Vervanging en renovatie technische installaties Spijkenisserbrug en Brug over de Noord – Aanbestedingsnieuws

Vervanging en renovatie technische installaties Spijkenisserbrug en Brug over de Noord

Spijkenissebrug. Foto: Google Streetview

De Spijkenisserbrug is een dubbele hefbrug en dateert uit 1978. Beheerder van de Spijkenisserbrug is Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid (WNZ). De brug ligt in het hoofdvaarwegennetwerk (HVWN), Oude Maas. De Oude Maas is een
hoofdtransportas op de corridor Rotterdam-Duitsland en zeer drukbevaren. De zeehavens van Dordrecht en Moerdijk zijn door deze vaarroute ontsloten en richting Moerdijk is de Spijkenisserbrug voor zeeschepen de enige route. Zonder de
Spijkenisserbrug als goed functionerende netwerkschakel is de vlotte en veilige doorgang van de scheepvaart op het HVWN niet geborgd. Over de brug voert een deel van de Groene Kruisweg en vormt als zodanig een verbinding tussen de provinciale wegen N492 en de N493. De Spijkenisserbrug is een belangrijke verbinding ter ontsluiting van Spijkenisse en het eiland VoornePutten en haar omgeving. De brug verbindt de gemeente Hoogvliet aan de Noordoost zijde van de brug met de gemeente Nissewaard aan de Zuidwest zijde. De weg heeft in totaal 3 rijstroken waarvan de middelste rijstrook fungeert als
wisselstrook in beide richtingen, afhankelijk van het verkeersaanbod. De afwezigheid van een ziekenhuis op het eiland maakt het gebruik van de brug essentieel voor de hulpdiensten. Zonder de Spijkenisserbrug als goed functionerende netwerkschakel is de ontsluiting van het eiland Voorne-Putten niet sterk door een verzadigd systeem. De twee langzaamverkeerverbindingen worden gebruikt door (brom)fietsers en voetgangers tussen Spijkenisse richting Hoogvliet en Rotterdam en vice versa.
De Spijkenisserbrug kenmerkt zich o.a. door een aantal zaken:
– Omdat de Spijkenisserbrug wel in het HVWN ligt, maar niet in het hoofdwegennet, is deze bestempeld als ‘natte’ brug. Dit betekent dat het scheepvaartverkeer ‘voorrang’ heeft ten opzichte van het wegverkeer;
– De Spijkenisserbrug wordt op afstand bediend vanuit de Verkeerscentrale Zuidwest Nederland te Rhoon, (VC Rhoon);
– De vele openingen (15-20 per dag) veelal voor grote zeeschepen;
– Doordat het scheepvaartverkeer voorrang heeft op het wegverkeer vinden er ook brugopeningen plaats tijdens de spits;
– Doordat de installaties van de brug verouderd, c.q. veelal “end-of-life” zijn, geeft dit verminderde prestaties op het gebied van beschikbaarheid;
– Het regelmatig afrijden van slagbomen, wat mede voort lijkt te komen door de complexe verkeersinrichting van de brug met de wisselstrook, busbaanopstelling en de daarbij horende signaleringen;
– Lange openingstijden van 10-12 minuten per opening.

Brug over de Noord:
De Brug over de Noord tussen Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht dateert van 1939 en was onderdeel van de rijksweg A15. Sinds 1992 is de brug onderdeel van de N915 en loopt de A15 door de naastgelegen Noordtunnel. De brug ligt over de rivier de Noord, in de vaarweg-corridor Brienenoordbrug en Papendrechtsebrug/Verkeersbrug Dordrecht. Ze maakt deel uit van de staande mast route en is een gevaarlijke stoffen route. Ook het openbaar vervoer (bus) maakt gebruikt van deze brug.
Vervoer van gevaarlijke stoffen is niet toegestaan door de naastgelegen tunnel onder de Noord (A15). De N915 is hiervoor de aangewezen route. Maandelijks maken circa 500.000 voertuigen gebruik van deze weg, waarvan circa 20.000 vrachtvoertuigen. Bovendien is de weg een strategische fietsverbinding tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam. De aan beide zijden aanwezige fiets- /voetpaden met betonnen rijdek worden ondersteund door stalen consoles. De brug wordt op afstand bediend vanuit de Verkeerscentrale Zuidwest Nederland te Rhoon (VC Rhoon). Beheerder van de Brug over de Noord is Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid (WNZ). De brug gaat gemiddeld twee keer per dag open voor hoog scheepvaartverkeer waarbij het zwaartepunt van brugdraaiingen ligt in het recreatieseizoen. De Brug over de Noord kenmerkt zich o.a. door een aantal zaken:
– Omdat de Brug over de Noord in het hoofdwegennet ligt, is deze bestempeld als ‘droge’ brug. Dit houdt in dat de het wegverkeer ‘voorrang’ heeft ten opzichte van het scheepvaartverkeer.
– De Brug over de Noord wordt op afstand bediend vanuit de VC Rhoon;
– Op jaarbasis circa 1200 openingen. Hiervan circa 900 voor de pleziervaart, en circa 300 voor de beroepsvaart;
– Doordat de installaties van de brug verouderd, c.q. veelal “end-of-life” zijn, geeft dit verminderde prestaties op het gebied van beschikbaarheid.

Tot de scope van de realisatie behoort de vervanging/renovatie van de volgende onderdelen van de Spijkenisserbrug:
– Elektrotechnische- en elektrische installaties zoals energieverdelers, LFV’s, kabels;
– Een aantal werktuigbouwkundige installaties zoals remmen, grendelinstallaties, evenwichtskabels, hijs en haalkabels, veerbuffers;
– Het bedienings- en besturingssysteem;
– De brug dient CE gemarkeerd te zijn (wettelijke verplichting).
Het vast onderhoud van de gehele brug ten tijde van de renovatie tot aan openstelling plus 6 maanden ten behoeve van overdracht, behoort eveneens tot de scope. De starttijd is gelijk aan de start van de fysieke werkzaamheden van de renovatie.

Tot de scope van de realisatie behoort de vervanging/renovatie van de volgende onderdelen van de Brug over de Noord:
– Elektrotechnische- en elektrische installaties zoals energieverdelers, LFV’s, etc.;
– Een aantal werktuigbouwkundige installaties zoals remmen en grendelinstallatie;
– Voor het bedienings- en besturingssysteem wordt een 3B bouwblok toegepast.
– De brug dient CE gemarkeerd te zijn(wettelijke verplichting).
Het vast onderhoud van de gehele brug ten tijde van de renovatie tot aan openstelling plus 6 maanden ten behoeve van overdracht, behoort eveneens tot de scope. De starttijd is gelijk aan de start van de fysieke werkzaamheden van de renovatie.

De aanbesteder heeft het voornemen de opdracht te verlenen in de vorm van een design & construct contract, met als voorwaarden de UAV-GC 2005. De omvang en reikwijdte van de opdracht en de voorwaarden waaronder de opdracht wordt
gerealiseerd worden opgenomen in de basisovereenkomst, de vraagspecificatie, de bijlagen bij de vraagspecificatie, de annexen en overige contractdocumenten.

De aanbesteder volgt met deze aanbesteding de procedure volgens de concurrentiegerichte dialoog. De concurrentiegerichte dialoog bestaat uit een aanmeldingsfase en een inschrijvingsfase. Voor een uitnodiging tot deelneming aan de dialoog komen uitsluitend in aanmerking gegadigden die een verzoek tot deelneming hebben gedaan (zich hebben aangemeld als gegadigde)
en overigens niet behoeven te worden uitgesloten van deelneming aan de aanbestedingsprocedure. 2. Alle gegadigden die in aanmerking komen voor een uitnodiging, zullen tot deelneming aan de dialoog worden uitgenodigd.

Bron: Tenderned donderdag 21 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/267897

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *