ICT-hardware en ICT-componenten – Pontis Onderwijsgroep – Aanbestedingsnieuws

ICT-hardware en ICT-componenten – Pontis Onderwijsgroep

Foto: Pixabay.com

Het Trinitas College en het Regius College zijn per 1 januari 2022 bestuurlijk gefuseerd en gaan verder onder de vlag van de Pontis Onderwijsgroep. Door de fusie bundelen de scholen de gedeelde ambities ten aanzien van onderwijskwaliteit, de breedte van het onderwijsaanbod, de kwaliteit van de ondersteunende diensten en aantrekkelijk werkgeverschap. De Pontis Onderwijsgroep (Pontis) is een stabiele, betekenisvolle onderwijsorganisatie. De scholen staan in de regio Schagen en Heerhugowaard.

Deze aanbesteding heeft betrekking op de Europese aanbesteding voor het contracteren van drie leveranciers voor de levering van ICT-hardware en ICT-componenten in één perceel. De aanbestedende dienst wenst dit doel te realiseren door middel van een Europese aanbesteding volgens een openbare procedure, waar de ‘inschrijving met de laagste prijs’ het uitgangspunt is. Deze aanbesteding zal moeten leiden tot uniforme dienstverlening, prijsstelling en voorwaarden voor de aanbestedende dienst. Met deze aanbesteding wenst de aanbestedende dienst inschrijvers te contracteren die in staat zijn conform de eisen die in deze
aanbestedingsdocumenten zijn vermeld. Een inschrijving die betrekking heeft op onderdelen van de gevraagde opdracht wordt niet in behandeling genomen.
Het doel is om drie raamovereenkomsten af te sluiten met een initiële looptijd van zesentwintig maanden (de raamovereenkomst loopt altijd per boekjaar af, dus als er bij de gunning enige vertraging ontstaat zal naar verhouding de looptijd korter worden) en een verlenging daarna van tweemaal twaalf maanden. Er is gekozen voor raamovereenkomsten omdat de omvang, exacte aard en frequentie van de onder de raamovereenkomst uit te voeren opdrachten vooraf
niet zijn vast te leggen of zijn te voorzien.

Gedurende de periode van de raamovereenkomst kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen  de in de documenten opgenomen merken uit te breiden. Nadere opdrachten die voortkomen uit de raamovereenkomst zullen worden verstrekt via een mini-competitie conform het onderstaande. Voor opdrachten (nadere bestellingen) tot €5.000,- exclusief BTW geldt:
De inschrijver met de laagste inschrijving krijgt deze opdrachten door middel van reguliere bestellingen. Als de gevraagde levertijd niet gehaald kan worden kan de opdrachtgever deze nadere bestelling onderbrengen bij de tweede in de rij en
indien dan nog nodig bij de derde in de rij.
Op voorhand is nog niet vast te stellen hoeveel nadere opdrachten (bestellingen) er onder deze € 5.000,- exclusief BTW zullen vallen. Voor opdrachten boven € 5.000,- zal opdrachtgever dit uitvragen door middel van de mini-competitie en zal iedere opdrachtnemer evenveel kansen hebben op de nadere opdrachten. De laagste prijs zal daarbij het uitgangspunt zijn, tenzij
de levertijd of dan vooraf bekendgemaakte criteria van toepassing zijn. Inschrijver dient volledig te voldoen aan het programma van eisen. Indien niet kan worden voldaan aan één of meerdere eisen, dan geldt uitsluiting van verdere deelname.

Bron: Tenderned woensdag 20 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/267789

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *