Leermanagementsysteem Koning Willem I College – Aanbestedingsnieuws

Leermanagementsysteem Koning Willem I College

Het Koning Willem I College is ontstaan uit een fusie tussen het Koning Willem I College en De Leijgraaf. Op 1 januari 2022 zijn de besturen gefuseerd, per 1 augustus 2022 vormen de twee organisaties samen één onderwijsinstelling. . In onze schoolgebouwen (in ’s-Hertogenbosch, Oss, Veghel en Cuijk) geven we onderwijs. Het vak leren, gebeurt op de werkplek.

De aan te besteden opdracht in deze aanbesteding wordt als volgt gedefinieerd:
Het leveren, implementeren, beheren (inclusief innovatie) en onderhouden van een Leermanagementsysteem (LMS) voor de gehele organisatie van opdrachtgever als SaaS-oplossing. Het LMS ondersteunt zowel het mbo-onderwijs als het contractonderwijs en de professionalisering van medewerkers.

Het LMS waarop deze aanbesteding betrekking heeft, is een breed standaardpakket dat de onderwijsontwikkelings-, onderwijs- en leerprocessen binnen een instelling ondersteunt. Dit omvat grofweg de volgende functionele gebieden:
1. Onderwijsontwikkeling
a. Curriculumontwikkeling
b. Ontwikkelen lesmateriaal
2. Verzorgen onderwijs
3. Uitvoeren van leertaken
4. Begeleiden van het leerproces van studenten

De omvang van de opdracht is uit te drukken in het totale aantal gebruikers. Het gaat hierbij om de studenten en docenten van opdrachtgever. In schooljaar 2022-2023 gaat het in totaal om 18.000 studenten en 1.500 medewerkers waarvan 1.200 docenten. Hoewel wordt gestreefd naar gebruik van het LMS door de volledige organisatie, moet worden uitgegaan van een minimum van 12.000 studenten. In oktober van elk schooljaar wordt de omvang van dat jaar bepaald.

De aanbesteding moet leiden tot een overeenkomst met een looptijd van maximaal vijftien jaar. De overeenkomst gaat in op 1 augustus 2023. De overeenkomst is met ingang van 1 augustus 2027 door de aanbestedende dienst tussentijds te beëindigen met een opzegtermijn van zes maanden. De overeenkomst is met ingang van 1 augustus 2030 door de opdrachtnemer tussentijds te beëindigen meteen opzegtermijn van twaalf maanden. De reden daarvoor is dat opdrachtgever op zoek is naar een strategisch partner. De intentie is om een langdurige samenwerking aan te gaan. Het is echter denkbaar dat de samenwerking niet het gehoopte resultaat oplevert voor één of beide partijen, waardoor het mogelijk moet zijn de overeenkomst tussentijds te beëindigen. De toe te passen aanbestedingsprocedure is de Europees openbare procedure. Het gunningscriterium bij deze opdracht is de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 20 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/267808

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *