Rijksvastgoeds boomvervanging voor het terugbrengen van de koekoek – Aanbestedingsnieuws

Rijksvastgoeds boomvervanging voor het terugbrengen van de koekoek

Door langdurige droge periodes dreigen monumentale beukenbomen in Park Doorn af te sterven. ‘Chef Groen’ Frank van Dam bij het Rijksvastgoedbedrijf maakt zich zorgen en pleit voor ander groenbeheer. ‘We moeten naar beplanting toe die wel tegen de droogte kan.’

In het unieke Park Doorn in de provincie Utrecht staan honderden beukenbomen, waarvan sommige meer dan 200 jaar oud. De imposante beuken hebben de Eerste én Tweede Wereldoorlog overleefd, maar de klimaatverandering heeft de bomen nu te pakken. Door de jaarlijks terugkerende droogte dreigen de bomen af te sterven. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) moet als beheerder van Park Doorn ingrijpen.

‘Beuken groeien langzaam. En wortelen vrij oppervlakkig. Daalt het grondwater, dan kunnen de bomen dit niet meer bereiken’, legt Van Dam uit. Wordt het droog, dan zijn de bomen afhankelijk van het ‘hangwater’. Dat is het water dat in de bovenste grondlaag zit. Maar bij langdurige droogte, droogt die laag uit. En dan komt de boom vocht te kort.

Van Dam benadrukt dat ook langdurige natte periodes niet goed zijn voor beukenbomen. Regent het veel, dan stijgt het grondwater. Hierdoor komen de boomwortels in het water te staan. Het gevolg: in de natte bodem rotten de wortels en sterven af als het echt helemaal mis gaat af.

‘Een beuk heeft een zo’n stabiel mogelijke grondwaterstand nodig’, legt Van Dam uit. Op Park Doorn is ongeveer 87 procent van de bomen een beuk. ‘Er is dus werk aan de winkel’, stelt Van Dam nuchter.

Bron Rijksvastgoed, 19 juli 2022

Tot zover het persbericht… Dat uiteraard een andere kop had dan dat wij eraan gaven, hun titel was:
Droogte dwingt tot nieuw groenbeheer op Park Doorn

Nou dat haalt je de koekoek. Nieuw groenbeheer zoals dat kennelijk wordt voorgestaan, brengt juist die ongewenste droogte. Het bericht gaat nog verder maar het wordt er niet beter op.  Hiervan krijgen mensen die echt om natuur geven nou een hartinfarct. “Mensen uitleggen waarom bomen te rooien”, hou toch op zeg. De redactie van Aanbestedingsnieuws valt u verder maar lastig met zijn/haar eigen inzicht.

NDR.

Aanbestedingsnieuws las het persbericht met een grote schok. Wat? Wat kunnen die bomen er nu aan doen. Die staan er nog maar honderden jaren. De bomen zijn er langer dan iedereen die nu op aarde rondloopt. Ook als het structureel warmer wordt, zullen de bomen zich willen aanpassen. Door minder bladvorming aan te maken, of meer te investeren in bloei. Dat is hoe natuur nu eenmaal werkt. Mensen passen zich aan en bomen doen dat niet anders. als het warm is dan kun je naar de noordpool vluchten maar je kan ook de schaduw opzoeken en in de wind gaan staan. Een boom vliegt niet naar de noordpool, die steekt zijn energie dan juist in bloei en verzading. Snellere voortplanting betekent immers ook een groter aanpassingsvermogen. Juist als bomen tot grote bloei en wasdom kunnen komen, worden ze kort gehouden?

©Rijksvastgoedbedrijf 2022 vv: Ido Borkent

Bomen, met name inheemse soorten zoals de beuk, hebben uitstekende manieren om zich aan de hitte aan te passen. Bomen lopen namelijk ook alweer een tijdje langer dan mensen mee op deze aarde, zo’n 370 miljoen jaar, ze hebben alles al eens meegemaakt. Bovendien brengen de bomen juist de verkoeling die de rest van Park Doorn koel houdt, en door de capillaire werking van wortels gaat dat tot diep in de bodem door. Haal de bomen weg en de zon staat vol op de bodem te schijnen, waardoor de verdroging nog vele malen erger wordt. Dat is ook duidelijk te zien in gebieden waar veel houtkap plaatsvindt, die zijn extreem gevoelig voor bosbranden, door de accute droogte die is ontstaan met het radicaal verwijderen van gewassen en het laten liggen van droge houtsnippers en kap-restanten in de volle zon.

Waarom moeten de bomen weg, doe wat aan de kunstmatig gecreëerde verwoestijning, door

een veel te grote wateropname of het verwijderen van struiken en andere begroeiing? Er moeten eerder bomen bij. Onbegrijpelijk beleid maar weer, van onze groenbeheerders, en dat is helaas niet alleen bij het Rijksvastgoedbedrijf, onbegrip van het aanpassingsvermogen van natuur is alomtegenwoordig in bestuurlijk Nederland. Soorten passen zich aan en hoeven niet vervangen. Ze kunnen alles aan wat Moeder Natuur hen brengt, maar wat de mensen hen aandoen is onverteerbaar. Als er sprake is van grote wortelsterfte aan een kant is er eerder sprake van vergiftiging of geroerde grond of plotselingen grootschalige wateronttrekking. Dat komt niet door natuurlijk droogte.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *