Nieuwbouw eenheidsbureau Groningen Politie (Architect ) – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw eenheidsbureau Groningen Politie (Architect )

Het huidige bureau aan de Rademarkt,. Foto: Google Streetview

Het huidige eenheidsbureau aan de Rademarkt 12 te Groningen is gedateerd, inefficiënt en onvoldoende aardbevingsbestendig. Het activiteit gericht werken is moeilijk toepasbaar en de stalling van (dienst)voertuigen is qua aanbod van plaatsen onvoldoende te bewerkstelligen. Uiteindelijk is gekozen dat het Robuust basis team op de Rademarkt door middel van  nieuwbouw gehuisvest wordt tezamen met de overige ( elders gevestigde functies) functies in het te bouwen eenheidsbureau in de provincie Groningen. De exacte locatie wordt op een later tijdstip gecommuniceerd. Uiteindelijk zal in de nieuwbouw van het eenheidsbureau ruim 500 fte gehuisvest worden,hiervoor is een ruimte beslag nodig van circa 7.400 m2 bvo en ruim 225 parkeerplaatsen. De nieuwe huisvesting moet flexibel en toekomstgericht gebouwd worden om ontwikkelingen in de toekomst te kunnen opvangen. De ambitie voor de nieuwbouw is ENG.

De ontwerpopdracht is opgedeeld in twee percelen. De perceelindeling is op hoofdlijnen als volgt:
Perceel 1 (architect)
04 Architectuur en bouwkunde;
05 Interieur;
06 Landschap;
08 Constructie;
10 Geotechniek;
11 Ontwerpintegratie;
12 Geld;
17 Vergunningen.
Perceel 2 (engineer)
07 Bouwfysica, akoestiek en Brandveiligheid;
09 Installaties, zowel E, W, Transport, Infrastructuur, Beveiliging, Data;
Naast bovenstaande verdeling op vakgebiedniveau worden onderstaande disciplines (deels) bij de opdrachtnemers van beide percelen belegd. Dit onder leiding van de projectmanagers van de Politie.
13 Procesintegratie;
14 Tijd;
15 Informatie en communicatie;
16 Kwaliteitszorg en risico’s;

De volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure. Er kan voor één, meerdere of alle percelen een verzoek tot deelname ingediend worden. Verzoeken tot deelname voor een gedeelte van een perceel zijn ongeldig en worden uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure. De beoordeling vindt plaats per perceel. Een gegadigde kan voor één of beide percelen geselecteerd worden. De Politie is van plan om per perceel de opdracht te gunnen aan één opdrachtnemer.

Bron: Tenderned woensdag 15 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/264187

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *