Heijmans tekent overeenkomst Willemspoort Zuid in Den Bosch – Aanbestedingsnieuws

Heijmans tekent overeenkomst Willemspoort Zuid in Den Bosch

De gemeente ’s-Hertogenbosch, woningcorporatie BrabantWonen en Heijmans hebben de handtekeningen gezet onder een overeenkomst dat Heijmans de ontwikkelopgave en realisatie overneemt voor project Willemspoort Zuid in Den Bosch. Het gaat om circa 500 woningen en 2.100m² commerciële en zorg-gerelateerde ruimte, met een totale omvang van ongeveer € 175 miljoen.
 
Na de eerdere realisatie van Willemspoort Noord is nu Willemspoort Zuid aan de beurt, waar een goede mix van woningen wordt gerealiseerd van woningen voor jong en oud van sociale huur tot dure koop. De samenwerkende partijen, waaronder ook het naastgelegen Jeroen Bosch Ziekenhuis, hebben hiermee een vervolgstap gezet in de ontwikkeling van dit project waarin Heijmans nu het voortouw neemt. Het programma sluit ook aan op de ambities van Kabinet Rutte IV wat betreft de nieuwbouw van meer betaalbare (sociale) huur- en koopwoningen, passend in het woonbeleid van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
 
Fase 1 bestaat uit circa 350 woningen, waarvan 176 sociale huurwoningen door BrabantWonen worden afgenomen en 47 door een institutionele belegger. Daarnaast zullen circa 130 woningen worden ontwikkeld voor de koopsector. In fase 2 gaat het om ongeveer 150 woningen, waarvan circa 80 middeldure huur voor BrabantWonen. Het gebied ligt bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis, ten zuiden van de Randweg en Willemspoort Noord met aan de zuidkant het natuurgebied De Gement. In het project is er veel aandacht voor groen en wordt aansluiting gemaakt met het natuurgebied, dat direct grenst aan de bijzondere locatie. In het plan zijn de woningen gegroepeerd rond drie groene hoven, met een gezamenlijke tuin voor alle bewoners.
 
De aanvraag van vergunning vindt plaats medio september 2022. Start bouw is gepland eind 2023 en de beoogde oplevering van Willemspoort Zuid (fase 1) is eind 2025. De ontwikkeling van fase 2 is in voorbereiding.
Bron: Heijmans, 21 juli 2022

zie ook

https://www.denbosch.nl/nl/projecten/spoorzone/willemspoort-zuid

©Den Bosch 2022Projectpagina fragment: https://www.denbosch.nl/nl/projecten/spoorzone/willemspoort-zuid

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *