Marktconsultatie software financiële administratie gemeente Velsen – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie software financiële administratie gemeente Velsen

Het huidige financiële pakket van de gemeente Velsen is verouderd en zal op korte termijn worden uit gefaseerd. Ook ontbreken diverse modules/ functionaliteiten, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om te koppelen met het peppol netwerk of een goede rapportagetool. Hiervoor ontstaat de noodzaak om nog verschillende andere softwareapplicaties in de lucht te houden om alle (wettelijke) taken te kunnen blijven uitvoeren.

De gemeente Velsen heeft het streven om het aantal softwareapplicaties te verminderen om zodoende een slankere en overzichtelijkere organisatie te worden met minder systeem beheer en functioneel beheer. Het onderbrengen van verschillende
softwareapplicaties in één financieel pakket is daarbij een nadrukkelijke wens. Deze marktconsultatie dient daarom mede om te bepalen wat er van de huidige off-the-rack pakketten verwacht kan en mag worden. Het nieuwe pakket moet voor een langere periode kunnen voldoen aan de voortschrijdende financiële administratie behoeftes van Nederlandse gemeentes. Hierbij
kan heden ten dage gedacht worden aan SaaS, robotisering, common ground, drag en drop en open source.

Ter indicatie treft u enkele kengetallen aan uit het huidige systeem
Aantal actieve gebruikers 200
Aantal functioneel beheerders 4

De marktconsultatie bestaat uit twee onderdelen, een schriftelijke vragenlijst en een demo- en verdiepingssessie.
Geïnteresseerden partijen wordt verzocht de vragen schriftelijk te beantwoorden via de berichten box van Tenderned.
Bij de beantwoording van de schriftelijke vragen kunnen aanbieders aangeven of ze betrokken willen worden bij de verdiepingssessies. Op basis van de schriftelijke reacties zullen we een keuze maken welke aanbieders worden uitgenodigd voor een demo- en verdiepingssessie. Na de schriftelijke fase zal contact worden opgenomen met aanbieders om de exacte datum en het tijdstip af te stemmen. De demo/verdiepingssessies vinden, zo mogelijk, plaats in het gemeentehuis van Velsen.

Bron: Tenderned dinsdag 19 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/267605

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *