Reconstructie Socrateslaan gemeente Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Reconstructie Socrateslaan gemeente Utrecht

Impressie: © Gemeente Utrecht

De Socrateslaan in Utrecht wordt een laan met meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Er komt één rijstrook per
rijrichting voor auto’s en een groene middenberm met een dubbele bomenrij. Ook komt er groen tussen het fietspad en de rijbaan en tussen de fietspaden. Zo wordt de verkeersveiligheid verbeterd, gaat oversteken makkelijker en wordt de laan mooier en leefbaarder.

De scope van de opdracht omvat:

1. Er komt meer groen. In het midden van de Socrateslaan komt een middenberm met bomen. Tussen de fietspaden en rijbanen komt een bomenrij.
2. In de noordelijke en zuidelijke tussenberm is ruimte voor zestien bomen.
3. De middenberm en zijbermen worden verlaagd zodat regenwater de grond in kan zakken. Hiermee wordt wateroverlast voorkomen. Zo houden we rekening met klimaatverandering
4. Er komt  één rijbaan per rijrichting.
5. Verkeerslichten bij kruispunten worden verwijderd. Er komen doseerlichten zodat iedereen de Socrateslaan goed kan oversteken.
6. Ter hoogte van de Jutfaseweg komt er een oversteek voor fietsers om dit kruispunt veiliger, overzichtelijk en beter oversteekbaar te maken voor voetgangers en fietsers
7. Aan beide zijden komen er fietspaden in twee richtingen.
8. De parkeerplaatsen komen aan de rijbaan te liggen.
9. De bushalte aan de Socrateslaan wordt verplaatst naar een nieuwe plek, net over de Zuiderbrug.

Een deel van de scope van het werk zal door nevenaannemers uitgevoerd worden of door voorgeschreven leveranciers geleverd worden. Dit zijn partijen waar de gemeente raamcontracten mee heeft. De aannemer dient wel de coördinatie rol op zich te nemen.

Er is een belangrijk onderdeel van het project waar Utrecht de kennis en ervaring van de opdrachtnemer kunnen gebruiken, namelijk de wijze van uitvoering. Hoe kan Utrecht het project uitvoeren zodat de hinder voor de omgeving minimaal is? De opdrachtnemer die Utrecht zoekt voor de reconstructie Socrateslaan moet (veel) ervaring hebben met werken binnen stedelijke omgeving en met de uitvoering van wegreconstructies binnen een beperkte werkruimte. Het verkeer en de omgeving moet zo min mogelijk hinder ondervinden van het werk. Deze kennis en ervaring wil Utrecht combineren met de specifieke gebiedskennis die binnen de gemeente Utrecht voor handen is. Er is een intensieve samenwerking nodig tussen de opdrachtnemer en de gemeente die zich kenmerkt door vertrouwen en flexibiliteit. Het bestek wordt gemaakt op basis van de RAW-systematiek. De gemeente wil de opdracht gunnen aan één inschrijver. De gemeente gunt de opdracht aan de
inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Voor deze opdracht volgt de gemeente de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure volgens het ARW 2016. De niet-openbare aanbestedingsprocedure bestaat uit een aanmeldingsfase en een inschrijvingsfase.

Bron: Tenderned woensdag 20 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/268009

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *