D66 stelt ook al kamervragen over aanbesteden in de zorg

D66 heeft het er deze week maar druk mee. Terwijl twee D66 -kamerleden vragen stellen over de aanbesteding van het regeringsvliegtuig, zijn twee andere kamerleden van D66 druk bezig met het stellen van vragen over het aanbesteden in de zorg. Kamerleden Vera Bergkamp en Rens Raemakers vragen vandaag aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en […]

Bodegraven gunt ecologisch bermbeheer aan Reijm en Van Vliet

De bermen en watergangen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk worden de komende jaren op ecologisch verantwoorde wijze beheerd. Gisteren, 8 mei 2017, werd het raamcontract getekend, tussen wethouder Kees Oskam en de lokale aannemerscombinatie Reijm/ Van Vliet. De aanleiding voor het contract was een motie van de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk. De raad nam in juli 2015 een […]

LCC-methodiek Ruyten Instituut redt bomen van aanbesteding

Met een levenscycluskosten-berekening ontwikkeld door het Ruyten Instituut kan worden voorkomen dat goede bomen onnodig worden wegbezuinigd uit herontwikkelingen van straten. Dat laat directeur Frits Ruyten weten in een telefoongesprek met Aanbestedingsnieuws. De methodiek Integrale Beplantingsmethode Ruyten (IBR: niet te verwarren met het Bouwrecht-instituut) geeft onafhankelijke groeivoorspellingen op basis van de lokale omstandigheden en het […]

D66 stelt kamervragen over de aanbesteding regeringsvliegtuig

Recent berichtte het NRC dat de regering een gunstiger bod van Airbus had gepasseerd voor een bod van Boeing voor een 737 Business Jet, bij de aanbesteding voor een regeringsvliegtuig. De suggestie werd in het artikel opgeworpen dat de aanbesteding van het regeringsvliegtuig mogelijk als verborgen selectiecriterium het vliegbrevet van de Koning had meegekregen. D66-kamerleden […]

Heijmans wint ontwikkeling Sloterdijk N-kavel

Heijmans gaat in opdracht van de gemeente Amsterdam ongeveer 150 woningen en 650 m2 aan commerciële ruimtes ontwikkelen en bouwen op de N-Kavel in Sloterdijk-Centrum. Het project is onderdeel van de transformatieopgave Sloterdijk-Centrum, waarmee de gemeente het gebied rondom Station Amsterdam Sloterdijk wil omvormen tot een gemengd werk- en woongebied. Het project heeft een waarde […]

Metropoolregio Den Haag vervangt kindonvriendelijke bankjes

Naar aanleiding van incidenten waarbij kinderen met een vinger knel zaten in een gaatje van een zitbankje, vervangt de metropoolregio MRDH alle bankjes in de bijna 1100 OV haltes in de gemeenten Midden Delfland, Delft, Westland en Den Haag. Na overleg met de fabrikant bleek het niet mogelijk de bankjes aan te passen, daarom vervangt MRDH alle bankjes in […]

Misco en Telindus winnaar ROAD 2017 opdracht datacentra

Misco en Telindus zijn als winnaar uit de bus gekomen bij de aanbesteding “Road 2017”. Dat werd afgelopen vrijdag bekend gemaakt via Twitter. De gunning betekent voor Misco Solutions en Telindus de komende drie jaar een License to Sell bij inkopers die vallen onder het  Ministerie van Veiligheid & Justitie en de Tweede Kamer. De opdracht […]

De Jonge pleit voor afschaffen aanbesteden in de zorg

Wethouder de Jonge (Zorg, CDA) uit Rotterdam geeft op zijn facebook een uitvoerige toelichting op  zijn en collega-wethouder Adriaan Vissers pleidooi in de NRC van afgelopen donderdag, op te houden met aanbesteden in de zorg. De openbare aanbesteding leidt tot onzekerheid en belemmert samenwerking met een onnodige bureaucratie. In het pleidooi legt hij uit waarom […]

Weekendspecial: Wob-stukken Rol PIANOo decentralisatie sociaal domein

Hierbij publiceert Aanbestedingsnieuws de stukken van het WOB-verzoek, dat we 22 februari hebben uitgedaan. Het gaat om de notitie aanbesteding sociaal domein, over de voorlichting over aanbestedingsregelgeving aan gemeenten met het oog op decentralisaties van zorgtaken en bijlagen. Uit de stukken blijkt dat zowel langs de kant van PIANOo als op de beleidsafdeling van Economische Zaken […]

Visiedocument: Social Return mogelijk disproportioneel

Pianoo heeft een visiedocument Social Return gepubliceerd. Het visiedocument, opgesteld door de vakgroep aanbestedingsrecht, waarschuwt ervoor dat verplichtingen voor social return ongewenste neveneffecten kunnen hebben. “De verplichtingen die voortvloeien uit de Participatiewet en de toepassing van social return kunnen disproportioneel zijn voor marktpartijen.” Samenloop participatiewet Dat een Social Return-verplichting mogelijk een disproportionele eis kan zijn voor ondernemers, […]

PIANOo in 2013: alternatief aanbesteden geen oplossing zorg aanbestedingen

In een notitie van een voormalig ambtenaar, waar Aanbestedingsnieuws al uit citeerde, wordt onderzoek gedaan naar alternatieven voor klassiek aanbesteden, waaronder maatschappelijk en bestuurlijk aanbesteden. Al in 2013 stelt een (inmiddels voormalig) ambtenaar van PIANOo dat alternatieven voor aanbesteden geen oplossing biedt aan de keuzeonvrijheid die met de aanbestedingsregels gepaard gaat. Het beeld dat uit de […]

Haren gaat herontwikkeling raadhuisplein aanbesteden

De Europese aanbesteding voor de ontwikkeling van het Raadhuisplein/Haderaplein gaat op maandag 15 mei a.s. van start. Het college van B&W heeft hiervoor op 11 april jl. het Programma van Eisen (PvE) vastgesteld. Dat wordt bericht door het Harener Weekblad. Haren verwacht de openbare aanbesteding nog voor de zomer. Er komen 32 woningen in het […]