Parkeerautomaten gemeente Noordwijk – Aanbestedingsnieuws

Parkeerautomaten gemeente Noordwijk

Opdrachtgever in deze aanbesteding is de gemeente: Noordwijk. De gemeente Noordwijk ligt in de provincie Zuid-Holland en bestaat sinds de fusie met de gemeente Noordwijkerhout uit vier kernen: Noordwijk aan Zee, Noordwijk-Binnen, Noordwijkerhout en De Zilk. De gemeente wenst één partij te contracteren voor de aanschaf, plaatsing en onderhoud
van vijfenzeventig parkeerautomaten en het verwijderen van zevenentachtig bestaande parkeerautomaten. De plaatsing dient te gebeuren tussen 1 januari 2023 en 1 maart 2023.

De technologie maakt het mogelijk om parkeerhandhaving strikter uit te voeren door systemen te laten besluiten of een naheffing of boete opgelegd hoort te worden bij een parkeerovertreding. Daarom wordt geadviseerd ook in Noordwijk de parkeerhandhaving met een scanvoertuig uit te voeren. Om het scannen mogelijk te maken, moeten er parkeerautomaten komen waarbij kentekeninvoer mogelijk is en moeten ook de parkeervergunningen op basis van een kenteken worden uitgegeven. De gemeente sluit zich daarvoor aan bij een landelijk platform om parkeerrechten digitaal vast te leggen en te controleren.

De scope van de opdracht omvat alle leveringen, diensten en werkzaamheden die nodig zijn om de huidige parkeerautomaten te vervangen en een bedrijfszekere werking te garanderen van de te plaatsen parkeerautomaten. Deze bestaat ten minste uit:
– het verwijderen en milieuvriendelijk afvoeren van de bestaande 87 parkeerautomaten;
– het definitief herstellen van straatwerk waar 12 parkeerautomaten worden verwijderd;
– het veilig opheffen van de energieaansluitingen welke komen te vervallen;
– het verzorgen van een deugdelijke aarding voor iedere automaat;
– het uitvoeren van een Factory Acceptance Test (FAT) in Nederland;
– het leveren, plaatsen, aansluiten en in bedrijf stellen van de 75 automaten conform het PVE;
– het uitvoeren van een Site Acceptance Test (SAT);
– het verwerken van revisie- en beheergegevens conform de eisen van gemeente Noordwijk;
– het aanvragen en verzorgen van (her)aansluiting op het energie- of OV-net inclusief het aanvragen van alle benodigde vergunningen en het doen van WION-meldingen;
– het aanvragen en inrichten en in standhouden van beveiligde dataverbindingen voor betalingen en managementinformatie;
– het aanbieden en onderhouden van een volledig webbased managementomgeving;
– het garanderen van de vereiste beschikbaarheid van de parkeerautomaten;
– het inrichten en uitvoeren van 2e lijns preventief en correctief onderhoud;
– het actief bijdragen aan de communicatie rondom kentekeninvoer en gebruik van de nieuwe parkeerautomaten;
– het voldoen aan de eisen gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacy reglement van de gemeente Noorwijk.
Aan de aantallen genoemd in de opdrachtomschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.

De beoogde looptijd van de raamovereenkomst voor levering en plaatsing is van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024 met een optie tot eenzijdige verlenging door de gemeente van tweemaal één  jaar. Gunning vindt plaats aan de inschrijver die niet is uitgesloten en de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft ingediend.

NDR: De aanbestedende dienst schrijft, ik citeer “Gunning vindt plaats aan de inschrijver die niet is uitgesloten wegens het niet voldoen aan uitsluitingsgronden en minimumeisen en de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs/kwaliteit heeft ingediend.”

We hebben het er al vaker over gehad op Aanbestedingsnieuws. die niet is uitgesloten wegens het niet voldoen aan uitsluitingsgronden en minimumeisen. Je moet voldoen aan de minimumeisen en NIET voldoen aan de uitsluitingsgronden. Dat gaat niet in één zin, en is ook nog eens volkomen overbodig. Die niet is uitgesloten is voldoende.

Bron: Tenderned zondag 17 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/267628

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *