaamd. De HvA heeft het voornemen een nieuw gebouw(deel) te realiseren en een bestaand bouwdeel [Tania Leonhuis] te renoveren en te verduurzamen. Het overige bestaande gebouw(deel) [Nicolaes Tulphuis] wordt op termijn afgestoten. Het project heeft een totale oppervlakte van 10.295m2 fno waarvan 5.895 m2 fno nieuwbouw en 4.400m2 fno renovatie/herontwikkeling van een bestaand bouwdeel.

De opdracht omvat in hoofdlijnen de ontwerp- en advieswerkzaamheden voor het nieuw te bouwen gebouw en het te renoveren bouwdeel van de gezondheidscampus van de HvA ten behoeve van het bouwkundige, constructief, elektrotechnisch en werktuigbouwkundig ontwerp. Het bouwfysisch ontwerp en de technische integratie van de ontwerpdisciplines zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. In grote lijnen houdt dit in:
● maken schets-, voorlopig- en definitief ontwerp, die voldoen aan de wettelijke regelgeving
● maken voorlopig en definitief ontwerp voor de constructie, de elektrotechnische (incl. telematica) en werktuigbouwkundige installaties incl. de bouwfysische aspecten
● opstellen stukken t.b.v. omgevingsvergunning
● het maken van een volledig geïntegreerd ontwerp met daarin onder andere de volgende thema’s
● Akoestiek
● Duurzaamheid [BREEAM]
● Brandveiligheid
Gedurende het project zal de inschrijver samenwerken met HvA, het bouwmanagement en de interieurarchitect, waarbij de inschrijver verantwoordelijk is voor de ontwerpcoördinatie. Periodiek zal in het ontwerpteam overleg gevoerd worden en afstemming plaats vinden met de opdrachtgever. Het ontwerpteam wordt gevormd door de gegadigde en de voor de opdracht ingeschakelde adviseurs.

De HvA wenst met een ontwerpteam te werken dat aantoonbaar vaker heeft samengewerkt. Het gaat om de kernleden van het ontwerpteam. Wij verstaan daaronder de architect, de installatieadviseur en de constructeur. Dit noemen wij het kernteam. Het ontwerpteam is hierbij verantwoordelijk voor de ontwerpcoördinatie. In de selectiefase zullen extra punten gehaald kunnen worden als een referentieproject uitgevoerd is met dezelfde leden als het ingeschreven kernteam. Partijen die geselecteerd worden voor de gunningfase ontvangen te zijner tijd een meer gedetailleerd overzicht van de werkzaamheden die verwacht worden. Wij vragen ontwerpteam om een volledig geïntegreerd ontwerp te maken waarin onder andere maar niet uitputtend de volgende thema’s in te benoemen zijn;
● Akoestiek
● Duurzaamheid [BREEAM].
● Brandveiligheid

Dit betreft een Europese niet-openbare aanbesteding. De aanbestedende dienst doorloopt deze procedure op basis van de volgende argumenten:
● Omvang van de opdracht: de geraamde opdrachtwaarde ligt (ruim) boven de Europese aanbestedingsdrempel.
● Aantal potentiële inschrijvers: de inschatting is dat er zich meer dan tien geïnteresseerde partijen op de markt bevinden voor deze opdracht. Een dergelijk aantal vraagt om een eerste selectie van geschikte gegadigden om de transactiekosten voor inschrijvers te beperken.

Alle communicatie over deze aanbesteding verloopt via de berichtenbox in Mercell, behalve de Nota van Inlichtingen. Het is niet toegestaan om contact te hebben met medewerkers die bij de offerteaanvraag betrokken zijn. Communicatie over bestaande overeenkomsten is wel toegestaan.

Bron: Tenderned zondag 12 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/264021

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *