SMS diensten Politie – Aanbestedingsnieuws

SMS diensten Politie

Illustratie: Pixabay.com

De opdracht in deze aanbesteding, volgens de openbare procedure, omvat de dienstverlening rondom het afleveren en ontvangen van SMS berichten in bulk. De opdracht is inclusief de realisatie van een directe koppeling tussen de SMS
dienstverlener en de Politie. Alle eisen die de Politie stelt aan deze opdracht staan beschreven in het Programma van eisen.

De Politie gebruikt de SMS dienstverlening voor contact met burgers en collega’s. Vanwege het aflopen van het huidige contract en omdat deze behoefte de komende jaren blijft bestaan is deze aanbesteding opgestart. Gezien het grote maatschappelijke belang van diensten als Burgernet en AML (Advanced Mobile Location)  zoekt de Politie in deze aanbesteding naar een leverancier die de vereiste en gewenste dienstverlening kan leveren en die in staat is om grote hoeveelheden SMS verkeer in korte tijd af te leveren. Er worden maar beperkt nieuwe ontwikkelingen voorzien. Verder ziet de Politie een verschuiving naar het gebruik van apps, waardoor de hoeveelheid te verzenden SMS berichten mogelijk zal afnemen.

Tot de scope van de Opdracht behoren onderstaande onderdelen:
– Levering van bulk SMS dienstverlening.
– Realisatie van een directe koppeling tussen de SMS dienstverlener en de Politie.
– Levering van een webportaal, inclusief opleidingen.
– Levering van een servicedesk en een incidentdesk.
Omvang
Het jaarverbruik bedraagt naar verwachting circa tweeëntwintig miljoen uitgaande SMS berichten en ruim zeven miljoen inkomende SMS berichten. De looptijd van de dienstverlening zal naar verwachting maximaal vier jaar bedragen.

De Politie heeft het voornemen over te gaan tot het sluiten van een raamovereenkomst met een looptijd van twee jaar met twee opties tot verlenging van één  jaar. De verwachte ingangsdatum is 1 november 2022. Er wordt gekozen voor een raamovereenkomst omdat de af te nemen volumes in de toekomst zullen variëren.

Gelet op de afhankelijkheid van het primaire proces van de Politie van de aangeboden dienstverlening, hecht de Politie waarde aan het laten uitvoeren van een Proof of Product (PoP) voor de aangeboden webportaal door middel van een testaccount.
De PoP wordt uitgevoerd met de inschrijver met de hoogste score aan wie de opdracht voorlopig is gegund. Een succesvolle PoP is randvoorwaarde voor definitieve gunning. De Politie gunt de opdracht volgens het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) en de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned woensdag 15 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/264219

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *