Ingenieursdiensten Pekelerhoofddiep gemeente Pekela – Aanbestedingsnieuws

Ingenieursdiensten Pekelerhoofddiep gemeente Pekela

Foto: Google Streetview

Het programma bruggen moet de bereikbaarheid en leefbaarheid in de gemeente Pekela garanderen en tegelijkertijd het Pekelderdiep bevaarbaar (en betaalbaar) houden. De gemeenteraad heeft hiervoor richtinggevende kaders vastgesteld. Aan de hand van nader onderzoek (technisch en verkeerskundig) en in overleg met haar inwoners en belanghebbenden wil de gemeente de juiste keuzes maken om daarmee bereikbaarheid en leefbaarheid voor de toekomst veilig te stellen.
Om dit programma op technische gebied te begeleiden is de gemeente Pekela van plan een raamovereenkomst te sluiten met een ingenieursbureau voor het leveren van diensten en producten ter voorbereiding en uitvoering van het Programma bruggen
Pekelderhoofddiep.

De scoop van de opdracht bestaat uit de volgende werkzaamheden:

– Het (technisch) inspecteren van kunstwerken en beschoeiing, conform Cur117 en NEN 2676
– Het verwerken van allerlei objectgegevens, zoals inspecties, onderhoudsprogramma’s, of andere objectgegevens in Obsurv
– Het maken van hoofd, verificatie, controle berekeningen van civiele kunstwerken
– Uitwerken, adviseren, controleren van E&W en besturing
– Het maken van LCC-berekeningen.
– Het technisch uitwerken van uitkomsten uit participatie, verkeersonderzoeken en technisch onderzoek civiele constructies
– Het opstellen van een beeldkwaliteitsplan voor de 3 woonkernen langs het Pekelderhoofddiep, de input hiervoor ophalen binnen de gemeente en via participatie bij de omgeving. (communicatie en participatie wordt door de gemeente aanbesteed, de contractant kan hier gebruik van maken)
– Het voeren van het technisch management (IPM rol)
– Het voorbereiden en opstellen van een UAV-GV contract / Bouwteam overeenkomst / RAW bestek.
– Opstellen van kosten ramingen
– Het bijwonen en deelnemen aan informatie- en bewoners- avonden/bijeenkomsten
– Het deelnemen aan een bouwteam
– Het beoordelen en toetsen van door de aannemer ingediende stukken
– Het leveren van toezicht tijdens de uitvoeringsfase
Deze lijst is niet uitputtend. Gemeente kan in een nadere uitvraag aanvullende werkzaamheden uitvragen. Deze dient u dan aan te bieden op basis van het overeengekomen uurtarief.

Opdrachtgever heeft het voornemen een raamovereenkomst af te sluiten met één  leverancier ten behoeve van deze opdracht. De ingangsdatum van de raamovereenkomst is vermoedelijk 1 november 2022. De duur van de overeenkomst is twee jaar en kan twee  keer met een jaar worden verlengt onder gelijkblijvende voorwaarden. Opdrachtgever gunt de opdracht voorlopig aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft ingediend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 20 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/267692

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *