Geluidsinstallatie Theater a/d Parade – ‘s-Hertogenbosch – Aanbestedingsnieuws

Geluidsinstallatie Theater a/d Parade – ‘s-Hertogenbosch

Illustratie: pixabay.com

In opdracht van de gemeente ‘s-Hertogenbosch is eind 2021 begonnen met de (gedeeltelijke) sloop en aansluitend de nieuwbouw van het Theater aan de Parade.  Het nieuw te bouwen theater herbergt een Grote zaal (lijsttoneeltheater) en een middenzaal (Paradezaal). De grote theaterzaal wordt voorzien van 915 theaterstoelen verdeeld over verschillende locaties (parterre, orkestbak en balkon), waarbij de huidige contouren van de grote zaal niet worden gesloopt en gehandhaafd blijven. Verder is het toneelgebouw voorzien van alle theater-technische noodzakelijkheden voor dagelijkse bespeling. Een deel van de “huidige” geluidsapparatuur is recent aangeschaft en zal worden hergebruikt. Het betreft in grote lijnen de geluidweergave van de Paradezaal en aanwezige mengtafels, welke op punten aangevuld zullen worden. De grote zaal betreft een bijna volledige nieuwe inrichting.

Na definitieve gunning dient opdrachtnemer deel te nemen aan het bouwteam. De inschrijver dient er rekening mee te houden dat er meerdere partijen betrokken zijn waarmee moet worden samengewerkt bij de realisatie van het project. De inschrijver is, om een soepele levering en samenwerking te garanderen, verplicht om al het noodzakelijke overleg te voeren met alle betrokken partijen. De uitvoering valt samen met de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden. Waarbij specifiek verwezen wordt naar de werkzaamheden welke in samenwerking met de elektrotechnisch installateur (SPIE) worden uitgevoerd, deze partij zal o.a. zorgdragen voor de kabelwegen en netwerkbekabeling welke door de aannemer van deze uitvraag worden gebruikt/afgemonteerd. De bouwkundig aannemer coördineert.

De bouwwerkzaamheden starten volgens huidige planning in het tweede kwartaal van 2023, waarbij de opleverdatum juli 2023 is. De “gebouw gebonden” werkzaamheden (o.a. omroep, meeluister en theater technisch netwerk) zullen met prioriteit moeten worden uitgevoerd (o.a. vanwege het bouwkundig sluiten van plafonds en kabelwegen), waarna levering en inregelen van de theatergeluidsinstallaties zal plaatsvinden. De beoordeling vindt plaats op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 20 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/267706

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *